Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 Phần 4: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông # Top 9 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 Phần 4: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 Phần 4: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(trang 66 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời TRần đều tham gia kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Trả lời:

– Khi được tin quân Mông Cổ huẩn bị đánh nước ta, theo lệnh vua Trần, cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ, sẵn sàng chiến đấu.

– Khi giặc tấn công, cả ba lần nhân dân đều thực hiện “vườn không nhà trống” để làm cho địch gặp nhiều khó khăn và bị động.

– Ý chí quyết tâm đánh giặc thể hiện rất cao tại Hội nghị Diên Hồng, các bậc phụ lão đều quyết tâm “đánh”, quân sĩ đều khắc vào tay hai chữ “Sát Thát”.

– Vua tôi nhà Trần quyết tâm đánh giặc:vua trực tiếp chỉ huy, cận thần cương quyết đánh giặc, Trần Thủ Độ nói:” Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”, Trần Hưng Đạo nói:”Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hết hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”.

– Quân dân một lòng bố trí trận địa cộc ngầm để mai phục địch trên sông Bạch Đằng.

(trang 66 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy trình bày những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Trả lời:

– Ông được vua Trần giao cho trọng trách Quốc công Tiết chế – chỉ huy cuộc kháng chiến, soạn “Hịch tướng sĩ” để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội.

– Trần Quốc Tuấn là một nhà Lý luận quân sự tài ba, ông là tác giả của bộ binh thư nổi tiếng: Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư.

– Trước thế giặc mạnh.ông đều cho lui binh để đảm bảo lực lượng chờ thời cơ để đánh.

– Khi quân địch ở Thăng Long gặp khó khăn, tuyệt vọng phải rút quân, Trần Quốc Tuấn mở cuộc phản công, và tiến hành trận mai phục trên sông Bạch Đằng, tạo nên chiến thắng quyết định trước quân xâm lược.

Bài 1 (trang 68 sgk Lịch sử 7):

Lời giải:

– Toàn dân tích cực tham gia kháng chiến.

– Công cuộc chuẩn bị kháng chiến chu đáo, toàn diện, với hai hội nghị: Bình Than và Diên Hồng.

– Có sự lãnh đạo tài tình của nhà quân sự thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

– Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

Bài 2 (trang 68 sgk Lịch sử 7): Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Lời giải:

– Đánh bại quân xâm lược hung tàn, bảo vệ nền độc lập.

– Khẳng định lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta.

– Nâng cao lòng tự hào dân tộc.

– Góp phần làm cho phong phú truyền thống quân sự của nhân dân ta.

– Để lại bài học vô giá “Khoan thủ sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc.

– Ngăn chặn ý đồ của nhà Nguyên trong việc xâm lược các nước khác.

Vbt Lịch Sử 7 Bài 14: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông

VBT Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ 13)

Bài 1 trang 37 VBT Lịch sử 7:

a) Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu chỉ mục đích xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ:

Thiết lập ách đô hộ của đế chế Mông Cổ trên đất Đại Việt.

Chiếm Đại Việt để làm bàn đạp tấn công lên phía nam nước Tống.

Chiếm Đại Việt để tấn công các nước Đông Nam Á.

b) Hãy điền các chữ đúng (Đ), sai (S) vào cuối các câu sau biểu hiện thái độ kiên quyết chống giặc của nhà Trần:

A. Bắt giam sứ giặc Mông Cổ

B. Ban lệnh chuẩn bị kháng chiến

C. Sắm sửa vũ khí, luyện tập võ nghệ

D. Đưa quân sang đất Tống tấn công Mông Cổ

Trả lời:

a) Chiếm Đại Việt để làm bàn đạp tấn công lên phía nam nước Tống.

b) A – Đ

B – Đ

C – Đ

D – S

Bài 2 trang 37 VBT Lịch sử 7: Em hãy chọn lí do nhà Trần thực hiện “vườn không nhà trống” trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông – Nguyên. Khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng:

A. Vì sợ giặc Mông Cổ, không dám đánh.

B. Làm cho giặc thiếu chỗ dựa, không có lương ăn, chết dần chết mòn. Lúc đó mở cuộc phản công.

Trả lời:

B. Làm cho giặc thiếu chỗ dựa, không có lương ăn, chết dần chết mòn. Lúc đó mở cuộc phản công.

Bài 3 trang 38 VBT Lịch sử 7:

a) Hãy cho biết tình hình quân Mông – Nguyên trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai (năm 1285) khác lần thứ nhất (năm 1258) ở những điểm nào?

b) Tại sao khi tiến đánh Đại Việt lần thứ hai, nhà Nguyên lại tấn công Cham – pa trước?

