Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

(trang 29 sgk Lịch Sử 8): – Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Trả lời:

Lao động trẻ em thì chỉ cần trả lương thấp và chưa có ý thức chống lại chủ.

(trang 29 sgk Lịch Sử 8): – Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?

Trả lời:

Sự xuất hiện của máy móc trong xã hội tư bản không làm cải thiện đời sống công nhân, thậm chí nhờ đó mà bọn địa chủ tăng cường bóc lột nhân dân. Họ tưởng rằng chính máy móc làm họ khổ. Vì vậy, họ trút căm thù vào máy móc. Phong trào đập phá máy móc nổ ra mạnh mẽ trong thập niên XIX ở Anh, sau đó lan rộng sang các nước Đức, Pháp, Bỉ.

(trang 30 sgk Lịch Sử 8): – Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840.

Trả lời:

– Năm 1831, công nhân dệt ở Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Họ nêu cao khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”. Cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị giới chủ đàn áp.

– Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-Iê-din (Đức) khởi nghĩa, chống lại sự hà khắc của giới chủ.

– Phong trào Hiến chương ở Anh, từ năm 1836 đến năm 1847, có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt.

– Các cuộc đấu tranh của công nhân ờ Pháp, Đức. Anh nêu trên tuy cuối cùng đều bị thất bại, nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

(trang 30 sgk Lịch Sử 8): – Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ XIX đều chưa giành được thắng lợi nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

(trang 31 sgk Lịch Sử 8): – Nêu những điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen.

Trả lời:

– Nhận thức rõ được bản chất của chế độ tư bản và nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

– Cùng có tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản bất công, xây dựng một xã hội bình đẳng.

– Tình bạn đẹp, cao cả và vĩ đại, được xây dựng trên cơ sở tình bạn, tình yêu chân chính, tinh thần vượt khó, giúp đỡ nhau để phục vụ sự nghiệp cách mạng mà hai ông theo đuổi.

– Nhận thức đước sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người khỏi ách áp bức bóc lột.

(trang 33 sgk Lịch Sử 8): – “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó.

Trả lời:

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế. Hai ông được ủy nhiệm soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh.

+ Tháng 2 – 1848, cương lĩnh được công bố ở Luân Đôn dưới hình thức một bản tuyên ngôn – Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

– Nội dung: Tuyên ngôn gồm có Lời mở đầu và bốn chương, đã trình bày những vấn đề cơ bản về lí luận cách mạng:

+ Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử của sản xuất và lịch sử của đấu tranh giai cấp.

+ Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội dựa trên chế độ tư hữu.

+ Sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

+ Giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản có sứ mệnh xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

(trang 33 sgk Lịch Sử 8): – Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Trả lời:

Giai cấp công nhân đã nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình, Có sự đoàn kết quốc tế trong phong trào công nhân vì có chung kẻ thù.

(trang 34 sgk Lịch Sử 8): – Nêu vai trò của C.Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất.

Trả lời:

Bài 1 (trang 34 sgk Lịch sử 8): Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C.Mác và Ph.Ăng-ghen.

Lời giải:

– Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ờ thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm 23 tuổi, đỗ Tiến sT Triết học. Năm 1843, bị trục xuất khỏi Đức vì hoạt động cách mạng, Mác sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Mác sớm kết luận rằng, giai cấp công nhân phải được vũ trang bằng lí luận cách mạng mới có thể đảm đương sứ mệnh lịch sử là giải phóng loài người khỏi ách áp bức.

– Ăng-ghen sinh năm 1820 trong gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men (Đức). Ông sớm nhận ra bản chất bóc lột, thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản. Cũng như Mác, Ăng-ghen sớm nhận thấy sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lật đổ sự thống trị của tư sản, giải phóng mọi áp bức bất công.

Bài 2 (trang 34 sgk Lịch sử 8): Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế.

Lời giải:

Từ khi thành lập (1864) đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế thứ nhất đã đấu tranh chống lại những tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội.

Vbt Lịch Sử 8 Bài 4: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác

VBT Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 1 trang 20 VBT Lịch sử 8: Đời sống của giai cấp công nhân Anh và công nhân các nước đầu thế kỉ XIX như thế nào?

