Xem Nhiều 6/2023 #️ Cấu Trúc Bài Thi Cambridge A2 Ket 2022, Đề Thi Thử Và Tài Liệu Ôn Luyện # Top 13 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Cấu Trúc Bài Thi Cambridge A2 Ket 2022, Đề Thi Thử Và Tài Liệu Ôn Luyện # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cấu Trúc Bài Thi Cambridge A2 Ket 2022, Đề Thi Thử Và Tài Liệu Ôn Luyện mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Là một trong bốn chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, A2 KET cho thấy khả năng của bạn trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp ở những tình huống cần thiết khi đi du lịch, cũng như học tập và làm việc. Kỳ thi sẽ kiểm tra cả bốn kỹ năng tiếng Anh – nghe, nói, đọc và viết. Bài kiểm tra này giúp bạn tự tin để tiếp tục học cho các kỳ thi ở cấp độ cao hơn, như B1 Preliminary và B2 First.

Chứng chỉ A2 KET cho thấy bạn có thể:

hiểu và sử dụng các cụm từ và các lối diễn đạt cơ bản

hiểu văn viết tiếng Anh đơn giản

tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình

tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

Phần 1. Cấu trúc đề thi

 KET

(đã bổ sung những cập nhật tính từ tháng 1/2020)

Bài thi Nội dung Điểm(% trên tổng số) Mục đích

Đọc và Viết (60 phút) 7 phần/32 câu hỏi 50% Cho thấy bạn có thể hiểu thông tin đơn giản dưới dạng viết như biển báo, tờ gấp giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, báo, tạp chí.

Nghe(30 phút, bao gồm 8 phút chuyển) 5 phần/25 câu hỏi 25% Đòi hỏi bạn phải hiểu được các thông báo hoặc thông tin dạng nói khác ở tốc độ nói tương đối chậm. 

Nói(8–10 phút mỗi cặp thí sinh) 2 phần 25% Cho thấy bạn có thể tham gia cuộc đối thoại bằng cách trả lời và hỏi những câu đơn giản. Bài thi nói được thực hiện giữa 2 giám khảo với 1 hoặc 2 thí sinh khác. Việc này giúp bài thi trở nên thực tế và đáng tin cậy hơn. 

Tải đề thi mẫu của cả 3 bài thi      

1. Bài thi Đọc và Viết

Bài thi đọc viết của chứng chỉ A2 KET gồm 7 phần và nhiều dạng văn bản cũng như câu hỏi khác nhau. Phần 1-5 kiểm tra kỹ năng Đọc và Phần 6-7 chủ yếu kiểm tra kỹ năng Viết.

Tóm tắt

Thời gian: 60 phút

Số phần: 7

Số câu hỏi: 32

Điểm: 50% tổng số điểm

Phần 1 (Chọn đáp án đúng đoạn văn ngắn - Multiple choice short texts)

Nội dung Phần 1 Có 6 bảng hiệu, thông báo, hoặc đoạn văn ngắn. Bạn phải chọn đáp án phù hợp (A-C) mô tả nội dung chính của văn bản.

Kỹ năng cần thực hành Đọc tìm thông điệp chính

Số câu hỏi 6

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 2 (Nối – Matching)

Nội dung Phần 2 Đọc 3 đoạn văn ngắn, tìm thông tin chi tiết. Bạn phải chọn đáp án đúng (A-C) cho mỗi câu hỏi.

Kỹ năng cần thực hành Đọc hiểu chi tiết

Số câu hỏi 7

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 3 (Chọn đáp án đúng đoạn văn dài – Multiple choice long texts)

Nội dung Phần 3

Bạn sẽ đọc 1 văn bản dài và chọn đáp án đúng cho 5 câu hỏi về nội dung văn bản.

Kỹ năng cần thực hành Đọc tìm ý chính và thông tin chi tiết. 

