Xem Nhiều 2/2023 #️ Chuyên Đề Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X Trong Chương Trình Lớp 6 # Top 6 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 2/2023 # Chuyên Đề Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X Trong Chương Trình Lớp 6 # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chuyên Đề Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X Trong Chương Trình Lớp 6 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

A . ĐẶT VẤN ĐỀ : Lịch sử đã chứng minh, giáo dục luôn là quốc sách. Quốc gia nào quan tâm đến giáo dục, đưa giáo dục lên hàng đầu thì quốc gia đó phát triển rất mạnh. Do đó, ngay từ khi giành được chủ quyền, Đảng, nhà nước và toàn dân ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước và vì thế vị trí của người thầy trong xã hội ngày càng được nâng cao.Là một giáo viên, làm trong ngành giáo dục, trực tiếp giảng dạy, trực tiếp truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, tôi luôn thấy trách nghiệm cao cả và nặng nề của mình là phải làm sao thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập cao nhất cho học sinh, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục của đất nước.Qua nhiều năm giảng dạy môn Toán lớp 6, tôi nhận thấy các em học sinh từ lớp 5 lên khi giải bài toán ” Tìm x ” ở lớp 6 các em gặp rất nhiều khó khăn, thường mắc phải rất nhiều sai sót không đáng có, các em ngại giải bài toán dạng này,… Vì thế, để giúp các em học sinh giải quyết những khó khăn, tránh sai sót, tạo hứng thú học tập cho các em khi giải bài toán ” Tìm x”, tôi đã chọn đề tài: Giúp học sinh học tốt toán “Tìm x” ở lớp 6. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy học và chất lượng bộ môn toán ở lớp 6.

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Nên :

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

x+ 2 = 5 x= 5 – 2 x= 3 *Với X = – 5, ta có : x+ 2 = – 5 Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6 x= – 5 – 2 x= – 7Vậy : x= 3; x= – 7 5.3) Vận dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau Ta có :” Hai phân số Ví dụ : Tìm x, y biết :

là bằng nhau nếu a.d = b.c ”

Đối với bài này các em có thể vận dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau để giải. Trước hết cần rút gọn phân số

3

Giáo viên cần gợi ý Nên đưa về dạng : Tách riêng tìm x, tìm y : Cụ thể :Ta có

ad = bc

x= – 7 Hoặc có thể giải như thế này :

Hoặc giải bằng cách khác :

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

.x=1

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

(TSCB =Tích : TSĐB)

(Tích của hai số nghịch đảo bằng 1)

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

x+ 4 = 9…  Ngoài ra tôi cố gắng gợi ý các em nên trình bày bài toán “Tìm x” sao cho các dấu “=” của từng dòng được thẳng hàng từ trên xuống dưới thì bài giải sẽ rõ ràng và có thẩm mỹ hơn.

 Hoặc bài toán có chứa phân số, có em thường viết sai là :

x

 Đối với tôi sai lầm này không thể chấp nhận được mà phải viết là :

( s a o c h o : c h ữ ” x”; dấu “=”, “gạch phân số” phải thẳng hàng; đầu gạch phân số phải ở vị trí ngang giữa dấu “=”)

 Hoặc khi viết hỗn số có em viết như thế này :

1

( sai )

2

Viết lại : 1 3 (số 1 cùng dòng với gạch phân số)

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Đối với sai lầm này tôi thường nhắc các em : ở đây bài toán yêu cầu ta tìm x bằng bao nhiêu chứ không phải là tìm 3 x bằng bao nhiêu. Do đó các em cần giải tiếp : x 40  3 24 x 5  3 3

(trước hết phải rút gọn phân số)

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Thì :

x= 3 . 4 x= 12 Trở về ví dụ lúc nãy : x. 31 = 341 Thì : x = 341 : 31 x= 11 Thử lại ta có :11 . 31 = 341 (đúng)(x ở vị trí số 11) Đối với phép chia Cho đẳng thức : 20 : 5 = 4 Thì: 5 = 20 : 4 20 = 4 . 5 4 = 20 : 5 Thay đổi vị trí của x trong đẳng thức : Nếu : x : 5 = 4 (x ở vị trí của số 20) Thì : x= 4 . 5 x= 20 Nếu : 20 : x= 4 ( x ở vị trí số 5) Thì : x= 20 : 4 x=5 Nếu : 20 : 5 = x ( x ở vị trí số 4) Thì : x = 20 : 5 x=4 7.4) Học sinh thường mắc sai lầm khi giải bài toán “Tìm x” sau : 4 x+ 15 : 3 = 214 x+ 15 = 21 . 3 (sai) 4 x+ 15 = 634 x = 63 – 154 x= 48 x= 48 : 4 x= 12 Do các em nhầm lẫn (4 x+ 15) là số bị chia, 3 là số chia nên giải sai.Có 2 cách khắc phục : Cách 1 : Cho học sinh thử lại : 4 . 12 + 15 : 3 = 21 48 + 5 = 21 53 = 21 (vô lí) Và cho các em giải lại cho đúng. Cách 2: Giáo viên cho hai đề bài : 4 x + 15 : 3 = 21 và (4x+ 15) : 3 = 21

