Xem Nhiều 3/2023 #️ 60 Bài Tập Điện Xoay Chiều Có Giải Chi Tiết # Top 11 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # 60 Bài Tập Điện Xoay Chiều Có Giải Chi Tiết # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 60 Bài Tập Điện Xoay Chiều Có Giải Chi Tiết mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

60 Bài tập điện Xoay chiều có giải chi tiết

BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀUCâu 1: Một cuộn dây có điện trở thuần và độ tự cảm mắc nối tiếp với đoạn mạch X rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 0,3 A và dòng điện chậm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X làA. B. C. D. Câu 2. Đặt điện áp u = 120cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự RLC, cuộn dây không thuần cảm. Biết điện áp hiệu dụng trên R là 40 (V). Điện áp đoạn mạch chứa đoạn dây và tụ điện sớm pha hơn điện áp toàn mạch là π/6. Tính độ lệch pha của điện áp toàn mạch và dòng điện?A. B. C. D. Câu 3: Cho mạch điện gồm điện trở gồm R=50Ω, cuộn thuần cảm L=(1/π) H và tụ điện C=(50/π) μF . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 50 + 100cos100(t + 50cos200(t (V) . Công suất tiêu thụ của mạch điện là A. 40W. B. 50W. C. 100W. D. 200W. Câu 4: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C = 1/(4() mF. Và cuộn cảm L= 1/( H mắc nối tiếp. Khi thay đổi R ứng với R1 và R2 thì mạch tiêu thụ cùng một công suất P và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là (1 và (2 với (1 =2.(2. Giá trị công suất P bằngA. B. C. D. Câu 5:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm, ) một điện áp với ω có thể thay đổi. Điều chỉnh đến giá trị sao cho thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị cực đại đó làA. 180 V. B. 205 V. C. 165 V. D. 200 V.

Câu 6. Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp, giữa AM là R, giữa MN là C, giữa NB là cuộn dây không thuần cảm. R=80Ω, uAB = 240cos(t (V) .Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch A. Biết điện áp hai đầu MB nhanh pha hơn điện áp hai đầu AB là 30o. Điện áp hai đầu AB và AN vuông pha. Tính giá trị của cảm kháng. A. 80( B. 120( C. 60( D. 20(Câu 7: Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24V tần số 50Hz. Một học sinh cần phải quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp hiệu dụng bằng 12V ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện áp của phòng thực hành sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở. Ban đầu kết quả đo được là 8,4V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo được là 15V. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp? A. 15 vòng. B. 40 vòng. C. 20 vòng. D. 25 vòng.Câu 8. Đoạn mạch xoay chiều AB gồm các đoạn mạch : đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R, đoạn mạch MN chứa tụ điện C và đoạn mạch NB chứa cuộn dây mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều u = 120cos(t (V). Khi mắc am pe kế lý tưởng vào N và B thì số chỉ của ampe kế là A. Thay ampe kế bằng vôn kế lý tưởng thì vôn kế chỉ 60V và lúc này điện áp giữa N và B lệch pha 600 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Tổng trở của cuộn dây là : A. 20( B. 40( C. 40( D. 60( Câu 9. Đặt vào 2 đầu mạch điện có 3 phần tử C,L và R với điện trở R = 100(, L = 1/((H) và C = 15,9 (F một nguồn điện tổng

Lt+Bài Tập Điện Xoay Chiều Hot(Có Lời Giải Chi Tiết)

Chuơng iii: – dòng Điện xoay chiềulý thuyết cần ghi nhớ1. Biểu thức điện áp tức thời và dòng điện tức thời: u = U0cos((t + (u) và i = I0cos((t + (i)Với ( = (u – (i là độ lệch pha của u so với i, có 2. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2(ft + (i) * Mỗi giây đổi chiều 2f lần* Nếu pha ban đầu (i = hoặc (i = thì chỉ giây đầu tiên đổi chiều 2f-1 lần.3. Công thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng trong một chu kỳ Khi đặt điện áp u = U0cos((t + (u) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U1. Với , (0 < (( < (/2)4. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R,L,C * Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i, (( = (u – (i = 0) và Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có * Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: uL nhanh pha hơn i là (/2, (( = (u – (i = (/2) và với ZL = (L là cảm kháng Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở). * Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: uC chậm pha hơn i là (/2, (( = (u – (i = -(/2) và với là dung kháng Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn).

