Xem Nhiều 12/2022 #️ Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94 / 2023 # Top 17 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 12/2022 # Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94 / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94 / 2023 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 3 Trang 94 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 107 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 12, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8 Bài 28, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Sách Giáo Khoa Môn Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6 Tập 1, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 6 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 9, Sách Giáo Khoa Công Nghệ, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Ebook, Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo Khoa Học Và Công Nghệ Văn Hóa, Khoa Học, Công Nghệ Việt Nam: Thực Trạng Và Giải Pháp, Sách Giáo Khoa Côn G Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Nghề Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề May Lớp 11, Bài 4 Sách Giáo Khoa Tin Học 11 Trang 51, Bài Tập 24 Tập 1 Trang 63 Sách Giáo Khoa Đại Số, Sách Giáo Khoa Nghề Tin Học Văn Phòng 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 11, Sach Giao Khoa Nhac Lop 7 Trang 42, Đáp án Sách Giáo Khoa 5 Tooans Bài 3 Trang 70, Unit 6 Lớp 7 Trang 62,63 Sách Giáo Khoa, Luyện Tập Trang 162 Sách Giáo Khoa Tón, Dowload Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 1111, Chính Sách Khoa Học Công Nghệ, Giáo Trình Công Nghệ Vật Liệu – Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc, Sách Công Nghệ Giáo Dục, Giáo Trình Công Nghệ Chế Biến Sữa Và Các Sản Phẩm Từ Sữa. Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật. 2008, Giáo Viên Dạy Nghề – Chìa Khóa Đột Phá Chất Lượng Đào Tạo Nghề, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10 Bài 13, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 10, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 11, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Bài 4 Trang 10 Sgk Công Nghệ Lớp 7, Bài Tập 3 Trang 102 Công Nghệ 12, Bài 4 Trang 10 Sgk Công Nghệ 7, Bài Tập 3 Trang 94 Công Nghệ 12, Bài Tập 2 Trang 48 Công Nghệ 12, Bài 6 Trang 36 Công Nghệ 11, Giải Bài Tập 3 4 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Sgk Công Nghệ 12 Trang 102, Giải Bài Tập 4 Trang 94 Môn Công Nghệ Lớp 12, Giải Bài Tập Công Nghệ 12 Trang 94, Giải Bài 4 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 4 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Trang 102 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 1 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Công Nghệ 12 Trang 102, Giải Bài Tập 3 Trang 107 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 4 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá , Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 157, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 123, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 142, Bài Tập Thực Hành Trang 36 Công Nghệ 11, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 108, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 168, Thực Trạng Giao Tiếp Đối Với Học Sinh Dân Tộc Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp Trong, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Thuyet Trinh Ve Trang Phuc Cong Nghe Tuong Lai, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2017, Kết Quả Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ+báo Cáo Nội Dung/công Việc, Đề án Khoa Học Và Công Nghệ, Sự Ra Đời Khoa Học Công Nghệ, Hạn Chế Khoa Học Công Nghệ, Khoa Công Nghệ, Hạn Chế Về Khoa Học Công Nghệ, Vai Trò Khoa Học Công Nghệ, Khoa Học Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo, Kết Quả Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ, Sự Ra Đời Khoa Học Công Nghệ Việt Nam, Khoa Học Công Nghệ Việt Nam, Báo Cáo Tổng Kết Khoa Học Công Nghệ,

Bài 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 3 Trang 94 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 107 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 12, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8 Bài 28, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Sách Giáo Khoa Môn Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6 Tập 1, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 6 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 9, Sách Giáo Khoa Công Nghệ, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Ebook, Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo Khoa Học Và Công Nghệ Văn Hóa, Khoa Học, Công Nghệ Việt Nam: Thực Trạng Và Giải Pháp, Sách Giáo Khoa Côn G Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Nghề Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề May Lớp 11, Bài 4 Sách Giáo Khoa Tin Học 11 Trang 51, Bài Tập 24 Tập 1 Trang 63 Sách Giáo Khoa Đại Số, Sách Giáo Khoa Nghề Tin Học Văn Phòng 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 11, Sach Giao Khoa Nhac Lop 7 Trang 42, Đáp án Sách Giáo Khoa 5 Tooans Bài 3 Trang 70, Unit 6 Lớp 7 Trang 62,63 Sách Giáo Khoa, Luyện Tập Trang 162 Sách Giáo Khoa Tón, Dowload Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 1111, Chính Sách Khoa Học Công Nghệ, Giáo Trình Công Nghệ Vật Liệu – Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc, Sách Công Nghệ Giáo Dục, Giáo Trình Công Nghệ Chế Biến Sữa Và Các Sản Phẩm Từ Sữa. Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật. 2008, Giáo Viên Dạy Nghề – Chìa Khóa Đột Phá Chất Lượng Đào Tạo Nghề, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12,