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Và cho các em tự tìm ra sự khác nhau giữa hai đề bài, ở bài bên t r á i phép chia thực hiện trước, phép cộng thực hiện sau, ở đề bài bên phải phép cộng thực hiện trước, phép chia thực hiện sau :Giải đúng là : 4x+ 15 : 3 = 21 (4x+ 15) : 3 = 21 4 x+ 5 = 21 4x+ 15 = 21 . 3 4x= 21 – 5 4x+ 15 = 63 4x= 16 4x= 63 – 15 x= 16 : 4 4x= 48 x= 4 x= 48 : 4 x= 12 Từ đó cho học sinh thấy được sự khác nhau giữa hai đề bài dẫn đến hai k ế t q u ả k h á c n h a u v à t h ấy đ ư ợ c s a i l ầ m c ủ a mì n h đ ể r ú t k i n h n g h i ệ m c h o những bài sau. 7.5) Đối với bài toán “Tìm x” có chứa lũy thừa, các em thường sai lầm như sau : 2x = 32 x= 32 : 2 x= 16 hoặc : x5 = 3125 x= 3125 : 5 x= 25 Nguyên nhân là do các em chưa nắm chắc định nghĩa lũy thừa bậc ncủa a và nhầm lẫn 2x với 2 . x; x5 với x. 5 Cách khắc phục : Giáo viên nhắc lại : an = a . a ….. a (n thừa số a) và cho ví dụ cụ thể để học sinh thấy 2x khác 2 . x; x5 khác x. 5 Ví dụ : 23 = 2.2.2 = 8 và 2.3 = 6 5 4 = 4 . 4 . 4 . 4 = 256 và 4 . 5 = 20 Từ đó đưa ra cách giải đúng cho hai ví dụ trên là : 2x = 32 và x5 = 3125 2x = 25 x5= 55 x=5 x= 5 IV. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU: Líp

sÜ sè

6.3

45

Giái

Kh¸

SL

TB

%

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Nguyễn Thị Bé Phướng

Skkn Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X Trong Chương Trình Lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “GIẢI QUYẾT TỐT MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6”

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

2. Thực trạng học tập môn toán của học sinh trường TH&THCS A Ngo Qua thời gian công tác 2 năm ở đồng bằng và 3,5 năm ở miền núi tôi nhận thấy trình độ học tập cũng như nhận thức của HS miền núi thấp hơn nhiều so với đồng bằng, vì vậy việc truyền đạt của GV cho HS cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, người giáo viên phải luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh miền núi. Kết quả học tập của học sinh là kết quả tổng hợp chất lượng giảng dạy của thầy cô với sự nổ lực học tập của trò, kết quả của việc học tập trên lớp với việc tự học ở nhà. Qua thực tế giảng dạy ở trường TH & THCS A Ngo, tôi thấy các em học sinh giải các bài tập liên quan đến dạng toán tìm x số lượng làm được còn rất thấp * Nguyên nhân của tình trạng trên: – Về phía giáo viên: + Khi giảng dạy hay truyền thụ kiến thức cho học sinh thường thì giáo viên ít chú ý đến việc tổng hợp kiến thức và đưa ra một phương pháp riêng cho học sinh Ví dụ: Tìm x biết: 2 . x = 4 thì nhiều GV chỉ biết biến đổi mà không cho HS biết phương pháp tìm x để HS có thể làm các dạng tương tự + Giáo viên ít quan tâm đến việc rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải bài toán tìm x mặc dù các dạng toán này hầu như chiếm đa số trong lượng bài tập của mỗi tiết dạy. – Về phía học sinh: + Học sinh chưa chịu tự học bài, làm bài tập trước khi đến lớp hoặc học theo cách học vẹt. + Tiếp thu bài còn quá chậm + Chưa biết cách phân tích để nhận dạng bài toán

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 2 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài Đề tài được thực hiện với đối tượng học sinh lớp 6 Trường TH & THCS A Ngo năm học 2010 – 2011 Thời gian thực hiện đề tài : Trong chín tiết của chương I II. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Phương pháp chung để giải một bài toán cần có sự gợi ý để Thầy hỗ trợ cho trò và để trò tự định hướng tìm ra phương pháp giải đó là hình thức học hiện nay. Với dạng toán tìm x tôi đưa ra thì phương pháp nhận dạng rất có hiệu quả cho dạng toán này. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về phân môn số học, toán học lớp 6 tại trường TH&THCS A Ngo. 2. Phương pháp nghiên cứu 2.1. Phương pháp điều tra viết. Học sinh dựa vào phiếu điều tra để trả lời các câu hỏi do người điều tra soạn sẵn. Bằng bài Test này, người điều tra có thể nắm được thông tin học tập bộ môn toán hình học tại thực tiễn. 2.2. Phương pháp vấn đáp. 2.3. Phương pháp đàm thoại. 2.4. Phương pháp suy luận. 2.5. Phương pháp tìm tòi. IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 3 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

