Xem Nhiều 6/2023 #️ Đáp Án Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5 Đại Học Thương Mại (Tmu) # Top 15 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Đáp Án Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5 Đại Học Thương Mại (Tmu) # Top 15 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5 Đại Học Thương Mại (Tmu) mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

01:58:48 05-04-2020

Đáp án một số bài tập trong sách trường Đại học Thương Mại (TMU), các em dùng để tham khảo học tập. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi sai sót, các góp ý, phản hồi và hỏi đáp đăng bài trực tiếp tại group Ôn luyện Nguyên lý kế toán TMU, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập 24/7. Ảnh group facebook

Ảnh đề bài

ảnh 2  

ảnh 1ảnh 2

ĐÁP ÁN

Bài 5.2:

a. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành = 45.000 + 742.475 – 60.000 = 727.475

b. Định khoản NV1 Nợ TK 621:: 150.000 Nợ TK 133: 15.000 Có TK 331: 165.000

NV2 Nợ TK 621: 230.000 Có TK 152: 230.000

NV3: Nợ TK 627: 24.000 Có TK 153: 24.000

NV4: Nợ TK 622: 150.000 Nợ TK 627: 35.000 Có TK 334: 185.000

NV5: Nợ TK 622: 150.000×23,5% Nợ TK 627: 35.000×23,5% Có TK 338: 185.000×23,5%

NV6: Nợ TK 627: 55.000 Có TK 214: 55.000

>> Đáp án bài kiểm tra giữa kỳ TMU

NV7: Nợ TK 627: 55.000 Nợ TK 133: 5.500 Có TK 331: 60.500

NV8a: Nợ TK 154: 742.475 Có TK 621: 380.000 Có TK 622: 185.250 Có TK 627: 177.225

NV8b: Nợ TK 155: 727.475 Có TK 154: 727.475

Bài 5.3:

– Tính X

a. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành= 45.000 + 742.475 – 60.000 = 727.475b. Định khoảnNV1Nợ TK 621:: 150.000Nợ TK 133: 15.000Có TK 331: 165.000NV2Nợ TK 621: 230.000Có TK 152: 230.000NV3:Nợ TK 627: 24.000Có TK 153: 24.000NV4:Nợ TK 622: 150.000Nợ TK 627: 35.000Có TK 334: 185.000NV5:Nợ TK 622: 150.000×23,5%Nợ TK 627: 35.000×23,5%Có TK 338: 185.000×23,5%NV6:Nợ TK 627: 55.000Có TK 214: 55.000NV7:Nợ TK 627: 55.000Nợ TK 133: 5.500Có TK 331: 60.500NV8a:Nợ TK 154: 742.475Có TK 621: 380.000Có TK 622: 185.250Có TK 627: 177.225NV8b:Nợ TK 155: 727.475Có TK 154: 727.475sinh viên Đại học Thương Mại

X = 190

– Định khoản

NV1 Nợ TK 152: 150.000 Có TK 151: 150.000

NV2 Nợ TK 152: 300.000 Nợ TK 151: 200.000 Nợ TK 133: 50.000 Có TK 112: 550.000

NV3: Nợ TK 111: 20.000 Nợ TK 112: 180.000 Có TK 331: 200.000

NV4a Nợ TK 131 ƯT: 80.000 Nợ TK 111: 50.000 Nợ TK 112: 948.000 Có TK 511: 980.000 Có TK 3331: 98.000

NV4b Nợ TK 632: 650.000 Có TK 155: 650.000

NV5 Nợ TK 331: 250.000 Có TK 112: 250.000

NV6a: Nợ TK 641: 45.000 Nợ TK 642: 80.000 Có TK 334: 125.000

NV6b: Nợ TK 641: 45.000×23,5% Nợ TK 642: 80.000×23,5% Nợ TK 334: 125.000×10,5% Có TK 338: 125.000×34%