Mạch chỉ có R-LMạch chỉ có R-CMạch chỉ có L-C

– Tổng trở của mạch : ;– Hiệu điện thế hiệu dụng: – Định luật ôm: – Độ lệch pha giữa u – i: (trong đó )– Tổng trở của mạch : ;– Hiệu điện thế hiệu dụng: – Định luật ôm: – Độ lệch pha giữa u – i: (trong đó )

– Tổng trở của mạch : ;– Hiệu điện thế hiệu dụng: – Định luật ôm: – Độ lệch pha giữa u – i: (trong đó )

Giải Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều

Giải Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều, ôn Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều Là Gì, Dòng Điện Xoay Chiều Có Tác Dụng Gì, Dòng Điện Xoay Chiều Được Tạo Ra Từ, Chuyên Đề Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Định Nghĩa Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Dòng Điện Xoay Chiều Đi Qua Mạch Có Tụ Điện Là Do, Bài Tập ôn Tập Điện Xoay Chiều, Bài Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, Bài Giảng Máy Phát Điện Xoay Chiều, Các Cách Thay Đổi Tốc Độ Quạt Điện Xoay Chiều 1 Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha, Khái Niệm Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Đoạn Mạch Điện Xoay Chiều Có R L C Mắc Nối Tiếp, Một Mạch Dao Động Gồm Một Cuộn Cảm Thuần Có Độ Tự Cảm Xác Định Và Một Tụ Điện Là Tụ Xoay, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện Kín, Quy ước Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện, Vật Lý 7 Quy ước Chiều Dòng Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện, Quy ước Chiều Của Dòng Điện, Quy ước Nào Sau Đây Là Đúng Chiều Dòng Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện Không Đổi Là, Quy ước Chiều Dòng Điện Trong Kim Loại, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Trong Kim Loại, Chiều Dòng Điện Trong Kim Loại, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Chọn Câu Trả Lời Sai. Điện Trường Xoáy, Khi Sử Dụng Máy Thu Thanh Vô Tuyến Điện, Người Ta Xoay Nút Dò Đài Là Để, Giải Bài Tập Dòng Điện Nguồn Điện, Định Luật Xác Định Chiều Dòng Điện Cảm ứng Trong Khung Dây, Định Luật Xác Định Chiều Dòng Điện Cảm ứng, 6 Định Luật Len – Xơ Về Chiều Của Dòng Điện Cảm ứng Là Hệ Quả Của Định, Trong Mạch Dao Động Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Và Cường Độ Dòng Điện Qua Cuộn Cảm Thuần Biến Thiên, Điện Trường Xoáy Là Điện Trường Có Đường Sức, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Giải Bài Tập Dòng Điện Trong Kim Loại, Mạch Dao Động Gồm Cuộn Dây Có Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung C Thực Hiện Dao Động Điện Từ Tự Do, Mạch Dao Động Điện Từ Lc Lí Tưởng Đang Hoạt Động. Điện Tích Của Một Bản Tụ Điện, Trên Đường Bộ Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, 2 Chiều Không Có Dải Phân Cách Giữ, Đường 1 Chiều, Trong Một Mạch Dao Động Lc Không Có Điện Trở Thuần, Có Dao Động Điện Từ Tự Do (dao Động Riêng), Mot Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 1m 2cm Chieu Dong Bang 1/3 Chieu Dai Tinh Chu Vi Hinh Chu Nhat Do, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Điện Trường Xoáy Là Điện Trường, Định Luật Len-xơ Về Chiều Của Dòng Điện Cảm ứng Là Hệ Quả Của Định Luật Bảo Toàn Nào, Một Mạch Dao Động