Xem Nhiều 5/2023 #️ Bài 4 Trang 77 Sgk Tin Học 12 # Top 11 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 5/2023 # Bài 4 Trang 77 Sgk Tin Học 12 # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 4 Trang 77 Sgk Tin Học 12 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài 4 trang 77 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu khác nhau

Sau khi đã thực hành được về cách nhập dữ liệu cho bảng bằng 2 cách khác nhau như trong phần lời giải bài 3 trang 77, ở bài tập này các em học sinh sẽ được thực hành thiết kế một số mẫu hỏi khác.

Câu hỏi:

Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ “Trần Lan Anh”) cùng với điểm trung bình của học sinh đó.

b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày.

c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.

Hướng dẫn thực hành bài 4 trang 77 sách giáo khoa Tin học lớp 12

a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ “Trần Lan Anh”) cùng với điểm trung bình của học sinh đó.

– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Sau đó điền điều kiện như hình:

– Chạy Query và quan sát kết quả:

b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày.

– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC.

– Ta muốn kiểm tra ở ngày nào thì ta điền ngày tháng vào trường ngày kiểm tra như trong hình. Ví dụ ở đây ta điền 20/11/2017.

– Ở đây ta buộc phải thêm trường mã môn học vào trong mẫu hỏi vì nếu trong CSDL thực tế ta không thể biết chính xác mã của môn Toán là bao nhiêu. Vì thế ta cần ép thêm điều kiện Tên_Môn_học là toán.

– Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi:

c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.

Chúc các em học tốt môn Tin học !

– Nhấn Create chọn Query Design.

– Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện như hình:

– Kết quả:

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 76, 77 Sgk Hóa Học 12

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Giải

Chọn B

Bài 2 trang 76 sgk hóa học 12

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;

B. Tơ visco, tơ tằm;

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Giải

Chọn B

Bài 3 trang 77 sgk hóa học 12

Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

Giải Bài 4 trang 77 sgk hóa học 12

Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Giải

Cả hai trường hợp a, b đều lấy một ít mẫu đem đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm.

Bài 5 trang 77 sgk hóa học 12

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Giải

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

(frac{1.100}{90}) = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

Theo (2) từ 145 tấn H 2N-[CH 2] 6 – COOH điều chế được 127 tấn polime.

X tấn 1 tấn

vì H = 90 % nên x = (frac{145}{127} .frac{100}{90}) = 1, 27 (tấn)

chúng tôi

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 4 Trang 77, 78: Phép Chia

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 77/SGK Toán 4)a) 278157 : 3 b) 158735 : 3304968 : 4 475908 : 5408090 : 5 301849 : 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 77 SGK Toán 4) Người ta xếp 187259 cái áo vào hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhát bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Thực hiện phép chia ta có: 187250 : 8 = 23406 (dư 2)Vậy có thể xếp được nhiều nhất 3406 hộp và còn thừa 2 cái áo Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 cái áo.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bài 1, 2, 3, 4 trang 78/SGK Toán 4)BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 78/SGK Toán 4)a) 67494 : 7 b) 359361 : 942789 : 5 238057 : 8

b) Hai lần số bé là:137895 – 85287 = 52608 = 52608Số bé là: 52608 : 2 = 26304Số lớn là: 26304 + 85287 = 111591Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 78 SGK Toán 4) Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Số toa xe chở hàng là: 3 + 6 = 9 (to)Số hàng do 3 toa chở là: 14580 × 3 = 43740 (kg)Số hàng do 6 toa khác chở là: 13275 × 6 = 79650 (kg)Số hàng do 9 toa xe chở là : 43740 + 79650 =123390 (kg)Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là : 123390 : 9 = 13710 (kg)Đáp số :13710 kg

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 78 SGK Toán 4)Tính bằng hai cách:a) (33164 + 28528) : 4 b) (403494 – 16415) : 7

a) (33164 + 28528) : 4 = ?Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132 = 15423b) (403494 – 16415) : 7 = ?Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 =55297Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297

Bài 1 Trang 9 Sgk Tin Học 8

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Bài 1 (trang 9 sgk Tin học lớp 8):

Trả lời:

– Ở đây, chúng ta có 2 công việc cần thực hiện, đó là:

1. Tìm kiếm một cụm từ trong văn bản:

2. Thay thế bằng một cụm từ khác.

– Để thực hiện được 2 công việc này, máy tính sẽ cần đưa ra một loạt các mệnh lệnh:

1. Sao chép cụm từ cần tìm kiếm (gọi là cụm từ 1) vào bộ nhớ của máy tính.

2. Tìm kiếm cụm từ 1 đã sao chép.

3. Xóa cụm từ 1 đã tìm kiếm được.

4. Sao chép cụm từ cần thay thế (gọi là cụm từ 2) vào bố nhớ của máy tính.

5. Từ vị trí đã xóa cụm từ 1, sao chép cụm từ 2 vào.

– Không thể thay đổi thứ tự những lệnh đó mà vẫn không thay đổi được kết quả. Ví dụ khi ta đổi lệnh 1 cho lệnh 4. Lúc đó máy sẽ thực hiện việc sao chép cụm từ 2 vào bộ nhớ, do bản chất của cụm từ 1 và 2 đều là dữ liệu nên lúc đó máy tính sẽ coi cụm từ 2 như cụm từ 1 và bắt đầu thực hiện lệnh đối với cụm từ 2. Thế nên, nếu ta thay đổi lệnh 1 cho lệnh 4 thì việc tìm kiếm và thay thế cụm từ 1 thành cụm từ 2 sẽ trở thành chương trình tìm kiếm và thay thế cụm từ 2 thành cụm từ 1. Lúc đó, kết quả sẽ bị thay đổi.

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 8 Bài 1 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

bai-1-may-tinh-va-chuong-trinh-may-tinh.jsp

Bạn đang xem bài viết Bài 4 Trang 77 Sgk Tin Học 12 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!