Xem Nhiều 3/2023 #️ Communication Trang 45 Trang 45 Sgk Tiếng Anh 9 Mới # Top 11 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Communication Trang 45 Trang 45 Sgk Tiếng Anh 9 Mới # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Communication Trang 45 Trang 45 Sgk Tiếng Anh 9 Mới mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng hợp bài tập phần Communication Trang 45 Trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới

1a. Look at the introduction to the competition that was lauched on the 4Teen wabsite. Discuss the questions. 

1. WHat do you think is the purpose of the Looking Back competition? 

2. Who do you think sent in the stories to the competition? 

3. What do you think the stories below are about? 

b. Read the stories and see if your answers are correct. 

Đọc các câu chuyện và xem câu trả lời của bạn có đúng không. 

2. Read the stories and find the words which mean: 

Story 1: 

1. not able to read or write 

2. tell: 

3. behave towards ( somebody): 

Story 2: 

4. a cubed chunk: 

5. to live in dificult conditions: 

6. a vehicle that travels over snow: 

Key:

1.illiterate

2. pass on

3. treat (someone)

4. block                          

5. survive

6. dogsled

3. What do you think? 

Work in groups. Discuss the questions. 

1.  Why did the postman have to walk from villaoe to village?

2.   Why were most villagers illiterate?

3.   Why did the people in Baffin Island use ice bl to build their houses?

4.   Why did each house have only one room?

Key: 

1. It was difficult to reach the villagers on the mountain/There were no other means of transport available.

2.There was no school in the villages/The nearest school might be too far away.

3.There were no other materials available in that deserted land/There were no easy means to transport materials from other places to the island.

4.It was impossible to build a big house with several rooms in the ice and snow./People felt safer living in communal groups. 

4. Which responses relate to which story? 

1. It must be incredible travelling by dogsled. I wish I could do it.

2. The job was hard but worthwhile. I respect him for what he did. 

3. Unbelievable! How could they stand the cold? 

4. I hope they are now able to get more information from the outside world.

5. Was it possible for them to grow crops? 

Key: 

Story 1: 2,4 

Story 2: 1,3,5 

5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. Then present it to your class. 

Làm việc theo nhóm. Viết 1 câu chuyện cho cuộc thì Nhìn lại quá khứ. Sau đó thuyết trình trước cả lớp. 

Communication Unit 4 Trang 45 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

⇒ It collects stories about the past to help people understand more about life in that time.

2. Who do you think sent in the stories to the competition? (Bạn nghĩ ai được gửi tới cuộc thi trong câu chuyện?)

⇒ The first story is about work of a postman in a remote area and the second one is about life and traditions in Baffin Island long time ago. b. Read the stories and see if your answers are correct. (Đọc các câu chuyện và xem câu trả lời của bạn có đúng không.) Tạm dịch:

1. Tôi là một người đưa thư ở vùng xa xôi của Myanmar. Mỗi tháng một lần, tôi đến trung tâm thành phố để lấy bưu kiện và sau đó đi bộ từ làng này đến làng khác, những nơi cách xa nhau. Ở mỗi làng, tôi giao và nhận bưu kiện. Tôi cũng thường đọc và viết thư cho dân làng. Đa số họ mù chữ. Tôi cũng thông báo những tin tức tôi đã nghe từ thị trấn và những ngôi làng khác. Mọi người đối xử tốt với tôi. Nó là một công việc khó khăn nhưng tôi yêu thích nó.

2. Mẹ tôi đến từ Đảo Baffin. Bà thường sống trong một cái nhà tuyết: mái vòm được xây dựng từ các khối băng. Nhà chỉ có một phòng cho tất cả các thế hệ: ông bà, bố mẹ, anh chị em chưa lập gia đình, và đôi khi là những người thân khác. Mọi người làm việc cùng nhau để sinh tồn qua mùa đông Bắc Cực. Đàn ông đi ra ngoài săn bắn trong khi phụ nữ ở nhà làm quần áo và chuẩn bị thức ăn. Khi họ phải đi xa, họ xe trượt tuyết được kéo bởi chó. Buổi tối, họ thường tự giải trí bằng cách tự kể chuyện và diễn lại câu chuyện. Họ cũng nhảy theo nhạc trống.

