Xem Nhiều 6/2023 #️ Cách Tính Diện Tích Xung Quanh, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Lập Phương # Top 13 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Cách Tính Diện Tích Xung Quanh, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Lập Phương # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Tính Diện Tích Xung Quanh, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Lập Phương mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương mà các em được học trong chương trình Toán lớp 5.

Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

– Ký hiệu: S xq

– Cách tính: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều cao và chu vi đáy.

– Công thức: Sxq = 2 x h x (a + b)

*Trong đó:

a là chiều dài hình hộp chữ nhật.

b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

– Định nghĩa: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là tổng diện tích tất cả 6 mặt cộng lại.

– Ký hiệu: S tp

– Cách tính: diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

– Công thức: Stp = Sxq + S2đáy = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

*Trong đó:

a là chiều dài hình hộp chữ nhật.

b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

– Định nghĩa: Thể tích hình hộp chữ nhật là phần không gian bên trong của hình.

– Cách tính: Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích đáy và chiều cao.

– Công thức: V = a x b x h

*Trong đó:

a là chiều dài hình hộp chữ nhật.

b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

Hình lập phương là trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật khi a = b = h, tức là 6 mặt đều là hình vuông. Gọi chiều dài cạnh là a. Ta có:

Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

– Công thức: Sxq = 4 x a x a

Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

– Cách tính: Diện tích xung quanh của hình lập phương 6 lần diện tích 1 mặt hình lập phương.

– Công thức: Stp = 6 x a x a

Công thức tính thể tích của hình lập phương

– Cách tính: Thể tích hình lập phương bằng tích của 3 cạnh hình lập phương

– Công thức: V = a x a x a

Bài tập hình hộp chữ nhật có lời giải

Một số câu về hình hộp chữ nhật diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có lời giải.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

Câu 1:

a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 12 cm.

b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.

Một cái hộp bằng tôn (không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm, chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó. (không tính mép hàn).

Câu 2:

Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10cm. Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và dán giấy màu vàng vào hai mặt đấy của hộp đó (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng – ti -mét vuông?

Câu 3:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420 cm 2 và có chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Câu 4:

Người ta làm một cái hộp bằng bìa hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích bài dùng để làm mọt cái hộp đó. (không tính mép dán)

Câu 5

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,8m.

Câu 6:

Người ta muốn quét vôi vào các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa bằng 8 m 2. (chỉ quét bên trong phòng)

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật do 6 viên gạch xếp thành.

Đs: a) Sxq = 960 cm 2

Stp = 1710 cm 2

Câu 1:

Stp = 134, 96 dm 2

c) Sxq = 36/25 m 2

Bài giải:

Diện tích xung quanh của cái hộp là:

Câu 2:

(30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm 2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm 2)

Diện tích tôn dùng để làm cái hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm 2)

Đáp số: 2100 cm 2

Tính diện tích giấy màu vàng, tức diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm 2)

Câu 3:

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm 2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy màu đỏ lớn hơn diện tích giấy màu vàng là:

700 – 600 = 100 (cm 2)

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

Câu 4:

420 : 7 = 60 (cm)

Diện tích bìa dùng để làm hộp chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Câu 5:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm 2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm 2).

Bài giải:

Diện tích xung quanh của căn phòng là:

Câu 6:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m 2)

Diện tích trầ của căn phòng là:

Diện tích cần quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m 2)

Đáp số: 86,56 m 2

Tính kích thước của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật:

– Chiều dài của khối gạch là 22 cm

Câu 7:

– Chiều rộng của khối gạch là:

10 x 2 = 20 (cm)

– Chiều cao của khối gạch là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm 2)

Tính diện tích toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm 2).

Diện Tích Xung Quanh, Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật Và Hình Lập Phương

a) Chiều dài 25 cm , chiều rộng 15 cm và chiều cao 12 cm.

b) Chiều dài 7,6 dm , chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều dài 4/5 m , chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.

Một cái hộp bằng tôn (không có nắp)dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm , chiều rộng 20 cm ,

chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó. (không tính mép hàn)

Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10cm.

Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và dán giấy màu vàng vào hai mặt

đấy của hộp đó( chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu

xăng – ti -mét vuông?

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420 cm2 và có chiều cao là 7cm.

Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Câu 241: Người ta làm một cái hộp bằng bìa hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm , chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm.

Tính diện tích bài dùng để làm mọt cái hộp đó. (không tính mép dán)

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,8m.

Người ta muốn quét vôi vào các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa bằng 8 m2. (chỉ quét bên trong phòng)

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch dạng

hình hộp chữ nhật do 6 viên gạch xếp thành.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh:

a) 11 cm b) 6,5 dm c) 2/5 m

Người ta làm một cái hộp bằng tôn (không nắp) dạng hình lập phương có cạnh 10cm.

Tính diện tích miếng tôn cần dùng để làm hộp (không tính mép hàn)

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối gạch hình lập phương.

b) Tính kích thước của mỗi viên gạch.

Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của 2 hình . Tính diện tích cần sơn mỗi hình.