1. Đặc điểm, tình hình: 1.1. Thuận lợi: – Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám Hiệu nhà trường, Chuyên môn. – Một số học sinh có tinh thần học hỏi, có ý chí vượt khó, nỗ lực học tập vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. – Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, được đào tạo chính quy, luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 1.2. Khó khăn: – Xã A Ngo là một xã thuộc diện biên giới vì thế cuộc sống diễn ra rất phức tạp, vào thời gian mưa lũ thì điều kiện đi dạy của các cụm lẻ (A Đeng, Lalay, A Ngo ) vô cùng khó khăn dẫn đến phải nghĩ học vài ngày. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội còn khó khăn, cuộc sống chủ yếu của đồng bào thường mang tính mùa vụ, tự cung tự cấp nên ảnh hưởng đến việc duy trì số lượng trên lớp. – Công tác Xã hội hóa giáo dục ở địa phương chưa được chú trọng, trình độ dân trí còn thấp. Học sinh ít được sự quan tâm của phụ huynh, các em còn giúp đỡ cha mẹ để kiếm sống, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh còn chưa hiểu được tầm quan trọng của giáo dục. – Chương trình SGK đưa ra còn ở mức cao so với mức học của HS mặc dù chuẩn đã thực hiện. – Chất lượng giáo dục ở trường TH & THCS A Ngo nhìn chung còn thấp. Do điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường hầu như chưa có nên học sinh ít được tiếp cận với những phương tiện dạy học hiện đại mang tính đổi mới và phát huy tính tích cực học tập của học sinh. 2. Tính thuyết phục của đề tài: Giải quyết bài toán tìm x trong chương trình phổ thông nói chung và lớp 6 nói riêng là môt việc làm rất cần thiết độ với mỗi HS, sức mạnh của nó thể hiện GV: Trương Ánh Bình Minh trang 4 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

ở trong các dạng toán : Tìm x, giải phương trình, giải bài toán bằng cách lập phương trình…Các dạng toán này sẽ đi theo các em đến hết chương trình học. Qua dạng toán này HS biết cách suy luận, nhận định tìm ra phương pháp giải cho riêng mình. 3. Giải pháp tiến hành rèn luyện kỹ năng giải quyết bài tập dạng toán tìm x:

Học sinh phải nắm được các yêu cầu cơ bản để giải một bài toán tìm x từ đó rút ra được các giải pháp cơ bản sau:

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 5 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Dạng 9 : Tìm x trong bài toán phối hợp các phép toán cộng , trừ , nhân , chia và phép toán luỹ thừa . * Giải pháp 2 : Liệt kê các bài tập trong chương trình SGK toán 6 vào các dạng trên Dạng 1; 2; 3; 4 các em đã gặp nhiều ở tiểu học Dạng 5 : Gồm các bài : 30 ( SGK – trang 17 ), bài 44 ; 47abc ( SGK – trang 24 ) , bài 74 ( SGK -trang 32 ) , bài 161a ( SGK – trang 163 ) , bài 44( SBT – trang 8 ) , bài 62 ; 64

( SBT -trang 10) , bài 77 ( SBT- trang 12) , bài 105 a , 108b

( SBT – trang 15 ), bài 198a (SBT – trang 26 ) bài 204 ( SBT – trang 26 ) … Dạng 6 : Gồm các bài :bài 102 ; 103 ( SBT – trang 14 ) Dạng 7 : Gồm các bài :bài 87 ( SGK trang 36 ) … Dạng 8 : Gồm các bài : bài 156 (SGK – trang 60 ) , bài 115 ( SBT – Trang 17 ), bài 130 (SBT – trang 18) , bài 142 ; 146 ( SBT – trang 20 )… Dạng 8 : Gồm các bài :bài 74 d ( SGK – trang 24 ) , bài 161b ( SGK – trang 63 ) bài 105b ; 108a (SBT – trang 15 ) , 198b (SBT – trang 26 )… * Giải pháp 3 : Tiến hành giảng dạy – Các bài toán thuộc dạng 1; 2; 3; 4 . Thật vậy các dạng toán tìm x là dạng toán cơ bản gặp nhiều trong chương trình toán ở bậc tiểu học, song hầu hết học sinh không nắm được phương pháp giải do vậy đòi hỏi giáo viên phải nêu lại cho học sinh phương pháp giải thuộc bốn dạng trên . THCS ngay ở tiết 7 toán 6 các em đã gặp bài toán tìm x . Để giải quyết tốt các bài toán tìm x thì giáo viên phải hướng dẫn lại cho học sinh cách giải bốn dạng toán cơ bản nêu trên đặc biệt là cách xác định vai trò của số x từ đó đưa ra cách giải cho phù hợp . Trong tiết học 7 để học sinh làm được bài tập ?2 không vướng mắc với nhiều đối tượng học sinh, giáo viên viên nên cho học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ với nội dung: Tìm x biết : GV: Trương Ánh Bình Minh trang 6 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

a. x + 5 = 10

b. x – 15 = 4

c. x . 3 = 9

d. 6 : x = 3

x – 34 = 0

 x = 0 + 34 = 34 b. 18 . ( x – 16 )

