Xem Nhiều 5/2022 # 9 Bài Tập Kế Toán Tiền Lương, Các Khoản Trích Theo Lương + Lời Giải Chi Tiết # Top Trend

Xem 13,563

Cập nhật thông tin chi tiết về 9 Bài Tập Kế Toán Tiền Lương, Các Khoản Trích Theo Lương + Lời Giải Chi Tiết mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,563 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Sức Bền Vật Liệu 1
 • Tài Liệu Bài Tập Sức Bền Vật Liệu Có Bài Giải Và Hướng Dẫn
 • Bài Giải Sức Bền Vật Liệu
 • Đề Bài Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bài Tập Xác Suất Thống Kê Có Đáp Án
 • Bài 1 Bảng lương tháng 6 tại công ty sản xuất thực phấm Vifood như sau: (Đvt: 1.000 đồng)

  (1)Điền vào những ô còn thiếu

  (2)Căn cứ vào bảng lương để định khoản, ghi vào sơ đồ tài liệu trên.

  Bài 2 : Công ty Hạ Long, trong tháng Một có các tài liệu sau. (Đơn vị tính: Đồng)

  -Số dư đầu tháng của các TK:

  TK 338 (chi tiết 3383):500.000

  -Tình hình phát sinh trong tháng:

  1.Giữa tháng Một rút TGNH về quỹ tiền mặt là 15.000.000 và chi toàn bộ số tiền mặt này để trả hết lương nợ đầu tháng và ứng lương đợt 1 cho nhân viên.

  2.Cuối tháng phòng nhân sự gởi bảng tính lương phải thanh toán cho các bộ phận như sau:

  -Bộ phận trực tiếp sản xuất: 15.000.000

  -Bộ phận gián tiếp phục vụ cho sản xuất: 5.000.000

  -Bộ phận bán hàng: 6.000.000

  3.Trích các khoản theo lương theo qưy định để tính vào chi phí và trừ lương nhân viên (34,5%).

  4.Trong tháng có một số nhân viên nghỉ việc do bị ốm đau thuộc đối tượng do BHXH chi trả, trong thời gian chờ thủ tục yêu cầu BHXH chi trả, doanh nghiệp đã tạm chi tiền mặt chi hộ tiền lương cho nhân viên là 2.000.000.

  5.Chuyên khoản đê thanh toán hêt các khoản trích theo lương.

  6.Nhân viên A tạm ứng tiền ở năm trước, số tiền đã tạm ứng là 1.000.000, đến thời hạn thanh toán tạm ứng nhưng nhân viên A chưa làm thủ tục tạm ứng, nên phòng kế toán đã khấu trừ hết vào tiền lương nhân viên A.

  7.Nhận giấy báo Có của ngân hàng nội dung: BHXH chuyển khoản trả toàn bộ phần lương của các nhân viên nghỉ việc, do bị ốm đau thuộc đối tượng do BHXH chi trả mà doanh nghiệp đã chi trả hộ ở NV 4.

  8. Chi tiền mặt thanh toán hết tiền lương còn lại cho công nhân viên.

  (1)Định khoản các tài liệu trên.

  (2)Phản ánh vào TK 334 các tài liệu trên.

  Bài giải Bài 2 : (1) Định khoản các NVKTPS: Đơn vị tính đồng

  6.Nợ TK 334(A)1.000.000

  (2)Phản ánh vào sơ đồ chữ T tài khoản 334 các tài liệu trên.

  Bài 3: Công ty Trường Sinh, trong tháng 12 có các tài liệu sau (Đơn vị tính: Đồng)

  -Số dư đầu tháng của TK 334: 10.000.000

  Tình hình phát sinh trong tháng:

  1.ứng trước lương kỳ 1 cho nhân viên là 40.000.000 bằng tiền mặt.