Đs: a) Sxq = 960 cm2 Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2 Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2 Stp = 52 / 25 m2

Diện tích xung quanh của cái hộp là:

( 30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

Diện tích tôn dùng để làm cái hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số : 2100 cm2

Tính diện tích giấy màu vàng, tức diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

( 20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

( 20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy màu đỏ lớn hơn diện tích giấy màu vàng là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên

chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

Diện tích bìa dùng để làm hộp chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( 25 + 16 ) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

Diện tích xung quanh của căn phòng là:

( 6 + 3,6 ) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn phòng là:

Diện tích cần quét vôi là:

(72,96 + 21,6 )- 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

– Chiều dài của khối gạch là 22 cm

– Chiều rộng của khối gạch là :

– Chiều cao của khối gạch là:

Tính diện tích xung quanh của khối gach :

Tính diện tích toàn phần của khối gạch :

a) Sxq = 484 cm2 Stp=726c m2

b) Sxq = 169 dm2 Stp= 253,5 dm2

c)Sxq = 16/25 m2 Stp= 24/25 m2

Diện tích tôn cần dùng là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm2)

Đáp số : 500 cm2

b) 20 cm , 10 cm, 5 cm.

Đs: Hình A: 1400 cm2

Hình B : 1400 cm2

Giải Toán Lớp 5 Vnen Bài 70: Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 70: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương – Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 35 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 70 Toán VNEN lớp 5

1. Chơi trò chơi “đố bạn” (sgk)

Trả lời:

Hình hộp chữ nhật

· Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau thì diện tích các mặt đó bằng nhau.

· Nếu hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì tính:

Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân 4

Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân 6

· Viết tiếp vào chỗ chấm (sgk)

Trả lời:

Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (5 x 5) x 4 = 100 (cm 2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (5 x 5) x 6 = 150 (cm 2)

Ghi nhớ:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,3m

Trả lời:

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 4 = 21,16 (m 2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 6 = 31,74 (m 2)

Câu 1 trang 37 sách VNEN toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có:

a. Cạnh 2,5dm

b. Cạnh 4m 2cm

Đáp án

a. Cạnh 2,5dm

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (2,5 x 2,5) x 4 = 25 (dm 2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (2,5 x 2,5) x 6 = 37,5 (dm 2)

b. Cạnh 4m 2cm

Đổi 4m 2cm = 402cm

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (402 x 402) x 4 = 646416 (cm 2) = 64,6416 (m 2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (402 x 402) x 6 = 969624 (cm 2) = 96,9624 (m 2)

Câu 2 trang 37 sách VNEN toán 5

Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó (không kể mép dán)

Đáp án

Do chiếc hộp không có nắp nên diện tích mảnh bìa cần dùng là tổng diện tích của 5 mặt giấy bìa cứng.

Diện tích một mặt hình lập phương là:

3,5 x 3,5 = 12,25 (dm 2)

Diện tích bìa cần dùng là:

12,25 x 5 = 61,25 (dm 2)

Đáp số: 61,25 dm 2

Câu 3 trang 37 sách VNEN toán 5

Đáp án

Mảnh bìa có thể gấp được một hình lập phương là: Hình 3 và hình 4

Câu 4 trang 38 sách VNEN toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

c. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

d. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

C. Hoạt động ứng dụng bài 70 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1 trang 38 sách VNEN toán 5

Hà dán giấy màu vào các mặt của một hộp quà hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy đã dán là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Đáp án

Diện tích giấy Hà đã dán là:

2 x 2 x 6 = 24 (dm 2)

Đáp số: 24 dm 2

Câu 2 trang 39 sách VNEN toán 5

Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó (bể không nắp)

Đáp án

Diện tích kính để làm bể cá không có nắp là:

0,4 x 0,4 x 5 = 0,8 (m 2)

Giải Bài Tập Trang 111, 112 Sgk Toán 5: Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 trang 111 SGK Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 111 SGK Toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 m.

Phương pháp giải

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6

Đáp án

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 × 1,5 × 4 = 9 (m 2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

1,5 × 1,5 × 6 = 13,5 (m 2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 9m 2 ;

Diện tích toàn phần: 13,5m 2

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 111 SGK Toán 5

Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích phần bìa dùng để làm hộp.

Phương pháp giải

Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt. Do đó, diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng 5 lần diện tích một mặt.

Đáp án

Vì không có nắp nên chỉ có 5 mặt. Vậy diện tích phần bìa dùng để làm hộp là:

Diện tích một mặt của hộp là:

2,5 × 2, 5 = 6,25 (dm 2)

Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:

6,25 × 5 = 31,25 (dm 2)

Đáp số: 31,25dm 2.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Luyện tập trang 112 SGK Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 112 SGK Toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Diện tích xung quanh = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Đáp án

2m 5cm = 2,05m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

Đáp số: Diện tích xung quanh: 16,81m 2;

Diện tích toàn phần: 25,215m 2.

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 112 SGK Toán 5

Đáp án

Cách 1: Học sinh vẽ hình lên giấy rồi gấp thử và trả lời.

Cách 2: Suy luận:

– Dễ thấy không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.

– Với hình 2, khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới được. Do đó không thể gấp hình 2 thành một hình lập phương.

– Hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới.

Vậy mỗi mảnh bìa ở hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành một hình lập phương.

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 3 trang 112 SGK Toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

Đáp án

Diện tích xung quanh của hình lập phương A là:

10 × 10 × 4 = 400(cm 2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A là:

10 × 10 × 6 = 600 (cm 2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương B là:

5 × 5 × 4 = 100 (cm 2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương B là:

5 × 5 × 6 = 150 (cm 2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp diện tích xung quanh của hình lập phương B số lần là:

400 : 100 = 4 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp diện tích toàn phần của hình lập phương B số lần là:

600 : 150 = 4 (lần)

Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần) của hình B.

Ta có kết quả:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Bạn đang xem bài viết Cách Tính Diện Tích Xung Quanh, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Lập Phương trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!