Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4

Xem 5,841

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4 mới nhất ngày 16/06/2021 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,841 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Cũ Unit 4: Learning A Foreign Languag
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4: Big Or Small (Test 2) Có Đáp Án
 • Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 Mới Unit 4 (Có Đáp Án): My Neighbourhood.
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Unit 4: Learning A Foreign Language
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 1 Phần Language Focus
 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 4

  Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành Learning A Foreign Language. Mời thầy cô và các em tham khảo.

  Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Learning A Foreign Language có đáp ánBài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Learning A Foreign Language: Learning A Foreign Language

  I. Choose the word which is pronounced differently from the other.

  1. A. worry B. sorry C. hurry D. flurry

  2. A. suitable B. guilty C. biscuit D. building

  3. A. course B. source C. pour D. court

  4. A. discussion B. decision C. television D. pleasure

  5. A. hope B. honor C. house D. heat

  II- Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others:

  1. A. finish B. examiner C. difficult D. language

  2. A. aspect B. passage C. terrible D. remember

  3. A. center B. institute C. attend D. everything

  4. A. dormitory B. experience C. scenery D. native

  A. see B. seeing C. look D. looking

  A. with/ to B. to/ to C/ of/to D. From/ to

  A. speak B. spoke C. spoken D. speaking

  A. asks B. asking C. asked D. will asked

  A. ask B. asked C. say D. said to

  A. repute B. reputed C. reputation D. reputable

  A. better B. best C. good D. well

  A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo

  A.Where B. Why C. What D. When

  A. examine B. exam C. examiner D. examination

  11. We have many well..teachers here.

  A. quality B. qualify C. qualified D. qualification

  A. sells B. sold C. would sell D. would sold

  A. go B. went C. will D. go

  A. didn’t do B. doesn’t do C. won’t do D. can’t do

  A. will pass B. would pass C. passes D. passe

  A. can B. could C. is able to D. has been able to

  17. “I have something to show you now.”, he said to me.

  A. He told me that he has something to show me then.

  B. He told me that he had something to show you then.

  C. He told me that he had something to show me now.

  D. He told me that he had something to show me then.

  18. “I’m leaving here for Hue tomorrow,” she said.

  A. She said that she is leaving leave there for Hue the day after.

  B. She said that she was leaving leave there for Hue the day after.

  C. She said that she would leaving leave there for Hue the day after.

  D. She said that she is leaving leave here for Hue the day after.

  19. “I’ll come with you as son as I am ready.” Tom said to her.

  A. Tom said to her that he will come with her s soon as he was ready.

  B. Tom said to her that he would come with her s soon as he was ready.

  C. Tom said to her that he will come with you as soon as he was ready.

  D. Tom said to her that he will come with her s soon as he is ready.

  20. “I must go now,” the father said to us.

  A. The father said to us that he must go then

  B. The father said to us that he had to go now

  C. The father said to us that he has to go then

  D. The father said to us that he had to go then

  21. “Who puts the salt in my cup of coffee?”

  A. Peter asked who put the salt in his cup of coffee?

  B. Peter asked who put the salt in his cup of coffee.

  C. Peter asked who puts the salt in his cup of coffee.

  D. Peter asked who put the salt in my cup of coffee.

  22. “Why do you come here late?”, she asked me.

  A. She asked me why I came there late.

  B. She asked me why I come there late.

  C. She asked me why I came here late.

  D. She asked me why you came there late.

  23. ‘Can you lay the piano?”, he asked the girl.

  A. He asked the girl if she can play the piano.

  B. He asked the girl if she could play the piano?

  C. He asked the girl if she can play the piano.

  D. He asked the girl if she played the piano.

  24. “I’m having a good time here, said Maryam.

  A. Maryam said that she was having a good time there.

  B. Maryam said that she is having a good time here.

  C. Maryam said that she was having a good time there.

  D. Maryam said that she had a good time there.

  25. “Do you like popmusic?”, hoa told Maryam.

  A. Hoa asked Maryam if she likes pop music.

  B. Hoa asked Maryam if she liked pop music.

  C. Hoa told Maryam if she likes pop music.

  D. Hoa told Maryam if she liked pop music.

  26. “Where do you lve the boys?”, asked the man.

  A. The man asked the boys where they live.

  B. The man asked the boys where they lived.

  C. The man asked the boys where they lived?

  D. The man asked the boys where did they live.

  27.He said to me “I can’t do this test”

  A. He said to me that I can’t do that test.

  B. He said to me that I couldn’t do this test.

  C. He said to me that I couldn’t do that test.

  D. He said to me that he couldn’t do that test.

  28. They said to him, “We are learning English now.”

  A. They said to him that we are learning English now.

  B. They said to him that they were learning English now.

  C. They said to him that they were learning English then.

  D. They said to him that we were learning English then.

  29. She said to me, “I will go to China next week.”

  A. She said to me that she will go to China the following week.

  B. She said to me that she would go to China the following week.

  C. She said to me that she went go to China the following week.

  D. She said to me that she go to China the following week.

  30. They asked him, “Do you like to play this game.”

  A. They asked him if he like to play that game.

  B. They asked him if he likes to play that game.

  C. They asked him if he liked to play this game.

  D. They asked him if he like to play that game.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4: Learning A Foreign Language
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4: Learning A Foreign Language
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 4 The Mass Media
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 4: School Education System Số 2 Có Đáp Án Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng
 • Trắc Nghiệm Unit 4 Lớp 12 School Education System Có Đáp Án
 • Bạn đang xem bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!