Xem Nhiều 6/2023 #️ Bài 13: Lực Ma Sát # Top 12 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Bài 13: Lực Ma Sát # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 13: Lực Ma Sát mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 13.1 trang 32 Sách bài tập Vật lí 10.Câu nào đúng ?Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì cóA. lực ma sát. B. phản lực.C. lực tác dụng ban đầu. D. quán tính.Hướng dẫn trả lời:Chọn đáp án A

Bài 13.2 trang 32 Sách bài tập Vật lí 10.Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu 20 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa bóng và mặt băng là 0,40. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại ? Lấy g = 9,8 m/s2.A. 39 m. B. 45 m. C. 51 m. D. 57 m.Hướng dẫn trả lời:Chọn đáp án C

Bài 13.3 trang 32 Sách bài tập Vật lí 10.Điều gì xảy ra đối với hộ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu diện tích hai mặt tiếp xúc tăng lên ?A. Tăng lên. B. Giảm điC. Không thay đổi. D. Không biết được.Hướng dẫn trả lời:Chọn đáp án C

Bài 13.4 trang 32 Sách bài tập Vật lí 10.Một người đứng trên mặt đất nằm ngang. Lực của mặt đất tác dụng lên bàn chân của người thuộc loại lực nào ?A. Trọng lực. B. Lực đàn hồi.c. Lực ma sát. D. Trọng lực và lực ma sát.Hướng dẫn trả lời:Chọn đáp án B

Bài 13.5 trang 33 Sách bài tập Vật lí 10.Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một thùng hàng chuyển động thảng trên sàn nhà. Thùng hàng có khối lượng 120 kg. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là µt = 0,2. Hỏi gia tốc của thùng bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.A. 0,038 m/s2. B. 0,38 m/s2. C. 3,8 m/s2. D. 4,6 m/s2.Hướng dẫn trả lời:Chọn đáp án C

Bài 13.7 trang 33 Sách bài tập Vật lí 10.a) Vì sao đế dép, lốp ô tô, lốp xe đạp phải khía ở mặt cao su ?b) Vì sao quần áo đã là lại lâu bẩn hơn không là ?c) Vì sao cán cuốc khô khó cầm hơn cán cuốc ẩm ướt ?Hướng dẫn trả lời:a. Để tăng ma sát nghỉb. Mặt vải đã là thường nhẵn, ma sát giảm, bụi khó bám.c. Khi cán quốc ẩm, các thớ gỗ phồng lên, ma sát tăng lên dễ cầm hơn.

Bài 13.8 trang 33 Sách bài tập Vật lí 10.Đặt một vật lên mặt bàn nằm ngang rồi tác dụng vào vật một lực theo phương ngang, ta thấy vật không chuyển động. Hãy giải thích tại sao.Hướng dẫn trả lời:Vì lực ma sát nghỉ cân bằng với lực kéo

Bài 13.9 trang 33 Sách bài tập Vật lí 10.Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc của thùng. Lấy g = 9,8 m/s2.Hướng dẫn trả lời:Chọn chiều của lực tác dụng làm chiều dương:Fms = µtmg = 0,35.55.9,8 = 188,65 N ≈ 189 NDo đó (a = {{F – {F_{ms}}} over m} = {{220 – 189} over {55}} simeq 0,56(m/{s^2}))

Bài 13.10 trang 33 Sách bài tập Vật lí 10.Một ô tô có khối lượng 800 kg có thể đạt được tốc độ 20 m/s trong 36 s vào lúc khởi hành.a) Lực cần thiết để gây ra gia tốc cho xe là lực nào và có độ lớn bằng bao nhiêu ?b) Tính tỉ số giữa độ lớn của lực tăng tốc và trọng lượng của xe.Hướng dẫn trả lời:a. Lực ma sát nghỉ đã gây ra gia tốc cho ô tôFmsn max = ma = (m{{Delta v} over {Delta t}} = {{800.20} over {36}} approx 444N)b. ({{{F_{msnmax }}} over P} = {{ma} over {mg}} = {a over g} = {{20} over {36.9,8}} = 0,056)

Lực Ma Sát Công Thức Cách Tính, Lực Ma Sát Trượt, Ma Sát Lăn, Ma Sát Nghỉ Và Bài Tập

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu lực ma sát là gì? độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào? hệ số ma sát trượt là gì? công thức cách tính lực ma sát trượt ra sao? lực ma sát lăn xuất hiện khi nào, thế nào là lực ma sát nghỉ, đặc điểm và vài trò của lực ma sát nghỉ?

