Xem Nhiều 1/2023 #️ Cách Tính Lương Hưu Và Trợ Cấp Một Lần Khi Nghỉ Hưu # Top 4 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Cách Tính Lương Hưu Và Trợ Cấp Một Lần Khi Nghỉ Hưu # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Tính Lương Hưu Và Trợ Cấp Một Lần Khi Nghỉ Hưu mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật BHXH mới nhất năm 2016 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Nam: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 2%

Nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 3%

Nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 2%

+ Về hưu từ 01/01/2018: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 16 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2019: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 17 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2020: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 18 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2021: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 19 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2022: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 20 năm) x 2%.

2. Cách tính Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

– Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức BQTL = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của T năm cuối trước khi nghỉ việc / ( T x12 tháng)

– Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

– Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

– Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

– Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách Tính Thời Gian Và Mức Lương Hưu Được Hưởng Khi Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

13/07/2020

Luật sư Trần Khánh Thương

Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy dịnh của pháp luật bao gồm chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và chế độ tử tuất. Trong đó, chế độ hưu trí là chế độ được người lao động trong các độ tuổi rất quan tâm.

Do cách tính điều kiện về hưu và cách tính mức hưởng chế độ hưu trí khá phức tạp, do vậy dễ gây sai sót trong quá trình tính toán cho người lao động. Do đó, để được tư vấn và hỗ trợ tính toán về mức hưởng chế độ hưu trí quý khách hàng hãy liên hệ với công ty Luật Minh Gia qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ tư vấn trường hợp cụ thể của mình.

2. Cách tính thời gian và mức hưởng khi nghỉ hưu

Câu hỏi: Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về điều kiện hưởng chế độ hưu trí, cách tính thời gian tham gia BH và mức đóng, mức hưởng BHXH như sau: Tôi năm nay 36 tuổi ( nữ) đã tham gia bảo hiểm từ tháng 3/2001 đến tháng 8/2012 tôi nghỉ việc và đến tháng 1/2015 tôi đi làm và tham gia đóng bảo hiểm tiếp ( hệ số lương theo thang bảng lương nhà nước là 2,56) , mức đóng bằng với mức trước khi tạm ngừng. Vậy đến khi tôi đủ điều kiện nghỉ hưu thì cách tính lương hưu của tôi như thế nào, cụ thể:

Tính thời điểm tham gia BHXH là thời điểm nào? Mức lương để tính là bao nhiêu? Nếu tôi đóng đủ 20 năm theo hệ số 2,56 sau đó bảo lưu cho đến đủ 55 tuổi thì lương hưu của tôi tính theo luật hiện hành cụ thể là bao nhiêu. Chân thành cảm ơn.

Thứ nhất, điều kiện hưởng lương hưu:

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Trường hợp của chị do đóng bảo hiểm không liên tục nên thời gian đóng sẽ tính từ thời điểm từ tháng 3/2001 đến tháng 8/2012, sau đó cộng dồn với thời gian đóng tiếp bảo hiểm từ tháng 1/2015 về sau.

Thứ ba, cách tính mức lương hưu khi hưởng chế độ hưu trí.“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:…c) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006:

Trường hợp này cần phải xem xét thời gian bạn đóng BHXH trước đây mức lương đóng BHXH là lương do ngân sách nhà nước chi trả hay lương do người sử dụng lao động chi trả. Do đó, sẽ có hai khả năng có thể xảy ra như sau:

Nếu thời gian từ 2001 – 2012 tiền lương của bạn do ngân sách nhà nước chi trả thì khi tính lương hưu sẽ lấy bình quân tiền lương của 8 năm cuối theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

“Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%…”

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

96 tháng”

“4. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Còn thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ tính bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Trong đó:– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội.– Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định này.”

Mức bình quân tiền lương toàn bộ quá trình sẽ áp dụng theo công thức được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP:

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội = Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc x Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc + Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc + Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trường hợp chế độ tiền lương của bạn ở thời điểm 2001 – 2012 là tiền lương do người sử dụng lao động chi trả thì khi tính mức hưởng lương hưu sẽ tính bình quân tiền lương toàn bộ quá trình đóng BHXH của bạn và sau đó tính theo công thức nêu trên.

Sau khi có mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thì sẽ căn cứ vào thời gian đóng BHXH thực tế của bạn. Đối với lao động nữ thì 15 năm đóng BHXH sẽ bằng 45% mức bình quân tiền lương, sau đó cứ thêm 1 năm đóng BHXH được cộng thêm 2% bình quân tiền lương nhưng mức tối đa tiền lương được hưởng không quá 75% mức bình quân tiền lương.

