Xem Nhiều 5/2022 # Bài Tập Chia Mạng Máy Tính (Sưu Tầm) (Xong) # Top Trend

Xem 16,434

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Chia Mạng Máy Tính (Sưu Tầm) (Xong) mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 16,434 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 10 Bài 10: Thực Hành: Nhận Xét Về Sự Phân Bố Các Vành Đai Động Đất, Núi Lửa Và Các Vùng Núi Trẻ Trên Bản Đồ
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 10 Bài 34: Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ Tình Hình
 • Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 Có Đáp Án Hay Nhất.
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 Bài 40: Địa Lý Ngành Thương Mại
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 Bài 32: Địa Lí Các Ngành Công Nghiệp
 • Bài 1. Cho biết địa chỉ broadcast của subnet 131.18.7.0/255.255.255.0

  – Đây là địa chỉ lớp B, nhưng do subnet mask l 255.255.255.0 do vậy dùng 3 octet đầu làm địa chỉ Net, octet cuối làm địa chỉ Host. Mặt khác địa chỉ Broadcast là địa chỉ quảng bá, tức là lấy địa chỉ mạng gộp với địa chỉ Host bật hết là 1. Do vậy ta có địa chỉ Broadcast của địa chỉ đã cho là: 131.18.7.255

  Bài 2. Cho địa chỉ mạng: 203.162.100.0 / 255.255.255.0. Chia địa chỉ trên thành 5 subnet hợp lệ. Ghi ra 5 subnet đó và số host tối đa của một subnet.

  – Đây là địa chỉ lớp C, như vậy 3 octet đầu là địa chỉ mạng, octet cuối làm địa chỉ Host. Muốn chia subnet cho địa chỉ này mượn một số bit của octet 4 làm địa chỉ mạng. Do yêu cầu là 5 mạng con hợp lệ, nên chọn n=3 bit .

  – Lúc đó địa chỉ mạng con có thể viết hỗn hợp là:

  Hay chính xác là:

  203.162.100.32

  203.162.100.64

  203.162.100.96

  203.162.100.128

  203.162.100.160

  – Chú ý : Số bit của Host ID sau khi đã bị mượn là m thì số mạng con có thể là: 2^m-2 . Vậy số host tối đa của một subnet là: 2 5-2=30

  Bài 3. Có các địa chỉ IP:

  203.162.4.15/255.255.255.240

  203.162.4.25/255.255.255.240

  203.162.4.26/255.255.255.240

  203.162.4.125/255.255.255.240

  203.162.4.215/255.255.255.240

  203.162.4.205/255.255.255.240

  203.162.4.65/255.255.255.240

  203.162.4.85/255.255.255.240

  Sắp xếp các địa chỉ theo từng Subnet

  – Trước tiên đây là địa chỉ lớp C, có subnet mask l 255.255.255.240. Nói cách khác là mượn 4 bit từ octet cuối làm địa chỉ mạng con. Do vậy, địa chỉ các mạng con viết hỗn hợp là:

  203.162.4.16 chứa 203.162.4.15/255.255.255.240

  203.162.4.32 chứa: 203.162.4.25/255.255.255.240

  203.162.4.26/255.255.255.240

  203.162.4.48 Không chứa host nào

  203.162.4.64 Không chứa host nào trong danh sách

  203.162.4.80, Chứa 203.162.4.65/255.255.255.240

  203.162.4.85/255.255.255.240

  203.162.4.96

  203.162.4.112 , Chứa: 203.162.4.205/255.255.255.240

  203.162.4.125/255.255.255.240

  203.162.4.128

  203.162.4.144

  203.162.4.160

  203.162.4.176

  203.162.4.192, Chứa 203.162.4.205/255.255.255.240

  203.162.4.208, Chứa 203.162.4.215/255.255.255.240

  203.162.4.224

  Bài 4: Cho địa chỉ IP = 131.32.21.20/255.255.255.0

  Hãy tìm: – Chỉ số mạng con

  – Chỉ số my chủ

  – Địa chỉ Broadcast

  Trả lời:

  a) Đây là địa chỉ lớp B: 2 octet làm NetID, 2 Octet lm HostID. Mặt khác SubnetMask là 255.255.255.0 do vậy octet thứ ba là chỉ số mạng con. Như vậy chỉ số mạng con là 21. Hay nói cách khác địa chỉ mạng con là: 131.32.21.0

  b) Với mạng con 131.32.21.0 th Octet cuối là địa chỉ máy chủ. Do vậy chỉ số 20 sẽ là chỉ số của máy chủ.