Câu 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 / 2023

Bài 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 3 Trang 94 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 107 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 12, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8 Bài 28, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Sách Giáo Khoa Môn Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6 Tập 1, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 6 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 9, Sách Giáo Khoa Công Nghệ, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Ebook, Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo Khoa Học Và Công Nghệ Văn Hóa, Khoa Học, Công Nghệ Việt Nam: Thực Trạng Và Giải Pháp, Sách Giáo Khoa Côn G Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Nghề Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề May Lớp 11, Bài 4 Sách Giáo Khoa Tin Học 11 Trang 51, Bài Tập 24 Tập 1 Trang 63 Sách Giáo Khoa Đại Số, Sách Giáo Khoa Nghề Tin Học Văn Phòng 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 11, Sach Giao Khoa Nhac Lop 7 Trang 42, Đáp án Sách Giáo Khoa 5 Tooans Bài 3 Trang 70, Unit 6 Lớp 7 Trang 62,63 Sách Giáo Khoa, Luyện Tập Trang 162 Sách Giáo Khoa Tón, Dowload Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 1111, Chính Sách Khoa Học Công Nghệ, Giáo Trình Công Nghệ Vật Liệu – Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc, Sách Công Nghệ Giáo Dục, Giáo Trình Công Nghệ Chế Biến Sữa Và Các Sản Phẩm Từ Sữa. Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật. 2008, Giáo Viên Dạy Nghề – Chìa Khóa Đột Phá Chất Lượng Đào Tạo Nghề, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10 Bài 13, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 10, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 11, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Bài 4 Trang 10 Sgk Công Nghệ Lớp 7, Bài Tập 3 Trang 102 Công Nghệ 12, Bài 4 Trang 10 Sgk Công Nghệ 7, Bài Tập 3 Trang 94 Công Nghệ 12, Bài Tập 2 Trang 48 Công Nghệ 12, Bài 6 Trang 36 Công Nghệ 11, Giải Bài Tập 3 4 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Sgk Công Nghệ 12 Trang 102, Giải Bài Tập 4 Trang 94 Môn Công Nghệ Lớp 12, Giải Bài Tập Công Nghệ 12 Trang 94, Giải Bài 4 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 4 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Trang 102 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 1 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Công Nghệ 12 Trang 102, Giải Bài Tập 3 Trang 107 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 3 Trang 94 Công Nghệ 12, Giải Bài Tập 4 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá , Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 157, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 123, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 142, Bài Tập Thực Hành Trang 36 Công Nghệ 11, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 108, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành Trang 168, Thực Trạng Giao Tiếp Đối Với Học Sinh Dân Tộc Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp Trong, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Thuyet Trinh Ve Trang Phuc Cong Nghe Tuong Lai, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2017, Kết Quả Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ+báo Cáo Nội Dung/công Việc, Đề án Khoa Học Và Công Nghệ, Sự Ra Đời Khoa Học Công Nghệ, Hạn Chế Khoa Học Công Nghệ, Khoa Công Nghệ, Hạn Chế Về Khoa Học Công Nghệ, Vai Trò Khoa Học Công Nghệ, Khoa Học Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo, Kết Quả Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ, Sự Ra Đời Khoa Học Công Nghệ Việt Nam, Khoa Học Công Nghệ Việt Nam, Báo Cáo Tổng Kết Khoa Học Công Nghệ,