Số câu hỏi 5

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 4 (Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống – Multiple choice gap-fill)

Nội dung Phần 4 Đọc 1 đoạn văn và chọn từ còn thiếu (A-C) để điền vào chỗ trống.

Kỹ năng cần thực hành Đọc hiểu và sử dụng từ vựng chính xác.

Số câu hỏi 6

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 5 (Điền từ vào chỗ trống - Open gap-fill)

Nội dung Phần 5 Đọc đoạn văn và viết các từ vào chỗ trống. 

Kỹ năng cần thực hành Đọc hiểu, ngữ pháp và sử dụng từ vựng chính xác.

Số câu hỏi 6

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 6 (Viết tin nhắn/email ngắn - Writing a short message)

Phần 7 (Viết câu chuyện – Writing a story)

Nội dung Phần 7 Bạn phải viết một câu chuyện dựa trên 3 bức hình cho sẵn.

Kỹ năng cần thực hành Viết truyện

Số câu hỏi 1

Phải viết bao nhiêu? Từ 35 từ trở lên

Số điểm 5

2. Bài thi Nghe

Bài thi Nghe A2 KET có 5 phần. Với mỗi phần, bạn sẽ nghe một đoạn ghi âm và trả lời một số câu hỏi. Bạn được nghe 2 lần mỗi đoạn. 

Tóm tắt

Thời gian:

Khoảng 35 phút, đã gồm 6 phút chuyển câu trả lời vào phiếu. 

Số phần: 5

Số câu hỏi: 25

Điểm: 25% tổng số điểm

Phần 1 (Chọn đáp án đúng đoạn văn ngắn - Multiple choice short texts)

Nội dung Phần 1 5 đoạn hội thoại ngắn, mỗi đoạn có 1 câu hỏi và 3 hình (A, B or C). Bạn phải nghe để tìm ra hình đúng. 

Kỹ năng cần thực hành Nghe tìm thông tin quan trọng

Số câu hỏi 5

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 2 (Điền vào chỗ trống – Gap-fill)

Nội dung Phần 2 Bạn phải nghe rồi điền thông tin còn thiếu để hoàn thành 1 tin nhắn hay ghi chú (1 từ/số/ngày tháng). 

Kỹ năng cần thực hành Nghe và viết ra thông tin đúng 

Số câu hỏi 5

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 3 (Chọn đáp án đúng đoạn văn dài - Multiple choice long texts

)

Nội dung Phần 3 Bạn sẽ nghe 1 văn bản dài để tìm thông tin, cảm nhận, ý kiến cụ thể. Bạn phải tìm ra đáp án đúng (A, B or C) cho mỗi câu hỏi.

Kỹ năng cần thực hành Nghe tìm thông tin 

Số câu hỏi 5

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 4 (

Chọn đáp án đúng - Multiple choice

)

Nội dung Phần 4 Nghe 5 đoạn ngắn. Bạn phải tìm ra ý chính của mỗi văn bản.

Kỹ năng cần thực hành Nghe tìm ý chính

Số câu hỏi 5

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

Phần 5 (Nối – Matching)

Nội dung Phần 5 1 đoạn hội thoại dài hơn và 2 danh sách từ. Bạn phải nghe rồi nối 2 danh sách tương ứng. Ví dụ: người với đồ ăn yêu thích; ngày trong tuần với hoạt động đi kèm. 

Kỹ năng cần thực hành Nghe tìm thông tin quan trọng

Số câu hỏi 5

Số điểm Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu hỏi ôn luyện

3. Bài thi Nói

Bài thi Nói A2 KET gồm 2 phần và bạn sẽ thi cùng 1 thí sinh khác. Có 2 giám khảo. 1 người trò chuyện với bạn. Người kia lắng nghe. Cả 2 sẽ cho điểm phần thi nói của bạn.  