Trả lời:

– Về điều kiện ăn ở: người công nhân phải sống trong các khu nhà ỏ chuột tồi tàn.

– Về điều kiện lao động: môi trường làm việc luôn ẩm thấp, nóng nực.

– Thời gian làm việc mỗi ngày: từ 14 đến 16 tiếng

– Tiền lương: đồng lương rẻ mạt, thường xuyên bị giới chủ phạt (hạ lương). Lương của phụ nữ và trẻ em thấp hơn so với đàn ông.

Bài 2 trang 20 VBT Lịch sử 8: Quan sát hình 24 – Lao động trẻ em trong hầm mỏ Anh (SGK Lịch sử 8), em có nhận xét gì?

Trả lời:

– Trẻ em phải làm những công việc nặng nhọc từ 12 cho đến 16 tiếng mỗi ngày trong các nhà máy, hầm mỏ. Cuộc sống của các em rất khó khăn, khổ cực.

Bài 3 trang 20 VBT Lịch sử 8: Ngay từ những thập niên đầu thế kỉ XX, công nhân đã đấu tranh chống tư sản dưới nhiều hình thức

Hãy điền dấu X vào ô trống chỉ nội dung mà em cho là đúng.

Trả lời:

[X] Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng nổ ra đầu tiên ở Anh, sau đó lan rộng ra các nước khác vào đầu thế kỉ XIX.

[X] Công nhân đập phá máy móc vì họ nghĩ rằng máy móc là nguồn gốc của sự đau khổ.

[X] Ngoài hình thức đập phá máy móc, đốt công xưởng, công nhân còn đấu tranh bằng nhiều hình thức như bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Bài 4 trang 21 VBT Lịch sử 8: Miêu tả về cuộc sống của công nhân Anh nửa đầu thế kỉ XIX, có tài liệu viết như sau:

“Công nhân nam, nữ, cả trẻ em, phải đi làm thuê trong những điều kiện lao động rất khắc nghiệt. Nơi sản xuất nóng bức vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Không khí lao động thường nặng nề, ngạt thở, môi trường bị ô nhiễm, như xưởng kéo sợi bông có nhiều hạt bụi, rất hại phổi. Trẻ em và nữ công nhân gầy còm, xanh xao, mắc các bệnh đau xương sống, chân đi vòng kiềng, vẹo xương, sưng khớp và nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Thân thể phát triển không bình thường và nhiều người chết yểu, chỉ 40 tuổi mà trông già như người 60 tuổi, người lao động không thọ quá 40 tuổi”

Em có nhận xét gì về cuộc sống của công nhân Anh nửa đầu thế kỉ XIX qua đoạn trích này?

Trả lời:

– Nhận xét: Cuộc sống của người công nhân Anh rất cơ cực, khốn khổ bởi lòng tham và sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản. Người công nhân phải lao động trong môi trường rất tồi tàn, khắc nghiệt: bị ô nhiễm, nóng nực vào mùa hè, lạnh vào mùa đông…. Do phải lao động nặng nhọc trong môi trường lao động tồi tàn, người công nhân Anh mắc phải nhiều bệnh hiểm nghèo, sức lao động và tuổi thọ bị giảm sút.

Bài 5 trang 21 VBT Lịch sử 8: Em hãy hoàn thành bài tập về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840 bằng cách điền tiếp dữ kiện vào chỗ trống:

Trả lời:

Niên đại

Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa)

Mục tiêu đấu tranh

Kết quả

1831, 1834

Công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp)

– tăng lương

Khởi nghĩa bị đàn áp

– giảm giờ làm

– thiết lập chế độ Cộng hòa.

1844

Công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức)

– Cải thiện điều kiện lao động, chống sự hà khắc của giới chủ

– khởi nghĩa bị đàn áp

1836 đến 1847

Phong trào Hiến chương (Anh)

– Tăng lương

– phong trào bị dập tắt.

– Giảm giờ làm

– Đòi quyền phổ thông bầu cử.