Điện Từ Lc Lí Tưởng Gồm Cuộn Cảm Thuần Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung Thay Đổ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Qua Bưu Điện, Quy ước Màu Dây Điện 1 Chiều, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Gửi Qua Bưu Điện, Một Mạch Dao Động Điện Từ Lc Gồm Cuộn Dây Thuần Cảm Có Độ Tự Cảm L Không Đổi Và Tụ Điện Có Điện Dung, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Qua Đường Bưu Điện, Một Mạch Dao Động Điện Từ Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Hai Mạch Dao Động Điện Từ Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do, Giải Bài Tập Ngữ Văn 8 Bài Chiếu Dời Đô, Dự Toán Điện Chiếu Sáng, Dàn ý Vẻ Đẹp Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Chiều Tối, Giải Bài Tập Mảng 1 Chiều, Định Lý Diện Tích Hình Chiếu, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Lâm Đồng, Hãy Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Chiều Tối, Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Chiều Tối, Ban Đầu Dòng Điện Chạy Trong Mạch Có Giá Trị Cực Đại. Thời Điểm T = T/2, Dòng Điện Tức Thời Có Độ Lớ, Ban Đầu Dòng Điện Chạy Trong Mạch Có Giá Trị Cực Đại. Thời Điểm T = T/2, Dòng Điện Tức Thời Có Độ Lớ, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Online Đồng Nai, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu 2019 Tại Đồng Nai, Chiếu Một Nguồn Sáng Giàu Tia Tử Ngoại Vào Một Tấm Kẽm Tích Điện âm, Quang Trở Là Một Điện Trở Có Trị Số Phụ Thuộc Cường Độ Chùm Sáng Thích Hợp Chiếu Vào Nó, Chiếu Lần Lượt Vào Catôt Của Một Tế Bào Quang Điện Các Bức Xạ Có Những Bước Sóng Sau, Một Mạch Dao Động Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do Với Chu Kì Dao Động T, Các Electron Quang Điện Bị Bứt Ra Khỏi Bề Mặt Kim Loại Khi ánh Sáng Kích Thích Chiếu Vào Bề Mặt Kim, Các Electron Quang Điện Bị Bứt Ra Khỏi Bề Mặt Kim Loại Khi ánh Sáng Kích Thích Chiếu Vào Bề Mặt Kim , Phân Tích Chiều Đông Ra Đi Tay Vẫn Nắm Chặt Gái Gọi Nhỏ Bố Mẹ Nhẹ Nhàng Gờ Ra Một Cục Đất Màu Nâu Rơ, Bước Sóng Dài Nhất Của Bức Xạ Chiếu Vào Kim Loại Đó Mà Gây Ra Được Hiện Tượng Quang Điện, Biết Điện Trở Của Dây Dẫn Là Không Đáng Kể Và Trong Mạch Có Dao Động Điện Từ Riêng, Trong Mạch Dao Động Lí Tưởng Gồm Tụ Điện Có Điện Dung C Và Cuộn Cảm Thuần Có Độ Tự Cảm L, Một Mạch Lc Đang Dao Động Tự Do, Người Ta Đo Được Điện Tích Cực Đại Trên 2 Bản Tụ Điện Là, Biết Dòng Quang Điện Triệt Tiêu Khi Hiệu Điện Thế Hãm Là 12v, Điện Tích Cực Đại Trên Mỗi Bản Tụ Là Q0 Và Cường Độ Dòng Điện Cực Đại Trong Mạch Là I0. Chu Kì Dao Đ, Điện Tích Cực Đại Trên Mỗi Bản Tụ Là Q0 Và Cường Độ Dòng Điện Cực Đại Trong Mạch Là I0. Chu Kì Dao Đ, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Khi Nói Về Năng Lượng Của Mạch Dao Động Điện Lc Có Điện Trở Không Đáng , Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp, Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Khi Nói Về Năng Lượng Của Mạch Dao Động Điện Lc Có Điện Trở Không Đáng, Điện Tích Của Tụ Điện Trong Mạch Dao Động Lc Biến Thiên Theo Phương Trình, Trong Một Mạch Dao Động Lc, Khi Điện Tích Tụ Điện Có Độ Lớn Đạt Cực Đại Thì Kết Luận Nào Sau Đây Là,

