Xem Nhiều 3/2023 #️ Dịch Kinh Hành Trình Quẻ 56 # Top 12 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Dịch Kinh Hành Trình Quẻ 56 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Dịch Kinh Hành Trình Quẻ 56 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hỏa Sơn Lữ thứ năm mươi sáu

【 nguyên văn ] lữ ①: ông trùm nhỏ . Lữ trinh cát .【 văn dịch ] lữ quẻ: hơi gặp thuận lợi . Trinh bốc lữ hành , êm xuôi .【 chú thích ] ① lữ , quẻ tên . Bản quẻ là quẻ lạ tương điệp ( cấn hạ Ly bên trên ) . Tung quẻ là Ly , ly là hỏa; quẻ hạ là cấn , Bát Thuần Cấn . Trong núi lửa đốt , là dã ở đường ở lại giống , cho nên quẻ danh viết lữ .

【 nguyên văn ] 《 thoán 》 nói: lữ , “Ông trùm nhỏ “, nhu trúng tuyển ư bên ngoài ① , mà như ý ư mới vừa ② , chỉ mà lệ ư rõ ràng ③ , này đây “Ông trùm nhỏ , lữ trinh cát” cũng . Lữ thời điểm , nghĩa đại vậy quá thay .【 văn dịch ] 《 lời nói trong quẻ bói 》 nói: lữ quẻ có hơi gặp thuận lợi nghĩa . Bởi vì sáu ngũ âm hào ở quẻ ngoại trung vị . Ở vào thượng cửu hào dương phía dưới, như lữ nhân giữa các hàng chính chi đạo , đạt được cường giả che chở , như núi cao chính trực , ở vào ánh nắng của phổ chiếu bên trong , cho nên quái từ nói: “Hơi gặp thuận lợi , xuất hành hợp đạo nghĩa , tất gặp cát tường” . Lưu lạc tứ hải , phiêu bạt phiêu bạt , vốn là gian nan hỗn tạp , cho nên theo như nghĩa như ý lúc, là xuất hành hàng đầu nguyên tắc .【 chú thích ] ① nhu trúng tuyển ư bên ngoài . Này lấy sáu hào năm tượng , hào vị trí là theo . Sáu ngũ âm hào , là nhu , ở quẻ ngoại trung vị , là “Trúng tuyển ư bên ngoài” . Như lữ hành tại người ngoài , có thể theo như chánh đạo làm việc . ② như ý ư cương, này trở lên chín , sáu hào năm như , hào vị trí là theo . Thượng cửu hào dương , vi cương , ở vào sáu ngũ âm hào phía trên , là âm nhu như ý ư dương cương . Như sống nơi đất khách quê người người dựa vào cường giả che chở . ③ chỉ mà lệ ư rõ ràng , bản quẻ quẻ hạ là lương , lương là Sơn , núi có tĩnh chỉ giống; tung quẻ là Ly , Ly là nhật , cho nên nói đại sơn tĩnh chỉ ở vào ánh nắng của phổ chiếu phía dưới .

【 nguyên văn ] 《 tượng 》 nói: trên núi có hỏa , lữ . Quân tử lấy rõ ràng dùng cẩn thận hình , là lưu ngục ① .【 văn dịch ] 《 tượng từ 》 nói: bản quẻ tung quẻ là Ly , ly là hỏa; quẻ hạ là cấn , Bát Thuần Cấn . Trên núi có hỏa , động chiếu u ẩn , đây là lữ quẻ quẻ tượng . Quân tử xem quẻ này tượng , từ đó minh xét hình ngục , thận trọng phán quyết , cũng không dám lạm thi hành hình phạt phạt , cũng không dám kéo dài ngưng lại .【 chú thích ] ① lưu ngục , phá án kéo dài , ngưng lại vụ án .