Bài 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 3 Trang 94 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 107 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 12, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8 Bài 28, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 8, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12, Sách Giáo Khoa Môn Công Nghệ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6 Tập 1, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 6 Pdf, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 9, Sách Giáo Khoa Công Nghệ, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 7, Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 6, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Ebook, Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo Khoa Học Và Công Nghệ Văn Hóa, Khoa Học, Công Nghệ Việt Nam: Thực Trạng Và Giải Pháp, Sách Giáo Khoa Côn G Nghệ 10, Sách Giáo Khoa Nghề Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề May Lớp 11, Bài 4 Sách Giáo Khoa Tin Học 11 Trang 51, Bài Tập 24 Tập 1 Trang 63 Sách Giáo Khoa Đại Số, Sách Giáo Khoa Nghề Tin Học Văn Phòng 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 11, Sach Giao Khoa Nhac Lop 7 Trang 42, Đáp án Sách Giáo Khoa 5 Tooans Bài 3 Trang 70, Unit 6 Lớp 7 Trang 62,63 Sách Giáo Khoa, Luyện Tập Trang 162 Sách Giáo Khoa Tón, Dowload Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nghề Làm Vườn 1111, Chính Sách Khoa Học Công Nghệ, Giáo Trình Công Nghệ Vật Liệu – Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc, Sách Công Nghệ Giáo Dục, Giáo Trình Công Nghệ Chế Biến Sữa Và Các Sản Phẩm Từ Sữa. Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật. 2008, Giáo Viên Dạy Nghề – Chìa Khóa Đột Phá Chất Lượng Đào Tạo Nghề, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12,

Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Unit 11: Science And Technology (Khoa Học Và Công Nghệ) / 2023

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)​* Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8 mới)​* A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)* Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)* Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)* Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)* Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)* Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)​

* Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)At the Science ClubTại Câu lạc bộ Khoa học1. Listen and read.Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:Dương, Nick và Châu đang nói chuyện với Giáo sư Nelson sau khi nghe bài nói của ông về vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.Giáo sư Nelson: À, như các em biết, những phát triển trong khoa học và công nghệ đang thay đổi rất nhiều cách mà chúng ta sống, giao tiếp, du lịch, mọi thứ…Dương: Ý thầy là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực phải không ạ?Giáo sư Nelson: Đúng vậy.Dương: Để tốt hơn phải không ạ?Giáo sư Nelson: Hầu hết là tốt hơn. Khoa học và công nghệ cũng có những tác động lớn đến phát triển kinh tế.Nick: À, ba em nói rằng sẽ chỉ có những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai. Có đúng không, giáo sư Nelson?Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không gian để chúng ta có thể đi nhanh hơn và xa hơn trước đây.Châu: Vậy thì chúng ta sẽ không có kẹt xe nữa phải không ạ?Giáo sư Nelson: Không, sẽ không còn nữa. Khoa học và công nghệ là chìa khóa cho sự phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.Châu: Và về giáo dục? Giáo viên khoa học của chúng ta nói rằng sẽ không có trường học nữa: chúng ta sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học sinh sẽ không đi đến trường như bây giờ…Dương: Ồ! Mình hy vọng điều đó sẽ xảy ra sớm.

c. Work with a partner. What fields are … (Làm việc với một bạn học. Những lĩnh vực nào được đề cập trong bài hội thoại mà bị ảnh hưởng bởi khoa học và công nghệ?)Gợi ý:1. the economy (economic development)2. the workplace (robots in factories)3. the home (robots cleaning our homes)4. travel (traffic jams)5. education (school via Internet)

d. Put a word/ phrase from the box … (Đặt một từ/cụm từ trong khung vào mỗi chỗ trống.)Hướng dẫn dịch:1. Công nghệ trong lĩnh vực viễn thông đã phát triển qua nhiều thập kỷ rồi.2. Trong tương lai, những người bình thường sẽ đi lại vào không gian bằng tàu không gian.3. Anh ấy nói rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và đó là chìa khóa cho sự thành công của anh ấy.4. Một cuộc họp quốc tế về phát triển kinh tế đã diễn ra ở Singapore vào tuần rồi.5. Nếu chúng ta có xe bay bây giờ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.