Giải Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều, ôn Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều Là Gì, Dòng Điện Xoay Chiều Có Tác Dụng Gì, Dòng Điện Xoay Chiều Được Tạo Ra Từ, Chuyên Đề Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Định Nghĩa Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Dòng Điện Xoay Chiều Đi Qua Mạch Có Tụ Điện Là Do, Bài Tập ôn Tập Điện Xoay Chiều, Bài Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, Bài Giảng Máy Phát Điện Xoay Chiều, Các Cách Thay Đổi Tốc Độ Quạt Điện Xoay Chiều 1 Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha, Khái Niệm Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Đoạn Mạch Điện Xoay Chiều Có R L C Mắc Nối Tiếp, Một Mạch Dao Động Gồm Một Cuộn Cảm Thuần Có Độ Tự Cảm Xác Định Và Một Tụ Điện Là Tụ Xoay, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện Kín, Quy ước Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện, Vật Lý 7 Quy ước Chiều Dòng Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện, Quy ước Chiều Của Dòng Điện, Quy ước Nào Sau Đây Là Đúng Chiều Dòng Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện Không Đổi Là, Quy ước Chiều Dòng Điện Trong Kim Loại, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Trong Kim Loại, Chiều Dòng Điện Trong Kim Loại, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Chọn Câu Trả Lời Sai. Điện Trường Xoáy, Khi Sử Dụng Máy Thu Thanh Vô Tuyến Điện, Người Ta Xoay Nút Dò Đài Là Để, Giải Bài Tập Dòng Điện Nguồn Điện, Định Luật Xác Định Chiều Dòng Điện Cảm ứng Trong Khung Dây, Định Luật Xác Định Chiều Dòng Điện Cảm ứng, 6 Định Luật Len – Xơ Về Chiều Của Dòng Điện Cảm ứng Là Hệ Quả Của Định, Trong Mạch Dao Động Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Và Cường Độ Dòng Điện Qua Cuộn Cảm Thuần Biến Thiên, Điện Trường Xoáy Là Điện Trường Có Đường Sức, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Giải Bài Tập Dòng Điện Trong Kim Loại,

Bài 33. Dòng Điện Xoay Chiều

33.1 (SBT, trang 73)

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

A. luôn luôn tăng.

B. luôn luôn giảm.

C. luân phiên tăng, giảm.

D. luôn luôn không đổi

33.2 (SBT, trang 73)

Trong thí nghiệm bố trí như hình 33.1, dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi:

B. nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.

C. nam châm và cuộn dây chuyển động thẳng cùng chiều với cùng vận tốc.

D. nam châm đứng yên, cuộn dây dẫn quay quanh trục AB.

33.3 (SBT, trang 73)

Trên hình 33.2 vẽ một khung dây dẫn kín đặt trong từ trường. Giải thích vì sao khi cho khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều.

33.4 (SBT, trang 73)

Treo một thanh nam châm bằng một sợi dây mềm rồi thả cho nam châm đu đưa quanh vị trí cân bằng OA (hình 33.3). Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là dòng điện xoay chiều hay có chiều không đổi (một chiều)? Tại sao?

33.5 (SBT, trang 74)

A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.

B. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ.

C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi rồi cho cả hai đều quay quanh một trục.

D. Đặt thanh nam châm hình trụ trước một cuộn dây, vuông góc với tiết diện cuộn dây rồi cho thanh nam châm quay quanh trục của nó.

33.6 (SBT, trang 74)

A. Cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín, các đường sức từ bị cuộn dây cắt ngang.

B. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ của từ trường.

C. Liên tục cho một cực của nam châm lại gần rồi ra xa một đầu dây dẫn kín.

D. Đặt trục Bắc Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống dây rồi chon nam châm quay quanh trục đó.

33.7 (SBT, trang 74)

Khi nào dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?

A. Nam châm đang chuyển động thì dừng lại.

B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.

Bạn đang xem bài viết 60 Bài Tập Điện Xoay Chiều Có Giải Chi Tiết trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!