【 nguyên văn ]Mùng sáu: lữ tỏa tỏa ① , tư ngoài chỗ ② , lấy tai họa .《 tượng 》 nói: lữ tỏa tỏa , chí nghèo tai họa cũng .【 văn dịch ]Mùng sáu: lữ nhân chần chừ , tiến thoái do dự , cuối cùng vẫn là rời đi trụ sở , kết quả từ gặp nạn họa .《 tượng từ 》 nói: lữ nhân chần chừ , nói rõ một thân khắp nơi đụng tường , tinh thần mỏi mệt .【 chú thích ]① lữ , thương khách . Tỏa tỏa là ** của mượn danh nghĩa , đa nghi tới vị . 《 thuyết văn 》: “* , tâm nghi cũng .” ② tư , tóc kỳ linh 《 trọng thị dễ 》 nói: “Tư , bản tác phân tích hiểu , cho nên 《 thuyết văn 》 lấy tư là phân , 《 nhĩ nhã 》 lấy tư là Ly .” Chỗ , xứ sở . Tư ngoài chỗ , rời đi chỗ ở .

【 nguyên văn ]Sáu hai: lữ tức thứ ① , nghi ngờ ngoài chi phí , có đầy tớ nhỏ , trinh ② .《 tượng 》 nói: có đầy tớ nhỏ , trinh , cuối cùng vô càng cũng ③ .【 văn dịch ]Sáu hai: lữ người tới thị trường , mang theo tiền tài , mua được một nam bộc , bói có điềm lành .《 tượng từ 》 nói: mua một nam bộc , bói có điềm lành , xem ra cuộc mua bán này không có vấn đề .【 chú thích ]① thứ , mượn làm tứ , thị trường . Lữ tức thứ , còn nói lữ người tới thị trường . ② trinh , cao hừ nói: “Trinh hạ khi có cát chữ , truyền bỏ đi .” Nói vậy có lý . Trinh , bói . Thời cổ mua người hầu mua thiếp thường bói . ③ 《 tượng từ 》 dẫn hào từ , trinh hạ cũng nên có cát chữ . Càng , khuyết điểm .

【 nguyên văn ]Cửu tam: lữ đốt ngoài thứ ① , tang ngoài đầy tớ nhỏ , trinh nghiêm ngặt .《 tượng 》 nói: lữ đốt ngoài thứ , cũng lấy tổn thương vậy . Lấy lữ cùng dưới, kỳ nghĩa tang cũng ② .【 văn dịch ]Cửu tam: lữ người tới lửa cháy của trên thị trường , vừa mua của nam bộc thừa loạn chạy mất . Bói có hiểm điềm .《 tượng từ 》 nói: lữ người tới lửa cháy của thị trường , há không bị tổn thất . Bởi vì lữ nhân mang theo nam bộc cùng đi , nam bộc thừa loạn chạy mất là rất tự nhiên .【 chú thích ]① thứ , hiệu buôn , gặp trước chú . ② dưới, lúc chỉ vừa mua tới nam bộc . Nghĩa , mượn làm nên .

【 nguyên văn ]Cửu tứ: lữ như chỗ ① , có ngoài lộ phí ② , tâm ta không vui.《 tượng 》 nói: lữ như chỗ , không được vị trí cũng ③ . Có ngoài lộ phí , lòng vị nhanh cũng .【 văn dịch ]Cửu tứ: lữ nhân trở lại tạm trú chỗ , bởi vì kiếm không ít tiền , trong lòng không thực tế .《 tượng từ 》 nói: lữ nhân trở lại tạm trú chỗ , cái này không là thích hợp chỗ ở . Kiếm không ít tiền , chỉ sợ cướp bóc , tự nhiên trong lòng không thực tế .【 chú thích ]① chỗ , còn chỗ , chỗ ở . ② lộ phí , tiền tài . Chi phí , của cải . Phủ , giống nông cụ của một loại tiền , tên cổ . ③ không được vị trí vậy. Này lấy cửu tứ hào tượng , hào vị trí là theo . Cửu tứ hào dương mà ở âm vị trí , giống người vị trí hoàn cảnh bất lợi .

【 nguyên văn ]Sáu năm: bắn trĩ , một tên vong , cuối cùng lấy danh tiếng mệnh ① .《 tượng 》: cuối cùng lấy danh tiếng mệnh , bên trên tóm cũng ② .【 văn dịch ]Sáu năm: bắn gà rừng , một phát trúng đích , một thân cho nên chiếm được hòa hợp lúc mỹ danh .《 tượng từ 》 nói: rốt cục chiếm được thiện xạ mỹ danh , miệng mồm mọi người truyền danh tiếng , người ở phía trên cũng biết rằng .【 chú thích ]① danh tiếng , khen ngợi . Mệnh , trúng đích , còn nói thiện xạ . ② tóm , cùng . Bên trên tóm , còn nói thanh danh truyền đến phía trên mất .