Tóm tắt

Thời gian: 8–10 phút/cặp thí sinh

Số phần: 2

Điểm: 25% tổng số điểm

Bạn phải nói với: giám khảothí sinh còn lại

Phần 1 (Giới thiệu – Introductory phase)

Nội dung Phần 1 Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp và xã hội. Bạn sẽ đưa ra các thông tin thực về bản thân, trả lời câu hỏi bắt đầu bằng “Tell me something about…” của giám khảo về sở thích, thói quen, cuộc sống hàng ngày…

Kỹ năng cần thực hành Cung cấp thông tin về bản thân

Phải nói trong bao lâu? 3-4 phút

Phần 2 (Nhiệm vụ phối hợp – Collaborative task)

Nội dung Phần 2

Kỹ năng cần thực hành Hỏi – đáp về các chủ đề quen thuộc

Phải nói trong bao lâu? 5-6 phút

Phần 2: Các đề thi KET và KET for schools miễn phí

Kỳ thi KET và Key for Schools khác nhau như thế nào?

Bạn có thể tải về các file pdf đề thi mẫu cho A2 KET và A2 KET for schools của Cambridge English:

Để ôn luyện dễ dàng hơn: được chấm đúng sai tức thì, được thống kê mạnh yếu theo từng dạng bài, từng chủ điểm và ôn luyện bổ sung, bạn có thể ôn luyện A2 KET và A2 Key for schools online trên TiengAnhK12, sử dụng gói luyện thi miễn phí hoặc gói luyện thi PREMIUM. Một số đề thi KET (thi thử) miễn phí:

Các đề thi KET mẫu theo format 2020:

Các đề thi thử miễn phí theo format trước 2020:

Đề thi KET (đề mẫu):

Đề thi KET FOR SCHOOL (đề mẫu):

Đề thi KET Amslink Challenge lần thứ 7 (đề chính thức)

Đề thi KET Amslink Challenge lần thứ 8 (đề chính thức)

Kho đề thi KET trên TiengAnhK12

Phần 3: Các tài liệu và hướng dẫn ôn luyện chứng chỉ A2 KET

1. Các sách ôn luyện

A2 KET 

A2 KET for Schools

2. Các video hướng dẫn của Cambridge English

Video thực tế bài thi nói A2 KET:

Video hướng dẫn bí quyết làm các bài thi A2 KET

3. Các tài liệu hướng dẫn khác của Cambridge English

Kho đề thi thử KET (A2) miễn phí theo cấu trúc đề mới nhất:

[%LinkFreeQuizExam{162}{5}%]

[%LinkFreeQuizExam{171}{5}%]

[%LinkFreeQuizExam{84}{5}%]

Luyện thi KET (A2) cùng TiengAnhK12:

[%Included.TiengAnhK12%]

[%Included.KET%]

Tài Liệu Luyện Thi Ket

Chứng chỉ Cambridge English : ” KET” giúp bạn có thể:

+ Hiểu và sử dụng các cụm từ, các lối diễn đạt cơ bản

+ Hiểu văn viết tiếng Anh đơn giản

+ Tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình

+ Tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

Lý do để chọn Cambridge English :”KET”

+ Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới.

+ Nâng cao triển vọng nghề nghiệp, học tập và du lịch của bạn.

+ Cho thấy bạn có những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết để giao tiếp bằng tiếng Anh.

Pass giải nén nếu có là : chúng tôi

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Key English Test 1

Download Key English Test 1 – Book

Download Key English Test 1 – CD

Key English Test 2

Download Key English Test 2 – Book

Download Key English Test 2 – CD

Key English Test 3

Download Key English Test 3 – Book

Download Key English Test 3 – CD

Key English Test 4

Download Key English Test 4 – Book

Download Key English Test 4 – CD

Key English Test 5

Download Key English Test 5 – Book

Download Key English Test 5 – CD

Key English Test 6

Download Key English Test 6 – Book

Download Key English Test 6 – CD

Key English Test 7

Download Key English Test 7 – Book

Download Key English Test 7 – CD

Download Key English Test Extra – Book

Download Key English Test Extra – CD

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key For Schools Result rất hay