2. Put one of the words/ phrases from … (Đặt một trong những từ/ cụm từ từ khung trong mỗi khoảng trống. Có một từ dư.)

Hướng dẫn dịch:1. Giáo viên cô ấy nói rằng cô ấy thật sự giỏi về những môn khoa học nhưng cô ấy lại không giỏi tiếng Anh.2. Những tiến bộ trong công nghệ đã tăng sản lượng vụ mùa hơn 30%.3. Những nhà nghiên cứu ung thư đã tạo ra những tiến bộ lớn, nhưng nhiều khía cạnh của căn bệnh này cần nghiên cứu sâu hơn.4. Những nhà khoa học sẽ cố gắng phát minh máy móc để dạy trẻ em ở nhà.5. Nhờ vào tiến trình khoa học, thế giới chúng ta sẽ được thay đổi lớn.

3. Give the opposite of the words … (Sử dụng tiền tố un- hoặc im- để biến đổi những từ trong ngoặc để có từ trái nghĩa.)

known → unknown

realistic → unrealistic

possible → impossible

important → unimportant

polluted → unpolluted 

Hướng dẫn dịch:1. Đây là một loài côn trùng mà những nhà sinh vật học chưa biết trước đó.2. Tôi không thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ chúng không hiện thực.3. Gần như không thể nào theo kịp với những phát triển mới nhất trong tin học.4. Giáo viên nói rằng phương pháp chính xác không quan trọng trong thí nghiệm.5. May thay, dòng sông chảy qua thị trấn chúng ta không bị ô nhiễm.

4. GAME: FIND SOMEONE WHO … (Trò chơi: Tìm ai đó mà …)Ask your classmate Yes/No questions, using … (Hỏi các bạn cùng lớp những câu hỏi Yes/ No, sử dụng do hoặc will. Nếu họ trả lời Yes, viết tên họ vào khung. Mỗi tên chỉ đưọc viết một lần. Người đầu tiên có tên trong mỗi khung sẽ là người chiến thắng.)Hướng dẫn dịch:Tìm ai đó mà …* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8 mới)Vocabulary1. Complete the following sentences … (Hoàn thành các câu sau với các danh từ chỉ người.)

2. chemist (nhà hóa học)

3. designer(nhà thiết kế)

4. programmer(lập trình viên)

5. biologist (nhà sinh vật học)

Hướng dẫn dịch:1. Một người mà đưa ra lời khuyên là một người cố vấn.2. Một nhà khoa học mà nghiên cứu về hóa học là nhà hóa học.3. Một người mà công việc của người đó là thiết kế đồ vật là một nhà thiết kế.4. Một người mà công việc người đó là viết những chương trình cho máy tính là một lập trình viên.5. Một nhà sinh vật học dưới nước là một nhà khoa học mà nghiên cứu cuộc sống dưới biển.

2. Write a noun from the list … (Viết một danh từ từ danh sách bên dưới mỗi bức tranh.)

1. chemist (nhà hóa học)

2. software developer (người phát triển phần mềm)

3. engineer (kỹ sư)

4. physicist (nhà vật lý)

5. doctor (bác sĩ)

6. conservationist (nhà bảo vệ môi trường)

7. explorer (nhà khám phá, nhà thám hiểm)

8. archaeologist (nhà khảo cổ)

3. Give the correct form of … (Cho hình thức đúng của những từ trong ngoặc.)

Hướng dẫn dịch:1. Mỗi ngày chúng ta nghe về những phát triển mới trong khoa học và công nghệ.2. Einstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.3. Mỹ là nước dẫn đầu trong khám phá không gian.4. Những tiến bộ trong khoa học y tế sẽ giúp con người sống lâu hơn trong tương lai.5. Có một mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường.

