Xem Nhiều 1/2023 #️ 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 11 (Có Đáp Án) # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 11 (Có Đáp Án) # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 11 (Có Đáp Án) mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 có đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử lớp 11. Chúc quý thầy cô giảng dạy ngày càng hay, các bạn học sinh học tập tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 có đáp án

Câu 1. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

Đáp án D

Câu 2. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

Đáp án A

Câu 3. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

Đáp án B

Câu 4. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

Đáp án B

Câu 5. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

Đáp án C

Câu 6. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

Đáp án C

Câu 7. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

Đáp án C

Câu 8. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

Đáp án B

Câu 9. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đáp án B

Câu 10. Cuộc Chiến tranh Nga – Nhật diễn ra vào thời gian:

Đáp án A

Câu 11. Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:

Đáp án A

Câu 12. Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

Đáp án D

Câu 13. Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

Đáp án D

Câu 14. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

Đáp án C

Câu 15. Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

Đáp án D

Câu 16. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:

Đáp án D

Câu 17. Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

Đáp án D

Câu 18. Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:

Đáp án C

Câu 19. Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

Đáp án C

Câu 20. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

Đáp án B

Câu 21. Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?

Đáp án C

Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ vào thời gian:

Đáp án D

Câu 23. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là

Đáp án B

Câu 24. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

Đáp án D

Câu 25. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

Đáp án A

Câu 26. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

Đáp án B

Câu 27. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

Đáp án B

Câu 28. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

Đáp án C

Câu 29. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

Đáp án C

Câu 30. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

Đáp án C

Câu 31. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

Đáp án B

Câu 32. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đáp án B

Câu 33. Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:

Đáp án A

Câu 34. Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:

Đáp án A

Câu 35. Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

Đáp án D

Câu 36. Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

Đáp án D

Câu 37. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

Đáp án C

Câu 38. Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

Đáp án D

Câu 39. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:

Đáp án D

Câu 40. Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

Đáp án D

Câu 41 Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:

Đáp án C

Câu 42 Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

Đáp án C

Câu 43. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

Đáp án B

Câu 44. Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

Đáp án B

Câu 45. Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ?

Đáp án B

Câu 46. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào?

Đáp án D

Câu 47. Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ?

Đáp án D

Câu 48. Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào thời gian nào?

Đáp án A

Câu 49. Thực dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm luợc Trung Quốc?

Đáp án D

Câu 50. Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai?

Đáp án A

Câu 51. Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào ?

Đáp án B

Câu 52. Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ xã hội nào?

Đáp án B

Câu 53. Những nước nào trong khu vực Đông Nam á không bị các nước thực dân Phương Tây xâm lược?

Đáp án B

Câu 54. Hà Lan hoàn thành xâm lược Phi-lip-pin vào thời gian nào?

Đáp án D

Câu 55. Các nước châu Phi bị thực dân phương Tây xâm lược mạnh nhất vào khoảng thời gian nào?

Đáp án D

Câu 56. Các nước phương Tây hoàn thành việc xâm lược châu Phi vào khoảng thời gian nào?

Đáp án B

Câu 57. Cuộc khởi nghĩa Áp-đen Ca-đe diễn ra ở nước nào?

Đáp án A

Câu 58. Sau cách mạng 1905 – 1907, Nga theo thể chế chính trị nào?

Đáp án C

Câu 59. Cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là cuộc cách mạng có tính chất gì?

Đáp án C

Câu 60. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai – 1917 ở Nga là gì?

Đáp án C

Câu 61. Sau khi chính quyền Xô Viết được thành lập, trong hoàn cảnh khó khăn, chính quyền Xô viết đã thực hiện biện pháp gì để đối phó?

Đáp án C

Câu 62. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước vào thời gian nào?

Đáp án D

Câu 64. Chính sách kinh tế mới của Lê-nin khởi xướng được Đảng Bôn-sê-vích thực hiện vào thời gian nào?

Đáp án D

Câu 65. Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, vai trò của kinh tế Nhà nước như thế nào?

Đáp án B

Câu 66. Công cuộc xây dựng đã đòi hỏi như thế nào cho các dân tộc trên lãnh thổ nước Nga Xô viết?

Đáp án A

Câu 67. Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đáp án B

Câu 68. Mĩ phải công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian nào?

Đáp án D

Câu 69. Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc-xai và Oasinhtơn nhằm mục đích gì?

