Xem Nhiều 6/2023 #️ Bài Tập Unit 9 Lớp 6: The Body (Phần 2) # Top 11 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Bài Tập Unit 9 Lớp 6: The Body (Phần 2) # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Unit 9 Lớp 6: The Body (Phần 2) mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Test 2)

Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

6. She puts her .... over her ears. a. legs b. feet c. hands d. toes 7. .... does she do? She is a gymnast. a. What b. How c. Who d. Which 8. Look!The teacher .... . a. come b. comes c. coming d. is coming 9. .... color are his eyes? a. What b. How c. When d. Where 10. Where is Lan? She .... in front of the television. a. sit b. sits c. is siting d. is sitting

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11.They cleaning their big house at six o'clock. A B C D 12. Wego to school every mornings. A B C D 13.Does he brush his teeth and takes a shower every morning? A B C D 14. Theschool is among the bookstore and the restaurant. A B C D 15. Thereis a tongue and thirty-two tooth in our mounth. A B C D

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Miss Lee is a teacher. She is tall and thin. Her face is oval. Her hair is long and black. Her eyes are big and brown. Her nose is small. Her lips are red and full. She is beautiful. And she is a good teacher, too. 16. Miss Lee is a good teacher. a. True b. False c. No information 17. Miss Lee has an oval face. a. True b. False c. No information 18. Miss Lee's eyes are big and blue. a. True b. False c. No information 19. Miss Lee has white and small teeth. a. True b. False c. No information 20. Miss Lee is beautiful. a. True b. False c. No information

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bài Tập Unit 9 Lớp 6: The Body (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Test 1)

Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

1. SMALL a. long b. big c. blue d. old 2. TALL a. short b. orange c. quite d. full 3. FAT a. oval b. white c. thin d. noisy 4. LIGHT a. yellow b. round c. careful d. heavy 5. WEAK a. beautiful b. strong c. dangerous d. brown

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. He lifts weights as a sport. He's a .... . a. gymnst b. engineer c. farmer d. weight lifter 7. It's a beautiful day. The sky is .... . a. black b. blue c. gray d. green. 8. .... her lips full or thin? a. Are b. Is c. Do d. Does 9. .... color are her eyes? a. Who b. What c. How d. Where 10. He is .... between his sister and his brother. a. sit b. sits c. siting d. sitting

Bài 3: Tìm lỗi sai.

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Nam: (16).... is that? Lien: That's Chi. She is my (17).... . Nam: What does she do? Lien: She is a gymnast. Nam: She is (18).... . Is she (19).... ? Lien: No, she ....(20). She's strong. 16. a. Who b. What c. Which d. How 17. a. brother b. sister c. engineer d. farmer 18. a. tall, thin b. tall and thin c. tall or thin d. tall but thin 19. a. beautiful b. good c. old d. weak 20. a. isn't b. doesn't c. is d. not

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 9: The Body

A. Parts of the body (Phần 1-7 trang 96-99 SGK Tiếng Anh 6)

2. Practice with a partner.

– What is that? ( Đó là cái gì?)

That is his head. ( Đó là cái đầu của anh ấy.)

Those are his shoulders. ( Đó là đôi vai của anh ấy.)

These are his fingers. ( Đó là các ngón tay của anh ấy.)

This is his chest. ( Đây là bộ ngực của anh ấy.)

– What are these? ( Đây là gì?)

These are his feet. ( Đây là đôi bàn chân của anh ấy.)

4. Which picture? Listen and choose the right picture.

(Bức tranh nào? Lắng nghe và chọn bức tranh đúng.)

6. Practice with a partner.

Describe the pictures in exercise A5. (Miêu tả các bức tranh trong bài tập A5.)

B. Faces (Phần 1-7 trang 100-103 SGK Tiếng Anh 6)

2. Listen and repeat. Colors.

(Lắng nghe và lặp lại. Các màu sắc.)

3. Practice with a partner.

– What color is her hair? ( Tóc cô ấy màu gì?)

– What color are her eyes? ( Đôi mắt cô ấy màu gì?)

They’re brown. ( Chúng màu nâu.)

– What color is her dress? ( Chiếc áo đầm của cô ấy màu gì?)

It’s yellow, green and red. ( Nó màu vàng, xanh lá cây và đỏ.)

– What color are her shoes? ( Đôi giày cô ấy màu gì?)