Pronunciation4. Listen and repeat the following … (Nghe và lặp lại các từ sau. Đánh dấu trọng âm vào các âm tiết được nhấn của từ.)5. Put the words from 4 in the … (Đặt các từ trong phần 4 vào đúng cột.)6. Fill the gaps with one … (Điền vào chỗ trống với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu.) * A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)Grammar1. Put the verbs in brackets … (Đưa những động từ trong ngoặc về đúng thì.) Bài nghe: Bài nghe:

unfore’seen (không biết trước)

un’lucky (không may)

imma’ture (chưa chín chắn)

un’wise (không khôn ngoan)

im’patient (mất kiên nhẫn)

un’healthy (không tốt cho sức khỏe)

im’pure (không tinh khiết)

un’hurt (không đau)

im’possible (không thể)

un’limited (không có giới hạn (vô hạn))

un’natural (không tự nhiên)

impo’lite (không lịch sự)

Hướng dẫn dịch:1. Cô giáo nói nước này không tinh khiết và không thể sử dụng được trong thí nghiệm của chúng tôi.2. Những nhà khoa học đã xác định mối liên hệ giữa việc chế độ ăn không tốt cho sức khỏe và nhiều căn bệnh.3. Công việc này sẽ là không thể nếu không có sự giúp đỡ của máy tính.4. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không phải là vô hạn.5. Thật không tốt khi mất kiên nhẫn với trẻ nhỏ.

2. Work in pairs. Read the following … (Làm theo cặp. Đọc dự đoán sau về năm 2040 và nói xem bạn nghĩ nó có xảy ra không.)Hướng dẫn dịch:A: Email sẽ hoàn toàn thay thế cho thư gửi thông thường.B: Tôi nghĩ điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra./Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.1. Tất cả chúng ta sẽ sử dụng xe hơi bay.2. Hầu hết người ta sẽ sống đến 100 tuổi.3. Người máy sẽ thay thế giáo viên.4. Thế giới sẽ có một hệ thống tiền tệ.5. Internet sẽ thay thế sách.Gợi ý:1. A: We will have flying cars in the future.B: It certainly won’t happen.2. A: Most people will live to be a hundred years old.B: I think it will certainly happen.3. A: Robots will replace teachers.B: It certainly won’t happen.4. A: The world will have one current system.B: I think it will certainly happen.5. A: The Internet will replace books.B: It certain won’t happen.

3. Look at the conversation in GETTING STARTED … (Nhìn vào bài hội thoại trong phần Mở đầu một lần nữa. Tìm và gạch dưới các ví dụ về câu tường thuật.)Gợi ý:– Well, my dad told me that only robots would work in factories and clean our homes in the future.– Our science teacher said that there would be no more schools: we’d just stay at home and learn on Internet.

4. Complete sentence b in each … (Hoàn thành câu b trong mỗi cặp câu để nó có nghĩa như câu a, sử dụng câu tường thuật.)1. b. → Nick said that he came from a small town in England.2. b. → My friends said that Brazil would win the World Cup.3. b. → Olive told Chau that she was leaving Vietnam the next day.4. b. → David told Catherine that he was unable to read her writing.5. b. → Minh said that he had overslept that morning.Hướng dẫn dịch:1. b. Nick nói rằng anh ấy đã đến từ một thị trấn nhỏ ở nước Anh.2. b. Bạn tôi nói rằng Braxin sẽ vô địch World Cup.3. b. Olive nói rằng cố ấy sẽ rời Việt Nam vào ngày hôm sau.4. b. David nói với Catherine rằng anh ấy không thể đọc được chữ viêt của cô ấy.5. b. Minh nói rằng anh ấy đã ngủ quên sáng hôm đó.

5. Change the following sentences into … (Thay đổi những câu sau thành câu tường thuật, sử dụng những từ được cho trong ngoặc đơn.)1. → He said that he hadn’t said anything at the meeting the week before.2. → She told me that letter had been opened.3. → Tom said that in 50 years’ time we would probably be living on Mars.4. → Mi said that she hoped they would build a city out at sea.5. → Son told us that his wish was to become a young inventor.Hướng dẫn dịch:1. Anh ấy nói rằng anh ấy đã không nói gì trong cuộc họp tuần rồi.2. Cô ấy nói với tôi rằng bức thư đã được mở ra.3. Tom nói rằng trong 50 năm nữa chúng ta sẽ có thể sống trên sao Hỏa.4. Mi nói cô ấy hy vọng họ sẽ xây một thành phố ngoài biển.5. Sơn nói với chúng tôi rằng ước mơ của cậu ấy là trở thành một người phát minh trẻ.

* Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)Quiz: Who invented what?(Đố: Ai phát minh ra cái gì?)1. Match the inventors in A with … (Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)Thomas Edison — the light bulb (bóng đèn điện)Sir Alexander Flemming — penicillinAlexander Graham Bell — the telephoneThe Wright brothers — the airplaneJames Watt — the steam engine (động cơ hơi nước)Mark Zuckerberg — FacebookTim Berners-Lee — the Internet

3.a Ha had an interesting dream last night … (Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua, trong đó cô ấy đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, nhà phát minh điện thoại.)Hướng dẫn dịch:Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.Hà: Ông thích nhất môn nào?Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.Hà: Ông đã đi học đại học phải không?Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học London.Hà: Và ông đã làm gì sau đó?Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm…Hà: Thật thú vị!

b. Two days later, Ha told her … (Hai ngày sau, Hà kể với bạn cô ấy những gì Alexander Bell đă nói. Bây giờ tường thuật những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)– He said to me that he was born in 1847 in Scotland.– He told me that he always liked sciences, especially biology.– He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.– He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.Hướng dẫn dịch:– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

4. Work in pairs. One of you is … (Thực hành theo cặp. Một trong hai bạn là người tường thuật. Và người kia là Tim-Berners-Lee. Đóng vai, sử dụng thông tin đã cho.)– He said that he was born on 8 June 1955 in London.– He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.– He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.– He told me that he built first Web browser in 1990.– He told me that he put online the first website on 6 August 1991.Hướng dẫn dịch:– Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công ty được gọi là D.G. Nash vào năm 1978.– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trang Web trực tuyến đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

* Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)Reading1. Quickly read the passages. Match … (Đọc nhanh các đoạn văn. Nối tiêu đề với các đoạn.)1 – B; 2 – A; 3 – CHướng dẫn dịch:1 – B: Chúng ta có thể sống lâu hơn không?Những nhà khoa học nói rằng trong tương lai người ta sẽ sông lâu hơn. Những căn bệnh không thể chữa trị sẽ được chữa trị và những gen xấu sẽ có thể được thay thế. Với phong cách sống khỏe hơn và chăm sóc y tế tốt hơn trung bình con người ta sẽ sống đến 100 tuổi thay vì 70 ở nam và 75 ở nữa. Thuốc chống lão hóa cũng sẽ được phát minh để giúp người ta sống thọ hơn.2 – A: Chúng ta có thể sống ở dó không?Đi đến sao Hỏa có thể trở thành một hiện thực sớm hơn bạn nghĩ. Những nhà khoa học đang lên kế hoạch đưa con người (không phải động vật) khám phá sao Hỏa trong tương lai gần. Họ tin rằng nó là cách duy nhất để tìm ra có cuộc sống trên hành tinh này hay không. Họ sẽ khám phá khả năng sống ở đó. Vì vậy người ta có thể đi đến đó để sống một ngày nào đó!3 – C: Dự đoán nhà cửa trong tương laiNhà cửa trong tương lai sẽ được dựng trên biển, trong không khí dưới đất. Những loại nhà cửa này sẽ có thiết bị tiết kiệm năng lượng tân tiến như tấm pin năng lượng mặt trời, cửa sổ mặt trời và công nghệ cửa thông minh. Nhà cửa trong tương lai sẽ tận dụng người máy để việc vặt như lau dọn, nấu ăn, giặt giũ và tổ chức mọi thứ cho người chủ.