Bài 2 Task 2. Read the stories and find the words which mean: (Đọc những câu chuyện và tìm từ theo nghĩa của nó) Lời giải chi tiết:

1. not able to read or write: illiterate

2. tell: pass on

3. behave towards (somebody): treat (someone)

Tạm dịch:

1. không thể đọc hoặc viết: mù chữ

2. kể: truyền đạt lại

3. cư xử với ai đó: đối xử tốt (với ai đó)

4. a cubed chunk: block

5. to live in difficult conditions: survive

6. a vehicle that travels over snow: dogsled

Tạm dịch:

4. một khối : chắn

5. sống trong điều kiện khó khăn : sinh tồn

6. xe chạy trên tuyết: xe trượt tuyết kéo bằng sức chó

Đáp án: There was no school in the villages/The nearest school might be too far away. (Không có trường học trong các làng. / Trường gần nhất có thể phải đi quá xa.)

2. Why were most villagers illiterate? (Tại sao hầu hết dân làng đều mù chữ?)

Đáp án: There were no other materials available in that deserted land/There were no easy means to transport materials from other places to the island. (Không có vật liệu nào sẵn có trong vùng hoang vu đó. / Không có phương tiện dễ dàng để vận chuyển vật liệu từ những nơi khác đến đảo.)

3. Why did the people in Baffin Island use ice blocks to build their houses? (Tại sao người dân đảo Baffin sử dụng khối băng để xây nhà của họ?)

Story 1: 2,4

Tạm dịch:

Story 2: 1,3,5

1. Thật đáng kinh ngạc khi di chuyển bằng xe tuyết kéo bằng sức chó. Tôi ước tôi có thể làm được.

2. Công việc khó khăn nhưng đáng giá. Tôi tin tưởng anh ấy vì những gì anh ấy đã làm.

3. Không thể tin được! Làm thế nào họ có thể đứng trong cái lạnh như vậy?

4. Tôi hy vọng họ bây giờ có thể nhận được nhiều thông tin hơn từ thế giới bên ngoài.

Bài 5 Task 5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. Then present it to your class. (Làm việc theo nhóm. Viết 1 câu chuyện cho cuộc thi Nhìn lại quá khứ. Sau đó thuyết trình trước cả lớp. )

5. Có thể trồng chúng được không?

Decide:

– what aspect of life you want to talk about

– how it was practised

Tạm dịch:

– if you wish it would still be practised

Quyết định:

– Bạn muốn nói về khía cạnh nào của cuộc sống

– Nó được thực hành như thế nào

Lời giải chi tiết:

– Nếu bạn muốn nó vẫn sẽ được thực hành

Tạm dịch

My father grew up in the countryside nearby Hanoi. He used to play with his peers in the village. Back to that time, there was no computer or smartphones; and toys were really rare and luxurious. However, my father said he had had a quite memorable childhood with his friends. They created physical games to entertain themselves. Traditional games were really popular. They play with marbles, plastic band, leaves and flowers instead of stuffed animals, dolls or miniature vehicle. At that time, there were also more outdoor spaces for children than at present. They could easily find a place for going fishing or flying a kite. I find the story about my father’s childhood really interesting and amazing. I wish I could do things like him at that time with my friends now. That must be wonderful!

Từ vụng

Bố tôi lớn lên ở quê gần Hà Nội. Ông thường chơi với bạn bè trong làng. Quay lại thời điểm đó, không có máy tính hay điện thoại thông minh; và đồ chơi thực sự hiếm và đắt đỏ. Tuy nhiên, bố tôi nói ông đã có một tuổi thơ khá đáng nhớ với bạn bè. Họ tạo ra các trò chơi thể chất để giải trí. Trò chơi truyền thống đã thực sự phổ biến. Họ chơi với những viên bi, dây nhựa, lá và hoa thay vì thú nhồi bông, búp bê hay phương tiện thu nhỏ. Vào thời điểm đó, cũng có nhiều không gian ngoài trời cho trẻ em hơn hiện tại. Họ có thể dễ dàng tìm một nơi để đi câu cá hoặc thả diều. Tôi thấy câu chuyện về tuổi thơ của cha tôi thật sự thú vị và tuyệt vời. Tôi ước tôi có thể làm những việc như bố lúc đó với bạn bè của tôi bây giờ. Đó phải là tuyệt vời!

Skills 2 Trang 45 Unit 4 Tiếng Anh 7 Mới

1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear. Nghe đoạn văn về Picasso và khoanh tròn từ em nghe được.)

1. artists/ những nghệ sĩ

2.training/ đào tạo

3. portraiư chân dung

4. paintings/ những bức tranh

2. Listen to the passage again and choose the correct answers. (Nghe đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời chính xác.)

1. A 2. B 3. A 4. c

1. Picasso được sinh ra khi nào?

A. in 1881 (vào năm 1881).

2. Picasso đã được cha mình đào tạo nghệ thuật từ lúc…

B. seven (lúc 7 tuổi)

3. Picasso đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật?

A. 50.000 (50.000 tác phẩm nghệ thuật)

4. Picasso qua đời ở đâu?

C. In Mougins (ở Mougins)

Audio script:

Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) is one of the greatest artists of the 20 th century. He was born on 25 th October 1881 in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age, and at the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a School of Fine Arts in Barcelona. In 1896, he completed ‘Portrait of Aunt Pepa’, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art: about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on 8 April, 1973 in Mougins, France.