Xem Tài liệu luyện thi KET – đề thi mẫu mới KET bản 2020

Xem tài liệu luyện thi KET – Ket for Schools Handbook and Ket Vocabulary List

Xem tài liệu luyện thi KET – Succeed in Cambridge KET – 6 Practice Tests

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu

Kèm Tài Liệu, Đề Thi Sưu Tầm Các Năm

Giải bài tập quản trị tài chính tmu , Bài tập quản trị tài chính – Kèm tài liệu, đề thi sưu tầm các năm.- Bộ tài liệu cực khủng chỉ dành cho sinh viên muốn đạt điểm cao ( toàn bộ tâm huyết của các anh chị để lại cho các em đó – chỉ học trong này thôi là đủ lắm rồi.)

– Tài liệu gồm có :

+ Bộ tài liệu cực khủng của thầy Lê Quốc Anh gửi riêng trong đó có : 1. Lý thuyết ôn tập phân theo từng chương( có câu hỏi ôn tập và lời giải cực kỳ chi tiết ) 2.Bài tập phân theo từng chương ( có giải đầy đủ và max chi tiết ) 3.Các bảng báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán mẫu, cách phân tích tài chính . . . ( nhiều vô kể ).

+ Bộ đề thi các năm , cập nhật thường xuyên theo link gg drive.

=)) )

—— Việc của các bạn chỉ là down , share tài liệu về nhà để học và lấy điểm cao thôi —-

Chúc thi tốt ạ. ^^

Link tải Bài tập quản trị tài chính :

https://drive.google.com/drive/folders/0BxmrjbFWIv0OTlNYekhrMEtyMkE

Nguồn tài liệu tổng hợp: thầy Lê Quốc Anh + Đề Thi Neu + nhiều anh chị k55

SHARE TÀI LIỆU, ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Đề thi các năm môn quản trị tài chính

Đề thi kỳ 3 năm 2016: http://www.mediafire.com/…/ry…/De+thi+QTTC+Ky+3+nam+2016.rar Đề thi kỳ 1 năm 2016: http://www.mediafire.com/…/ds…/De+thi+QTTC+Ky+1+nam+2016.rar Đề thi kỳ 3 năm 2015: http://www.mediafire.com/…/52…/De+thi+QTTC+Ky+3+nam+2015.rar Đề thi kỳ 1 năm 2015: http://www.mediafire.com/…/4o…/de+thi+QTTC+ky+1+nam+2015.rar

Đề thi kỳ 1 năm 2014: http://www.mediafire.com/view/kek0j9gvu6icbyk/de_2_ca_4.jpg

Tài liệu ôn thi Tài liệu tổng hợp: http://www.mediafire.com/…/tai+lieu+quan+tri+tai+chinh+tong… Câu hỏi so sánh: http://www.mediafire.com/…/8k6t8j…/cau+hoi+so+sanh+tcdn.docx Câu hỏi lý thuyết so sánh: http://www.mediafire.com/…/l4jrep4…/Cau+hoi+so+sanh+QTTC.doc Câu hỏi đúng sai : http://www.mediafire.com/…/QTTC+c%C3%A2u+h%E1%BB%8Fi+%C4%90… ôn thi QTTC (lý thuyết): http://www.mediafire.com/…/h…/On_thi_quan_tri_tai_chinh.docx Bài tập + câu hỏi ôn tập thầy Nguyễn Tuấn Anh: http://www.mediafire.com/…/bai_tap_+_cau_hoi_on_tap_QT_tai_… Bài tập ôn thi QTTC: http://www.mediafire.com/…/u9d9yt89…/Bai+tap+on+thi+QTTC.pdf Bai tập QTTC: http://www.mediafire.com/…/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_Qu%E1%BA%A3… Tài liệu Slide thầy Phạm Văn Tuệ Nhã: http://www.mediafire.com/…/…/Slide+thay+Pham+Van+Tue+Nha.rar slide thầy Ngô Duy: http://www.mediafire.com/?7j6ym4exiiwzu60 slide: http://www.mediafire.com/…/442btrd7e4…/Slide_TCDN_-_QTTC.rar slide thầy Hoàng Khánh: http://www.mediafire.com/…/9v5ed…/slide+thay+Hoang+Khanh.rar Bài tập và bài giải ôn thi: http://www.mediafire.com/?l8xo333596g0s23 Bài tập quản trị tài chính gửi sinh viên: http://www.mediafire.com/…/2kc19c…/bai_tap_gui_sinh_vien.rar nếu bị lỗi font thì bạn down cái này về và cài đặt: http://www.mediafire.com/download.php?d5qbv3ia2qv4d3r

Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn văn

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn là tài liệu tham khảo, học tập dành cho các bạn học sinh nghiên cứu, hệ thống và củng cố kiến thức Ngữ văn 9 cũng như rèn luyện các dạng đề thi, giúp các bạn ôn thi môn Văn vào lớp 10 được hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN

PHẦN VĂN NGHỊ LUẬN

I. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN 1. Về kiểu bài nghị luận:

Văn nghị luận là loại văn bản thiên về việc trình bày các lí lẽ, ý kiến… nhằm tác động vào lí trí, trí tuệ của người đọc để giải thích, chứng minh, biện luận, thuyết phục người đọc về một vấn đề nào đó về xã hội hay văn học.

Muốn làm tốt kiểu bài nghị luận, người viết cần giải quyết tốt các yêu cầu sau:

Xác định rõ nội dung cần nghị luận và phạm vi tư liệu cần vận dụng.

Xác định kiểu bài nghị luận và yêu cầu nghị luận: giải thích, chứng minh, phân tích hay là nêu suy nghĩ, trình bày ý kiến…

Lập dàn ý cho bài viết.

Dựa vào yêu cầu đã xác định, người viết huy động vốn tri thức, vốn sống để tìm và lựa chọn hệ thống luận điểm, luận cứ cho bài viết của mình.

2. Về luận điểm trong văn nghị luận:

Giáo viên giúp học sinh hiểu được: Luận điểm là tư tưởng, quan điểm của người viết đối với vấn đề nghị luận. Luận điểm trong văn bản nghị luận được thể hiện dưới hình thức những câu văn có tính chất khẳng định hay phủ định. Luận điểm đưa ra phải có tính chất đúng đắn, sáng rõ, mới mẻ và tập trung.

Ví dụ: Trong văn bản Trang phục của tác giả Băng Sơn, để làm rõ vấn đề Trang phục chỉnh tề, tác giả đã đưa ra hai luận điểm rất ngắn gọn, rõ ràng và có tính tập trung cao là:

Luận điểm 1: Ăn cho mình, mặc cho người, có nghĩa là ăn mặc phải phù hợp với đạo đức, tức là tuân thủ những quy tắc ngầm mang tính văn hóa xã hội

Luận điểm 2: Y phục xứng kỳ đức, có nghĩa là trang phục phải phù hợp với đạo đức và môi trường xung quanh.

Sau khi nêu lên hai luận điểm về trang phục chỉnh tề, tác giả đã lần lượt sử dụng lí lẽ, các luận cứ về các mặt, các đặc điểm, phương diện khác nhau của trang phục đem ra so sánh đối chiếu để làm sáng tỏ từng luận điểm.

Trong văn bản Trang phục của tác giả Băng Sơn, các luận điểm đều đứng ở vị trí đầu đoạn văn, tức là đoạn văn được trình bày theo cách diễn dịch. Cũng có thể luận điểm sẽ được trình bày theo cách quy nạp hoặc tổng – phân – hợp.