Bài Toán Đảm Bảo Tài Chính Sau Hưu Trí Đã Có Lời Giải?

Tại Việt Nam, phần đông người lao động khi bước vào tuổi nghỉ hưu phải đối mặt với nhiều trăn trở, lo lắng, đặc biệt là vấn đề tài chính. Bảo hiểm hưu trí tự nguyện được xem là một trong những giải pháp phù hợp để giải bài toán nỗi lo khi về hưu. Đảm bảo tài chính hưu trí – nỗi lo chung

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nước ta có trên 11 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Tuy vậy, những năm gần đây, tỷ lệ bao phủ lương hưu đối với người cao tuổi chưa có nhiều cải thiện.

Phần lớn người Việt đều cho rằng, khoản tiền hưu trí từ bảo hiểm xã hội khó lòng đáp ứng việc sinh hoạt, chi tiêu khi về hưu. Ngoài việc dựa vào những đồng hưu trí ít ỏi, một bộ phận người lao động được hỏi hy vọng con cái có thể hỗ trợ tài chính khi họ về già.

Thực tế hiện nay, không ít bậc cha mẹ bước vào giai đoạn hưu trí khi con cái vẫn còn đang đi học, hoặc nghỉ học nhưng chưa có việc làm, buộc họ phải chu cấp thêm. Ngoài ra, một số người có việc làm nhưng mức thu nhập lại thấp khiến việc chăm lo, đảm bảo tài chính cho cha mẹ gặp nhiều khó khăn, đôi khi là một gánh nặng. Vì vậy, quan niệm “khi về già con cái là điểm tựa” trở nên xa vời hơn so với thực tế.

Rất nhiều người Việt vẫn chưa có kế hoạch tài chính cho tuổi nghỉ hưu. Anh Lê Trường Giang (45 tuổi), quận 9, chúng tôi cho hay: “Tôi là kỹ sư điện của một công ty xây dựng, thu nhập ở mức khá và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tuy vậy,vợ chồng tôi muộn con nên lúc tôi nghỉ hưu con gái vẫn còn đi học. Do đó, với khả năng tài chính của gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hai vợ chồng, vừa chu cấp cho con quả thật rất khó khăn. Nếu công ty có thêm khoản phúc lợi dành cho nhân viên khi về hưu thì tôi sẽ yên tâm làm việc hơn”.

Giải pháp từ hưu trí tự nguyện

Để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu, người dân đã chủ động đưa ra một số giải pháp như: gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản,… Tuy nhiên, điểm hạn chế của các giải pháp này là không thể chủ động trong việc lập kế hoạch bởi muốn đầu tư cần có số vốn nhất định, bên cạnh đó, cần có thông tin và kinh nghiệm đầu tư, chưa kể đến những rủi ro không thể lường trước.

Do đó, bảo hiểm hưu trí tự nguyện ra đời là một lựa chọn an toàn và hiệu quả đảm bảo cho cuộc sống của người lao động sau khi nghỉ hưu được tốt hơn. Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã và đang có nhiều động thái tích cực nhằm phối hợp xây dựng và phát triển một hệ thống an sinh xã hội đa tầng.

Một trong những bước đi quan trọng chính là việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC, về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện, áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam.

Đây được xem là giải pháp có tính chiến lược dài hạn đối với hệ thống an sinh xã hội nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Từ cơ sở hành lang pháp lý quan trọng này, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra nhiều loại hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện, trong đó nổi bật nhất là cái tên Sun Life Việt Nam.

Sun Life Việt Nam được đánh giá là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có nhiều bước đi hữu hiệu, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thể tự tham gia, đóng góp, giúp có thêm nguồn thu nhập ổn định khi đến tuổi về hưu. Hiện nay, vấn đề quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện là điều được nhiều người lao động, doanh nghiệp quan tâm.

Tại Sun Life Việt Nam, bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoạt động theo cơ chế “đóng-hưởng” nên người lao động và doanh nghiệp có thể thỏa thuận mức đóng góp để đạt được quyền lợi hưu trí sau khi nghỉ hưu theo mong muốn, mà không bị ràng buộc mức đóng cố định và thời gian đóng tối thiểu.

Thậm chí, đối với những người lao động không có mức lương cao hoặc bị gián đoạn do chuyển việc thì vẫn có thể nhận quyền lợi hưu trí tốt nếu tự xây dựng và đóng góp cho kế hoạch hưu trí của mình.

Với việc xác định bảo hiểm hưu trí tự nguyện là một giải pháp hiệu quả, Sun Life Việt Nam giúp người tham gia tự trải nghiệm công cụ lập kế hoạch hưu trí cho tương lai và theo dõi kế hoạch xây dựng hưu trí của riêng mình.