Trả lời:

a) – Lần 1: Quân Mông Nguyên tấn công Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Trung Quốc.

– Lần 2: Trung Quốc đã hoàn toàn bị quân Mông – Nguyên thống trị. Nhà Nguyên đánh Cham – pa trước để làm bàn đạp tấn công Đại Việt.

b) Nhà Nguyên tấn công Cham – pa trước để làm bàn đạp tấn công vào phía nam Đại Việt, phối hợp với cánh quân Thoát Hoan từ Trung Quốc đánh vào phía Bắc.

Bài 4 trang 38 VBT Lịch sử 7:

a) Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời sai về biểu hiện nhà Trần tích cực chuẩn bị chống lại quân Nguyên trong cuộc kháng chiến lần thứ hai:

Triệu tập hội nghị các vương hầu bàn kế đánh giặc.

Chia quân đóng giữ các nơi hiểm yếu.

Tổ chức các cuộc duyệt binh lớn.

Triệu tập Hội nghị Diên Hồng hỏi ý kiến các bô lão.

b) Nối các sự kiện ở bên phải sao cho phù hợp với các nhân vật bên trái:

– Trần Quốc Toản – Thích hai chữ “Sát Thát” vào cánh tay

– Các cụ phụ lão – Bóp nát quả cam không biết

– Các chiến sĩ – Đồng thanh hô “quyết đánh”

Trả lời:

a) Tổ chức các cuộc duyệt binh lớn.

b) Trần Quốc Toản: Bóp nát quả cam không biết.

Các phụ lão: Đồng thanh hô “quyết đánh”.

Các chiến sĩ: Thích hai chứ “Sát Thát” vào cánh tay.

Bài 5 trang 38 VBT Lịch sử 7:

A. Vừa cản giặc, vừa rút quân.

B. Tránh thế giặc mạnh ban đầu, chờ khi chúng yếu tiến lên tiêu diệt.

C. Thực hiện “vườn không nhà trống” làm cho địch thiếu thốn về lương thực.

D. Đưa toàn bộ lực lượng ra đánh quân địch ngay từ đầu.

b) Hãy nối những địa danh nổi tiếng ở bên trái cho phù hợp với địa danh ở bên phải:

– Tây Kết – Hà Nội

– Hàm Tử – Hà Tây

– Chương Dương – Hưng Yên

– Thăng Long – Hưng Yên

Trả lời:

a)A : Đ

B: Đ

C: Đ

D: S

b)Tây Kết: Hưng Yên

Hàm Tử: Hưng Yên

Chương Dương: Hà Nội (Chương Dương ở Thường Tín, ngày trước thuộc địa phận Hà Tây, giờ là Hà Nội).

Thăng Long: Hà Nội

Bài 6 trang 39 VBT Lịch sử 7:

a)Hãy lập bảng thống kê sự chuẩn bị của quân Mông – Nguyên Trong ba lần xâm lược Đại Việt:

b)Qua bảng trên, hãy cho biết nhà Nguyên chuẩn bị đánh Đại Việt lần thứ ba có gì khác hai lần trước. Điều đó gây cho quân dân Đại Việt những khó khăn gì?

Trả lời:

a)

b)Lần thứ ba khác với hai lần trước là nhà Nguyên muốn trả thù cho hai lần thất bại trước, nên dồn toàn bộ sức mạnh với nhiều danh tướng tài giỏi để tấn công Đại Việt.

Điều đó gây khó khăn cho ta: quân dân Đại Việt phải đối đầu với lực lượng mạnh, thiện chiến, quân số đông hơn ta rất nhiều.

