Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 68 Toán Lớp 6 Tập 1: Làm Quen Với Số Nguyên Âm # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 68 Toán Lớp 6 Tập 1: Làm Quen Với Số Nguyên Âm # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 68 Toán Lớp 6 Tập 1: Làm Quen Với Số Nguyên Âm mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 68 Toán lớp 6 tập 1: Làm quen với số nguyên âm

Tóm tắt kiến thức và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1: Làm quen với số nguyên âm – Chương 2 số học 6.

1. Số nguyên âm:

Trong thực tế người ta còn dùng những số nguyên với dấu trừ đứng trước. Chẳng hạn, nhiệt độ mùa đông ở đỉnh Mẫu Sơn có khi xuống tới -2 0 C. Số tự nhiên với dấu trừ đứng trước gọi là số nguyên âm.

2. Trục số:

Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.

Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0.

Trả lời và giải bài tập trang 68 bài: Tìm hiểu số nguyên âm – Toán 6 tập 1.

Bài 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ?

a) -3 0 đọc là âm 3 độ; -2 0 đọc là âm 2 độ; 0 0 đọc là 0 độ; 2 0 đọc là 2 độ; 3 0 đọc là 3 độ

Bài 2. Đọc độ cao của địa điểm sau:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới);

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét ( sâu nhất thế giởi).

a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao 8848m.

b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm 11524m

Bài 3. Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu).

Bài 4 trang 68. a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.Đáp án bài 4:

a)b)

Bài 5. Vẽ một trục số và vẽ:

– Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,

– Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.

Đáp án bài 5: – Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị.

– Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3.

Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 68 Toán 6 Tập 1: Làm Quen Với Số Nguyên Âm

Tóm tắt kiến thức và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1: Làm quen với số nguyên âm – Chương 2 số học 6.

1. Số nguyên âm:

Trong thực tế người ta còn dùng những số nguyên với dấu trừ đứng trước. Chẳng hạn, nhiệt độ mùa đông ở đỉnh Mẫu Sơn có khi xuống tới -2 0 C. Số tự nhiên với dấu trừ đứng trước gọi là số nguyên âm.

2. Trục số:

Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0.

Trả lời và giải bài tập trang 68 bài: Tìm hiểu số nguyên âm – Toán 6 tập 1.

Bài 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ?

Bài 2. Đọc độ cao của địa điểm sau:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới);

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét ( sâu nhất thế giởi).

a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao 8848m.

b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm 11524m

Bài 3. Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu).

Bài 5. Vẽ một trục số và vẽ:

– Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,

– Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.

Đáp án bài 5: – Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị.

– Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3.