  c) Địa chỉ Broadcast là địa chỉ của NetID kết hợp với địa chỉ HostID với các bit của HostID bật thành 1. Do vậy địa chỉ HostID là: 131.32.21.255

  Bài 5: Cho địa chỉ IP: 192.55.12.120/255.255.255.240

  Hãy tim: – Netid

  – Hostid

  – Địa chỉ Broadcast

  Giải:

  a) Địa chỉ IP và SubnetMask có thể biểu diễn thành như sau:

  IP 1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 1000

  SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000

  Do đây là địa chỉ lớp C, do vậy 3 Octet đầu làm NetID, Octet cuối làm HostID. Căn cứ vào SubnetMask biểu diễn ở trên ta thấy đã mượn 4 bit ở HostID làm địa chỉ mạng con. Như vậy địa chỉ mạng con sẽ là:

  1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 0000

  Hay 192.55.12.112

  b) Chỉ số máy chủ trong mạng con này sẽ là: 0.0.0.8

  Địa chỉ Broadcast sẽ l: 1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 1111

  Hay: 192.55.12.127

  Bài 6: Cho địa chỉ IP = 141.76.93.135/255.255.224.0

  Hãy tìm: – Chỉ số mạng con hay địa chỉ mạng con

  – Chỉ số máy chủ trên mạng con

  – Địa chỉ Broadcast tương ứng với mạng con

  Giải:

  a) Biến đổi địa chỉ IP thành nhị phân ta có:

  IP 1000 1101 0100 1100 0101 1101 1000 0111

  SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000

  Đây là địa chỉ lớp B, dùng 2 octet làm NetID, 2 octet làm HostID. Căn cứ vào biểu diễn trên chúng ta thấy đã mượn 3 bit ở octet3 làm địa chỉ mạng con. Hay nói cách khác địa chỉ mạng con sẽ là:

  1000 1101 0100 1100 0100 0000 0000 0000

  Hay 174.76.64.0

  b) Địa chỉ Host trên mạng con sẽ là:

  0000 0000 0000 0000 0001 1101 1000 0111

  Hay 0.0.29.135

  c) Địa chỉ Broadcast l: (bật khu vực host thành 1)

  1000 1101 0100 1100 0101 1111 1111 1111

  Hay: 174.76.95.255

  Bài 7: SubnetMask của 184.231.138.239 là bao nhiêu nếu 9 bit đầu của địa chỉ HostID được dùng để phân mạng con.

  a/ 255.255.192.0

  b/ 255.255.255.128

  c/ 255.255.224.0

  d/ 255.255.255.192

  Đây là địa chỉ lớp B nên phương án (a),(c) là loại. Do mượn 9 bit làm NestID do đó Octet cuối sẽ mượn 1 bit. octet cuối của SubnetMask biểu diễn dạng nhị phân là: 10000000 Hay 128

  Vậy đáp án b là đáp án đúng.

  bài 8: Máy chủ nào trong các máy chủ sau phải sử dụng Router để liên lạc với máy 191.24.144.12 biết SubnetMask của máy này l 255.255.224.0

  a) 191.24.153.35

  b) 191.24.169.2

  c) 191.24.201.3

  d) 191.24.147.86

  Khi liên lạc trên hai đường mạng khác nhau thì mới cần đến Router hoặc Switch. Do vậy trong các địa chỉ trên thì những địa chỉ nào khác đường mạng với địa chỉ máy chủ đã cho sẽ cần đến Router khi liên lạc.

  – Biểu diễn địa chỉ Subnet Mask thành địa chỉ nhị phân ta có:

  1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000

  Như vậy đã mượn 3 bit từ Octet 3 làm NetID.

  0000 0000 0

  0010 0000 32

  0100 0000 64

  0110 0000 96

  1000 0000 128

  1010 0000 160

  1100 0000 192

  1110 0000 224

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Hộ Em Bài Tập Chia Địa Chỉ Ip ?
 • Bài Tập Chia Ip Trong Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Quản Trị Mạng Máy Tính
 • Lịch Sử 7 Bài 18: Cuộc Kháng Chiến Của Nhà Hồ Và Phong Trào Khởi Nghĩa Chống Quân Minh Ở Đầu Thế Kỉ Xv
 • Lịch Sử 7 Bài 20: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ (1428
 • Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 28: Ôn Tập
 • Bạn đang xem bài viết Bài Tập Chia Mạng Máy Tính (Sưu Tầm) (Xong) trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100