NV6c: Nợ TK 641: 6.000 Nợ TK 133: 600 Có TK 111: 6.600

NV6d: Nợ TK 642: 10.000 Có TK 153: 10.000

NV6e: Nợ TK 641: 20.000 Nợ TK 642: 15.000 Có TK 214: 35.000

NV6f: Nợ TK 641: 30.000 Nợ TK 642: 48.000 Nợ TK 133: 7.800 Có TK 331: tổng

NV7: Nợ TK 3331: 98.000 Có TK 133: 98.000 Số thuế VAT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 10.400

NV8a: Nợ TK 911: 933.375 Có TK 632: 650.000 Có TK 641: 111.575 Có TK 642: 171.800

NV8b: Nợ TK 511: 980.000 Có TK 911: 980.000

NV8c:  Nợ TK 821: 9.325 Có TK 3334: 9.325

NV8d:  Nợ TK 911: 9.325 Có TK 821: 9.325 >> các thắc mắc chưa rõ hoặc cần hỏi đáp về bài tập hãy vào group Ôn luyện Nguyên lý kế toán NEU để đặt câu hỏi ngay

NV8e: Nợ TK 911: 37.300 Có TK 421: 37.300

Hướng dẫn phản ánh, hãy theo dõi kênh youtube: Ôn thi sinh viên để nhận các bài giảng miễn phí ngay!

Hướng dẫn cách trình bày số dư âm TK 421 trên Bảng cân đối kế toán và phản ánh chữ T như thế nào? Giải đề thi cuối kỳ trường Đại học Thương Mại Liệt kê các chứng từ cần thiết cho một nghiệp vụ kinh tế Đáp án bài tập chương 4 Đáp án bài tập chương 6

Đáp Án Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 6 Đại Học Thương Mại (Tmu)

11:30:49 11-04-2020

Đáp án một số bài tập trong sách trường Đại học Thương Mại (TMU), các em dùng để tham khảo học tập. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi sai sót, các góp ý, phản hồi và hỏi đáp đăng bài trực tiếp tại group Ôn luyện Nguyên lý kế toán TMU, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập 24/7. Ảnh group

Ảnh đề bài

ảnh 2 ảnh 3 ảnh 4

Ảnh 1ảnh 2ảnh 3ảnh 4

Đáp án

Bài 6.2: Doanh Nghiệp HL, đơn vị tính: 1.000đ

Cho số liệu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh – 2 nghiệp vụ tăng giảm tài sản: NV1: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 200.000 NV2: Khách hàng trả nợ tiền hàng kỳ trước bằng chuyển khoản số tiền là 100.000 (đã nhận giấy báo Có) – 2 nghiệp vụ tăng giảm nguồn vốn: NV3: Vay nợ ngân hàng để trả nợ cho người bán số tiền la: 100.000  NV4: Trích lợi nhuận chưa phân phối để lập quỹ đầu tư phát triển: 100.000 – 2 nghiệp vụ tăng tài sản và nguồn vốn: NV5: Mua một lô hàng chưa thanh toán cho người bán số tiền là 100.000 NV6: Mua TSCĐ hữu hình với giá là 1.000.000 thanh toán bằng tiền vay ngân hàng. – 2 nghiệp vụ giảm tài sản và nguồn vốn: NV7: Chi tiền mặt trả lương cho người lao động 140.000 NV8: Chuyển khoản trả nợ người bán (đã nhận giấy báo Nợ) là 50.000   Yêu cầu 1: Định khoản NV1: Nợ TK 111: 200.000 Có TK 112: 200.000 NV2: Nợ TK 112: 100.000 Có TK 131: 100.000 NV3: Nợ TK 331: 100.000 Có TK 341: 100.000 NV4: Nợ TK 421: 100.000 Có TK 414: 100.000 NV5: Nợ TK 156: 100.000 Có TK 331: 100.000 NV6: Nợ TK 211: 1.000.000 Có TK 341: 1.000.000 NV7: Nợ TK 334: 140.000 Có TK 111: 140.000 NV8: Nợ TK 341: 50.000 Có TK 112: 50.000