Bài 7 trang 39-40 VBT Lịch sử 7:

a) Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của chiến thắng Vân Đồn đối với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba?

b) Mênh mông một dải Bạch Đằng

Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh.

(Hồ Chí Minh)

Qua câu thơ trên, em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng?

Trả lời:

a) Sau trận Vân Đồn, quân Nguyên mất nguồn cung cấp lương thực, rơi vào tình thế khó khăn, rơi vào thế bị động. Thoát Hoan ở Thăng Long có nguy cơ bị cô lập, tinh thần quân lính hoang mang, tuyệt vọng. Trong tình thế nguy khốn, Thoát Hoan buộc phải rút quân về nước.

b) Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, một kẻ thù mạnh và an tàn bạo nhất thế giới lúc bấy giờ để bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Đại Việt.

Bài 8 trang 40 VBT Lịch sử 7:

a) Điền các từ cho sẵn sau đây:

– Đồng lòng

– anh dũng

– hòa mục

– Góp sức

– đoàn kết

Vào chỗ (…) cho đúng với câu nói của Trần Quốc Tuấn: “Vua tôi…, anh em…, cả nước…., nên bọn giặc phải chịu bị bắt”.

b) Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời sai về nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên:

Sự tham gia tích cực, chủ động của tất cả các tầng lớp nhân dân.

Sự chuẩn bị chu đáo về tiềm lực mọi mặt.

Đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

Quân đội Đại Việt mạnh hơn quân Mông – Nguyên.

Xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Trả lời:

a) “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức, nên bọn giặc phải chịu bị bắt”.

b) Quân đội Đại Việt mạnh hơn quân Mông – Nguyên.

Bài 9 trang 40-41 VBT Lịch sử 7:

a) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu tên người Tổng chỉ huy hai cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba của quân dân nhà Trần chống quân Nguyên:

A. Trần Khánh Dư

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Quang Khải

D. Trần Nhân Tông

b) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng về bài học lớn nhất của thắng lợi chống quân Mông – Nguyên:

A. Phải có khối đoàn kết toàn dân.

B. Phải có vũ khí tốt.

C. Phái có truyền thống chiến đấu kiên cường.

Trả lời:

a) B

b) A

Giải Sbt Lịch Sử 7 Bài 14: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 7

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 14

Bài tập 1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

1. Quân Mông – Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm

A. 1257, 1285, 1286.

B. 1258, 1285, 1287 – 1288ắ

C.1258,1287,1288.

D. 1258, 1285 – 1286, 1287 – 1288.

2. Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông – Nguyên trên đất nước ta là

A. Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu, Tây Kết.

B. Vân Đồn, Bạch Đằng, Chi Lăng.

C. Đông Bộ Đầu, Hàm Tử – Tây Kết – Chương Dươrig, Bạch Đằng.

D. Ngọc Hồi – Đống Đa, Tây Kết, Bạch Đằng.

3. Để đối phó với quân giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách

A. “đánh nhanh, thắng nhanh”.

B. “vườn không nhà trống”,

C. “ngụ binh ư nông”.

D. “tiên phát chế nhân”.

4. Vị tướng nào đã trả lời vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”?

A. Trần Thủ Độ. B. Trần Quốc Tuấn,

C. Lê Tần D. Trần Bình Trọng.

5. Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là

A. Trần Thủ Độ.

B. Trần Quốc Tuấn.

C. Trần Quang Khải.

D. Phạm Ngũ Lão.

Trả lời

1. B 2. C 3. B 4. A 5. B

Bài tập 2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái sao cho đúng

Trả lời

1-b; 2-c; 3-a; 4-d.

Bài tập 3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Trả lời

Bài tập 4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền địa danh – nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần cho phù hợp

Trả lời

Bài tập 5 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nêu tên những chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và trình bày nét chính về một chiến thắng tiêu biểu nhất.