【 nguyên văn ]Thượng cửu: chim đốt ngoài ổ , lữ nhân trước cười hậu gào khóc , tang kẹo sữa bò như dễ ① . Hung .《 tượng 》 nói: lấy lữ ở trên , kỳ nghĩa đốt cũng ② .”Tang kẹo sữa bò như dễ “, cuối cùng đừng chi văn cũng ③ .【 văn dịch ]Thượng cửu: chim chóc của ổ khoa bị đốt cháy , chu nhân của ấp rơi bị đánh cướp , bốn phía lưu lạc của chu nhân a , cuộc sống tốt đẹp đã thành chuyện cũ , bi thảm hiện thực tức ở trước mắt , người địch dắt trâu đi dương mất , cuộc sống về sau làm sao sống .《 tượng từ 》 nói: lấy buôn bán lữ thân phận mà thân lên cao tước , không an phận chi cực , ngoài cư thất bị thiêu huỷ là chuyện trong dự liệu , dê bò tại dễ địa bị đánh cướp , cũng không có ai đến thương cảm an ủi , là chuyện đương nhiên .【 chú thích ]① dễ , thông địch . Lý kính ao nói: “Đây là viết chu nhân trong lịch sử của một kiện đại sự , nói đại vương bị người xâm vội vả , từ bân dời đến kỳ Sơn tuần lúc đầu , người địch xâm phạm lúc, cướp đốt giết hiếp , chu nhân như chim bị đốt vậy ổ , không nhà để về , toàn tộc di chuyển , thành vậy lữ nhân . Bọn hắn trước kia sinh hoạt trôi qua rất nhanh vui vẻ , về sau liền rất bi thảm rồi, kêu khóc thút thít , chẳng những gia viên bị phá hủy , ngay cả dê bò các loại súc vật cũng cho người địch đoạt đi . Đây thật là một thứ đại tai nạn .” ② bên trên, thượng vị , cao tước . Lấy lữ ở trên , 《 tượng từ 》 thả này hào là thuận sáu hào năm từ của giải thích mà đến , phía trước giảng một thân thiện xạ , thanh danh truyền lên , nơi đây thì giảng một thân vì vậy mà chiếm được cao tước , lấy lữ nhân mà ở cao tước là đoạt được không an phận . 《 tượng từ 》 thả này hào , lại là trở lên chín hào tượng , hào vị trí là theo . Thượng cửu hào dương ở một quẻ đứng đầu , giống người thân cư thượng vị , bị người tật hận . Nghĩa , mượn làm nên . ③ văn , vương niệm tôn nói: “Văn , đọc là hỏi , cùng nhau lo lắng hỏi cũng .”

Giải Mã Ý Nghĩa Quẻ Kinh Dịch: Quẻ Số 42

Cách bói quẻ kinh dịch, lập quẻ kinh dịch

Do âm dương tương giao mà tạo thành tứ tượng sinh Bát Quái bao gồm 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tám quẻ này cũng chính là tám phương, bát tiết, kết hợp với nhau tạo 8 x 8 = 64 “đại thành quái”, mỗi quẻ có 6 hào hay 3 tượng hình thành nên 64 quẻ dịch.

Phần mềm lập quẻ kinh dịch online được ra đời với mục đích dự báo tương lai gần, giúp quý bạn có thể biết trước được vận hạn cát hung, đưa ra cách hóa giải điềm xấu, gia tăng điềm lành, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong sự nghiệp, kinh doanh, xuất hành, cưới hỏi….

Lưu ý: Trong làm ăn buôn bán, nhất thiết phải quan tâm các yếu tố như đối tác hợp làm ăn hay không, hay công việc mình đang làm có hợp hay không, số điện thoại đang sử dụng phong thủy thế nào? Sẽ trả lời được cho bạn về sự thành, bại trong kinh doanh. Ý nghĩa quẻ Phong Lôi Ích

Tượng quẻ:

GIẢI NGHĨA

Quẻ ích là đạo làm ích cho thiên hạ, cho nên lợi có thửa đi. Đạo ích, trong lúc bình thường vô sự, cái ích của nó còn nhỏ, đến khi gian nguy hiểm nạn, thì cái ích của nó càng lớn, cho nên lợi về sự sang sông lớn. Khi qua được chỗ hiểm nạn tức là lúc đạo ích cả được thi hành. Nó là quẻ Tôn trên Chấn dưới, đó là hai vật sấm gió làm ích cho nhau. Gió dữ thì sấm mạnh, sấm động thì gió gắt, hai đằng giúp ích cho nhau

1. Một ông quan cầm cái hộp tròn nhỏ: Những người có cùng một lý tưởng sẽ vạch kế hoạch chung với nhau. 2. Một người đẩy một chiếc xe gỗ, ý nói nắm lấy một dịp may. 3. Một con hươu và một đồng tiền. Đây là điềm lành cho tài và lộc, và phải hành động ngay, chớ ngần ngại.

Loại Quẻ: CátTốt cho việc:– Công danh sự nghiệp: Tài lộc rộng mở– Cải vận – Giải hạn: có Quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi

Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch Quẻ 40 Lôi Thủy Giải

Mỗi khi hữu sự, muốn biết sự việc tốt hay xấu thế nào, thì người xưa thường xem quẻ Dịch để nhận được câu trả lời từ quẻ Dịch qua phương pháp đoán theo sáu hào. Phương pháp gieo quẻ cụ thể như sau:

Ý nghĩa của 64 quẻ dịch quẻ 40 lôi thủy giải

Dùng ba đồng tiền cổ, thường là những đồng xu bằng đồng, và quy ước: 1 mặt có chữ là mặt dương, 1 mặt không có chữ là mặt âm. Úp 3 đồng tiền vào giửa 2 lòng bàn tay trong vòng vài phút và suy nghĩ tới việc mình muốn hỏi.

Khi dùng 3 đồng tiền bỏ vào lòng bàn tay, úp 2 tay lại để im trong vài phút làm cho từ trường của đồng tiền và từ trường của con người liên thông với nhau.

Chỉ khi ý niệm của người xin đoán tập trung thì đồng tiền mới thông qua phản hồi thông tin để phản ánh một cách chính xác trung thực qua mặt sấp, mặt ngửa của nó.

Khi gieo quẻ cần tìm chỗ yên tinh, thành tâm, quần áo chỉnh tề, tập trung vào câu cần hỏi, nắm 3 đồng xu trong lòng 2 bàn tay chừng vài phút cho tinh thần tập trung thanh thản chuyên nhất vào câu hỏi, sau đó gieo 3 đồng xu trên 1 cái đĩa, gieo tất cả 6 lần để lập quẻ.

Kết quả gieo quẻ:

– 1 đồng ngửa, 2 đồng sấp: Hào âm ghi một vạch đứt : —

– 3 đồng đều ngửa : Hào âm động (lão âm) ghi thêm:– x

Hào có vòng tròn “o” là hào dương động, hào có dấu “x” gọi là hào âm động.

Trong quẻ hào có vòng tròn “o” và hào có dấu “x” gọi là hào động. Động thì biến, dương động biến thành âm, âm động biến thành dương.

Thứ tự quẻ theo các lần sắp xếp từ dưới lên:

Lần 6: N N N – 3 đồng đều ngửa : Hào âm động (lão âm) ghi thêm:– x

Lần 3: N S S – 1 đồng ngửa, 2 đồng sấp: Hào âm ghi một vạch đứt : —

Lần 2: N S S – 1 đồng ngửa, 2 đồng sấp: Hào âm ghi một vạch đứt : —

Lúc xếp hào thì xếp từ dưới lên trên. Lúc xếp tên quẻ thì lại xếp từ trên xuống dưới. Quẻ này có quẻ nội là Chấn, quẻ ngoại là Đoài, là kim trên, mộc dưới, là quẻ “Trạch lôi tùy”.

Quẻ ngoại: Đoài vi trạch.

Lần 6: N N N – 3 đồng đều ngửa : Hào âm động (lão âm) ghi thêm:– x

Quẻ nội: Chấn vi lôi.

Lần 3: N S S – 1 đồng ngửa, 2 đồng sấp: Hào âm ghi một vạch đứt : —

Lần 2: N S S – 1 đồng ngửa, 2 đồng sấp: Hào âm ghi một vạch đứt : —

Người xưa trong thực tiễn dự đoán đã phát hiện bát quái và ngũ hành có quan hệ mật thiết với nhau.

Căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn đã tổng kết ra các thuộc tính của các quẻ trong 8 cung, đồng thời phát hiện ra 6 hào của mỗi quẻ lại có thuộc tính với ngũ hành của nó và hàm chứa một thông tin nào đó, gọi là “tượng hào”.

Giải nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.

Giải : Lợi Tây nam, vô sở vãng, kì lai phục, cát. Hữu du vãng, túc, cát.

Dịch: tan cởi: đi về Tây nam thì lợi, đừng đa sự, cứ khôi phục lại như cũ thì tốt. Nhưng cũng có điều đáng làm, làm cho chóng thì tốt.

Giảng: Tượng quẻ là âm dương giao hoà với nhau, sấm (Chấn) động và mưa (Khảm) đổ, bao nhiêu khí u uất tan hết, cho nên gọi là Giải. Cũng có thể giảng: Hiểm (Khảm) sinh ra nạn, nhờ động (Chấn) mà thoát nạn nên gọi là Giải.

Khi mọi hoạn nạn đã tan rồi, thì dân chỉ mong an cư lạc nghiệp, người trị dân nên có chính sách khoan đại, giản dị (Tây Nam thuộc Khôn là đường lối khoan đại, bình dị); đừng đa sự, cứ khôi phục trật tự cũ cũng đủ tốt rồi.

Tuy nhiên cũng phải trừ những tệ đã gây ra những hoạn nạn trước kia, cũng phải sửa đổi cho sự bình trị được lâu dài, công việc đó nên làm cho mau xong (vẫn là ý đừng đa sự) thì tốt.

Đại tượng truyện khuyên sau khi giải nạn rồi, nên tha tội cho những kẻ lầm lỗi trước, nếu không tha được thì cũng nên giảm án cho nhẹ đi (quân tử dĩ xá quá, hựu tội).

Sơ lục: Vô cữu.

Dịch: Hào 1, âm: không lỗi.

Giảng: Mới bắt đầu vào thời cởi mở, hào này âm nhu, mà có dương cương (hào 4) ở trên ứng, cứ lặng lẽ ở yên không sinh sự thì không có lỗi gì cả.

Cửu nhị: Điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ, trinh, cát.

Dịch: Hào 2, dương: Đi săn được ba con cáo, được mũi tên màu vàng, giữ đạo chính thì tốt.

Giảng: Không ai biết “ba con cáo” ám chỉ những hào nào, Chu Hi ngỡ là hào âm 1, 3 và trên cùng (trừ hào âm 5). Chỉ có thể đoán ý rằng: hào này dương cương, ứng với hào 5 âm, vị nguyên thủ, cho nên thế khá mạnh, có trách nhiệm với quốc gia trừ bọn tiểu nhân (ba con cáo), mà không mất mũi tên màu vàng (tức đạo trung trực – vàng là màu của trung ương, mũi tên tượng trưng cho việc ngay thẳng: trực). Hào từ khuyên phải giữ vững (trinh) đạo trung đó thì mới tốt.

Lục tam: Phụ thả thừa, trí khấu chí; trinh lận.

Dịch: Hào 3, âm: kẻ mang đội đồ vật mà lại ngồi xe là xui bọn cướp tới, nếu cứ giữ cái thói đó (trinh ở đây nghĩa khác trinh ở hào trên ) thì phải hối hận.

Giảng: Hào này âm nhu, bất chính, bất trung mà ở trên cùng nội quái, tức như kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, không khác kẻ vừa mang đội (người nghèo) mà lại ngất ngưởng ngồi xe (như một người sang trọng), chỉ tổ xui cướp tới cướp đồ của mình thôi.

Theo Hệ từ thượng truyện, Chương VIII, Khổng tử bàn rộng ra như sau: ‘người thường mà ngồi xe của người sang là xui kẻ cướp tới cướp đoạt của mình. Người trên khinh nhờn kẻ dưới tàn bạo thì kẻ cướp (giặc) tìm cách đánh đuổi ngay. Giấu cất không kín đáo là dạy cho bọn gian vào lấy của nhà mình; trau giồi nhan sắc là dạy cho bọn gian dâm tới hiếp mình”.

Cửu tứ: Giải nhi mẫu, bằng chí tư phu.