2. Underline the following words … (Gạch dưới những từ và cụm từ sau trong các đoạn văn ở phần 1. Nối mỗi từ/cụm từ với giải thích của nó. )1. D; 2. A; 3. E; 4. B; 5. F; 6. CHướng dẫn dịch:

1. hiện thực

A. kiểm tra cẩn thận để tìm hiểu thêm về điều gì đó

2. khám phá

B. được sử dụng thay cho một thứ khác

3. khả năng

C. thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng

4. được thay thế

D. một thứ thực sự tồn tại hoặc xảy ra

5. thuốc chống lão hóa

E. một điều gì đó có thể xảy ra

6. thiết bị tiết kiệm năng lượng

F. thuốc có thể ngăn chặn lão hóa

Speaking4. Think about your ideas about … (Đưa ra ý kiến của bạn về những tiến bộ khoa học trong những lĩnh vực này. Xem ví dụ và viết các ghi chú.)Gợi ý:

nuclear energy

Lower Greenhouse

Gas Emissions

Powerful and Efficient

Reliable

Cheap Electricity

Low Fuel Cost

Radioactive Waste

Nuclear Accidents

Nuclear Radiation

High Cost

National Risk

nutrition pills

people can live longer

protect the body from diseases

stronger health conditions

expensive

create an ageing polulation

create overpopulation

smart phones

Provides very easy communication

Always handy for Instant Messaging

Radiation: smartphones can cause severe health effects

Your privacy at risk

space travel

know more about the universe

can offer a solution to many problems

can be expensive

* Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)Listening1. Listen to the conversation and … (Nghe bài hội thoại và chọn tóm tắt hay nhất.)Bài nghe:

Đáp án: bHướng dẫn dịch:a. Những lợi ích mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.b. Những lợi ích và trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.c. Những trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.Nội dung bài nghe:Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk science and technology?Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, m overcrowding won’t be a problem any more…Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and cc the Internet.Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.Duong: Like what?Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…Nick: You’re right: so many new proplems…Hướng dẫn dịch:Nick: Này, Dương và Châu, cậu có nhớ bài nói về khoa học và công nghệ của Tiến sĩ Nelson không?Châu: Có. Ông nói rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề của thế giới trong tương lai.Nick: Đúng rồi. Mình nghĩ nạn đói trên thế giới là một vấn đề hiện tại, và việc tăng năng suất trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng trên trái đất.Dương: Tốt. Ngoài ra chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác, quá đông đúc sẽ không còn là vấn đề nữa …Nick: Và mình thích ý tưởng có bài học ở nhà với một robot, và internet.Dương: Và không còn sách giấy nữa. Chúng ta sẽ có sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.Châu: Điều đó hình như không mang lại lợi ích đối với mình. Mình vẫn muốn đi học. Mình muốn giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Theo ý mình, khoa học và công nghệ sẽ mang lại những vấn đề mới cho mọi người.Dương: Ví dụ là gì?Châu: Vâng, robot sẽ khiến thất nghiệp, và năng suất cao trong nông nghiệp có thể phá hủy môi trường và việc đưa người đến sao Hỏa có thể gây ô nhiễm …Nick: Bạn nói đúng: nhiều đề xuất mới …

3. Listen again and answer … (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:Mình không đồng ý với ý kiến rằng người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.Người máy cũng sẽ có vài tác động tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt tiền và chúng ta sẽ phải dành quá nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Tóm lại, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta.Gợi ý:Introduction: disagreeIdea 1: expensiveIdea 2: make workers joblessIdea 3: we become lazy and inactiveConclusion: not always good

* Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)Vocabulary Hướng dẫn dịch:1. Bạn tôi nói cô ấy thích làm thí nghiệm khoa học và tìm ra cách mà những thứ hoạt động.2. Việc sản xuất ra những hóa chất này gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.3. Có sự phát triển lớn, mới trong nghiên cứu không gian và công nghệ vệ tinh.4. Người ta biết rằng những khám phá khoa học mới đang được thực hiện suốt.5. Dường như không tự nhiên cho một đứa bé dành quá nhiều thời gian cho chính nó.