>> Đáp án bài kiểm tra giữa kỳ TMU 

Yêu cầu 2: Lập BCĐK cuối kỳ tại ngày 31/3/N

Bài 6.7: Doanh nghiệp A

Yêu cầu 1: X =   780.000

Yêu cầu 2: Định khoản NV1: Nợ TK 112: 250.000 Có TK 131: 250.000 NV2: Nợ TK 153: 40.000 Có TK 151: 40.000 NV3: Nợ TK 334: 35.000 Nợ TK 338: 15.000 Có TK 111: tổng NV4: Nợ TK 156: 125.000 Nợ TK 151: 125.000 Nợ TK 133: 25.000 Có TK 331: 275.000 NV5: Nợ TK 331: 90.000 Nợ TK 341: 250.000 Có TK 112: 340.000 NV6: Nợ TK 331: 150.000 Có TK 341: 150.000 NV7: Nợ TK 441: 40.000 Có TK 414: 40.000   Yêu cầu 3: Mở tài khoản theo sơ đồ chữ T, ghi số dư đầu kỳ, phản ánh số phát sinh trong kỳ và tính số dư cuối kỳ của các tài khoản.

Bấm theo dõi kênh youtube:

Ảnh group- 2 nghiệp vụ tăng giảm tài sản:NV1: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 200.000NV2: Khách hàng trả nợ tiền hàng kỳ trước bằng chuyển khoản số tiền là 100.000 (đã nhận giấy báo Có)- 2 nghiệp vụ tăng giảm nguồn vốn:NV3: Vay nợ ngân hàng để trả nợ cho người bán số tiền la: 100.000NV4: Trích lợi nhuận chưa phân phối để lập quỹ đầu tư phát triển: 100.000- 2 nghiệp vụ tăng tài sản và nguồn vốn:NV5: Mua một lô hàng chưa thanh toán cho người bán số tiền là 100.000NV6: Mua TSCĐ hữu hình với giá là 1.000.000 thanh toán bằng tiền vay ngân hàng.- 2 nghiệp vụ giảm tài sản và nguồn vốn:NV7: Chi tiền mặt trả lương cho người lao động 140.000NV8: Chuyển khoản trả nợ người bán (đã nhận giấy báo Nợ) là 50.000NV1:Nợ TK 111: 200.000Có TK 112: 200.000NV2:Nợ TK 112: 100.000Có TK 131: 100.000NV3:Nợ TK 331: 100.000Có TK 341: 100.000NV4:Nợ TK 421: 100.000Có TK 414: 100.000NV5:Nợ TK 156: 100.000Có TK 331: 100.000NV6:Nợ TK 211: 1.000.000Có TK 341: 1.000.000NV7:Nợ TK 334: 140.000Có TK 111: 140.000NV8:Nợ TK 341: 50.000Có TK 112: 50.000sinh viên Đại học Thương MạiX = 780.000NV1:Nợ TK 112: 250.000Có TK 131: 250.000NV2:Nợ TK 153: 40.000Có TK 151: 40.000NV3:Nợ TK 334: 35.000Nợ TK 338: 15.000Có TK 111: tổngNV4:Nợ TK 156: 125.000Nợ TK 151: 125.000Nợ TK 133: 25.000Có TK 331: 275.000NV5:Nợ TK 331: 90.000Nợ TK 341: 250.000Có TK 112: 340.000NV6:Nợ TK 331: 150.000Có TK 341: 150.000NV7:Nợ TK 441: 40.000Có TK 414: 40.000Mở tài khoản theo sơ đồ chữ T, ghi số dư đầu kỳ, phản ánh số phát sinh trong kỳ và tính số dư cuối kỳ của các tài khoản.Bấm theo dõi kênh youtube: Ôn thi sinh viên , để xem các video bài giảng hữu ích

Hướng dẫn cách mở tài tài khoản theo sơ đồ chữ T – bởi chị Ngọc Linh

Yêu cầu 4:

Hướng dẫn cách trình bày số dư âm TK 421 trên Bảng cân đối kế toán và phản ánh chữ T như thế nào? Giải đề thi cuối kỳ trường Đại học Thương Mại Liệt kê các chứng từ cần thiết cho một nghiệp vụ kinh tế Đáp án bài tập chương 4 Đáp án bài tập chương 5 