= 18

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 7 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

 x – 16

=

 x – 16

= 1

x

=

18 : 18

1 + 16 = 17

Đây là dạng toán tìm x chứa nhiều phép tính vậy thì khi làm dạng này GV nên nhấn mạnh thực hiện “các phép tính từ ngoài vào trong” . Vậy theo các em ta sẽ thực hiện như thế nào? Trong quá trình hướng dẫn học sinh làm bài giáo viên nên hướng dẫn học sinh trình bày theo từng bước để các em dễ hiểu ,dễ nhớ và tiện lợi cho việc kiểm tra lại bài làm . Sau mỗi bài giải giáo viên cần nêu lại cách giải bài toán ở dạng vừa làm và khắc sâu kiến thức cho học sinh . Tiếp đến bài tập số 44; 47 trang 24 : Tìm số tự nhiên x biết : a . x : 13 = 41 b . 7x – 8 = 713 c . 124 + ( 118 – x ) = 217 Trong bài tập này các em đã gặp nhiều bài phối hợp hai phép tính , nếu các em làm tốt phần phân tích bài toán để tìm được vị trí của x thì việc giải bài toán thật đơn giản ( Lưu ý : Phần phân tích bài toán cần gọi nhiều học sinh ở đối tượng trung bình và bậc đầu loại khá để các em tăng khả năng nhận biết vị trí của x ) . Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập ở nhà , rồi chữa vào tiết luyện tập giáo viên cũng yêu cầu học sinh nêu cách giải ở mỗi bài tập trên . Như vậy qua 5 tiết học ( từ tiết 7 đến tiết 12 )giáo viên phải dạy cho học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán tìm xở các dạng đơn giản : Tìm x có trong phép cộng , phép trừ , phép nhân , phép chia và phối hợp và phối hợp 2 hoặc 3 phép toán nêu trên Dạng 6 : Loại toán tìm x trong luỹ thừa Với bài toán tìm x trong luỹ thừa giáo viên phải yêu cầu học sinh học thuộc định nghĩa luỹ thừa, giáo viên cần phân tích cho học sinh thấy được có hai trường hợp xảy ra . GV: Trương Ánh Bình Minh trang 8 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Trường hợp 1 : x nằm ở số mũ Ví dụ : Tìm số tự nhiên x biết rằng : a.

2x = 32

b.

3x = 81

c . 15x = 225 Trường hợp này giáo viên phải cho học sinh nêu ra vị trí của x trong bài toán từ đó tìm phương pháp giải Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các số 32 ; 81 ; 225 về cơ số của luỹ thừa 2 ; 3 ; 15 Cụ thể : 32 = 2 5

a. Vì

2x = 32

2x

=

25

 x = 5

 3x

=

34

 x = 4

225 = 152 15 x = 225

 152

= 15x 

x=2

= 16

Giáo viên cần hướng dẫn để học sinh nhận biết, nêu ra được vị trí của x trong bài toán từ đó dưa ra cách làm thích hợp . Cụ thể : a . 8 = 23 x3 b.

= 8

27 = 33

x3

= 27

= 16

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 9 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Các dạng toán này giáo viên phải đưa vào trong tiết luyện tập ( tiết 14 ) Sau khi hướng dẫn học sinh giải bài tập tìm x, giáo viên chốt kiến thức và nhấn mạnh có hai trường hợp : Trường hợp x nằm ở cơ số ta cân bằng số mũ Trường hợp x nằm ở số mũ ta cân bằng cơ số Giáo viên có thể cho bài toán phức tạp hơn để học sinh về nhà làm : Tìm x biết : a. ( 2x + 1 )3 = 4 . 2x

b.

=

a. Hướng dẫn học sinh viết số 27 về luỹ thừa có số mũ là 3, rồi tìm x b. Trước hết ta tìm 2x , rồi tìm x Dạng 7 , dạng 8 chỉ nêu ra nhưng không đề cập đến phương pháp giải ở đề tài này Dạng 9 : Giải bài toán phối hợp các phép cộng, trừ, nhân, chia và toán luỹ thừa Đối với học sinh lớp 6 đây là dạng toán khó vì trong một bài toán thường gặp nhiều phép toán chính vì vậy đòi hỏi học sinh phải nắm chắc thứ tự thực hiện các phép toán nhận biết tốt vị trí của x trong bài toán ,từ đó mới xây dựng các bước giải và tiến hành giải bài toán . Ví dụ : Bài tập 74 . Tìm số tự nhiên x biết : – 33 = 3 2 . 3 3

a. 12 x

b. ( 3 x – 24 ) . 7 3 = 2 . 7 4 Giải

a, 12 x –

33

=

9 . 27

12 x =

243 + 33

12 x =

276

x

=

276 : 12

Vậy

x

=

23

b.

(3x

– 24 ) . 7 3 =

(3x

– 24 )

(3x

– 24 )

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 10 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

– 16

=

14

3x

=

14 + 16

=

30

x

=

30

x

=

: 3

10

Học sinh làm bài tập ra nháp , hai học sinh lên bảng làm bài tập , một học sinh nhận xét bài làm và nêu rõ các bước giải . Giáo viên khắc sâu cách giải bài toán tìm x nêu trên phải nắm chắc thứ tự thực hiện các phép toán . Bước 1 : Ta tìm biểu thức chứa x bằng cách thực hiện các phép toán luỹ thừa . Bước 2 : Tìm số bị trừ biết hiệu và số trừ . Bước 3 : Tìm thừa số x biết tích và thừa số kia . V. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU: Sau một thời gian công tác tại trường TH & THCS A Ngo tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài ” Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6″ và Kết quả thu được vào giữa học kì II, năm học 2010 – 2011 cụ thể như sau: 1. Nhận xét chung Như vậy việc phân tích bài toán để chỉ ra được vị trí của x rất quan trọng , nếu xác định đúng vị trí của số x hoặc biểu thức chứa x sẽ đưa ra đường lối giải đúng đắn cả ở các bài tập đơn giản hay phức tạp . Với kinh nghiệm giảng dạy nêu trên tôi đã áp dụng dạy trên ba lớp A ,B , C cho thấy kết quả số học sinh biết phân tích bài toán tìm x và giải đúng loại toán này tăng lên nhiều so với khảo sát đầu năm . Sau khi thực hiện đề tài tôi theo dõi học sinh giải bài toán tìm x bài 161 ( SGK – 163 ) Trong giờ ôn tập chương rất nhanh , nhiều học sinh làm ra kết quả đúng. 161 ( SGK – 163 ) Tìm số tự nhiên x biết : GV: Trương Ánh Bình Minh trang 11 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

a.

