Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song. # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song. # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song. mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài 24 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau: a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là … b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a

Giải bài 25 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

– Trong mặt phẳng lấy hai điểm phân biệt A, B bất kì, vẽ đường thẳng AB

– Đặt cạnh huyền của êke trùng với đường thẳng AB sao cho một đỉnh của êke trùng với điểm A. Vẽ đường thẳng a đi qua điểm A

– Đến đây, ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau

Khi đó ta được a

Giải bài 26 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng $120^0$. Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? Vì sao?

Hai đường thẳng Ax, By bị cắt bởi đường thẳng AB, nên

$left.begin{matrix} widehat{xAB}, và, widehat{yBA}, so, le, trong\ widehat{xAB} = widehat{yBA} = 120^0end{matrix}right}$

Theo dấu hiệu hai đường thẳng song song suy ra Ax//By

Giải bài 27 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC, Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

– Dùng thước đo độ đo góc C

– Vẽ góc $widehat{CAx}$ = $widehat{C}$

– Đo độ dài đoạn thẳng BC

– Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD có độ dài bằng BC, ta được đoạn AD cần vẽ. Tiếp tục vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax, ta được xx’ là đường thẳng cần vẽ.

Giải bài 28 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’

– Vẽ đường thẳng xx’ tùy ý

– Lấy điểm A nằm ngoài đường thẳng xx’

– Qua A vẽ đường thẳng yy’ sao cho yy’

Giải bài 29 trang 92 sgk hình học 7 tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’O’y’ có O’x’

– Qua O’ vẽ O’y’

Khi $widehat{xOy}$ là góc nhọn, ta vẽ như thế nào thì $widehat{x’O’y’}$ = $widehat{xOy}$. Ta nói $widehat{x’O’y’}$ và $widehat{xOy}$ là cặp góc có cạnh tương ứng song song.

Giải bài 30 trang 92 sgk hình học 7 tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q ở hình 20b, có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Với hình 20b, có thể kiểm tra như sau: Vẽ một đường thẳng bất kì cắt hai đường thẳng p và q. Đo các cặp góc so le trong hoặc các cặp góc đồng vị xem có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì hai đường thẳng p, q song song và ngược lại.

Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song

Bài 4 hai đường thẳng song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Câu 21 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Thế nào là hai đường thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng?

a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

b) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

c) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

d) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau, không trùng nhau.

Giải

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

a) Đúng.

b) Sai (Vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau).

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 22 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Thế nào là hai đoạn thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.

Giải

a) Sai.

b) Đúng.

Câu 23 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Làm thế nào để nhận biết a

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu trả lời đúng?

a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a

b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a

c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a

Giải

Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

a) Đúng b) Đúng c) Đúng

Câu 24 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau

Hình b: EG

Hình c: AB

AD

AA’

Câu 25 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a

Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b.

Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b.

Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm M được chọn.

Giải

Có các trường hợp sau:

Giải Toán 7 Bài 4. Hai Đường Thẳng Song Song

§4. HAI ĐƯỜNG THANG song song A. Tóm tắt kiến thức Định nghĩa Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành: Có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a song song với b. Có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a song song với b. B. Ví dụ giải toán Ví dụ. Cho hình vẽ bên với A]=108°, Có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a song song với b. Giải. Ta có B] + B2 = 180° (hai góc kề bù). B2 = 72°. Chứng minh a Do đó Aj = B[ (= 108°), mà hai góc ở vị trí đồng vị suy ra a 97 Nhận xét. Khi chứng minh hai đường thẳng song song, chúng ta cần xác định hai góc ở vị trí so le trong (hoặc đồng vị) sau đó chứng minh chúng bằng nhau. Cũng có thể chứng minh hai góc ở vị trí trong cùng phía bù nhau. 7 ĐHTT7/1-A c. Hưống dẫn giải bài tạp trong sách giáo khoa Bài 24. a) a Chú ý: Câu b có thể thay "một cặp góc so le trong" bằng "một cặp góc đồng vị". Bài 25. Kẻ đường thẳng AB rồi dùng êke vẽ hai góc ở vị trí so le trong (hoặc đồng vị) bằng nhau. A Bài 26. Hai đường thẳng Ax; By tạo với AB cặp góc so le trong xAB và yBA bằng nhau (bằng 120°) nên Ax Nhận xét. Cung cách làm như vậy ta có thể lấy được điểm D nữa trên tia đối của tia Ax. Bài 28. Bạn đọc tự vẽ theo các bước hình 18 hoặc hình 19 (SGK). Bài 29. Hướng dẫn. Dùng thước đo góc, ta kiểm tra thấy xOy = X' o' y'. Chú ỷ. Giải thích xOy = x'O'y' như sau: Gọi s là giao điểm của hai tia Ox và O'y'. Ta có Oy Tương tự: X' o' y' = xSy' (hai góc đổng vị). Do đó : xOy = x'O'y' (=xSy'). Bài 30. Kẻ một đường thẳng thứ ba cắt m và n. Đo hai góc đồng vị, ta thấy chúng bằng nhau, chứng tỏ m Cũng kiểm tra bằng cách làm như trên, ta kết luận p Chú ý. Do có nhiều đường kẻ cắt p và q không theo cùng một chiều nên bằng mắt nhìn, ta có cảm giác rằng p không song song với q. Đó là một sai lầm của thị giác. Cho xOy = 120°. Trên tia Ox lấy điểm A (A O). Qua A kẻ tia Az nằm trong góc xOy sao cho OAz= 60°. Chứng minh Az Gọi Oa và Ab lần lượt là tia phân giác của xOy và xAz. Chứng minh rằng Oa Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ tia Ax và By trong đó xAB =a; ABy =4cc Tim số đo a để Ax Lời giải - Hướng dần - Đáp số Ta có B2 + B3 - 180° (hai góc kể bù) hay Do đó Ai = B3 (= 50° j, mà hai góc ở vị trí so le trong, suy ra a Kẻ tia At là tia đối của tia Ax Ta có Nị + = 180° nên ẨỊ = 80°. Ta có Aị + A2 = 120° nên A2 = 40° Suy ra Bị + A2 = 180°, mà hai góc ớ vị trí trong cùng phía nên xt Nhận xét. Để chứng minh Ax và By song song với nhau, trên hình vẽ chưa có cặp góc so le trong nào bằng nhau hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, cũng chưa xuất hiện cặp góc trong cùng phía. Việc kẻ thêm tia At nhằm xuất hiện một trong các điều kiện trên. Bài toán còn cách khác là tính góc BAx rồi suy ra góc BAx và góc ABy bằng nhau. Suy ra B3 = Cị , mà hai góc ở vị trí so le trong nên Bz a) Ta có : OAz +xOy = 60° +120° = 180° , mà OAz và xOy là cặp góc trong cùng phía nên suy ra Az Ab là tia phàn giác của xAz nên xAb =4xAz = 6O°. 2 Oa là tia phân giác của xOy nên xòa = I xôy = 60°. Suy ra xAb = xOa, mà hai góc ở vị trí đồng vị nên suy ra Oa xAB và ABy là hai góc ở vị trí trong cùng phía, nên để Ax H By thì xÃB + ẤBy = 180° hay a + 4a = 180° B

Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a,b song song với nhau được kí hiệu là…

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì

Lời giải:

a)…a//b.

b)…a song song với b.

Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải:

Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120 o. Hỏi hai đường thẳng Ax,By có song song với nhau không? Vì sao?

Lời giải:

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120 o)

Vậy Ax// By.

Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Lời giải:

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thẳng xx’,yy’ sao cho xx’

Lời giải:

Cách vẽ:

– Vẽ một đường thẳng tùy y, chẳng hạn đường thẳng xx’

– Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’

– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’

Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’//Ox, O’y’//Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không?

Lời giải:

Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố.Nhìn xem hai đường thẳng m,n ở hình 20a hai đường thẳng p,q ở hình 20b có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Lời giải:

Theo hình vẽ thì m//n, p//q

Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song,còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song. trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!