Xem Nhiều 3/2023 #️ Bài Tập Tuần Môn Toán Lớp 7 # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Bài Tập Tuần Môn Toán Lớp 7 # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Tuần Môn Toán Lớp 7 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 7 TUẦN 01

Đại số 7 :       § 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Hình học 7:   § 1:  Hai góc đối đỉnh

†††††††††

Bài 1:   Điền các kí hiệu N, Z, Q vào dấu … (viết đầy đủ các trường hợp):

a) 2000 $in $ …                         b) $frac{4}{5},,in ,,…$                           c) $frac{-7}{100},,in ,,…$   

d) -671 $in $…                          e) $frac{-671}{1},,in ,,…$

Bài 2: Cho số hữu tỉ $frac{a}{b}$ khác 0. Chứng minh:

a) Nếu a, b cùng dấu thì $frac{a}{b}$ là số dương.

b) Nếu a, b trái dấu thì $frac{a}{b}$ là số âm.

Bài 3: So sánh các số hữu tỉ sau:

a) $frac{-13}{40},,,vtext{ }!!grave{mathrm{a}}!!text{ },,frac{12}{-40}$                                b) $frac{-5}{6},,,vtext{ }!!grave{mathrm{a}}!!text{ },,frac{-91}{104}$                                        c) $frac{-15}{21},,,vtext{ }!!grave{mathrm{a}}!!text{ },,frac{-36}{44}$

d) $frac{-16}{30},,,vtext{ }!!grave{mathrm{a}}!!text{ },,frac{-35}{84}$                                e) $frac{-5}{91},,,vtext{ }!!grave{mathrm{a}}!!text{ },,frac{-501}{9191}$                           f) $frac{-11}{{{3}^{7}},.,{{7}^{3}}},,,vtext{ }!!grave{mathrm{a}}!!text{ },,frac{-78}{{{3}^{7}}{{.7}^{4}}}$

Bài 4:  Tìm tất cả các số nguyên x để các phân số sau có giá trị là số nguyên:

a) $A,=,,frac{x,+,1}{x,-,2},left( x,,ne ,2 right)$             b) $B,,=,,frac{2x,-,1}{x,+,5},,left( x,,ne ,,-5 right)$          c) $C,,=,,frac{10text{x},-,9}{2text{x},-,3}$

Bài 5: 

Trong hình vẽ bên, $Oin text{xx }!!’!!text{ }$

Tính $oversetfrown{xOm}$ và $oversetfrown{text{nOx}’}$

Vẽ tia $Ot$ sao cho $oversetfrown{xOt};oversetfrown{text{nOx}’}$ là hai góc đối đỉnh. Trên nửa mặt phẳng bờ $text{xx}’$ chứa tia $Ot$ , vẽ tia $Oy$ sao cho $oversetfrown{tOy}={{90}^{0}}$ . Hai góc $mOn$ và $tOy$ là hai góc đối đỉnh không? Giải thích?

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:  

2000 $in $ N,           2000 $in $ Z,             2000 $in $ Q

$frac{4}{5},,in ,,$Q

$frac{-7}{100},,in ,,$Q

-671 $in $ Z, -671 $in $ Q,

$frac{-671}{1},,in ,,$Z, $frac{-671}{1},,in ,,$Q

     

Bài 2:

Bài 3:

a) $,,frac{12}{-40},,=,,frac{-12}{40}$

Vì  -13 < -12  nên $frac{-13}{40},,,<,,,frac{-12}{40},,Rightarrow ,,,frac{-13}{40},,,<,,,frac{12}{-40}$

b) $frac{-5}{6},,=,,frac{-20}{24}$;    $frac{-91}{104},,=,,frac{-7}{8},,=,,frac{-21}{24}$

c) $frac{-15}{21},,=,,,frac{-5}{7},,=,,frac{-55}{77}$;    $frac{-36}{44},,,=,,frac{-9}{11},,,=,,frac{-63}{77}$

d)  $frac{-16}{30},,,=,,frac{-8}{15},,,=,,frac{-32}{60},,,;,,frac{-35}{84},,,=,,frac{-5}{12},,,=,,frac{-25}{60}$

Vì   $-32,,,<,,,-25,,,Rightarrow ,,,frac{-32}{60},,,<,,frac{-25}{60}$.

Hay $frac{-16}{30},,,<,,frac{-35}{84}$

e) $frac{-5}{91},,,=,,frac{-505}{9191},,$.