219 – 7 ( x + 1 )

b.

(3x – 6 )

= 100

. 3 = 34

Qua hai tiết ôn tập chương các em được làm bài kiểm tra chương I với nội dung như sau : Có bài kiểm tra kèm theo Kết quả bài làm còn được phản ánh qua bài kiểm tra cuối chương như sau: – Đa số học sinh khối 6 trường TH & THCS A Ngo có thái độ học tập nghiêm túc, chất lượng học tập được nâng cao rõ rệt – Giáo viên tự nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng tổ chức các hoạt động cũng như phương pháp giảng dạy bộ môn số học 6 và cũng là tiền đề cho các lớp trên. 2. Kết quả cụ thể Trước và sau khi thực hiện xong đề tài thì tôi đã thống kê và đã rút ra được kết quả như sau: BẢNG KẾT QỦA ĐỐI CHỨNG :

Trước khi thực hiện đề tài Sau khi thực hiện đề tài

TS

Với kết quả trên, có thể thấy những giải pháp mà giáo viên đưa ra phần nào mang lại tính hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Trong năm học tới, đề tài này sẽ mở rộng đối tượng nghiên cứu ra học sinh toàn khối THCS tại trường TH&THCS A Ngo. GV: Trương Ánh Bình Minh trang 12 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

Trương Ánh Bình Minh PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho học sinh) Đánh dấu x vào ô

có ý kiến mà em cho là đúng:

không hay

rất hay

bình thường GV: Trương Ánh Bình Minh trang 15 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

2. Đối với em, Dạng toán tìm x có khó không? Rất khó

Bình thường

Khó

Dễ

Tương đối khó

Rất dễ

3. Theo em, phương pháp để học tốt môn số học 6 là: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Để giải bài tập dạng toán tìm x cần mấy bước? ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Các bước đó là gì? ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 6. Theo em bước nào là quan trọng nhất? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 16 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sách giáo khoa Toán 6, NXB giáo dục 2. Tuyển chọn 400 bài toán số học 6. (Nguyễn Anh Dũng, NXB Đà Nẵng) 3. Giáo trình tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi. 4. Phương pháp dạy học các nội dung môn Toán. (Phạm Gia Đức, NXB ĐHSP, 6/2007) 5. Thực hành giải Toán. (Vũ Dương Thụy)

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 17 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………………..1 1. Lí do chọn đề tài…………………………………Error! Bookmark not defined. 2. Thực trạng học tập môn toán của học sinh trường TH&THCS A Ngo…..1 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài…………………………………………………………2 II. CƠ SỞ LÍ LUẬN………………………………………………………………………………2 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………2 1. Đối tượng nghiên cứu:…………………………………………………………………….2 2. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………2 2.1. Phương pháp điều tra viết. …………………………………………………………2 2.2. Phương pháp vấn đáp………………………………………………………………..2 2.3. Phương pháp đàm thoại……………………………………………………………..2 2.4. Phương pháp suy luận……………………………………………………………….2 2.5. Phương pháp tìm tòi………………………………………………………………….2 IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU……………………………………………………………..3 1. Đặc điểm, tình hình:………………………………………………………………………..3 1.1. Thuận lợi:………………………………………………………………………………..3 1.2. Khó khăn:………………………………………………………………………………..3 2. Tính thuyết phục của đề tài:……………………………………………………………..3 3. Giải pháp giải quyết tốt một số dạng toán tìm x………………………………….3 V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………8 1. Nhận xét chung………………………………………………………………………………8 2. Kết quả cụ thể………………………………………………………………………………..8 VI. KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………….9 1. Tình hình sau chương I với giải pháp giúp học sinh giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6………………………………………………….9 2. Tính hiệu quả của các giải pháp………………………………………………………..9 VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT……………………………………………………………….10 1. Đối với giáo viên………………………………………………………………………….10 GV: Trương Ánh Bình Minh trang 18 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

2. Đối với học sinh……………………………………………………………………………10 3. Đối với các cấp quản lí giáo dục……………………………………………………..10 Phiếu điều tra………………………………………………………………………………………11 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………….Error! Bookmark not defined. MỤC LỤC………………………………………………………………………………………….13

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 19 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

SKKN: Giải quyết tốt một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỀ TÀI Năm học: 2010 – 2011 Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa học trường TH&THCS A Ngo 1. Tên đề tài: Giải quyết một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp 6 2. Họ và tên tác giả:

Trương Ánh Bình Minh

3. Chức vụ:

Giáo viên

4. Nhận xét của chủ tịch HĐKH về đề tài: a,Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… b, Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 5. Đánh giá, xếp loại Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH trường TH&THCS A Ngo thống nhất xếp loại: …………………….. Những người thẩm định

Chủ tịch HĐKH

GV: Trương Ánh Bình Minh trang 20 Đơn vị: Trường TH & THCS A Ngo

Skkn Giúp Học Sinh Lớp 6 Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 6 GIẢI QUYẾT TỐT MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X

A. Đặt vấn đề

.