They are green. ( Chúng màu xanh lá cây.)

Now ask and answer questions about Chi. (Bây giờ hỏi và trả lời các câu hỏi về cô Chi.)

a) Is Miss Chi’s hair long or short?

c) What color are her eyes?

d) Is her nose big or small?

e) Are her lips full or thin?

Write the letters of the pictuers in your exercise book. (Hãy viết các chữ cái tương ứng với các tranh vào vở bài tập của em.)

1. He has short hair. He has a round face. He has a big nose. He has full lips.

( Cậu ấy có tóc ngắn. Cậu ấy mặt tròn. Cậu ấy mũi to. Cậu ấy có đôi môi dầy.)

2. He has short hair. He has an oval face. He has a small nose. He has thin lips.

( Ông ấy có tóc ngắn. Ông ấy có mặt trái xoan. Ông ấy có mũi nhỏ. Ông ấy có môi mỏng.)

3. She has long hair. She has an oval face. She has a big nose. She has thin lips.

( Cô ấy có tóc dài. Cô ấy có mặt trái xoan. Cô ấy có mũi to. Cô ấy có môi mỏng.)

4. She has long hair. She has a round face. She has a small nose. She has full lips.

( Bà ấy có tóc dài. Bà ấy có mặt tròn. Bà ấy có mũi nhỏ. Bà ấy có môi dầy.)

Giải Sbt Tiếng Anh 6 Unit 9: Parts Of The Body

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 9: THE BODY

A. Parts of the body (trang 108-109-110 SBT Tiếng Anh 6)

1. (trang 108 SBT Tiếng Anh 6): Look at the picture. Write the name of each part of the body in the box. ( Nhìn vào tranh. Viết tên các bộ phận của cơ thể vào ô trống)

Cột trái (lần lượt từ trên xuống): shoulder, hand, finger, arm, foot

Cột phải (lần lượt từ trên xuống): head, chest, thigh, leg, toe

2. (trang 108 SBT Tiếng Anh 6): Read. Then continue the list of parts of the body ( Đọc. Sau đó hoàn thành danh sách các bộ phận cơ thể người)

One head, two shoulders, two arms, one chest, two hands, ten fingers, two thighs, two legs, two feet, ten toes

Clap hands.

3. (trang 109 SBT Tiếng Anh 6): Look at the pictures and say what each person looks like. Then write the sentences in your exercise book. ( Nhìn vào tranh và nói xem mỗi người trông như thế nào. Sau đó viết câu trả lời vào vở của bạn)

b) Hoa is fat.

c) Mr. Thinh is heavy.

d) Mrs. Minh is old.

e) Xuan is thin.

f) Huan is young.

Hướng dẫn dịch

b. Hoa mập mạp.

c. Ông Thịnh nặng cân.

d. Bà Minh già.

e. Xuân gầy.

f. Huân trẻ trung.

4. (trang 109 SBT Tiếng Anh 6): Check true sentences ( Đánh dấu vào câu đúng)

Câu đúng: 2, 4, 6, 7, 8

5. (trang 110 SBT Tiếng Anh 6): Complete the words ( Hoàn thành các từ)

a) shoulder b) toe

c) arm d) hand

e) fat f) finger

g) hand h) neck

i) face j) leg

6. (trang 110 SBT Tiếng Anh 6): Choose a word in column A with its opposite word in column B ( Chọn từ ở cột A trái nghĩa với từ ở cột B)

strong – weak

ugly – beautiful

short – tall

old – young

new – old

thin – fat

light – heavy

7. (trang 110 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions and answers. ( Viết câu hỏi và trả lời.)

a) Are they strong? – No, they aren’t. They are weak.

b) Is Chi fat? – Yes, she is.

c) Is Mr. Thanh heavy? – No, he isn’t. He is light.

d) Is that woman tall? – Yes, she is.

e) Are you thin? – Yes, I am.

Hướng dẫn dịch

a. Họ khỏe phải không? Không. Họ yếu.

b. Chi béo phải không? Đúng vậy.

c. Ông Thanh nặng cân phải không? Không. Ông ấy nhẹ cân.

d. Người phụ nữ đó cao phải không? Đúng vậy.

e. Bạn gầy phải không? Đúng vậy.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 (SBT Tiếng Anh 6)

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Unit 9 Lớp 6: The Body (Phần 2) trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!