Dịch: Hào 4, dương: Bỏ ngón chân cái của anh đi (chữ nhi ở đây là đại danh từ) thì bạn (tốt) mới tới và tin cậy anh.

Giảng: Hào này là dương, tuy không chính (vì ở ngôi âm) nhưng ở gần hào 5, vị nguyên thủ, là có địa vị cao. Nó ứng với hào 1 âm, tiểu nhân ở dưới, nên bị nhiều người chê, nếu nó biết tuyệt giao với hào 1 (tượng trưng bằng ngón chân cái, ở chỗ thấp nhất trong cơ thể) thì người tốt mới vui tới mà tin cậy ở nó.

Lục ngũ: Quân tử duy hữu giải, cát; hữu phu vu tiểu nhân

Dịch: Hào 5, âm: người quân tử phải giải tán bọn tiểu nhân đi thì mới tốt; cứ xem bọn tiểu nhân có lui đi không thì mới biết chắc được mình có quân tử hay không.

Giảng: hào này âm nhu, chưa chắc đã là quân tử, nhưng ở địa vị chí tôn, làm chủ quẻ, cho nên Hào từ khuyên phải tuyệt giao với bọn tiểu nhân (tức ba hào âm kia) thì mới tỏ rằng mình là quân tử được.

Thượng lục: Công dụng xạ chuẩn vu cao dung chi thượng. Hoạch chi, vô bất lợi.

Dịch: Hào trên cùng, âm: Một vị công nhắm bắn con chim chuẩn ở trên bức tường cao. Bắn được, không gì là không lợi.

Giảng: đã tới lúc cuối cùng thời giải, nội loạn đã an rồi, nếu còn kẻ ở ngoài dám gây loạn (tượng trưng là con chim chuẩn ở trên bức tường cao). Thì cứ diệt đi, sẽ thành công. Vị “công” ở đây là hào trên cùng.

Theo Hệ từ hạ truyện, Khổng tử giải thích hào này như sau: “chuẩn là một loài chim, cung tên là đồ dùng, kẻ bắn là người. Người quân tử chứa sẳn đồ dùng (tài, đức) ở trong mình, đợi thời mà hoạt động thì có gì chẳng lợi?

Ý nghĩa quẻ này ở trong Thoán từ: dẹp loạn xong thì nên khoan hồng với kẻ lỡ lỗi lầm, đừng đa sự, chỉ cần khôi phục trật tự cũ, và củng cố nó bằng một số công việc, nhưng phải làm cho mau để khỏi phiền nhiễu dân.

Hào 3 cũng có một lời khuyên nên nhớ: giấu cất không kín đáo là dạy cho kẻ trộm vào lấy của nhà mình; trau giồi nhan sắc là dạy cho bọn tà dâm tới hiếp mình. (Mạn tàng hối đạo, dã dung hối dâm).

Quà tặng cho khách hàng:

Với các sản phẩm bằng ngọc và đá quý tự nhiên sẽ có kèm chứng thư kiểm định đá quý cho từng sản phẩm – Chúng tôi cam kết bán hàng xịn – Bạn tự tin tặng quà cao cấp – Người nhận hài lòng sung sướng

Với các sản phẩm do chúng tôi bán ra cho các bạn sẽ được sư phụ tại chùa Phúc Khánh Hà Nội khai quang, trì chú theo thông tin gia chủ, chọn ngày giờ đẹp để bạn an vị tại nhà hay văn phòng cơ quan