Như chúng ta đã biết các dạng tìm x không có gì mới lạ với học sinh Lớp 6 .Ngay từ bậc tiểu học các em đã làm quen với các dạng toán tìm x Trong tập hợp số tư nhiên . Lên cấp II các em còn gặp lại các dạng toán tìm x ở dạng đơn giản, dạng nâng cao không chỉ ở tập tự nhiên mà còn mở rộng ra trong tập số nguyên , số hữu tỉ hoặc số thực (ở lớp 9 ). Mặc dù ở tiểu học các em đã được làm xong hầu hết nhiều học sinh khi thực hiện giải bài toán tìm x không nhớ được cách giải cả ở dạng đơn giản ( với học sinh trung bình – khá ) hoặc ở dạng nâng cao ( với học sinh giỏi ). Qua nhiều năm giảng dạy môn toán tôi nhận thấy các dạng toán tìm x gặp nhiều trong chương trình toán trung học cơ sở từ lớp 6 đến kớp 9 ( ở lớp 8 lớp 9 gọi là giải phương trình ). Nếu các em được trang bị tốt phương pháp giải các dạng toán tìm x ngay ở lớp 6 thì lên các lớp trên các em sẽ giải bài tập có liên quan đến dạng toán tìm x rất dễ dàng , giáo viên cũng thấy nhẹ nhàng khi hướng dẫn các em những loại toán này . Điều đó giúp các em có hứng thú hơn , tự tin hơn và thêm yêu thích bộ môn mà hầu hết học sinh cho là môn học khó . Chính những lí do nêu trên khiến tôi suy nghĩ , trăn trở và mạnh dạn nêu ra sáng kiến của mình : ” Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 6 giải quyết tốt một số dạng toán tìm x” . Đó là những kinh nghiệm của tôi đã tích luỹ trong quá trình giảng dạy bộ môn toán , với mong muốn giúp các em giải quyết tốt và nắm chắc phương pháp giải các dạng toán tìm x thường gặp ở lớp 6 . Hơn nữa còn trang bị cho các em kiến thức gốc để giải phương trình và giải bất phương trình ở các lớp trên .

B . Giải quyết vấn đề

I . Khảo sát thực tế và thời gian thực hiện 1. Khảo sát điều tra Chuẩn bị cho việc thực hiện đề tài này tôi đã tiến hành khảo sát thực tế trên lớp và qua bài khảo sát chất lượng đầu năm với học sinh ở lớp 6 ở bậc tiểu học mới chuyển lên. Nội dung đề kiểm tra: 2 . Phạm vi và thời gian thực hiện : Đề tài được thực hiện với đối tượng học sinh lớp 6 năm học 2009 – 2010 Thời gian thực hiện đề tài : Trong chín tiết của chương I 3.Các tài liệu cần nghiên cứu : SGK toán 6 tập 1;2 Phân phối chương trình môn toán lớp 6 SBT toán 6 tập 1;2 Sách nâng cao toán 6 tập 1;2 SGK toán 7 ; 8 ; 9

2. Giải pháp 2 : Liệt kê các bài tập trong chương trình SGK toán 6 vào các dạng trên Dạng 1; 2; 3; 4 các em đã gặp nhiều ở tiểu học Dạng 5 : Gồm các bài : 30 ( SGK – trang 17 ), bài 44 ; 47abc ( SGK – trang 24 ) , bài 74 ( SGK -trang 32 ) , bài 161a ( SGK – trang 163 ) , bài 44( SBT – trang 8 ) , bài 62 ; 64 ( SBT -trang 10) , bài 77 ( SBT- trang 12) , bài 105 a , 108b ( SBT – trang 15 ), bài 198a (SBT – trang 26 ) bài 204 ( SBT – trang 26 ) … Dạng 6 : Gồm các bài :bài 102 ; 103 ( SBT – trang 14 ) Dạng 7 : Gồm các bài :bài 87 ( SGK trang 36 ) … Dạng 8 : Gồm các bài : bài 156 (SGK – trang 60 ) , bài 115 ( SBT – Trang 17 ), bài 130 (SBT – trang 18) , bài 142 ; 146 ( SBT – trang 20 )… Dạng 8 : Gồm các bài :bài 74 d ( SGK – trang 24 ) , bài 161b ( SGK – trang 63 ) bài 105b ; 108a (SBT – trang 15 ) , 198b (SBT – trang 26 )…

3. Giải pháp 3 : Tiến hành giảng dạy * Các bài toán thuộc dạng 1; 2; 3; 4 . Thật vậy các dạng toán tìm x là dạng toán cơ bản gặp nhiều trong chương trình toán ở bậc tiểu học, song hầu hết học sinh không nắm được phương pháp giải do vậy đòi hỏi giáo viên phải nêu lại cho học sinh phương pháp giải thuộc bốn dạng trên . THCS ngay ở tiết 7 toán 6 các em đã gặp bài toán tìm x . Để giải quyết tốt các bài toán tìm x thì giáo viên phải hướng dẫn lại cho học sinh cách giải bốn dạng toán cơ bản nêu trên đặc biệt là cách xác định vai trò của số x từ đó đưa ra cách giải cho phù hợp . Trong tiết học 7 để học sinh làm được bài tập ?2 không vướng mắc với nhiều đối tượng học sinh, giáo viên viên nên cho học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ với nội dung: Tìm x biết : a. x + 3 = 8 b. x – 2 = 5 c. x . 4 = 12 d. 12 : x = 6 Giáo viên yêu cầu hai học sinh lên bảng chữa, cả lớp làm ra vở nháp Giáo viên yêu cầu 1 học sinh nhận xét bài làm và nêu cách tìm x trong mỗi vị trí của x và ghi vào bảng phụ treo góc bảng để học sinh ghi nhớ .