Vì   $-505,,,<,,-501,,Rightarrow ,,,frac{-505}{9191},,,<,,,frac{-501}{9191},,,,Rightarrow ,,,frac{-5}{91},,,<,,,frac{-501}{9191}$ Vậy $frac{-5}{91},,,<,,,,frac{-501}{9191}$

f) $frac{-11}{{{3}^{7}}{{.7}^{3}}},,,=,,frac{-11.7}{{{3}^{7}}{{.7}^{3}}.7},,=,,,frac{-77}{{{3}^{7}}.,{{7}^{4}}},,,,$

Bài 4:

a) $A,=,,frac{x,+,1}{x,-,2},left( x,,ne ,2 right)$$=,,1,,+frac{3}{x,-,2}$

$A,,in ,,Z,,Leftrightarrow ,,frac{3}{x,-,2},,in ,,Z,,Leftrightarrow ,,,x,-,2,,in ,,$Ư(3)$Leftrightarrow ,,x,,-,,2,,in ,,left{ -3,;,,-1,,;,,1,,;,,3 right},,,Leftrightarrow ,,,x,,in ,,left{ -1,;,,1,,;,,3;,,5 right}$

b) $B,,=,,frac{2x,-,1}{x,+,5},,left( x,,ne ,,-5 right)$$=,,2,-,,frac{11}{x,+,5}$

$B,,in ,,Z,,Leftrightarrow ,,frac{11}{x,+,,5},,in ,,Z,,Leftrightarrow ,,,x,+,5,,in ,,$Ư(11)                                         

$Leftrightarrow ,,x,,+,,5,,in ,,left{ -11,;,,-1,,;,,1,,;,,11 right},,,Leftrightarrow ,,,x,,in ,,left{ -16,;,,-6,,;,,-4;,,6 right}$

c) $C,,=,,frac{10text{x},-,9}{2text{x},-,3}$$=,,,5,+,,frac{6}{2text{x},,-,,3}$

$C,,in ,,Z,,Leftrightarrow ,,frac{6}{2x,-,,3},,in ,,Z,,Leftrightarrow ,,,2x,-,,3,,in ,,$Ư(6)                                      

$Leftrightarrow ,,2x,,-,,,3in ,,left{ -6,;,,-3,,;,,-2,,;,,-1,;,,1,;,,2,;,,3,,;,,6 right},,,$$Leftrightarrow ,,,x,,in ,,left{ 0,;,,1,,;,,2;,,3 right}$,  $left( x,,in ,,Z right)$

       b)    Hai góc $widehat{mOn}$ và $widehat{tOy}$ là hai góc đối đỉnh

            Vì  + $widehat{xOt};,,widehat{text{nOx}’}$ là hai góc đối đỉnh $Rightarrow $$Ot$ và $On$ là hai tia đối nhau (1)

+ Lại có: $widehat{tOy}=widehat{mOn}left( ={{90}^{0}} right)$ mà $widehat{xOt}=,widehat{text{nOx}’}$(hai góc đối đỉnh) $Rightarrow widehat{xOm}=widehat{x’Oy}$ (do $widehat{xOx’}={{180}^{0}}$). Ta có $widehat{xOt}+widehat{tOy}+yOx’=widehat{xOt}+widehat{tOy}+widehat{xOm}={{180}^{0}}$

$Rightarrow Om$và $Oy$ là hai tia đối nhau (2)

$left( 1 right)left( 2 right)Rightarrow $ Hai góc $widehat{mOn}$ và $widehat{tOy}$ là hai góc đối đỉnh.                                           – Hết –

Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 5: Tuần 12

Đề luyện cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 12 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép nhân các số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12: Phép nhân các số thập phân – Đề 2

Bài 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 0,7 x 0,25 x 2,4

2,5 x 12,5 x 0,8 x 4

b) 5,6 x 4 + 5,6 x 3 + 5,6 x 2 + 5,6

7,89 x 54 – 7,89 x 52 – 7,89

Bài 2:

Tìm x là số tự nhiên:

a) 1,3 x 0,5 < x < 1,8 x 1,9;

b) 2,5 x 2,7 < x x 2 < 2,7 x 4,5.

Bài 3:

Mỗi chai sữa có 0,75l sữa, mỗi lít sữa cân nặng 1,08kg, mỗi vỏ chai cân nặng 0,2kg. Hỏi 100 chai sữa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 0,1 km 2 = …m 2

Bài 1:

a) 0,7 x 0,25 x 2,4 = 0,7 x (0,25 x 2,4)

= 0,7 x 0,6 = 0,42

2,5 x 12,5 x 0,8 x 4 = (2,5 x 4) x (12,5 x 0,8)

= 10 x 10= 100.

b) 5,6 x 4 + 5,6 x 3 + 5,6 x 2 + 5,6 = 5,6 x (4 + 3 + 2 + 1)

= 5,6 x 10 = 56

7,89 x 54 – 7,89 x 52 – 7,89 = 7,89 x (54 – 52 – 1)

= 7,89 x 1 = 7,89.

Bài 2:

a) 1,3 x 0,5 < x < 1,8 x 1,9

Ta có: 1,3 x 0,5 = 0,65

1,8 x 1,9 = 3,42

0,65 < x < 3,42 ; x là số tự nhiên.

Vậy: x = 1 ; x = 2; x = 3.

b) 2,5 x 2,7 < X x 2 < 2,7 x 4,5

Ta có: 2,5 x 2,7 = 6,75

2,7 x 4,5 = 12,15

6,75 < X x 2 < 12,15; x là số tự nhiên.

X x 2 là số chẵn. Từ 6,75 đến 12,15 có các số chẵn là: 8 ; 10 ; 12.