Những chiến thắng tiêu biểu:

Chiến thắng tiêu biểu nhất

Trả lời

Những chiến thắng tiêu biểu:

Lần thứ nhất: Vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên

Lần thứ hai: Trận chiến Tây Kết, Hàm tử, Chương Dương, Thăng Long

Lần thứ ba: Chiến Thắng Vân Đồn, Chiến thắng Bạch Đằng

Chiến thắng tiêu biểu nhất: Chiến thắng Bạch Đằng

Bài tập 6 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Theo em, việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng dụng gì?

Trả lời

Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa thống nhất ý chí quyết tâm đánh giặc của toàn thể nhân dân Đại Việt.

Bài tập 7 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử lớn lao của thắng lợi đó.

Nguyên nhân thắng lợi:

Ý nghĩa lịch sử:

Trả lời

Quân dân ta có lòng yêu nước, bất khuất, quyết tâm đánh giặc; có khối đoàn kết toàn dân tộc xung quanh triều đĩnh; có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo; có các tướng lĩnh tài ba…

Bài tập 8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em có nhận xét gì về vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên?

Trả lời

Trần Quốc Tuấn là Tiết chế, Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba, ông đã cùng triều đình vạch ra đường lối chiến lược, chiến thuật đánh giặc đúng đắn, sáng tạo, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến.

………………….

Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 14: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 7

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 14

là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

1. Quân Mông – Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm

A. 1257, 1285, 1286.

B. 1258, 1285, 1287 – 1288ắ

C.1258,1287,1288.

D. 1258, 1285 – 1286, 1287 – 1288.

2. Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông – Nguyên trên đất nước ta là

A. Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu, Tây Kết.

B. Vân Đồn, Bạch Đằng, Chi Lăng.

C. Đông Bộ Đầu, Hàm Tử – Tây Kết – Chương Dươrig, Bạch Đằng.

D. Ngọc Hồi – Đống Đa, Tây Kết, Bạch Đằng.

3. Để đối phó với quân giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách

A. “đánh nhanh, thắng nhanh”.

B. “vườn không nhà trống”,

C. “ngụ binh ư nông”.

D. “tiên phát chế nhân”.

4. Vị tướng nào đã trả lời vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”?

A. Trần Thủ Độ. B. Trần Quốc Tuấn,

C. Lê Tần D. Trần Bình Trọng.

5. Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là

A. Trần Thủ Độ.

B. Trần Quốc Tuấn.

C. Trần Quang Khải.

D. Phạm Ngũ Lão.

Trả lời

1. B 2. C 3. B 4. A 5. B

Trả lời

1-b; 2-c; 3-a; 4-d.

Bài tập 3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Trả lời

Bài tập 4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền địa danh – nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần cho phù hợp

Trả lời

Bài tập 5 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nêu tên những chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và trình bày nét chính về một chiến thắng tiêu biểu nhất.

Những chiến thắng tiêu biểu:

Chiến thắng tiêu biểu nhất

Trả lời

Những chiến thắng tiêu biểu:

Lần thứ nhất: Vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên

Lần thứ hai: Trận chiến Tây Kết, Hàm tử, Chương Dương, Thăng Long

Lần thứ ba: Chiến Thắng Vân Đồn, Chiến thắng Bạch Đằng

Chiến thắng tiêu biểu nhất: Chiến thắng Bạch Đằng

Bài tập 6 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Theo em, việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng dụng gì?

Trả lời

Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa thống nhất ý chí quyết tâm đánh giặc của toàn thể nhân dân Đại Việt.

Bài tập 7 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử lớn lao của thắng lợi đó.

Nguyên nhân thắng lợi:

Ý nghĩa lịch sử:

Trả lời

Quân dân ta có lòng yêu nước, bất khuất, quyết tâm đánh giặc; có khối đoàn kết toàn dân tộc xung quanh triều đĩnh; có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo; có các tướng lĩnh tài ba…

Bài tập 8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em có nhận xét gì về vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên?

Trả lời

Trần Quốc Tuấn là Tiết chế, Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba, ông đã cùng triều đình vạch ra đường lối chiến lược, chiến thuật đánh giặc đúng đắn, sáng tạo, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 Phần 4: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!