Việc nghiên cứu lực ma sát sẽ giúp ta nhận ra và giải thích được nhiều hiện tượng mà ta không ngờ là đã có lực ma sát tham gia, thậm chí giữ vai trò chủ yếu.

– Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

– Có hướng ngược với hướng của vận tốc;

– Khi đó, lực kế chỉ độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng vào vật.

– Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.

– Tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

– Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của 2 mặt tiếp xúc.

– Hệ số tỉ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực gọi là hệ số ma sát trượt.

– Hệ số ma sát trượt μ t phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc

– Lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc của vật với bề mặt mà vật lăn trên đó để cản trở chuyển động lăn.

– Lực ma sát lăn rất nhỏ so với ma sát trượt.

– Khi tác dụng vào vật một lực song song với mặt tiếp xúc nhưng vật chưa chuyển động thì mặt tiếp xúc đã tác dụng vào vật một lực ma sát nghỉ cân bằng với ngoại lực.

– Ma sát nghỉ có một giá trị cực đại đúng bằng ngoại lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc khi vật bắt đầu trượt.

– Khi vật trượt, lực ma sát trượt nhỏ hơn ma sát nghỉ cực đại.

– Nhờ có lực ma sát nghỉ ta mới cầm nắm được các vật trên tay, đinh mới được giữ lại ở tường, sợi mới kết được thành vải;

– Nhờ có lực ma sát nghỉ mà dây cua roa chuyển động, băng chuyền chuyển được các vật từ nơi này đến nơi khác;

– Đối với người, động vật, xe cộ, lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực phát động.

IV. Bài tập về Lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ

¤ Lực trượt ma sát: Xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật này chuyển động trượt trên vật khác, Có hướng ngược hướng của vận tốc, có độ lớn không phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc và tốc độ của vật, tỉ lệ với độ lớn của áp lực, phụ thuộc vật liệu và tình trạng hai mặt tiếp xúc.

N: áp lực

μ t: hệ số ma sát trượt

– Hệ số tỉ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực gọi là hệ số ma sát trượt.

– Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.

– Công thức của lực ma sát trượt:

Trong đó: μ t là hệ số ma sát

¤ Đặc điểm của lực ma sát nghỉ là:

– Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của một vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với bề mặt tiếp xúc.

– Có độ lớn cực đại. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

– Trong đó: μ n là hệ số ma sát nghỉ; N là áp lực lên mặt tiếp xúc.

– Vì công thức của ma sát trượt bằng tích hệ số ma sát trượt và độ lớn áp lực.

– Quyển sách nằm yên trên mặt bàn không chịu lực ma sát nghỉ. Trường hợp này trọng lực cân bằng với phản lực của mặt bàn.

A.Tăng lên; B.Giảm đi;

C.Không thay đổi; D.Không biết được.

¤ Chọn đáp án: C.Không thay đổi;

– Khi lực ép (áp lực) lên mặt tiếp xúc tăng thì lực ma sát tăng. Hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào tính chất của mặt tiếp xúc (vật liệu, tình trạng mặt tiếp xúc).

* Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10: Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc quân cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m/s 2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại?

A.39(m) B.45(m) C.51(m) D. 57(m).

¤ Chọn đáp án: C.51(m)

– Chọn chiều chuyển động của quả bóng là chiều dương.

– Trong quá trình chuyển động, bóng chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P, phản lực N và lực ma sát F ms.

– Chiếu (*) xuống phương chuyển động, ta có:

– Quãng đường quả bóng lăn là, áp dụng công thức:

– Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

– Trong quá trình chuyển động, tủ lạnh chịu tác dụng của 4 lực: Trọng lực P, phản lực N, lực ma sát F ms, lực đẩy F d.

(Vì trọng lực, phản lực cân bằng nhau theo phương thẳng đứng nên N = P = 890(N)).

⇒ Với giá trị của lực đẩy này, ta không thể làm tủ lạnh chuyển động được từ trạng thái nghỉ vì hợp lực tác dụng lên vật bị triệt tiêu (bằng 0) vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 13: Lực Ma Sát

Bài tập Vật lý 10 trang 78, 79 SGK

Giải bài tập Vật lý 10 bài 13

Giải bài tập Vật lý 10 bài 13: Lực ma sát là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo để học tốt hơn môn Vật lý trang 78, 79 SGK. Tài liệu kèm theo lời giải chi tiết chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao trong học tập. chúng tôi mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 13: Lực ma sát

Bài 1 (trang 78 SGK Vật Lý 10): Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt.