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Kinh Tế

Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Kinh Tế, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Giải Nguyên Lí Kế Toán, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán, Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán, Bài Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Võ Văn Nhị, Bài Giải Toán Rời Rạc Nguyễn Hữu Anh, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Neu, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5, Giai Bài 33 Trang 39 Toán Rời Rạc Nguyễn Huu Anh, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3, Cẩm Nang Giải Toán Vật Lý 12 Nguyễn Anh Vinh, Giải Bài Tập Mô Hình Toán Kinh Tế, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Toán 6 Phần 2 Số Nguyên Tiết 1, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Hãy Giải Thích Quy Luật Lan Truyền Xung Thần Kinh Trên Sợi Thần Kinh Không Có Bao M, Giải Pháp Hoàn Thiện The Chế Gan Ket Tang Truong Kinh Kinh Tế, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc , Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Nguyên Tắc, Các Nguyên Tắc Đạo Đức & ứng Xử Kinh Doanh, Bài Tập ôn Thi Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế Hutech, Kinh Nghiệm Về Bảo Hiểm Y Tế Tự Nguyện , Nguyên Tắc 80/20 Trong Kinh Doanh, Luyện Sức Nguyễn Minh Kính, Giải Bài Tập Nguyên Hàm, Giải Bài Tập 2 Nguyên Hàm, Bài Giải Nguyên Hàm, Giải Bài Tập 1 Nguyên Hàm, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký – Quyển Hạ, Nguyên Tắc 80/20 Trong Marketing Và Kinh Doanh, Dẫn Nhập Kinh Thánh Nguyen Đại Quang, Những Nguyên Tắc Cơ Bản Của Việc Kinh Doanh, Các Nguyên Tắc Kinh Doanh Của Công Ty Nestlé, Nguyên Tố Nào Được Coi Là Ngọn Gió Thần Đối Với Nền Kinh Tế Nhật Bản Sau , Giải Bài Tập Phần Nguyên Hàm, Nguyên Tắc Giải ô Số Sudoku, Bài Giải Nguyên Lý Thống Kê, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giáo Trình Kinh Tế Du Lịch Nguyễn Văn Đính, Gio Kinh Nguyen Le Minh Mau Thanh Chua Kito, Tập Luyện Dưỡng Sinb Nguyễn Minh Kính, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Hvtc, Nguyên Tắc Hòa Giải Trong Tố Tụng Dân Sự, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Giải Bài Tập Bài 5 Cấu Hình Electron Nguyên Tử, Hãy Giải Thích Nguyên Nhân Của Sự Mỏi Cơ, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Hãy Giải Thích Những Nguyên Tắc Xây Dựng Thực Đơn, Thực Trạng, Nguyên Nhân Hậu Quả Giải Pháp, Giải Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Học Viên Ngân Hàng, Thực Trajng Và Giải Pháp Bảo Hiểm Y Tế Tự Nguyện, Phương án Nào Lý Giải Nguyên Nhân Dẫn Đến Cạnh Tranh, Phương án Lí Giải Nguyên Nhân Dẫn Đến Cạnh Tranh, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn Nguyễn Quyết Thắng, Phương án Nào Dưới Đây Lí Giải Nguyên Nhân Dẫn Đến Cạnh Tranh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nguyên Vật Liệu Chênh Lệch, Con Đường Cứu Nước Giải Phóng Dân Tộc Mà Lãnh Tụ Nguyễn ái Quốc, Giải Quyết Tranh Chấp Quốc Tế Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyên Tắc Hòa Bình Giải Quyết Tranh Chấp Quốc Tế, Toán Rời Rạc Nguyễn Hữu Anh, 4 Nguyên Tắc Kế Toán, Nguyên Lý Kế Toán, 7 Nguyên Lý Kế Toán, Đề Thi Vấn Đáp Môn Nguyên Lý Kế Toán, 4 Nguyên Lý Kế Toán, 7 Nguyên Tắc Kế Toán, Nguyên Tắc Kế Toán, 8 Nguyên Tắc Kế Toán, 6 Nguyên Tắc Kế Toán, Nguyên Lý Kế Toán Cơ Bản, Bài Tập ôn Thi Nguyên Lý Kế Toán, Đồ án Môn Học Nguyên Lý Kế Toán, Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán, 07 Nguyên Tắc Kế Toán, Bài Tập ôn Thi Môn Nguyên Lý Kế Toán, Sơ Đồ Chữ T Nguyên Lý Kế Toán, Đề Thi Ueh Nguyên Lý Kế Toán, Đề Thi Nguyên Lý Kế Toán, Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Pgs. Ts. Võ Văn Nhị,

Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Kinh Tế, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Giải Nguyên Lí Kế Toán, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán, Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán, Bài Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Võ Văn Nhị, Bài Giải Toán Rời Rạc Nguyễn Hữu Anh, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Neu, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5, Giai Bài 33 Trang 39 Toán Rời Rạc Nguyễn Huu Anh, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3, Cẩm Nang Giải Toán Vật Lý 12 Nguyễn Anh Vinh, Giải Bài Tập Mô Hình Toán Kinh Tế, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Toán 6 Phần 2 Số Nguyên Tiết 1, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Hãy Giải Thích Quy Luật Lan Truyền Xung Thần Kinh Trên Sợi Thần Kinh Không Có Bao M, Giải Pháp Hoàn Thiện The Chế Gan Ket Tang Truong Kinh Kinh Tế, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc , Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Nguyên Tắc, Các Nguyên Tắc Đạo Đức & ứng Xử Kinh Doanh, Bài Tập ôn Thi Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế Hutech, Kinh Nghiệm Về Bảo Hiểm Y Tế Tự Nguyện , Nguyên Tắc 80/20 Trong Kinh Doanh, Luyện Sức Nguyễn Minh Kính, Giải Bài Tập Nguyên Hàm, Giải Bài Tập 2 Nguyên Hàm, Bài Giải Nguyên Hàm, Giải Bài Tập 1 Nguyên Hàm, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký – Quyển Hạ, Nguyên Tắc 80/20 Trong Marketing Và Kinh Doanh, Dẫn Nhập Kinh Thánh Nguyen Đại Quang, Những Nguyên Tắc Cơ Bản Của Việc Kinh Doanh, Các Nguyên Tắc Kinh Doanh Của Công Ty Nestlé, Nguyên Tố Nào Được Coi Là Ngọn Gió Thần Đối Với Nền Kinh Tế Nhật Bản Sau , Giải Bài Tập Phần Nguyên Hàm, Nguyên Tắc Giải ô Số Sudoku, Bài Giải Nguyên Lý Thống Kê, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giáo Trình Kinh Tế Du Lịch Nguyễn Văn Đính, Gio Kinh Nguyen Le Minh Mau Thanh Chua Kito, Tập Luyện Dưỡng Sinb Nguyễn Minh Kính,

Bài Tập Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Bài tập Nguyên lý kế toán có lời giải

1.Tổng tài sản của doanh nghiệp được xác định bằng :

A . Tài sản ngắn hạn + TS cố định

B . Nguồn vốn kinh doanh + Nợ phải trả

C. Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

D . Nguồn vốn kinh doanh

2. Khoản trả trước ngắn hạn cho người bán thuộc

A. Tài sản ngắn hạn

B. Tài sản dài hạn

C. Nợ phải trả ngắn hạn

D. Tài sản cố định

3. Khi doanh nghiệp nhận ký quỹ dài hạn bằng tiền mặt 200 triệu VNĐ , tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ :

A. Cùng biến động tăng 200 triệu VNĐ

B. cùng biến động giảm 200 triệu VNĐ

C. Không thay đổi

D. Không có đáp án nào đúng

4. Nghiệp vụ ” Xuất kho thành phẩm gửi bán ” được phản ánh :

A. Nợ TK thành phẩm , Có tài khoản hàng gửi bán

B. Nợ TK hàng gửi bán , Có TK thành phẩm

C. Nợ TK hàng hóa , Có TK thành phẩm

D. Nợ TK hàng gửi bán , Có TK hàng hóa

B. Trang bị thêm một số chi tiết cho TSCĐ

C. Sửa chữa lớn TSCĐ

D. Sữa chữa nâng cấp TSCĐ

6. Chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở văn phòng công ty được hạch toan vào :

A. Chi phí sản xuất

B . Chi phí quản lý doanh nghiệp

C. Chi phí tài chính

D. Chi phí hoạt động khác

B. 200.000.000 đồng

C. 201.000.000 đồng

D. 221.000.000 đồng

8. Số tiền giảm giá được hưởng khi mua nguyên liệu vật liệu được tính :

A. Tăng giá trị nguyên liệu vật liệu nhập kho

B . Giảm giá trị nguyên liệu vật liệu nhập kho

C. Tăng thu nhập khác

D. Tất cả các đáp án trên đề sai

9.Nghiệp vụ ứng trước tiền cho người bán nguyên vật liệu bằng tiền mặt được hạch toán :