Ý nghĩa của 64 quẻ dịch quẻ 40 lôi thủy giải

Nguồn:Sưu tầm

Tỳ Hưu Đeo Cổ Tỳ Hưu Trang Sức Tỳ Hưu Bằng Đồng Bột Đá

Thiềm Thừ, Coc Phong Thủy

Đá Phong Thủy Vật Phẩm Phong Thủy Hồ Lô – Rồng – Rùa – Kỳ Lân – Sư Tử – Quan Công – Hổ Phat Ba Quan Am Bắp Cải Phong Thủy Cá Kim Long Phong Thủy Ngựa Trong Phong Thủy Phong Thủy Luân Chuông Gió Phong Thủy Long Quy – Rùa Đầu Rồng Tháp Văn Xương Phong Thủy, Mèo Phong Thủy Bộ Phúc Lộc Thọ Tam Đa Rồng Phong Thủy Thuyền Buồm Phong Thủy Tiền Xu Cổ Phong Thủy Voi Phong Thủy Kim Nguyên Bảo Ấn Ngọc, Ấn Rồng, Ấn Ngọc Tỳ Hưu Hạc Uyên Ương Phong Thủy Quà Tặng Phong Thủy Quà tặng mừng tân gia – khai trương Quà Tặng Mừng Thọ Quà Cưới – Quà Tặng Kỷ Niệm Ngày Cưới Quà Tặng Cặp Hiếm Muộn Cầu Con Quà Mừng Nhập Học – Tốt Nghiệp Quà Tặng Đầy Tháng Quà Biếu Tặng Sếp Hổ Phách (Amber) Đá Thạch Anh Tím (Amethyst) Thạch Anh Hồng (Rose Quartz) Thạch Anh Vàng (Citrine Quartz) Thạch Anh Ám Khói (Smoky Quartz) Thạch Anh Tóc (Rutil Quartz) Thạch Anh Đen Thạch Anh Trắng (Quartz) Đá Mắt Hổ (Tiger Eye Quartz)

Ngọc Phỉ Thúy (Natural Jadeite),

Đá Ruby Đỏ (Hồng Ngọc) Đá Saphia (Đá Sapphire) Đá Thiên Thạch (Tectite) Đá Mặt Trăng (Moonstone) Đá Garnet (Ngọc Hồng Lựu) Ngọc Thiên Nhiên Miến Điện Ngọc Lục Bảo (Emerald) Aquamarine (Ngọc Xanh Biển) Đá Flourite (Flourit) Đá rhodochrosite Opal, Opan, Ngọc Mắt Mèo Ngọc Lam (Turquoise) Kim Cương (Diamond) Ngọc Trai (Natural Pearl) Cây Tài Lộc Đá Quý Thạch Anh Dịch Vụ Thầy Phong Thủy Giỏi Nhất Việt Nam Hướng Dẫn Khai Quang, Trì Chú Tỳ Hưu Thiểm Thừ và Các Vật Phẩm Phong Thủy tại ngôi chùa Linh Thiêng (Chú trên Điện Tam Bảo theo thong tin gia chủ) Khai Quang Điểm Nhãn Tỳ Hưu Thiềm Thừ

Chiến Dịch Điện Biên Phủ: 56 Ngày Đêm Chấn Động Địa Cầu

Sau Cách mạng tháng Tám, thực dân Pháp được sự hỗ trợ của các thế lực đế quốc quay trở lại xâm lược nước ta. Ngày 19/12/1946, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nhất tề bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống kẻ thù xâm lược.

Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Quân ta càng đánh, càng mạnh, càng thắng, quân viễn chinh Pháp ngày càng lún sâu vào thế bị động, lúng túng. Vùng giải phóng mở rộng, chính quyền nhân dân được củng cố. Đến năm 1953, nhân dân và quân đội ta đã làm chủ trên chiến trường. Để cứu vãn tình thế, bước vào Thu – Đông năm 1953, thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã cho ra đời Kế hoạch Na-va tăng viện lớn về binh lực và chi phí chiến tranh, mưu toan trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, kiểm soát lãnh thổ Việt Nam và bình định cả Nam Đông Dương. Kế hoạch Na-va là kế hoạch chung, là nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ nhằm giành lại thế chủ động có tính quyết định về quân sự trên chiến trường, làm cơ sở cho một giải pháp chính trị có lợi cho chúng. Pháp và Mỹ đã lập 07 sư đoàn cơ động chiến lược với 27 binh đoàn làm nắm đấm thép.