Lời giải:

Lực trượt ma sát: xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật này chuyển động trượt trên vật khác, có hướng ngược hướng của vận tốc, có độ lớn không phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc và tốc độ của vật, tỉ lệ với độ lớn của áp lực, phụ thuộc vật liệu và tình trạng hai mặt tiếp xúc.

Công thức : Fmst = μt.N với N: áp lực

μt: hệ số ma sát trượt

Bài 2 (trang 78 SGK Vật Lý 10): Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt.

Lời giải:

Ta có: Fms = μt. N.

Trong đó μt là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.

Bài 3 (trang 78 SGK Vật Lý 10): Nêu những đặc điểm của lực ma sát nghỉ.

Lời giải:

Đặc điểm của lực ma sát nghỉ là:

– Xuất hiên ở mặt tiếp xúc của một vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với bề mặt tiếp xúc.

– Có độ lớn cực đại. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

Công thức: Fmsmax = μn.N

Trong đó:

μn là hệ số ma sát nghỉ

N là áp lực lên mặt tiếp xúc.

Chọn D.

Vì đây là công thức độ lớn của lực ma sát trượt.

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 10): Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

Lời giải:

Không. Trường hợp này trọng lực cân bằng với phản lực của mặt bàn.

Bài 6 (trang 79 SGK Vật Lý 10): Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên;

B. Giảm đi;

C. Không thay đổi;

D. Không biết được.

Lời giải:

Chọn C.

Khi lực ép (áp lực) lên mặt tiếp xúc tăng thì lực ma sát tăng. Hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào tính chất của mặt tiếp xúc (vật liệu, tình trạng mặt tiếp xúc).

Bài 7 (trang 79 SGK Vật Lý 10): Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy quạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39 m;

B. 45 m

C. 51 m;

D. 57 m.

Lời giải:

– Chọn C.

– Chọn chiều chuyển động của bóng là chiều dương.

Áp dụng định luật II Newton ta có:

Bài 8 (trang 79 SGK Vật Lý 10): Một tủ lạnh có trọng lượng 890 N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không?

Lời giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

Áp dụng định luật II Newton, ta có:

Với giá trị của lực đẩy này, ta không thể làm tủ lạnh chuyển động được từ trạng thái nghỉ vì hợp lực tác dụng lên vật bị triết tiêu ( bằng 0) vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Giải Bài Tập Trang 78, 79 Vật Lí 10, Lực Ma Sát

Giải bài 1 trang 78 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

Lời giải:

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

+ Có hướng ngược hướng của vận tốc.

+ Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.

Giải bài 2 trang 78 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt?

Lời giải:

Trong đó μ t là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.

Giải bài 3 trang 78 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

Lời giải:

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

+ Có độ lớn cực đại, độ lớn cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

Giải bài 4 trang 78 SGK Vật lý 10

Lời giải:

Đáp án D .

Cách viết đúng công thức của lực ma sát trượt: F mst = μ t N

Giải bài 5 trang 78 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

Lời giải:

Quyển sách trên mặt bàn nằm ngang không chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ. Trong trường hợp này trọng lực cân bằng với phản lực của mặt bàn.

Giải bài 6 trang 79 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên B. Giảm đi

C. Không thay đổi D. Không biết được.

Lời giải:

Đáp án C .

Hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc nên nếu lực ép hai mặt tiếp xúc tăng lên thì hệ số ma sát giữa hai mặt đó không thay đổi.

Giải bài 7 trang 79 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8m/s 2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39m B. 45m

C. 51m D. 57m.

Lời giải:

Đáp án C .

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng.

Giải bài 8 trang 79 SGK Vật lý 10

Đề bài:

Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không?

Lời giải:

– Lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

– Với giá trị của lực đẩy này, ta không thể làm tủ lạnh chuyển động được từ trạng thái nghỉ vì hợp lực tác dụng lên vật bằng 0, vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Ba định luật Niutơn là bài học quan trọng trong Chương I Động học chất điểm. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 64, 65 Vật lí 10 để nắm rõ kiến thức tốt hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-78-79-vat-li-10-luc-ma-sat-39473n.aspx Chương I Động học chất điểm Vật lí 10 các em sẽ học Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm cùng Giải bài tập trang 58 Vật lí 10.

Bạn đang xem bài viết Bài 13: Lực Ma Sát trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!