3. Về luận cứ trong văn nghị luận: Luận cứ bao gồm lí lẽ và dẫn chứng.

Luận cứ là cơ sở hình thành luận điểm, là chỗ dựa cho luận chứng và là cơ sở cho bài văn nghị luận.

Luận cứ phải có mối liên hệ logic với luận điểm. Luận cứ phải mang tính khách quan điển hình và toàn diện trên các mặt các phương diện khác nhau của đời sống xã hội. Để có luận cứ, người viết phải có khả năng liên hệ với thực tế đời sống.

Ví dụ trong văn bản Trang phục của Băng Sơn, tác giả đã sử dụng hệ thống các luận cứ sau để làm sáng tỏ luận điểm Ăn cho mình, mặc cho người:

Cô gái một mình trong hang sâu chắc không váy xòe váy ngắn, không mắt xanh môi đỏ, không tô đỏ chót móng chân móng tay.

Anh thanh niên đi tát nước hay câu cá ngoài cánh đồng vắng chắc không chải đầu mượt bằng sáp thơm, áo sơ-mi là phẳng tắp…

Đi đám cưới không thể lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn.

Đi dự đám tang không được mặc áo quần lòe loẹt, nói cười oang oang.

Các dẫn chứng mà tác giả nêu ra rất toàn diện, đầy đủ ở mọi phương diện khác nhau của đời sống xã hội. Nhờ các dẫn chứng đó mà Băng Sơn đã làm sáng tỏ được luận điểm đã nêu ra, vừa làm cho lập luận của tác giả được chặt chẽ, thuyết phục người đọc, người nghe.

4. Về lập luận:

Lập luận là nêu lên những ý kiến của người viết về một vấn đề nhất định bằng cách đưa ra các lí lẽ xác đáng. Lập luận trong văn bản nghị luận cũng rất quan trọng, bởi lẽ lập luận là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người đọc, người nghe đến một kết luận nào đó mà người nói muốn đạt tới. Lập luận càng chặt chẽ, hợp lí thì sức thuyết phục của văn bản càng cao.

Trong chương trình Ngữ văn THCS, học sinh đã được làm quen với các phương pháp lập luận như: Lập luận giải thích, lập luận chứng minh, lập luận phân tích và tổng hợp. Để bài văn nghị luận được sâu sắc, người viết ngoài việc sử dụng linh hoạt các phương pháp lập luận cần phải có những giả thiết, so sánh, đối chiếu để làm sáng tỏ vấn đề.

Ví dụ: Trong văn bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, tác giả Vũ Khoan đã đưa ra một loạt những so sánh, đối chiếu kết hợp với các dẫn chứng tiêu biểu xác thực để thế hệ trẻ nhận thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam khi bước vào thế kỷ mới. Cụ thể là:

– Thông minh, nhạy bén với cái mới.

– Cần cù sáng tạo trong lao động.

– Có tinh thần đoàn kết đùm bọc thương yêu gúp đỡ nhau.

– Có khả năng thích ứng nhanh với cái mới.

– Hổng kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng, kém về khả năng thực hành

– Thiếu đức tính tỉ mỉ, hay đại khái qua loa, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ.

– Đố kỵ trong làm ăn, kinh doanh.

– Thói khôn vặt, bóc ngắn cắn dài.

Với cách lập luận trên, tác giả Vũ Khoan đã giúp người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức được mặt đúng, sai; mặt lợi, hại của người Việt Nam, giúp người đọc có thái độ điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Từ những so sánh đối chiếu trên, tác giả đã chốt lại vấn đề: Bước vào thế kỷ mới, muốn sánh vai cùng các cường quốc năm châu thì cúng ta phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu.

Tài liệu bao gồm các ví dụ cụ thể, giúp các bạn tự ôn tập. Mời các bạn tải về để tham khảo.

Bạn đang xem bài viết Cấu Trúc Bài Thi Cambridge A2 Ket 2022, Đề Thi Thử Và Tài Liệu Ôn Luyện trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!