Tháng 9/1953, Bộ Chính trị họp bàn và quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân với phương châm: tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta, chọn nơi địch sơ hở và nơi tương đối yếu mà đánh, chọn những hướng địch có thể đánh sâu vào vùng tự do, đẩy mạnh chiến tranh du kích, giữ vững thế chủ động, kiên quyết buộc địch phải phân tán lực lượng. Quân và dân ta đã phối hợp với quân và dân các nước Lào, Campuchia liên tiếp mở chiến dịch và giành thắng lợi ở Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào, Đông Campuchia, Tây Nguyên và Thượng Lào, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, làm phá sản âm mưu tập trung lực lượng của địch, buộc quân Pháp phải phân tán lực lượng để đối phó trên khắp chiến trường Đông Dương, đẩy chúng vào tình thế bị động chiến lược. Khi phát hiện hướng tiến công chiến lược của ta vào Tây Bắc, Lai Châu và Thượng Lào, Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã cho quân nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ, đây là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. Pháp và Mỹ đã liên tiếp cho tăng cường lực lượng, xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, với 16.200 quân gồm 21 tiểu đoàn trong đó có 17 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội không quân, 1 đại đội vận tải cơ giới, được bố trí thành 3 phân khu Bắc, Trung, Nam với 49 cứ điểm; hệ thống hỏa lực mặt đất có 2 tiểu đoàn pháo 105mm, 1 đại đội pháo 155mm, 1 đại đội súng cối 120mm được bố trí ở Mường Thanh và Hồng Cúm; hai sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm với gần 100 lần máy bay lên, xuống mỗi ngày có thể vận chuyển khoảng 200 đến 300 tấn hàng và thả dù từ 100 đến 150 tên địch. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được tướng Na-va coi như “một pháo đài không thể công phá”, là nơi thu hút để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta. Điện Biên Phủ đã trở thành quyết chiến điểm của Kế hoạch Na-va.

Trước tình hình đó, ngày 06/12/1953, Bộ Chính trị họp bàn, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua phương án tác chiến, thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch, Đảng ủy mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận do đồng chí Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chiến dịch, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã quyết định tập trung 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo với tổng quân số trên 40.000 người. Cả nước đã tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch; 261.451 dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn hướng về Điện Biên để bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch.

Ngày 25/01/1954, các đơn vị bộ đội ta đã ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Nhưng nhận thấy địch đã tăng cường lực lượng phòng ngự vững chắc, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch đã đưa ra quyết định đúng đắn: giữ vững quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thay đổi phương châm tác chiến sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đây là quyết định đúng đắn nhưng thời gian tác chiến dài hơn, cách đánh cũng khác hơn nên có những việc ta phải chuẩn bị lại từ đầu, như là việc tổ chức, bố trí hệ thống hỏa lực chiến dịch. Với địa hình hiểm trở, pháo của ta kéo vào tập trung tại trận địa, nay lại phải kéo pháo phân tán ra các trận địa mới trên các điểm cao tạo thành vòng cung bao vây tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, để bắn trực tiếp vào các mục tiêu dưới lòng chảo. Với tinh thần quả cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, quân và dân ta đã vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   

Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã diễn ra 3 đợt:

Đợt 1: Từ ngày 13 đến 17/3/1954, quân ta đã mưu trí dũng cảm tiêu diệt gọn cụm cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; diệt và bắt sống trên 2.000 tên địch, phá hủy 25 máy bay, xóa sổ 01 trung đoàn, uy hiếp sân bay Mường Thanh; đại tá Pirốt, Tư lệnh pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ, bất lực trước pháo binh của ta đã dùng lựu đạn tự sát.

Đợt 2: Từ ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông phân khu trung tâm thắt chặt vòng vây, chia cắt và liên tục tiến công, kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm. Địch hết sức ngoan cố, muốn kéo dài thời gian. Na-va hy vọng đến mùa mưa ta phải cởi vòng vây. Đây là đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất, quyết liệt nhất, gay go nhất, ta và địch giành giật nhau từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào. Đặc biệt, tại đồi C1 ta và địch giằng co nhau tới 20 ngày, đồi A1 giằng co tới 30 ngày. Sau đợt tấn công thứ 2, khu trung tâm Điện Biên Phủ đã nằm trong tầm bắn các loại súng của ta, quân địch rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ.

Đợt 3: Từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đêm ngày 06/5/1954, tại đồi A1 trận chiến đấu giữa ta và địch diễn ra quyết liệt, quân ta ào ạt xông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá các hầm ngầm. Tên chỉ huy đồi A1 và khoảng 400 tên địch còn sống sót đã phải xin đầu hàng. 17 giờ 30 phút ngày 07/5/1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ “quyết chiến, quyết thắng” của quân ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về Thượng Lào, đến 24 giờ toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch.

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, là trận đánh lừng lẫy năm châu “chấn động địa cầu”, trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương; tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc sau này.

Sỹ Thành  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Bạn đang xem bài viết Dịch Kinh Hành Trình Quẻ 56 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!