Xem Nhiều 1/2023 #️ Bài 7 Trang 19 Sgk Hóa Học 9 # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Bài 7 Trang 19 Sgk Hóa Học 9 # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 7 Trang 19 Sgk Hóa Học 9 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Xem hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài 7 trang 19 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9

Hòa tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M. a) Viết các phương trình hóa học. b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

Gọi x, y là số mol của CuO và ZnO

a) Các phương trinh hóa học:

Phản ứng x → 2x x (mol)

Phản ứng: y → 2y y (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình ta có:

c)

Vì CuO và ZnO phản ứng với H 2SO 4 theo cùng tỉ lệ mol, nên có thể coi hai oxit như một oxit có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol

Dựa vào phương trình hóa học, tính được số mol H 2SO 4

Gọi x, y là số mol của CuO và ZnO

a) Các phương trinh hóa học:

Phản ứng x → 2x x (mol)

Phản ứng: y → 2y y (mol)

b) Từ khối lượng của hỗn hợp và số mol HCl, ta lập hệ phương trình.

Giải (1)(2) ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

c) Vì CuO và ZnO phản ứng với H 2SO 4 theo cùng tỉ lệ mol, nên có thể coi hai oxit như một oxit có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol

Phản ứng: 0,15 → 0,15 0,15 (mol)

Giải Bài Tập 7: Trang 19 Sgk Hóa Học Lớp 9

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ – Hóa Học Lớp 9

Giải Bài Tập SGK: Bài 4 Một Số Axit Quan Trọng

Bài Tập 7 Trang 19 SGK Hóa Học Lớp 9

Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M.

a. Viết các phương trình hóa học.

b. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c. Hãy tính khối lượng dung dịch ()(H_2SO_4) nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

Lời Giải Bài Tập 7 Trang 19 SGK Hóa Học Lớp 9

(CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O)

(ZnO + 2HCl → ZnCl_2 + H_2O)

(⇒ begin{cases}x = ?\y =?end{cases})

(MO + H_2SO_4 → MSO_4 + H_2O)

Giải:

Số mol (HCl = 3.frac{100}{1000} = 0,3 mol)

Gọi x, y là số mol của CuO và ZnO

Câu a: Các phương trinh hóa học:

(CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O)

Phản ứng x → 2x x (mol)

(ZnO + 2HCl → ZnCl_2 + H_2O)

Phản ứng: y → 2y y (mol)

Câu b: Từ khối lượng của hỗn hợp và số mol HCl, ta lập hệ phương trình.

(begin{cases}80x + 81y = 12,1\2x + 2y = 0,3end{cases})

Giải hệ ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

(%CuO = frac{m_{CuO}}{m_{hh}}.100% = frac{0,05.80.100}{12,1} = 33%)

Câu c: Vì CuO và ZnO phản ứng với (H_2SO_4) theo cùng tỉ lệ mol, nên có thể coi hai oxit như một oxit có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol

(MO + H_2SO_4 → MSO_4 + H_2O)

Phản ứng: 0,15 → 0,15 0,15 (mol)

(m_{H_2SO_4} = 0,15.98 = 14,7g)

(m_{ddH_2SO_4} = frac{14,7.100}{20} = 73,5g)

Cách giải khác

Nhận định Phương pháp

Đây thuộc dạng toán cho hỗn hợp oxit kim loại vào dung dịch axit

Đề bài cho 2 oxit kim loại là CuO và ZnO.

Bài toán chứa 2 ẩn; cho 2 dữ kiện là 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO và 100ml dung dịch HCl 3M.

Ta đặt ẩn, giải hệ phương trình tìm được khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

⇒ Khối lượng dung dịch (H_2SO_4) có nồng độ 20 %

Lời giải:

(n_{HCl} = 0,3 mol)

Đặt x và y lần lượt là số mol CuO và ZnO trong hỗn hợp.

Câu a: Phương trình hóa học xảy ra:

(CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O (1))

x → 2x

(ZnO + 2HCl → ZnCl_2 + H_2O (2))

y → 2y

Câu b: Tình thành phần hỗn hợp, dựa vào phương trình hóa học (1), (2) và dữ kiện đề bài cho ta có hệ phương trình đại số:

(begin{cases}80x + 81y = 12,1\2x + 2y = 0,3end{cases})

(begin{cases}x = 0,05\y = 0,1end{cases})

Phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là:

(%m_{CuO }= frac{0,05.80.100%}{ 12,1}= 33%)

và (%m_{ZnO} = 100 % – 33 % = 67%)

Câu c: Khối lượng (H_2SO_4) cần dùng:

(m_{H_2SO_4} = 98.(x+y) = 98.(0,05 + 0,1) = 14,7g.)

Khối lượng dung dịch (H_2SO_4) 20% cần dùng:

(m_{H_2SO_4} = frac{14,7.100}{20} = 73,5g)

Hướng dẫn làm bài tập 7 trang 19 sgk hóa học lớp 9 bài 4 một số axit quan trọng chương 1. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M.