Đáp án C

Câu 70. Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở châu Âu trong những năm 1918 – 1923?

Đáp án A

Câu 71. Quốc tế Cộng sản được thành lập vào thời gian nào?

Đáp án C

Câu 72. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

Đáp án D

Câu 73. Hậu quả của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 đối với kinh tế – xã hội các nước tư sản?

Đáp án D

Câu 74. Phe Liên minh do các nước đế quốc lập ra gồm những nước nào?

Đáp án D

Câu 75. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện vào thời gian nào?

Đáp án C

Câu 76. Cuộc Cách mạng tư sản nổ ra đầu tiên trên thế giới là:

Đáp án D

Câu 77. Những mâu thuẫn nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh là:

Đáp án B

Câu 78. Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ nhất là:

Đáp án C

Câu 79. Vai trò to lớn của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân là:

Đáp án C

Câu 80. Mục đích của quốc tế thứ nhất là:

Đáp án C

Câu 81. Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ hai là:

Đáp án B

Câu 82. Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ:

Đáp án D

Câu 83. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng 1905- 1907 ở Nga:

Đáp án D

Câu 84. Tính chất của cuộc Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là:

Đáp án A

Câu 85. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là:

Đáp án A

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về

Trắc nghiệm kiến thức Lịch sử 11 online

30 Câu Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 6 Có Đáp Án

30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6

Câu 1: Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là của ai:

A. Hồ Chí Minh

B. Tôn Đức Thắng

C. Phạm Văn Đồng

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 2: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của môn học:

A. Sử học B. Khảo cổ học C. Sinh học D. Văn học

Câu 3: Hùng Vương lên ngôi, đặt tên nước là:

A. Đại Việt B. Văn Lang C. Đại Cồ Việt D. Âu Lạc

Câu 4: Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hoá của cư dân Văn Lang:

A. Vũ khí bằng đồng B. Lưỡi cày đồng C. Lưỡi cuốc sắt D. Trống đồng

Câu 5: Nét đặc sắc trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang

A. Ở nhà sàn

B. Làm bánh chưng, bánh giầy

C. Ăn cơm,rau, cà, thịt, cá

D. Nam đóng khố, nữ mặc váy

Câu 6: Năm 179 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc, năm đó cách ngày nay (2016) là:

A. 2195 năm. B. 2007 năm. C. 1831 năm. D. 179 năm.

Câu 7: Truyện Âu Cơ- Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liêụ :

A. Truyền miệng. B. Chữ viết. C. Vật chất. D.Cả 3 nguồn tư liệu trên.

Câu 8: Thục Phán là người chỉ huy quân ta kháng chiến chống quân xâm lược :

A. Tần. B. Triệu Đà. C. Quân Nam Hán. D. Quân Hán.

Câu 9: Sản xuất nông nghiệp của người Việt cổ bắt đầu phát triển khi:

A. Đồ đồng ra đời.

B. Đồ đá được cải tiến.

C.Công cụ xương, sừng xuất hiện.

D. Đồ gốm ra đời.

Câu 10: Thuật luyện kim ra đời dựa trên cơ sở của nghề:

A. Làm đồ gốm B. Rèn sắt C. Làm đồ đá D. Làm đồ trang sức.

Câu 11: Một trong những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang là :

A. Nhu cầu trị thuỷ và làm thuỷ lợi B. Dân số tăng C. Xuất hiện nhiều người giàu có D. Làm ra nhiều lúa gạo .

Câu 12:.Kim loại dùng đầu tiên của người Phùng Nguyên,Hoa Lộc là?

A. Đồng B. Thiết C. Sắt D. Kẽm

Câu 13: Văn hoá Đông Sơn là của ai?

A. Người Lạc Việt

B. Người Âu Lạc

C. Người Tây Âu

D. Người Nguyên Thuỷ

Câu 14: Truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân ta?

A. Chống lũ lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

B. Chống giặc ngoại xâm

C. Giải thích việc tạo thành núi

D. Giải thích việc sinh ra lũ lụt

Câu 15: Nhà nước đầu tiên của nước ta là?

A. Văn Lang B. Âu Lạc C. Vạn Xuân D. Lạc Việt

Câu 16: Thành Cổ Loa do ai xây dựng ?

