Xem Nhiều 11/2022 #️ Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds / 2023 # Top 19 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 11/2022 # Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds / 2023 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I. QUY TẮC ĐẾM, HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢPCâu 1: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau.A. 510 B. 720 C. 120 D. 46656Câu 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số.A. 4096 B. 3215 C. 720 D. 120Câu 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhauA. 48 B. 120 C. 96 D. 360Câu 4: Cho tập hợp X={1,2,3,4,5,6}. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 gồm có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số của tập X .A. 48 B. 60 C. 80 D. 720Câu 5: Từ 5 chữ số 1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau, trong đó bắt đầu bằng chữ số 1 và kết thúc là chữ số 2.A. 12 B. 16 C. 20 D. 6Câu 6: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.A. 12 B. 120 C. 96 D. 720Câu 7: Từ tập hợp có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhauA. 64 B. 144 C. 120 D. 210Câu 8: Từ tập hợp có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhauA. 144 B. 156 C. 120 D. 300Câu 9: Từ tập hợp Có bao nhiêu số tự nhiên có đúng 4 chữ số khác nhau, sao cho trong mỗi số đó, chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trướcA. 720 B. 15 C. 1 D. 120Câu 10: Từ tập hợp Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 400.000? A. 720 B. 2880 C. 5040 D. 2160Câu 11: Từ tập hợp Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau sao cho nó lớn hơn 2000 và nhỏ hơn 5 000? A. 3000 B. 360 C. 2160 D. 720Câu 12: Từ tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 3A. 12 B. 24 C. 20 D. 18Câu 13: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 5 chỗA. 120 B. 24 C. 36 D. 25Câu 14: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 7 chỗA. 120 B. 5040 C. 21 D. 2520Câu 15: Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 người vào một bàn tròn có 7 chỗ ngồiA. 540 B. 70 C. 5040 D. 720Câu 16: Số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi là:A. B. C. D. Câu 17: Tại một cuộc họp của tổ chức Apec tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2006 có 21 đại biểu là thành viên của các nước. Trước khi họp, các đại biểu chào hỏi và bắt tay nhau, mỗi đại biểu bắt tay một đại biểu khác một lần. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay.A. 252 B. 420 C. 210 D. 42Câu 18: Cho một đa giác 12 cạnh. Hỏi có bao nhiêu vectơ (khác ) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của đa giácA. 132 B. 66 C. 144 D. 120Câu 19: Cho 15 điểm nằm trên mặt phẳng không có bất cứ 3 điểm nào khác thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 trong số 15 điểm đã choA. 45 B. 2730 C. 455 D. 12Câu 20: Một đa giác lồi 18 cạnh, có bao nhiêu đường chéo ?A. 135 B. 153 C. 18 D. 36Câu 21: Cho đa giác đều đỉnh, và . Tìm biết rằng đa giác đã cho có đường chéo

60 Cau Trac Nghiem Chuong Dai So To Hop Có Dap An / 2023

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:Câu 1: Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?44 B. 24 C.1 D.42Câu 2: Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?12 B. 6 C.4 D.24Câu 3: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau?21 B. 120 C.2520 D.78125Câu 4:Cho B={1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập B có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập B?720 B. 46656 C.2160 D.360Câu 5: Cho 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số?120 B. 1 C.3125 D.600Câu 6: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số?3888 B. 360 C.15 D.120Câu 7: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau?120 B. 7203 C.1080 D.45Câu 8: Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số đôi một khác nhau?20 B. 10 C.12 D.15Câu 9: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau?2160 B. 2520 C.21 D.5040Câu 10: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau?2520 B. 900 C.1080 D.21Câu 11: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau?1440 B. 2520 C.1260 D.3360Câu 12: Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5?60 B. 10 C.12 D.20Câu 13: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đôi một khác nhau?120 B. 210 C.35 D.60Câu 14: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số?210 B. 105 C.168 D.84Câu 15: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 5?60 B. 36 C.120 D.20Câu 16: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong lớp?9880 B. 59280 C.2300 D.455Câu 17: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi

On Tap Dai So 11 Chuong 2 To Hop Xat Suat / 2023

§1: HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

A. LÝ THUYẾT

1. Qui tắc cộng: Một công việc nào đó có thể được thực hiện theo một trong hai phương án A hoặc B. Nếu phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện và không trùng với bất kì cách nào trong phương án A thì công việc đó có m + n cách thực hiện.2. Qui tắc nhân: Một công việc nào đó có thể bao gồm hai công đoạn A và B. Nếu công đoạn A có m cách thực hiện và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện công đoạn B thì công việc đó có m.n cách thực hiện.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Các bài toán sử dụng quy tắc cộng

Phương pháp: Đếm số phần tử của tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đóDựa vào tính chất của các phần tử, ta chia tập hợp cần đếm thành các tập hợp con rời nhau. Đếm số phần tử rồi sử dụng quy tắc cộng.Ví dụ 1: Từ các chữ số 1,2,3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm có:Ba chữ số khác nhauHai chữ số khác nhauVí dụ 2: Từ các chữ số 1,2,3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm các chữ số khác nhau?Ví dụ 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm hai chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5?

Dạng 2: các bài toán sử dụng quy tắc nhân

Ví dụ 1: Cho 3 thành phố A,B,C. Biết rằng từ thành phố A đi đến thành phố B có 4 con đường khác nhau, từ thành phố B đi đến thành phố C có 3 con đường khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C mà phải qua B.Ví dụ 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số ? Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chũa số đôi một khác nhau?Ví dụ 3: Cho số Có bao nhiêu số tự nhiên là ước dương của ACó bao nhiêu số tự nhiên là ước dương của A2 và chia hết cho A?