Các bạn đang xem Bài Tập 7 Trang 19 SGK Hóa Học Lớp 9 thuộc Bài 4: Một Số Axit Quan Trọng tại Hóa Học Lớp 9 môn Hóa Học Lớp 9 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

Bài 15.7* Trang 19 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 9

Câu hỏi

Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 gam.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.

c) Tính khối lượng đồng sunfat có trong dung dịch.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải : Dạng bài toán cho kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của chúng có hai trường hợp sau

+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tăng, lập phương trình đại số :

m kim loại giải phóng – m kim loại tan = m kim loại tăng

+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại giảm, lập phương trình đại số :

m kim loại tan – m kim loại giải phóng = m kim loại giảm

a) Phương trình hoá học :

65 gam 160 gam 64 gam

x gam ({{160x} over {65}}gam) ({{64x} over {65}}gam)

Gọi x là khối lượng Zn tác dụng. Ta có phương trình :

Giải ra, ta có : x = 2,6 gam.

Cách 2 : Phương trình hoá học :

x mol x mol x mol x mol

m Zn tham gia phản ứng : 0,04 x 65 = 2,6 (gam).

c) ({m_{CuS{O_4}}}) = 0,04 x 160 = 6,4 (gam)

Các câu hỏi cùng bài học

Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Trang 19

Giải Trang 32, Giải Bài Tập 3 Trang 14 Địa Lý 9, Giải Trang 10 Đến 17 Lớp 6, Giải Bài Tập 3 Trang 157 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 3 Trang 37 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 97 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Hóa 11 Trang 159, Giải Bài Tập Trang 32, Giải Bài Tập 4 Sgk Hóa 9 Trang 14, Giải Bài Tập 4 Tin Học 8 Sgk Trang 70, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 4 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 60, Giải Bài Tập Địa Lí 9 Trang 123, Giải Bài Tập 3 Trang 133 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 126, Giai Bai 3 Trang 60, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 Hóa 11 Trang 132, Giải Bài Tập 1 Trang 106 Hóa 10, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Đại Số 11, Giải Bài Tập 1 Trang 143 Địa Lý 12, Giải Bài Tập 1 Trang 86 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 2 Trang 102 Địa Lý 10, Giải Trang 100, Giải Bài Tập 2 Trang 73 Tin Học 11, Giải Bài Tập 3 Trang 101 Lớp 12, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 8 Trang 101 Hóa 8, Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12, Giải Bài Tập 8 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Trang 34, Giải Bài Tập 8 Trang 143 Hóa 9, Giải Bài Tập 8 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 9 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 9 Trang 212 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 9 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 80 Tin Học 11, Giải Bài Tập 97 Trang 105, Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 7 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 5 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 6 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 6 Tin Học 8 Sgk Trang 61, Giải Bài Tập 6 Trang 132 Hóa 11, Giải Bài Tập 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11, Giải Bài Tập 6 Trang 166 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 6a Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Trang 19, Giải Bài Tập 7 Tin Học 11 Trang 51, Giải Bài Tập 7 Trang 116 Hóa 11, Giải Bài Tập 7 Trang 176 Đại Số 11, Giải Bài Tập 7 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 3 Địa Lí 9 Trang 10, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Trang 21, Giải Bài Tập 4 Trang 137 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 8 Trang 145 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 8 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 8 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 5 Trang 112 Hóa 9, Giải Bài Tập 2 Trang 27 Ngữ Văn 11 Tập 2, Giải Bài Tập 7 Trang 166 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 4 Địa 10 Trang 137, Giải Bài Tập 7 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Trang 11, Giải Bài Tập 6 Trang 195 Hóa 11, Giải Bài Tập 3 Trang 123 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 6 Trang 140 Đại Số 10, Giải Bài Tập 8 Trang 189 Sgk Vật Lý 11, Hóa 9 Giải Bài Tập Trang 6, Giải Bài Tập 5 Sgk Hoá 12 Trang 165, Giải Bài Tập 9 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 9 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 4 Trang 148 Đại Số 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Trang 143, Giải Bài Tập 9 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 8 Trang 136 Vật Lý 10,

Giải Trang 32, Giải Bài Tập 3 Trang 14 Địa Lý 9, Giải Trang 10 Đến 17 Lớp 6, Giải Bài Tập 3 Trang 157 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 3 Trang 37 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 97 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Hóa 11 Trang 159, Giải Bài Tập Trang 32, Giải Bài Tập 4 Sgk Hóa 9 Trang 14, Giải Bài Tập 4 Tin Học 8 Sgk Trang 70, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 4 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 60, Giải Bài Tập Địa Lí 9 Trang 123, Giải Bài Tập 3 Trang 133 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 126, Giai Bai 3 Trang 60, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 Hóa 11 Trang 132, Giải Bài Tập 1 Trang 106 Hóa 10, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Đại Số 11, Giải Bài Tập 1 Trang 143 Địa Lý 12, Giải Bài Tập 1 Trang 86 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 2 Trang 102 Địa Lý 10, Giải Trang 100, Giải Bài Tập 2 Trang 73 Tin Học 11, Giải Bài Tập 3 Trang 101 Lớp 12, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 8 Trang 101 Hóa 8, Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12, Giải Bài Tập 8 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Trang 34, Giải Bài Tập 8 Trang 143 Hóa 9, Giải Bài Tập 8 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 9 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 197 Vật Lí 10,

Bạn đang xem bài viết Bài 7 Trang 19 Sgk Hóa Học 9 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!