A. Hùng Vương An B. Dương Vương C. Triệu Đà D. Triệu Việt Vương

Câu 17: Thời Văn Lang – Âu Lạc đã để lại cho chúng ta những thành tựu gì?

A. Chữ Viết

B. Làm giấy

C. Khắc bản in

D.Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước

Câu 18: Trống đồng Đông Sơn được các nhà khảo cổ tìn thấy lần đầu tiên tại tỉnh nào?

A. Thanh Hóa B. Nghệ An C. Phú Thọ D. Hà Nội

Câu 19: Theo truyền thuyết có tất cả bao nhiêu đời Hùng Vương?

A. 18 B. 16 C. 20 D. 19

Câu 20: Kinh đô nước Văn Lang hiện nay thuộc tỉnh nào?

A. Phú Thọ B. Thanh Hóa C. Huế D. Hà Nội

Câu 21. ” Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Câu nói trên của ai?

A. Tướng Cao Lỗ;

B. Hùng Vương thứ 18

C. An Dương Vương;

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 22. Nước Văn Lang ra đời vào khoảng:

A. Thế kỉ XI TCN; B. Thế kỉ V TCN; C. Thế kỉ VII TCN; D. Thế kỉ III TCN.

Câu 23. Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà là:

A. Phải cảnh giác với quân thù;

B. Phải có tướng giỏi;

C. Phải có lòng yêu nước;

D. Phải có vũ khí tốt.

Câu 24: Kinh đô của nước Văn Lang được xây dựng ở:

A. Việt Trì (Phú Thọ)

B. Phong Khê (Hà Nội)

C. Đông Sơn (Thanh Hóa)

D. Bạch Hạc (Phú Thọ)

Câu 25: Nước ta đầu tiên có tên là gì?

A. Âu Lạc B.Văn Lang C. Đại việt D. Việt Nam

Câu 26: Nhà nước đầu tiên được thành lập vào thời gian nào?

A. Thế kỉ VII

B. Thế kỉ V Trước công nguyên

C. Thế kỉ VII Trước công nguyên

D. Thế kỉ V

Câu 27: Ai đứng đầu nhà nước Văn Lang?

A. Hùng Vương B. Thục Phán C. Lạc hầu D. Lạc tướng

Câu 28: Kinh đô nước văn Lang ở đâu?

A. Phong Khê (Cổ Loa -Đông Anh -Hà Nội)

B. Phong Châu (Bạch Hạc -Phú Thọ)

C. Thăng Long (Hà Nội)

D. Sài Gòn

Câu 29. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở

A. Vùng núi cao

B. Đồng bằng ven sông, suối, ven biển, gò đồi trung du

C. Vùng đồi trung du

D. Vùng cao châu thổ

Câu 30. Nhà ở chủ yếu của cư dân Văn Lang là

A. Nhà đất B. Nhà sàn C. Nhà xây D. Nhà ngói

Bộ Đề Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 7 Có Đáp Án

Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử 7 có đáp án

Đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7

Bộ đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 hệ thống kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em nhớ nhanh và làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Lịch sử một cách chính xác để chuẩn bị tốt các bài kiểm tra trên lớp cũng như các kỳ thi cuối kỳ.

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 1. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại:

a. Các công tước, hầu tước.

b. Các chủ nô Rô ma.

c. Các tướng lĩnh quân sự và quý tộc.

d. Các tướng lĩnh quân sự.

2. Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại:

a. Các tù binh.

b. Nô lệ.

c. Nông dân.

d. b và c đúng.

3. Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?

a. Do khát vọng muốn tìm những “Mảnh đất có vàng”.

b. Do yêu cầu phát triển của sản xuất.

c. Do muốn tìm những con đường mới.

d. Cả 3 cầu trên đều sai.

4. Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:

a. Thế kỉ III.

b. Thế kỉ II.

c. Thế kỉ III trước công nguyên.

d. Thế kỉ II trước công nguyên.

5. Khu đền tháp Ăng-co-Vát là công trình kiến trúc độc đáo của:

a. Lào.

b. Cam pu chia.

c. Thái Lan.

d. Mi-an-ma.

6. “Loạn 12 sứ quân” là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời:

a. Ngô.

b. Đinh.

c. Lý.

d. Trần.