Dạng 3: Các bài toán kết hợp quy tắc cộng và quy tắc nhân

Ví dụ 1: Trên giá sách có 14 quyển sách, trong đó có 5 quyển sách toán, 6 quyển sách văn và 3 quyển sách ngoại ngữ. Nếu chọn 2 quyển sách khác thể loại trên giá sách đã cho thì có bao nhiêu cách chọn.

C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1: Một lớp có 40 học sinh gồm 25 học sinh nữ và 15 học sinh nam.Nhà trường cần chọn một học sinh tham gia cuộc thi về môi trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai học sinh tham gia hội trại với điều kiện phải có cả nam và nữ.Bài 2: Một trường THPT có 5 học sinh giỏi lớp 10, 6 học sinh giỏi lớp 11 và 8 học sinh giỏi lớp 12. Cần chọn ra 3 học sinh để tham gia đội tuyển thi ” Đố vui để học”. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu mỗi khối có một học sinh?Bài 3: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số.Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 ta thành lập các số tự nhiên có 5 chữ số. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số kề nhau khác nhau.Bài 4: Một lớp gồm có 30 học sinh. Cần chọn ra một lớp trưởng, một lớp phó và một thư ký. Hỏi có bao nhiêu cách chọn biết rằng học sinh nào cũng có khả năng làm lớp trưởng, làm lớp phó và làm thư ký.Bài 5: Có 4 thành phố A,B,C,D. Có 4 con đường đi từ A đến B, có 3 con đường đi từ B đến C, có 5 con đường đi từ A đến D và 5 con đường đi từ B đến C. Biết rằng để đi từ A đến C phải qua B hoặc D. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách khác nhau để đi từ A đến C.Bài 6: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 ta thành lập các số tự nhiên gồm 4 chữ số. Hỏi có bao nhiêu số đượ tạo thành?Hỏi có bao nhiêu số có các chữ số đôi một khác nhau?Hỏi có bao nhiêu số sao cho hai chữ số kề nhau phải khác nhau về tính chẵn lẻ.Bài 7: Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra hai đồ vật từ một tập hợp có: a) 2 đồ vật khác nhau? b) 3

Bai Tap Anken Rat Hay / 2023

BÀI TẬP ANKEN

Câu 1: Dẫn từ từ 4,48 lít hỗn hợp khí etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,7 gam. Tính % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.ĐÁP SỐ: 25% và 75%Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí etilen và propilen cần 2,688 lít khí oxi (đktc). Toàn bộ sản phẩm cháy thu được sục vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa.a) Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.b) Tính giá trị m.ĐÁP SỐ: a) 33,3 % và 66,7 %; b) 8 gamCâu 3: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp hai anken X (đktc) là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc).a) Xác định công thức của hai anken.b) Tính % thể tích mỗi anken trong hỗn hợp ban đầu.ĐÁP SỐ: a) C2H4, C3H6; b) 50% và 50%Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp X gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp nhau cần 26,88 lít khí oxi.a) Xác định công thức của hai anken.b) Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom dư, tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng.ĐÁP SỐ: a) C2H4, C3H6; b) 48 gamCâu 5: Cho 12,60 gam hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch Br2 thu được 44,60 gam hỗn hợp sản phẩm. Công thức phân tử của 2 anken làĐÁP SỐ: C4H8 và C5H10. Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 anken rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình 1 tăng m gam và khối lượng bình 2 tăng (m + 5,2) gam. Giá trị của m làĐÁP SỐ: 3,6 gan. Câu 7. Cho V lít một anken A ở đkc qua bình đựng nước brom dư, có 8 gam Br2 đã phản ứng đồng thời khối lượng bình tăng 2,8 gam. Mặt khác khi cho A phản ứng với HBr chỉ thu được 1 sản phẩm. Giá trị của V và tên của A là:ĐÁP SỐ: 1,12 lít; but-2-enCâu 8. Hỗn hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít A thu được 13,44 lít CO2 ở đkc. Mặt khác A làm mất màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken là:ĐÁP SỐ: C2H4, C3H6 Câu 9: Cho 2,44 gam hỗn hợp X gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 1,96 gam, đồng thời thể tích hỗn hợp X giảm một nửa. Hai anken có công thức phân tử là:ĐÁP SỐ: C4H8, C5H10 Câu 10: Cho 0,896 lít (đktc) hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng liên tiếp lội qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy bình đựng dung dịch brom tăng thêm 2,0 gam. Công thức phân tử của 2 anken là:ĐÁP SỐ: C3H6, C4H8 Câu 11: Hiđro hoá hoàn toàn một hiđrocacbon không no, mạch hở X thu được ankan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,60 gam CO2 và 3,24 gam H2O. Clo hoá Y (theo tỉ lệ 1:1 về số mol) thu được 4 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn là:ĐÁP SỐ: 6. Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu được CO2 và hơi nước. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằng 100 gam dung dịch NaOH 21,62% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của NaOH chỉ còn 5%. Công thức phân tử đúng của X là:ĐÁP SỐ : C2H4. Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp khí X gồm etilen và 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 1,1 mol khí CO2. Mặt khác dẫn 0,2 mol hỗn hợp X qua bình nước Br2 dư thì khối lượng bình tăng thêm 2,8 gam. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với hiđro là ĐÁP SỐ: 13,333 Câu 14: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí

Bạn đang xem bài viết Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds / 2023 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!