  2.Cuối tháng tính lương phải trả cho các bộ phận

  -Công nhân sản xuất:180.000.000

  -Bộ phận văn phòng:70.000.000

  -Bộ phận bán hàng:30.000.000

  -Các khoản bồi thường 1.500.000

  – Lương nhân viên bán hàng là 24.800.000đ

  – Lương nhân viên các phòng ban là 14.880.000đ

  3.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.

  4,Khấu trừ vào lương của nhân viên trong tháng:

  -Bắt bồi thường 450.000 đ

  – Tạm ứng thừa thu hồi 1.000.000

  – Thuế thu nhập cá nhân 750.000 đ

  5.Chi tiền mặt thanh toán lương kỳ 2 cho nhân viên.

  Yêu cầu: Định khoản các NVKTPS trên và phản ánh vào TK334 “Phải trả người lao động”.

  Bài 5 Trong tháng 1 có tình hình về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty z 100 như sau:

  1.Ngày 15/1 nhận giấy báo nợ của NH về việc rút TGNH nhập quỹ tiền mặt để tạm ứng lương kỳ 1: 20.000.000. Việc ứng lương đã thực hiện xong.

  2.Phòng nhân sự gởi bảng thanh toán tiền lương sang phòng kế toán với tiền lương phải trả trong tháng như sau:

  -Tiền lương sản phẩm của CN sản xuất trực tiếp: 37.000.000

  -Tiền lương nhân viên quản lý PXSX: 7.000.000

  -Tiền lương thời gian của công nhân sản xuất trực tiếp: 7.800.000

  -Tiền lương thời gian của nhân viên bán hàng: 2.500.000

  -Tiền lương thời gian của nhân viên phòng kế toán, kỹ thuật, ban giám đốc: 8.000.000.

  -Tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất: 1.200.000 (tiền lương nghỉ phép của bộ phận này đã được trích trước)

  3.Căn cứ vào tiền lương thực tế phải trả Công ty đã trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo quy định. Và trích trước tiền lương nghỉ phép theo tỷ lệ 4% trên tiền lương chính của CN sản xuất trực tiếp.

  4.Ngày 20/1 nhận kinh phí BHXH do cơ quan BHXH cấp Quý 1 bằng chuyển khoản, NH đã báo có số tiền 8.000.000.

  5.Căn cứ bảng thanh toán BHXH, chi ốm đau, thai sản phải trả cho nhân viên trong tháng là 2.600.000.

  6.Cuối tháng, kế toán khấu trừ vào lương các khoản sau:

  -Tiền nhà, điện, nước (ở tập thể) đã chi hộ: 3.200.000

  -Tiền bồi thường của nhân viên X: 800.000

  -Ngày 30/1 Công Ty đã lập thủ tục chuyển khoản nộp 98% BHXH trích trong tháng cho cơ quan BHXH, 100% BHTN, nộp 50% KPCĐ cho công đoàn cấp trên và toàn bộ khoản trích BHYT để mua BHYT cho NLĐ. Đã nhận được giấy báo nợ của ngân hàng.

  7.Ngày 31/1 kế toán đã tính ra số tiền phải thanh toán cho nhân viên; làm thủ tục rút TGNH về quỹ chuẩn bị thanh toán lương kỳ 2 (ngân hàng đã gởi giấy báo nợ) và thủ quỹ đã phát xong lương kỳ 2.

  (1)Tính toán, phản ánh vào sơ đồ tài khoản tình hình trên.

  (2)Lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH tháng 1.

  Bài 6 Có tài liệu tại doanh nghiệp Z15 như sau:

  Các tài khoản khác có số dư hợp lý.

  B/- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:

  1.Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000.000đ

  2.Dùng tiền mặt trả lương còn nợ nhân viên.

  3.Dùng tiền mặt ứng lương đợt 1 cho nhân viên như sau:

  -Công nhân sản xuất sản phẩm 15.000.000đ

  -Nhân viên quản lý phân xưởng 2.500.000đ

  – Nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp

  4. Tính lương phải trả cho nhân viên như sau: 8.000.000đ

  -Công nhân sản xuất sản phấm 45.000.000đ

  -Nhân viên quản lý phân xưởng 7.500.000đ

  – Nhân viên ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 24.000.000đ

  5.Trinh các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định.

