Xem Nhiều 2/2023 #️ Giải Bài 191, 192, 193, 194 Trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 Tập 1 # Top 10 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 2/2023 # Giải Bài 191, 192, 193, 194 Trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 Tập 1 # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài 191, 192, 193, 194 Trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 Tập 1 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 30 bài 18 bội chung nhỏ nhất Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 191: Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó…

Câu 191 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

Giải

Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm

Vì xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó nên số sách m ∈ BC (10;12;15;18)

Ta có: 10 = 2.5 (12 = {2^2}.3)

15 = 3.5 (18 = {2.3^2})

(BCNNleft( {10;12;15;18} right) = {2^2}{.3^2}.5 = 180)

(BCleft( {10;12;15;18} right){rm{ }} = left{ {0;180;360;540;…} right})

Vì số sách trong khoảng từ 200 đến 500 nên m = 360

Vậy có 360 cuốn sách.

Câu 192 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi có ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn cùng đến thư viện?

Giải

Gọi m (m ∈ N*) là ngày cần tìm.

Vì số ngày ít nhất nên m là BCNN của 8 và 10

Ta có: (8 = {2^3}) 10 = 2.5

(BCNN(8;10) = {2^3}.5 = 40)

Vậy sau 40 ngày thì hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày.

Câu 193 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

Giải

Ta có: (63 = {3^2}.7) 35 = 5.7 105 = 3.5.7

BCNN (63; 35; 105) = ({3^2}.5.7 = 315)

(BCleft( {63;35;105} right){rm{ }} = left{ {3;315;630;945;1260;…} right})

Bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105 là:

(left{ {315;630;945} right})

Câu 194 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.

Giải

Vì m ⋮ n nên BCNN (m; n) = m

Ví dụ 12 ⋮ 4 nên BCNN (12; 4) = 12

chúng tôi

Giải bài 195, 196, 197 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Giải bài tập trang 30 bài 18 bội chung nhỏ nhất Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 195: Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người…

Giải bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 trang 31 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1

Giải bài tập trang 31 bài 18 bội chung nhỏ nhất Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 18.1: Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống:…

Giải bài 198, 199, 200, 201, 201 trang 31, 32 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Giải bài tập trang 31, 32 bài ôn tập chương 1: ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 198: Tìm số tự nhiên x, biết….

Giải bài 203, 204, 205, 206, 207 trang 32 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Giải bài tập trang 32 bài ôn tập chương 1: ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 203: Thực hiện phép tính…

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 30 Câu 191, 192, 193, 194 Tập 1

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 89 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 20

Giải vở bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 191, 192, 193, 194

Bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 192

Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi có ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn cùng đến thư viện?

Bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 193

Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

Bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 194

Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.

Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 30 câu 191, 192, 193, 194

Giải sách bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 191

Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm

Vì xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó nên số sách m ∈ BC (10;12;15;18)

Ta có: 10 = 2.5 12 = .3

15 = 3.5 18 = 2.

B C N N ( 10 ; 12 ; 15 ; 18 ) =.5 = 180

Vì số sách trong khoảng từ 200 đến 500 nên m = 360

Vậy có 360 cuốn sách.

Giải sách bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 192

Gọi m (m ∈ N*) là ngày cần tìm.

Vì số ngày ít nhất nên m là BCNN của 8 và 10

Ta có: 8 = 10 = 2.5

B C N N ( 8 ; 10 ) =.5 = 40

Vậy sau 40 ngày thì hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày.

Giải sách bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 193

Ta có: 63 = .7 35 = 5.7 105 = 3.5.7

BCNN (63; 35; 105) = . .5 .7 = 315

Bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105 là:

Giải sách bài tập Toán 6 trang 30 tập 1 câu 194

Vì m ⋮ n nên BCNN (m; n) = m

Ví dụ 12 ⋮ 4 nên BCNN (12; 4) = 12

Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 30

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 193 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Phenol C 6H 5-OH là một rượu thơm

b) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.

c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen

d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit

e) Giữa nhóm -OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Hướng dẫn giải:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

e) Đ

Bài 2 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng:

C 6H 6 (xrightarrow[Fe]{Br_{2}}) C 6H 5Br (xrightarrow[t^{circ},p]{dd NaOH dac}) C 6H 5ONa (overset{H^{+}}{rightarrow}) C 6H 5OH (overset{H_{2}O}{rightarrow}) Br 3C 6H 2 OH

Bài 3 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a) Viết các phương trình hóa họ c xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c) Cho14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO 3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Hướng dẫn giải:

a) Các pthh:

x mol (frac{x}{2}) mol

y mol (frac{y}{2})

%m phenol = 67,1%; %m etanol = 32,9%

(m_{(NO_{2})_{3}C_{6}H_{2}OH}) = 0,100 x 229 = 22,9 g

Bài 4 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl 4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

(1) Nước brom nhạt màu: có kết tủa trắng của 2,4,6,tribromphenol.

(2) Dung dịch brom nhạt màu có chất lỏng nặng sánh của CH 2BrCHBrC 6H 5

Bài 5 trang 193 sgk Hóa học 11

Sục khí CO 2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục , trong dung dịch có NaHCO 3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit cuarphenol.

Hướng dẫn giải:

Phenol là axit yếu nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối:

Bài 6 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Hướng dẫn giải:

chúng tôi

Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 9 Bài 29, 30

# Giải sách bài tập Toán 9 trang 9 tập 1 câu 29, 30

√2003 + √2005 và 2√2004

b. Với giá trị nào của x thi A = B?

+ Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 9 câu 29

b. Để A và B đồng thời có nghĩa thì x ≥ 3

Vậy với x ≥ 3 thì A = B.

# Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 9

Bạn đang xem bài viết Giải Bài 191, 192, 193, 194 Trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 Tập 1 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!