A. Nợ TK phải trả người bán

B . Nợ TK tiền mặt , Có TK phải trả người bán

C . Nợ TK phải thu khách hàng , Có TK nguyên vật liệu

D. Nợ Tk nguyên vật liệu , Có TK phải thu khách hàng

10. Khoản chiết khấu thương mại được hưởng khi mua nguyên vật liệu được hạch toán

A. Giảm trừ giá mua

B. Giảm chi phí thu mua

C. Tính vào doanh thu hoạt động tài chính

D. Tính vào thu nhập khác

11. Số dư bên nợ TK phải trả người lao động phản ánh

A. Số tiền còn nợ Người lao động

B. Số tiền trả thừa cho người lao động

C. Số tiền đã trả cho người lao động

D. Tất cả đáp án trên đề sai

12. Tiền lương trả cho nhân viên khối văn phòng được tính vào :

A. Chi phí bán hàng

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí sản xuất chung

D. Chi phí quản lý doanh nghiệp

13. Khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội của coogn nhân sản xuất sản phẩm , đơn vị sử dụng lao động được tính vào :

A. Chi phí sản xuất chung

B. Chi phí bán hàng

C. Chi phí nhân công trực tiếp

D. Chi phí quản lý doanh nghiệp

14. Khi sản phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho , kế toán ghi :

A. Nợ TK 155 , Có TK 154

B. Nợ TK 157, có TK 154

C . Nợ TK 632, Có Tk 154

D . Nợ TK 551 , có TK 154

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí quản lý doanh nghiệp

D. Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Ch phí sản xuất chung

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

17. Khi giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ tăng 10.000 , giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tăng 10.000 , các chỉ tiêu khác không thay đổi thì tổng giá thành sản xuất sản phẩm sẽ :

A. Tăng 10.000 cách ghi nhật ký sổ cái

B. Giảm 10.000

C. Tăng 20.000

D. Không đổi

18. Một giao dịch làm cho tài sản và nguồn vốn cùng tăng lên 200 triệu đồng , giao dịch này có thể là :

A. Mua nguyên vật liệu , thanh toán bằng tiền mặt 200 triệu đồng

B. Cấp cho đơn vị cấp dưới 1 TSCĐ trị giá 200 triệu đồng

C. Vay ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 200 triệu đồng

D. Thu hồi một khoản nợ của khách hàng 200 triệu đồng

19. Nếu một công ty có nợ phải trả là 40.000 , vốn chủ sỏ hữu là 67.000 thì tài sản của đơn vị là

A. 67.000

B. 40.000

C. 107.000

D.27.000

20. Vào ngày 31/12/N tổng các khoản nợ phải trả của công ty A là 120 triệu đồng tổng các khoản nợ phải thu là 150 triệu đồng . Khi lập báo cáo tài chính , kế toán công ty cần : học kế toán thuế online

A. Phản ánh nợ phải trả là 120 triệu đồng

B. Bù trừ 2 khoản nợ và ghi trên báo cáo là khoản phải thu 30 triệu đồng

C. Phản ánh nợ phải thu là 150 triệu đồng

D. Phản ánh nợ phải trả là 120 triệu đồng , nợ phải thu là 150 triệu đồng

Đáp án :

Nguồn: Kế toán Lê Ánh

Tags:

trac nghiem nguyen ly ke toan

bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán

trắc nghiệm ôn tập nguyên lí kế toán từng chương

Bạn đang xem bài viết Đáp Án Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5 Đại Học Thương Mại (Tmu) trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!