Giải Bài Tập Toán Lớp 6: Bài 1. Làm Quen Với Số Nguyên Âm

34. Chương II: SỐ NGUYÊN §1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM A. Kiến thức cơ bản Sô' nguyên âm Số nguyên âm là sô' mang dấu - (dấu trừ) ở phía trước. Cách dọc sô' nguyên âm: -29 đọc là "trừ hai mươi chín: hoặc "âm hai mươi chín". Biểu diễn sô' nguyên âm trên tia sô': Điểm o là điểm gốc. Chiều bên phải điểm o là chiều dương, trên dó biểu diễn các sô' nguyên dương. Chiều bên trái điểm o là chiều âm, trẽn đó biểu diễn các sô' nguyên âm. âm dương -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 B. Hướng dẫn giải bài tập 1. Bài tập mẫu !■ Đọc nhiệt độ ò các thành phô' dưới dây: Hà Nội 18°c Bắc Kinh -2°c Huế 20°C Matcơva -7°c TP. Hồ Chí Minh 25°c Pari o°c GIẢI Nhiệt độ ở Hà Nội là mười tám độ c, ở Huê' là hai mươi độ c, ở TP Hồ Chí Minh là hai mươi lăm dộ c, ở Bắc Kinh là âm hai độ c, ở Matcơva là âm bảy dộ c và ở Pari là không độ c. Ghi các số-1, -2, -3, -4,1, 2, 3 vào trục số ở hình sau: -5 o 4 5 GIẢI Ghi tiếp các sô' theo thứ tự tứ phải qua trái: 2, 1, -1, -2, -3, -4 Ta được: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Bài tập cơ bản Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C): Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn? Đọc độ cao của các địa điểm sau: a. Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thê' giới): 5 1- 5 1- 5 5 5 1- 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -1 - -1 - -1 - -1 - -1 - -2 - -2 - -2 - -2 - -2 - -3 - -3 - -3 - -3 - -3 - -4 - -4 - -4 - -4 - -4 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - 1 * ! a) b) c) Hình 35 d) e) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin) là -11524 mét (sâu nhất thế giới). Người ta còn dùng sô' nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết sô' (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thê' vận hội đầu tiên, biết rằng'nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên. a. Ghi điểm gốc o và trục sô' ở hình 36. -d-I-I-t-1-I-H-í-I-I-t-b-* -3 4 5 Hình 36 Hãy ghi các sô' nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37. -10 -5 0 1 2 3 4 Hình 37 Vẽ một trục sô' và vẽ: Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm ). GIẢI a. Nhiệt kế a chỉ -3°C đọc là âm 3 độ C hoặc trữ 2 độ c. Nhiêt kê' b chỉ -2°C đọc là âm 2 độ C hoặc trừ 2 độ c. Nhiệt kết d chỉ 20°C đọc là 2 độ C. Nhiệt kê' d chỉ 3°C đọc là 3 độ C. b. Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kê' b cao hơn và cao hơn 1 độ c. Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét là 8848 mét. Độ cao của vực Marian là âm 11524 mét. Thê' vận hội dầu tiên diễn ra năm -776. a. Ghi tiếp các sô' theo thứ tự ngược từ phải qua trái: 5, 4, 3,... Điểm chỉ sô' 0 là điểm góc 0 của trục số: -3 0 1 2 3 4 5 b. Ghi các sô' theo thứ tự ngược từ phải qua trái: -5, -6, -7, -8, -9. Ta được: -10 -9 -8 -7 -6 -5 0 1 2 3 4 5 5. H 1 1 1 1 i 1 1 1 h -3-2-10 1 2 3 Các điểm -3 và 3 cách điểm 0 ba đơn vị. Có võ số cặp điểm cách đều điểm 0. Ba cặp điểm cách đều điểm 0 là -1 và 1, -2 vả 2. -3 và 3. 3. Bài tập tương tự h 2i Đọc các số sau: Nam có -250.000 đồng. Liên có 300.000 đồng. Ghi các số nguyên âm nằm giữ các số -5 và Nhiệt kế a chỉ -7°c Nhiệt kê' b chỉ 120°C,- -1 vào trục số ở hình sau: -6 -5 -1

Các Dạng Toán Về Làm Quen Với Số Nguyên Âm

-Người ta dùng số nguyên âm để biểu thị nhiệt độ dưới 0°c, độ cao dưới mực nước biển, số tiền nợ v.v…

Ở hình trên ta có một trục số. Điểm 0 (không) được gọi là điểm gốc của trục số. Chiều từ

trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang

trái gọi là chiều âm của trục số.

Dạng 1. HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SỐ MANG DẤU Phương pháp giải

Nắm vững quy ước về ý nghĩa của các số mang dấu , ví dụ dùng để biểu thị nhiệt độ dưới

0°c, độ sâu dưới mực nước biển …

Ví dụ 1. (Bài 1 trang 68 SGK)

Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình 35 SGK.

Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ?

Nhiệt kế b) chỉ -2° c đọc là âm hai độ C ;

Nhiệt kế c) chỉ 0°c đọc là không độ C ;

Nhiệt kế d) chỉ 2° c đọc là hai độ C ;

Nhiệt kế e) chỉ 3°c đọc là ba độ C.

Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b) cao hơn nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế a) .

Ví dụ 2. (Bài 2 trang 68 SGK)

Đọc độ cao của các địa điểm sau :

Độ cao của đỉnh núi E-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới) ;

Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin) là – 11524 mét (sâu nhất thế giới).

Trả lời

Độ cao của đáy vực Ma-ri-an là âm 11 524 mét.

Ví dụ 3. (Bài 3 trang 68 SGK)

Người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán

học Py-ta-go sinh năm – 570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm

776 trước Công nguyên.

Trả lời

Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776.

Dạng 2. GHI CÁC ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN TRÊN TRỤC SỐ Phương pháp giải

Trên trục số, các điểm biểu diễn số nguyên âm nằm ở bên trái điểm

gốc ; các điểm biểu diễn số tự nhiên khác 0 nằm ở bên phải điểm gốc.

Ví dụ 4. (Bài 4 trang 48 SGK)

a) Ghi điểm gốc O vào trục số ở hình 36 SGK.

b) Lần lượt ghi các số ở bên phải số -10 : -9 ; – 8 ; -7 ; -6.

Ví dụ 5. (Bài 5 trang 68 SGK)

Vẽ một trục số và vẽ những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị; ba cặp điểm biểu diễn số

nguyên cách đều điểm 0.

Có vô số cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0, ví dụ ba cặp điểm : -1 và 1, -2 và 2, -3 và 3

Luyện tập về làm quen với số nguyên âm – Toán lớp 6

Bạn đang xem bài viết Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 68 Toán Lớp 6 Tập 1: Làm Quen Với Số Nguyên Âm trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!