Do đó:

– X x 2 = 8

X = 8 : 2

X = 4

– X x 2 = 10

X = 10 : 2

X = 5

– X x 2 = 12

X = 12 : 2

X = 6

Vậy X = 4, 5, 6

Bài 3:

Bài giải

Lượng sữa trong mỗi chai sữa cân nặng là:

1,08 x 0,75 = 0,81 (kg)

Mỗi chai sữa cân nặng là:

81 + 0,2 = 1,01 (kg)

Vậy 100 chai sữa cân nặng là:

1 ,01 x 100 = 101 (kg)

Đáp số: 101 kg.

Bài 4:

Khoanh vào D.

Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4: Tuần 21

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 21 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 21 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về phân số, rút gọn phân số, quy đồng phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 1.

Trong các phân số

Bài 2.

Trong các phân số

Bài 3.

Viết 3 và

Bài 4.

Quy đồng mẫu số của

Bài 5.

Một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 30. Tử số bé hơn mẫu số 4 đơn vị. Phân số đó là:.

Bài 6.

Tính:

Bài 7.

Rút gọn phân số 12/8 ta được phân số tối giản là: ……

Bài 8.

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 5/13 với 4 ta được phân số: …

Bài 9.

Quy đồng mẫu số hai phân số 3/8 và 5/12 ta được hai phân số 9/24 và phân số: …

Bài 10.

Cần tô màu thêm … ô vuông màu trắng ở hình vẽ bên để số ô vuông tô màu đúng 3/5 bằng số ô vuông màu trắng.

Bài 12. PHẦN II: TỰ LUẬN (Trình bày chi tiết cách làm)

Bài 11. Tính nhanh:

Viết các số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 13. Tìm y, biết:

Bài 14. Tính nhanh

Bài 15. Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a/ b/ c/

Bài 16. Nhà Lan còn 2kg gạo, mẹ Lan mua thêm 4kg gạo nữa. Tất cả số gạo đó đủ cho nhà Lan ăn trong một tuần. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà Lan ăn hết mấy ki-lô-gam gạo?

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 21 gồm 16 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 4 Phân số chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20

Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 5 , Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 5 Tuan 1, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4 Tuan 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Phiếu Cuối Tuần Toán 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán, Dap An Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Tuan Tuan18 , Lời Giải Chi Tiết Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 3, Giải Bài Tập Phiếu Cuối Tuần Toán Lớp3, Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5tuan 5, Phiếu Cuối Tuần Lớp 4 Mon Toán Tuần 4, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuan 6, Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Tuan 22 Lop 5 Toan, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 5 Tuần 3, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Môn Toán Tuần 14, Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Toan Lop 5 Tuan 18, Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Toan Lop 5 Tuan 19, Phiếu Cuối Tuần Toán 3 Tuần 9, Đáp án Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lơp 5 Tuần 26, Phiếu Cuối Tuần Và Đáp án Toán Lớp 5 Tuần 4, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4 Tuần 20, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 4, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 6, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 16, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tạp Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 14, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 3, Đáp án Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 5, Dap An Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 5 On Tập Học Kì , Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5, Phieu Bai Tap Cuoi Tuan 26 Lop 4 Toan, Đáp An Phiếu Bai Tạp Cuối Tuân Toan Lop 5, Phieu Bai Tap Cuoi Tuan 16 Mon Toan , Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Mon Toan Lop 4, Phieu Toan Cuoi Tuan 20 Lop 4, Phiếu ôn Tập Cuối Tuần Cả Năm Môn Toán Lớp 8 Lớp, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 1 Toán 4, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 4, Đáp án Phiếu Cuối Tuần Toán Lớp 5, Phieu Bai Tap Cuoi Tuan 16 Mon Toan Lop5, Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan 16 Mon Toan Lop5, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4 2017, Phiếu Bài Tập Toàn Cuối Tuần 4tuân 16, Giải Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 3, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 23 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 20 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 14 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 12 Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 18 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 12 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 17, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 33, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 21 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Toan Tuần 14 Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 2, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 6, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 24, Giai Toan Phieu Bai Tap Lop 4 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 25, Giải Phiếu Bài Tập Toán 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 20, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 25, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 19,

Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 5 , Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 5 Tuan 1, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4 Tuan 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Phiếu Cuối Tuần Toán 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán, Dap An Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Tuan Tuan18 , Lời Giải Chi Tiết Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 3, Giải Bài Tập Phiếu Cuối Tuần Toán Lớp3, Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5tuan 5, Phiếu Cuối Tuần Lớp 4 Mon Toán Tuần 4, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuan 6, Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Tuan 22 Lop 5 Toan, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 5 Tuần 3, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Môn Toán Tuần 14, Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Toan Lop 5 Tuan 18, Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Toan Lop 5 Tuan 19, Phiếu Cuối Tuần Toán 3 Tuần 9, Đáp án Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lơp 5 Tuần 26, Phiếu Cuối Tuần Và Đáp án Toán Lớp 5 Tuần 4, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4 Tuần 20, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 4, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 6, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 16, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tạp Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 14, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 3, Đáp án Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 5, Dap An Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4,

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Tuần Môn Toán Lớp 7 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!