The passage is organized according to timeline.

(Bài văn được tổ chức theo dòng thời gian.)

4. Read the following letter and choose the correct answer.

82 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội Ngày 12 tháng 11, 20…

Chào David,

Mong gặp bạn ở đó.

Chúc một ngày tốt lành!

Thân chào,

Dương

1.A 2. B

1. Bức thư này từ Dương gửi đến cho….

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một cụ già)

2. Dương viết bức thư này để….

A.give an order (đưa ra một yêu cầu)

B. make an invitation (đưa ra một lời mời)

C.complain about something (phàn nàn về một điều gì đó)

5. Now write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues: (Bây giờ viết một lá thư mời một người bạn đến một buổi triển lãm nghệ thuật, sử dụng những gợi ý sau:)

– Sự kiện: Exhibition of Modern Art (Cuộc triển lãm nghệ thuật hiện dại)

– Thời gian: 9 o’clock, Saturday morning (9 giờ sáng thứ Bảy)

– Địa điểm: Arts centre (Trung tâm nghệ thuật)

– Thời gian gặp: 8:15

Hi Nam,

How are you? Are you busy this Saturday?

Well, there is an Exhibition of Modem Art in Arts Centre now. It is the great exhibition of this year. How about going there this Saturday morning? The exhibition often opens at 9:00, so let’s meet at the gate at 8:15 and we will go to the KFC store nearby to have breakfast and then we come back the centre.

Write to me soon. I’m sure that it will be fun

Cheers,

Lan

Chào Nam,

Cậu khỏe không? Thứ Bảy này cậu bận không?

Thân chào,

Lan

Đã có app Học Tốt – Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu…. Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Communication Unit 3 Trang 31 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Task 1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category (Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.) Hướng dẫn giải:

1. C

Tạm dịch:Kỹ năng xã hội

Hợp tác với người khác và giải quyết xung đột

Có kỹ năng giao tiếp

2. B

Tạm dịch:Kỹ năng nhận thức

Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

Tập trung và tự kỷ luật

3. D

Tạm dịch:Kỹ năng quản gia

Chuẩn bị thức ăn, giặt giũ và làm việc nhà

Quản lý ngân sách nhỏ

Hiểu về hoạt động cơ bản của xe hơi

4. A

Tạm dịch:Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bạn

Đối phó với những cảm xúc tiêu cực

5. E

Tạm dịch:Kỹ năng tự chăm sóc

Phát triển thói quen lành mạnh

Biết làm hoạt động thế nào và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp

Hiểu ranh giới của những rủi ro

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not? (Bạn trẻ Việt Nam có cần tất cả hay một số kĩ năng như vậy không ? Tại sao? Tại sao không?) Hướng dẫn giải:

Yes, they do.

Tạm dịch:

Có, họ nên cần.

Bài 3 Task 3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class. (Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt Nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp. ) Hướng dẫn:

– Social skills

– Cognitive skills

– Emotion control skills

– Self-care skills

Bài 4 Task 4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed (Nhìn vào danh sách các kĩ năng sống. ) Tạm dịch:

Kĩ năng nào bạn đã có?

Kĩ năng nào bạn cần phát triển?

Chia sẻ với bạn bè của mình.

Lời giải gợi ý:

I already social skills and housekeeping skills. I can cooperate pretty well with other people; therefore, I usually do well in teamwork. I can also do almost all the housework and manage a small budget. My parents give me an allowance per week and I will plan on how to spend this amount of money most effectively. However, I need to develop self-care skills and emotion control skills. I think that these two skills are very important for me to become an independent individual.

Tạm dịch:

Tôi đã có kỹ năng xã hội và kỹ năng dọn phòng. Tôi có thể hợp tác khá tốt với những người khác; do đó, tôi thường làm tốt công việc nhóm. Tôi cũng có thể làm gần như tất cả các công việc nhà và quản lý một ngân sách nhỏ. Bố mẹ tôi cho tôi một khoản trợ cấp mỗi tuần và tôi sẽ lên kế hoạch về cách tiêu số tiền này một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, tôi cần phát triển kỹ năng tự chăm sóc và kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Tôi nghĩ rằng hai kỹ năng này rất quan trọng đối với tôi để trở thành một cá nhân độc lập.

Bạn đang xem bài viết Communication Trang 45 Trang 45 Sgk Tiếng Anh 9 Mới trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!