Hướng dẫn dịch:Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Ông đã tạo ra hơn 1000 phát minh bao gồm bóng đèn điện và máy ghi âm. Ông cũng đã tạo ra phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu tiên trên thế giới. Edison sinh năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi, ông đã dựng một phòng thí nghiệm nhỏ sau khi ông đọc một quyển sách khoa học mà mẹ ông cho xem. Vào năm 1869, ông đã mượn một số tiền và bắt đầu làm phát minh. Trong năm 1876, ông đã xây dựng một phòng thí nghiệm mới để ông có thể dành tất cả thời gian của mình để phát minh. Ông lên kế hoạch cho ra những phát minh nhỏ sau mỗi 10 ngày và một phát minh lớn sau mỗi 6 tháng. Ông đã phát triển nhiều thiết bị mang đến lợi ích lớn cho cuộc sống con người. Ông từng nói rằng giá trị của một ý tưởng nằm ở việc sử dụng nó. Edison mất năm 1931, sau một sự nghiệp đáng nhớ.

Grammar4. Change the sentences into … (Chuyển câu thành câu tường thuật.)1. → He said that they were doing an experiment.2. → She told me that I had to sign the paper again.3. → Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.4. → They announced that the 10 o’lock flight to Kualar Lumpur would be an hour late.5. → Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.Hướng dẫn dịch:1. Anh ấy nói rằng họ đang làm một thí nghiệm.2. Cô ấy nói rằng tôi phải ký giấy lại.3. Tâm nói rằng họ đã xem phim tài liệu về tương lai của năng lượng hạt nhân.4. Họ thông báo rằng chuyến bay 10 giờ đến Kualar Lumpur sẽ trễ 1 giờ đồng hồ.5. Những nhà khoa học nói rằng trong 50 năm nữa chúng ta sẽ sống trên mặt trăng.

5. Rewrite these sentences in … (Viết lại những câu này thành câu trực tiếp.)Gợi ý:1. → Kien said: “I missed the train.”2. → Duong said: “I can run very fast.”3. → Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”4. → She said: “I’m rading a science fiction book about life on Venus.”5. → He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

Communication6. Write one prediction for each of the … (Viết một dự đoán cho mỗi lĩnh vực sau, dựa trên những gợi ý và ý tường của riêng bạn. Sau đó chia sẻ với lớp.)Hướng dẫn dịch:Ví dụ:Trong lĩnh vực giao thông vận tải, chúng ta sẽ có thế đi lại nhanh hơn và xa hơn trên những chiếc xe hơi bay và tàu vũ trụ. – năng lượng mặt trời quanh năm – không trường học, bài học trên mạng – thuốc dinh dưỡng thay vì thức ăn bình thường – rạp phim 5D ở nhà – bảo vệ an ninh nhà cửa với máy quay phim – trung tâm giải trí ở nhà – ứng dụng điện thoại di độngGợi ý:– In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.– For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.– For leisure, we will probably watch 5D-cinema at home.– In energy, energy saving devices will be used in home and industry.– In home life, robots will probably do the household chores.– In communication, email will probably replace snail mail.

2. If you could invent something … (Nếu bạn có thể phát minh ra thứ gì đó mới, bạn sẽ phát minh thứ gì? Chọn một trong những gợi ý bên dưới hoặc ý tưởng của riêng bạn.)Hướng dẫn dịch:– một trò chơi mà có thể được chơi bởi 4 người– một môn thể thao mà có thể được chơi trong nhà bởi một nhóm người– một loại thuốc mà có thể làm cho bạn làm điều gì đó tốt– một thiết bị mà có thể ngăn tai nạn ở nhà– một cái máy mà có thể tái chế mọi thứ ở nhàGợi ý:If I could invent something new, I would develop a machine that can recycle everything at home because I want to reduce the pollution, protect the environment and make human’s life better.

Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 / 2023

Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm bốn phần tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích …

Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản (SGK GT 12 CB) gồm 164 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Giải tích 12 chính thống được dành cho học sinh khối 12. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Giải tích 12.

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4. Đường tiệm cận

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Giải Tích 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Giải Tích 12

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1. Lũy thừa

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 3. Lôgarit

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Giải Tích 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Giải Tích 12

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Nguyên hàm

Bài 2. Tích phân

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Giải Tích 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Giải Tích 12

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3. Phép chia số phức

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập Chương IV – Số phức

Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Giải Tích 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

Bạn đang xem bài viết Bài 4 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12 Trang 94 / 2023 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!