Dạng1 : Nếu x là một số hạng chưa biết trong tổng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết ( phần a ) Dạng 2 : Số x là số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, nếu x là số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu ( phần b ) Dạng 3 : Số x là một thừa số trong tích, ta lấy tích chia cho thừa số đã biét ( phần c ) Dạng 4 : Số x là số chia ta lấy số bị chia chia cho thương , nếu là số bị chia ta lấy thương nhân với số chia . Giáo viên nhấn mạnh , khắc sâu để học sinh ghi nhớ cách tìm x trong từng vị trí ,việc nhận biết vị trí của số x nên gọi các đối tượng học sinh có lực học trung bình và đầu loại khá . Dạng 5: Khi các em đã nắm chắc cách giải các dạng toán nêu trên thì ở bài tập số 30. Tìm x biết : a . ( x – 34 ) . 15 = 0 b . 18 . ( x – 16 ) = 18 Bài này được tiến hành dạy trong tiết học 8 phần a các em có thể vận dụng nhận xét: tích của hai thừa số bằng 0 thì một trong hai thừa số đó phải bằng 0 , từ đó tìm ngay được số x . Phần b giáo viên phải cho học sinh nêu bật được đặc điểm của bài toán , từ đó suy ra cách tìm thừa số chứa x rồi mới tìm x Cụ thể : a. ( x – 34 ) . 15 = 0 

x – 34 = 0

 x = 0 + 34 = 34 b. 18 . ( x – 16 )

= 18

 x – 16

=

 x – 16

= 1

x

=

Trong quá trình hướng dẫn học sinh làm bài giáo viên nên hướng dẫn học sinh trình bày theo từng bước để các em dễ hiểu ,dễ nhớ và tiện lợi cho việc kiểm tra lại bài làm . Sau mỗi bài giải giáo viên cần nêu lại cánh giải bài toán ở dạng vừa làm và khắc sâu kiến thức cho học sinh . Tiếp đến bài tập số 44; 47 trang 24 : Tìm số tự nhiên x biết : a . x : 13 = 41

b . 7x – 8 = 713 c . 124 + ( 118 – x ) = 217 d………………………………………….. Trong bài tập này các em đã gặp nhiều phần phối hợp hai phép tính , nếu các em làm tốt phần phân tích bài toán để tìm được vị trí của x thì việc giải bài toán thật đơn giản ( Lưu ý : Phần phân tích bài toán cần gọi nhiều học sinh ở đối tượng trung bình và bậc đầu loại khá để các em tăng khả năng nhận biết vị trí của x ) . Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập ở nhà , rồi chữa vào tiết luyện tập giáo viên cũng yêu cầu học sinh nêu cách giải ở mỗi bài tập trên . Như vậy qua 5 tiết học ( từ tiết 7 đến tiết 12 )giáo viên phải dạy cho học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán tìm xở các dạng đơn giản : Tìm x có trong phép cộng , phép trừ , phép nhân , phép chia và phối hợp và phối hợp 2 hoặc 3 phép toán nêu trên Dạng 6 : Loại toán tìm x trong luỹ thừa Với bài toán tìm x trong luỹ thừa giáo viên phải yêu cầu học sinh học thuộc định nghĩa luỹ thừa ,giáo viên cần phân tích cho học sinh thấy được có hai trường hợp xảy ra . Trường hợp 1 : x nằm ở số mũ Ví dụ : Tìm số tự nhiên x biết rằng : a . 2x = 16 b . 4x = 64 c . 15 x = 225 Trường hợp này giáo viên phải cho học sinh nêu ra vị trí của x trong bài toán từ đó tìm phương pháp giải Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các số 16 ; 64 ; 225 về cơ số của luỹ thừa 2 ; 4 ; 15 Cụ thể : a. Vì 16 = 2 4 2 x = 16

2x

=

24

 x = 4

 4x

=

43

 x = 3

225 = 15 2 15 x = 225

 15 2

= 15 x 

x

=

2

nhân , chia và toán luỹ thừa Đối với học sinh lớp 6 đây là dạng toán khó vì trong một bài toán thường gặp nhiều phép toán chính vì vậy đòi hỏi học sinh phải nắmchắc thứ tự thực hiện các phép toán nhận biết tốt vị trí của x trong bài toán ,từ đó mới xây dựng các bước giải và tiến hành giải bài toán . Ví dụ : Bài tập 74 . Tìm số tự nhiên x biết : a. 12 x – 33 = 3 2 . 3 3 b. ( 3 x – 24 ) . 7 3 = 2 . 7 4

Giải

a,

b.