Người tham gia sẽ linh hoạt, chủ động trong việc đóng góp, lập kế hoạch hưu trí cùng với các quyền lợi tạm thời như: đóng tài khoản, kích hoạt tài khoản và quyền lợi chuyển tài khoản hưu trí. Ngoài ra, tài khoản hưu trí tự nguyện còn được bảo vệ từ cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thái Hòa, giám đốc một doanh nghiệp tại quận 12, chúng tôi cho hay: “Việc tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp khi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động (được đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 36 triệu đồng/năm/người lao động, trong khi đó, người lao động sẽ được khấu trừ khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lên đến 12 triệu đồng/năm”.

Được biết, sau hơn 5 năm hoạt động (tính đến hết quý 3 năm 2018), tổng giá trị tài sản quản lý của Quỹ hưu trí Sun Life Việt Nam lên đến hơn 1.315 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường bảo hiểm hưu trí tại Việt Nam.

Cách Tính Xác Suất Và Một Số Bài Tập Xác Xuất Hay Nhất

1. Một số khái niệm quan trọng

Phép thử ngẫu nhiên

Biến cố và các loại biến cố: Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố đối, biến cố xung khắc, biến cố độc lập

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bảng phân bổ xác suất

Kỳ vọng

Phương sai

Độ lệch chuẩn

2. Các dạng toán tính xác suất

Dạng 1: Tính xác suất bằng định nghĩa

Ở dạng này chúng ta có một số cách thực hiện như: Tính trực tiếp, tính gián tiếp thông qua biến cố đối,

Dạng 2: Tính xác suất bằng qui tắc tính

Xác định và tính xác suất của các biến cố sơ cấp cơ bản;

Xác định biến cố cần tìm và biểu diễn nó theo các biến cố sơ cấp cơ bản;

Sử dụng quy tắc cộng và nhân xác suất để tính xác suất.

Dạng 3: Xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Xác định tập giá trị của biến ngẫu nhiên ;

Tính xác suất ;

Lập bảng phân bố xác suất, từ đó tính các yếu tố theo yêu cầu bài toán.

3. Bài tập ứng dụng cách tính xác suất

Bài 1:

Một đội ngũ giáo viên gồm 8 thầy giáo dạy toán, 5 cô giáo dạy vật lý và 3 cô giáo dạy hóa học. Sở giáo dục cần chọn ra 4 người để chấm bài thi THPT quốc gia, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có cô giáo và có đủ ba bộ môn

Bài 2:

Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy được đủ cả 3 màu.

Bài 3:

Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số được ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3.

Bài 4:

Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng

Bài 5:

Cho A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số. Tính xác suất để lấy được số lẻ chia hết cho 9 trong tập A.

Bài 6:

Một trường THPT có 7 thầy dạy toán, 6 thầy dạy Lý và 4 thầy dạy Hóa. Sở giáo dục cần chọn từ trường THPT đó ra 5 thầy để chấm thi THPT quốc gia 2015. Tính xác xuất để chọn được 5 thầy trong đó có đủ bộ môn.

Bài 7:

Một trường THPT có 15 học sinh là đoàn viên ưu tú, trong đó khối 12 có 3 nam và 3 nữ, khối 11 có 2 nam và 3 nữ, khối 10 có 2 nam và 2 nữ. Đoàn trường chọn ra 1 nhóm gồm 4 học sinh là đoàn viên ưu tú để tham gia lao động nghĩa trang liệt sĩ. Tính xác suất để nhóm được chọn có cả nam và nữ, đồng thời mỗi khối có 1 học sinh nam.

Bài 8:

Một hộp đựng 6 bút xanh, 6 bút đen, 5 bút tím và 3 bút đỏ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên 4 cái bút. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bút cùng màu.

Bài 9:

Một lớp học có 27 học sinh nữ và 21 học sinh nam. Cô giáo chọn ra 5 học sinh để lập một tốp ca chào mừng 20 – 11. Tính xác suất để trong tốp ca đó có ít nhất một học sinh nữ.

Bài 10:

Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng năm học. Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A.

4. Bài tập có lời giải

cách tính xác suất lớp 12

cách tính xác suất bằng máy tính

các công thức tính xác suất lớp 11

cách tính xác suất trong sinh học

lý thuyết xác suất

các bài toán xác suất hay và khó

xác suất là gì

Bạn đang xem bài viết Cách Tính Lương Hưu Và Trợ Cấp Một Lần Khi Nghỉ Hưu trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!