Thông tin giá heo hơi các tỉnh miền nam hôm nay mới nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về giá heo hơi các tỉnh miền nam hôm nay mới nhất ngày 20/02/2020 trên website Caffebenevietnam.com

Tin tức giá heo - giá lợn hôm nay

Liên quan giá heo hơi các tỉnh miền nam hôm nay

Giá heo hơi ngày hôm nay 17/2/2020 | giá lợn hơi hiện tại vẫn duy trì mức sát 80.000/kg

Giá heo hơi hôm nay 15/2: thị trường ổn định trở lại

Giá heo hơi ngày hôm nay 15/02/2020 | giá lợn hơi giảm dưới 80.000 đồng/kg | tin tức 24h

Giá heo hơi hôm nay 14/2: công ty chăn nuôi heo lớn tiếp tục hạ giá

Giá heo hơi hôm nay 13/2: biến động trái chiều giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày hôm nay 24/1/2020 | giá thịt lợn gần 300.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày hôm nay 17/11/2019 | giá lợn hơi miền bắc nam vẫn tăng nhẹ

Giá lợn hơi 17/12: miền bắc vượt 95.000 đồng/kg miền nam tiếp tục tăng mạnh

Ngày 13/12: giá heo hơi miền bắc tăng như vũ bão

Giá lợn hơi ngày hôm nay 15/2/2020 | giảm ơn nhiều tỉnh

Giá heo hơi ngày hôm nay 11/ 2 /2020 | giá lợn hơi dao đông 80.000 - 85 000 đồng kg | tin tức 24h

Giá heo hơi ngày hôm nay 13/12/2019 | giá lợn hơi vẫn tăng mạnh tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay ngày 12/2/2020 || tăng ở một vài tỉnh

Giá heo hơi ngày hôm nay 23/11/2019 | giá lợn hơi miền nam tiếp tục tăng

Giá heo hơi hôm nay 25/12: giá trong nước cao, ùn ùn nhập khẩu

Giá heo hơi ngày hôm nay 19/11/2019 | giá lợn hơi miền bắc tăng giảm cục bộ, miền nam tăng nhẹ

Giá heo hơi ngày hôm nay 11/ 2/ 2020 | giá lợn hơi bình ổn 3 miền | tin tức 24h nhà nông

Giá heo hôm nay 14/2/2020 || giá lợn hơi giảm mạnh tại miền bắc và miền trung

Giá heo hơi ngày hôm nay 16/11/2019 | giá lợn hơi tiếp tục tăng nóng cả 3 miền

Giá heo hơi ngày hôm nay 16/1/2020 | giá lợn hơi ổn định và tăng nhẹ tại một số tỉnh

Giá heo hơi ngày hôm nay 18/1/2020 | giá lợn hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Giá heo hơi ngày hôm nay 13/11/2019 | giá lợn hơi miền bắc tăng nhẹ, miền nam tăng phi mã

Giá heo hơi ngày hôm nay 27/12/2019 | giá lợn hơi hạ nhiệt và đi vào trạng thái ổn định ở mức cao

Giá heo hơi hôm nay 13/2/2020 || giá lợn hơi miền bắc có nơi giảm xuống 75.000đ/kg

Giá heo hơi ngày hôm nay 25/11/2019 | giá lợn hơi tăng nhẹ trở lại

Giá heo hơi ngày hôm nay 22/1/2020 | giá lợn hơi tăng giảm trái chiều giữa 3 miền

Giá heo hơi ngày hôm nay 15/11/2019 | giá lợn hơi miền bắc trung nam tiếp tục tăng nóng

Giá heo hơi hôm nay 21/1: biến động trái chiều ở miền nam

Giá heo hơi ngày hôm nay 6/12/2019 | giá lợn hơi tăng tại miền bắc và miền trung

Giá heo hơi ngày hôm nay 31/12/2019 | giá lợn hơi ổn định ngày cuối năm

Giá heo hơi ngày hôm nay 18/11/2019 | giá lợn hơi miền bắc chững lại, miền trung nam tăng tiếp

Giá heo hơi ngày hôm nay 23/10/2019 | lợn hơi miền bắc miền trung giảm nhẹ

Giá heo hơi ngày hôm nay 13/2/2020

Giá heo hơi ngày hôm nay 17/1/2020 | giá lợn hơi khó tăng mạnh do áp lực thịt nhập khẩu

Giá heo hơi ngày hôm nay 3/2/2020 | giá lợn hơi tăng tại miền nam, giảm tại miền bắc và miền trung

Giá heo hơi hôm nay 12/2: quay đầu giảm trở lại tại miền nam

Giá heo hơi hôm nay 23/12: thị trường miền bắc ổn định, có nơi giảm nhẹ

Giá heo hơi hôm nay 14/11: heo miền nam tăng thêm 1.500 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 11/2/2020 || giá heo tại miền nam tiếp tục lao dốc

Giá heo hơi hôm nay 10/11/2019 giá heo leo thang từng ngày

Giá heo hơi ngày hôm nay 1/2/2020 | giá lợn hơi tại công ty c.p giảm 1500 đồng/kg

Giá heo hơi ngày hôm nay 10/11/2019 | giá lợn hơi miền bắc tiếp tục tăng phi mã

Giá heo hơi hôm nay ngày 29/12/2019 || công ty chăn nuôi giảm giá

Giá heo hơi hôm nay 29/11: công ty chăn nuôi miền bắc bất ngờ tăng giá

Giá heo hơi hôm nay 22/1: thị trường miền bắc chuyển biến tích cực

Giá heo hơi hôm nay 27/12/2019 || miền bắc giảm nhẹ cao nhất 96 nghìn/kg

Giá heo hơi hôm nay 12/1/2020 || đã có giá 88 nghìn/kg

Giá heo hơi ngày hôm nay 22/11/2019 | giá lợn hơi miền trung và miền nam vẫn tăng

Giá heo hơi hôm nay 22/11: giảm tại nhiều nơi thuộc hai miền bắc - nam

Giá heo hơi hôm nay ngày 7/1/2020 || tăng nhẹ một vài tỉnh phía bắc