Học sinh làm bài tập ra nháp , hai học sinh lên bảng làm bài tập , một học sinh nhận xét bài làm và nêu rõ các bước giải . Giáo viên khắc sâu cách giải bài toán tìm x nêu trên phải nắm chắc thứ tự thực hiện các phép toán . Bước 1 : Ta tìm biểu thức chứa x bằng cách thực hiện các phép toán luỹ thừa . Bước : Tìm số bị trừ biết hiệu và số trừ . Bước : Tìm thừa số x biết tích và thừa số kia .

C . Kết thúc vấn đề Như vậy việc phân tích bài toán để chỉ ra được vị trí của x rất quan trọng , nếu xác định đúng vị trí của số x hoặc biểu thức chứa x sẽ đưa ra đường lối giải đúng đắn cả ở các bài tập đơn giản hay phức tạp . Với kinh nghiệm giảng dạy nêu trên tôi đã áp dụng dạy trên ba lớp A ,B , C cho thấy kết quả số học sinh biết phân tích bài toán tìm x và giải đúng loại toán này tăng lên nhiều so với khảo sát đầu năm . Sau khi thực hiện đề tài tôi theo dõi học sinh giải bài toán tìm x bài 161 ( SGK – 163 ) Trong giờ ôn tập chương rất nhanh , nhiều học sinh làm ra kết quả đúng. 161 ( SGK – 163 ) Tìm số tự nhiên x biết : a. 219 – 7 ( x + 1 ) = 100 b. (3x – 6 ) . 3 = 34 Qua hai tiết ôn tập chương các em được làm bài kiểm tra chương I với nội dung như sau : Có bài kiểm tra kèm theo Kết quả bài làm còn được phản ánh qua bài kiểm tra cuối chương như sau:

BẢNG KẾT QỦA ĐỐI CHỨNG :

Trước khi thực hiện đề tài Sau khi thực hiện đề tài

Sau khi thực hiện đề tài Số HS làm được bài TL 15 57.7

6B

26

7

26.9

14

53.8

Khánh Thiện, ngày 15 tháng 4 năm 2010 Người viết

Một Số Bài Tập Về Chuyên Đề Tìm X Toán Lớp 3

Chuyên đề giải Toán tìm x lớp 3

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Các dạng Toán tìm x lớp 3

I. Một số lưu ý cần nhớ khi giải toán tìm X lớp 3:

1. Để giải được các bài toán tìm X thì cần các thành phần và kết quả của:

Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng

Phép trừ : số bị trừ – số trừ = hiệu

Phép nhân : thừa số x thừa số = tích

Phép chia: số bị chia : số chia = thương.

Cách tìm thành phần chưa biết của phép tính: như Để (tìm số hạng; tìm số bị trừ ;tìm số từ; tìm số chia ) ta làm thế nào?

Nêu lại cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn( hoặc không có dấu ngoặc đơn)

2. Cách tìm thành phần chưa biết của phép tính: a. Trong phép cộng:

Sau đó tuỳ theo từng dạng bài tìm X mà chúng ta hướng dẫn học sinh đi tìm ra cách giải nhanh và đúng.

b .Trong phép trừ:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

c. Trong phép nhân:

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

d. Trong phép chia hết:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

e. Trong phép chia có dư:

– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia trừ số dư, rồi chia cho thương.

3. Để giúp HS giải được các bài toán về tìm X, giáo viên cần thực hiện các phương pháp:

Tuỳ theo từng dạng bài tìm X mà chúng ta hướng dẫn học sinh đi tìm ra cách giảinhanh và đúng.

a. GV nắm được nội dung, chương trình sách giáo khoa.

b. GV tìm ra và thống kê được những sai lầm và khó khăn của học sinh.

c. Tăng cường luyện tập, tạo kĩ năng giải toán tìm x cho học sinh. Sau bài tập mẫu, nên ra một số bài tập kiểu tương tự cho học sinh tự giải. Những bài tập ra cho HS phải có hệ thống, tức là những bài tập phải được nâng cao, mở rộng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, bài tập sau phải dựa trên cơ sở của bài tập trước để phát huy được tính sáng tạo, bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh.

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

d. Phải biết động viên, khuyến khích HS kịp thời.

II. Các dang bài tìm X thường gặp ở lớp 3:

Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ, còn vế phải là 1 số.

Ví dụ: Tìm X:

549 + X = 1326 X – 636 = 5618

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ , vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số.

Ví dụ: Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

3. Dạng 3

X = 9 x 6

X = 54

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ: Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

4. Dạng 4:

X = 630 x 3

X = 1890

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ: Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

5. Dạng 5:

X = 3586 – 1176

X = 2410

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Ví dụ: Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

6. Dạng 6:

X = 500 – 69

X = 431

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính có dấu ngoặc đơn , còn vế phải là một tổng, hiệu ,tích, thương của hai số

Ví dụ: Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = 20 (dạng 5)

(X – 10) = 20 : 5

X – 10 = 4

7. Các bài tập thực hành

X = 4 + 10

X = 14

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 < X x 2 < 10

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

………………………………………………………………………………………

Như vậy, chúng tôi đã gửi tới các bạn Một số bài tập về chuyên đề tìm x Toán lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Bạn đang xem bài viết Chuyên Đề Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X Trong Chương Trình Lớp 6 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!