7. Lê Hoàn lên ngôi vua là do:

a. Lật đổ được triều Đinh.

b. Đánh bại được quân xâm lược Tống.

c. Các tướng lĩnh và quân đội suy tôn lên.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

8. Tại sao các nhà sư được trọng dụng?

a. Đạo Phật được truyền bá rộng rãi.

b. Số người được đi học rất ít, chủ yếu là các nhà sư.

c. Cả hai ý a và b đều đúng.

d. Cả hai ý a và b đều sai.

9. Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư vào năm:

a. 1042. b. 1054.

c. 1070. d. 1075.

10. Nhà Lý chủ động tấn công nhà Tống là để phòng vệ vì:

a. Chỉ tấn công ở vùng biên giới.

b. Chỉ tấn công thành Ung Châu.

c. Chỉ tấn công những nới tập trung quân lương của nhà Tống.

d. Cả 3 ý trên đều sai.

11. Nhà Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa khi đang ở thế thắng vì:

a. Không muốn làm tổn thương danh dự nước láng giềng.

b. Tính nhân đạo của Lý Thường Kiệt.

c. Không muốn tiêu diệt toàn bộ quân thù khi chúng ở thế cùng lực kiệt.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

12. Kinh đô Thăng Long chính thức hình thành:

a. Năm 983 dưới thời Ngô.

b. Năm 970 dưới thời Đinh.

c. Năm 1010 dưới thời Lý Thái Tổ.

d. Năm 1075 dưới thời Lý Thánh Tông.

13. Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?

a. Khuyến khích khai hoang.

b. Chú ý thủy lợi.

c. Tổ chức cày tịch điền.

d. Cấm giết hại trâu bò.

e. Tất cả các ý trên.

14. Chế độ Thái Thượng Hoàng được thực hiện vào thời:

a. Tiền Lê.

b. Thời Lý.

c. Thời Trần.

d. Thời Lê Sơ.

15. Cách đánh giặc xuyên suốt cả 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên là:

a. Tránh thế mạnh của giặc lúc đầu.

b. Lập “vườn không nhà trống”.

c. Khi thời cơ đến thì phản công để giành thăng lợi.

d. Cả 3 cách đánh trên.

II. Hãy cho biết câu sau đúng hay sai bằng cách điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống cuối câu

1. Xã hội phong kiến Phương Đông hình thành sớm, phát triển nhanh và khủng hoảng kéo dài……

2. Xã hội phong kiến châu Âu hình thành muộn, phát triển chậm và khủng hoảng suy vọng sớm nhường chỗ cho chủ nghĩa Tư Bản hình thành và phát triển……

3. Lý Thường Kiệt là người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai……

4. Văn hóa Thăng Long được ra đời vào thời Trần……

5. Chùa Một Cột là công trình kiến trúc độc đáo của thời Lý…….

ĐÁP ÁN

1. c. 2. d. 3. b. 4. c. 5. b.

6. a. 7. c. 8. c. 9. a. 10. c.

11. d. 12. c. 13. c. 14. c. 15. b.

II. 1. S 2. S 3. Đ 4. S 5. Đ

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Lý Thuyết &Amp; 270 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử 6 Có Đáp Án

Giới thiệu về Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Lịch Sử 6 có đáp án

Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Bài 3: Xã hội nguyên thủy

…..

Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Lịch Sử 6 có đáp án giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức và có cách giải những bài tập trắc nghiệm lịch sử bám sát với chương trình được học. Từ đó nâng cao điểm số và giúp các em yêu thích môn học này hơn,

Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Lịch Sử 6 có đáp án gồm có tất cả 25 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Xã hội nguyên thủy Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Văn hóa cổ đại Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nươc ta Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Những chuyển biến về xã hội Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Nước Văn Lang Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Nước Âu Lạc Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Nươc Âu Lạc (tiếp theo) Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo) Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 25: Ôn tập chương III Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Sơ lược về môn lịch sửLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sửLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Xã hội nguyên thủyLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương ĐôngLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương TâyLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Văn hóa cổ đạiLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nươc taLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước taLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tếLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Những chuyển biến về xã hộiLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Nước Văn LangLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn LangLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Nước Âu LạcLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Nươc Âu Lạc (tiếp theo)Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược HánLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI)Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn XuânLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IXLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IXLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 25: Ôn tập chương IIILý thuyết & Trắc nghiệm Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ DươngLý thuyết & Trắc nghiệm Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bạn đang xem bài viết 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 11 (Có Đáp Án) trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!