  6.Trừ lương các khoản sau:

  -Nhân viên tạm ứng thừa chưa thanh toán 500.000đ

  -Nhân viên bồi thường thiệt hại về mất mát vật tư của doanh nghiệp 200.000đ

  -Thuế thu nhập cá nhân: 200.000đ

  7.DN dùng tiền mặt trả hết nợ cho nhân viên

  8.DN dùng tiền gửi ngân hàng nộp 98% BHXH cho cơ quan bảo hiểm, chuyển cho cơ quan y tế mua bảo hiểm y tế, chuyển 50% cho tổ chức công đoàn cấp trên, 100% BHTN.

  Yêu cầu:Định khoăn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Bài 7: Tại doanh nghiệp Mai Hoa có các tài liệu như sau: (Đvt: Đồng)

  A- Số dư đầu tháng 3: TK334: 52.300.000

  Các tài khoản khác có số dư hợp lý.

  B- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:

  1.Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt để thanh toán lương còn nợ cho CBCNV 100.000.000

  2.Chi tiền mặt thanh toán lương còn nợ cho nhân viên sau khi trừ khoản tạm ứng thừa của ông Y 450.000

  3.Tính lương phải trả cho nhân viên trong tháng 3 như sau: (Đvt: l.OOOđ)

  4.Trích các khoản trích theo lương theo quy định.

  5.Khấu trừ tiền lương vào các khoản sau:

  -Tiền thuế thu nhập:2.000.000

  -Tiền bồi thường:500.000

  6.Cuối tháng DN đã chuyển TGNH nộp BHXH, BHYT, BHTN của tháng 3 sau khi trừ lại khoản BHXH trả thay lương, đã nhận được giấy báo Nợ ngân hàng.

  7.Cuối tháng chi tiền mặt thanh toán khoản còn nợ nhân viên tháng 3.

  Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào TK các NV trên.

  Bài 8 Trong tháng 3 tại công ty T có tình hình về tiền lưoiĩg và các khoản trích theo lương như sau:

  1.Chi tiền mặt ứng lương đợt 1 là 20.000.000đ. Gồm:

  -Nhân viên bán hàng 8.500.000đ

  -Nhân viên ở bộ phận quản lý DN 11,500.000đ

  2.Tiền lương phải trả trong tháng cho các bộ phận sau:

  -Tiền lương nhân viên bán hàng: 24.000.000đ

  -Tiền lương nhân viên quản lý DN: 30.000.000đ.

  3.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo quy định

  4.Căn cứ bảng thanh toán BHXH, chi thai sản phải trả cho nhân viên trong tháng 1.650.000đ.

  5.Khấu trừ vào tiền luơng khoản tiền bắt bồi thường: 2.500.000đ, tiền thuế thu nhập cá nhân 7.500.000đ

  6.Cuối tháng, chi tiền mặt thanh toán đầy đủ các khoản còn lại cho người lao động.

  Yêu cầu: Tính toán & định khoản các NVKTPS trên.

  Bài 9 Tình hình tiền lương tại một DN (Đvt: Đồng):

  1.Chi tiền mặt ứng lương cho nhân viên 28.000.000

  2.Cuối tháng tính lương và trợ cấp BHXH phải trả:

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Bài Tập Ôn Tập Môn Thuế Có Lời Giải
 • Tổng Hợp 10 Câu Hỏi Về Bảo Hiểm Tổn Thất Toàn Bộ Xe Mô Tô, Xe Máy Trên Ứng Dụng Lian
 • Bài Tập Bảo Hiểm Thương Mại Có Đáp Án
 • Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Có Lời Giải Đáp Án
 • Bài Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Có Lời Giải
 • Bạn đang xem bài viết 9 Bài Tập Kế Toán Tiền Lương, Các Khoản Trích Theo Lương + Lời Giải Chi Tiết trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100