Bài 6 trang 22 VBT Lịch sử 8: Hãy sử dụng những từ dưới đay điền vào chõ chấm (…) để hoàn thành đoạn tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác và Ph.Ăng-ghen

Trả lời:

“C.Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ nước Đức, Mác đã nổi tiếng là một người thông minh, sớm tỏ ra uyên bác, vì vậy mới 23 tuổi Mác đã đỗ tiến sĩ triết học Mác vừa làm khoa học, vừa cộng tác với báo chí cách mạng. Sau khi bị trục xuất khỏi Đức vì hoạt động cách mạng năm 1844 Mác sang Pa-ri tìm hiểu và tiếp tục tham gia vào phong trào cách mạng Pháp.

Ph. Ăng-ghen sinh năm 1820 trong một gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men (Đức). Ăng-ghen rất căm ghét những thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản. Vì vậy, năm 1842, ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi khổ của người công nhân. Ông viết nhiều bài, được tập hợp trong cuốn “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh”.

Năm 1844 Ăng-ghen từ Anh sang Pháp và gặp Mác. Từ đây, hai ông bắt đầu một tình bạn lâu dài và đầy cảm động trong quá trình hoạt động cách mạng cho phong trào công nhân thế giới.””

Bài 7 trang 22 VBT Lịch sử 8: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng về người soạn thảo ra Tuyên ngôn của Đảng cộng sản:

a. Lê-nin

b. Bi-xmac.

c. C. Mác và Ph. Ăng-ghen.

d. Da-ri-ban-đi.

Trả lời:

(c) C.Mác và Ph.Ăng-ghen.

Bài 8 trang 22 VBT Lịch sử 8: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời và năm nào? Hãy chọn chữ cái trước ý mà em cho là đúng

a. tháng 2/1848

b. 1789

c. 1861

d. 1865

Trả lời:

(c) Tháng 2 năm 1848.

Trả lời:

(a) Sau khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, phong trào công nhân đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

(b) giai cấp công nhân ở nhiều nước đứng lên đấu tranh quyết liệt chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản.

(c) phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri ngày 23/3/1848 được coi là trận chiến lớn đầu tiên giữa hai giai cấp – vô sản và tư sản.

(d) phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri dù bị đàn áp nhưng có ý nghĩa rất to lớn.

(e) ở nước Đức, phong trào đấu tranh của công nhân và thợ thủ công cũng diễn ra làm cho giai cấp tư sản lo sợ và đã đầu hàng thế lực phong kiến.

Bài 10 trang 23 VBT Lịch sử 8: Quốc tế thứ nhất được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? nó có vai trò gì đối với sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế?

Trả lời:

– Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870:

+ Những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước châu Âu không ngừng diễn ra, song vẫn còn tình trạng phân tán về tổ chức và phân tán về tư tưởng → đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng quốc tế để đoàn kết và lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

– Hoạt động cách mạng của C.Mác:

+ Tích cực truyền bá chủ nghĩa cộng sản.

+ Bồi dưởng lý luận cho những cán bộ của “Đồng minh những người cộng sản”

→ Các hoạt động của C.Mác đã tạo điều kiện tiền đề về chính trị – tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Quốc tế thứ nhất.

– Vai trò của Quốc tế thứ nhất:

+ Góp phần làm cho phong trào công nhân có bước chuyển biến mới, diễn ra sôi nổi, quyết liệt hơn.

+ Đào tạo được nhiều cán bộ trở thành người tổ chức và lãnh đạo những chỉnh đảng vô sản đầu tiên của phong trào công nhân quốc tế.

+ Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.

Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 4. Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mac (Ngắn Gọn)

Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 1 trang 20 VBT Lịch Sử 8: Đời sống của giai cấp công nhân Anh và công nhân các nước đầu thế kỉ XIX như thế nào?

– Về điều kiện ăn ở: người công nhân phải sống trong các khu nhà ổ chuột tồi tàn.

– Về điều kiện lao động: môi trường làm việc luôn ẩm thấp, nóng nực.

– Thời gian làm việc mỗi ngày: từ 14 đến 16 tiếng

– Tiền lương: đồng lương rẻ mạt, thường xuyên bị giới chủ phạt (hạ lương). Lương của phụ nữ và trẻ em thấp hơn so với đàn ông.

Bài 2 trang 20 VBT Lịch Sử 8: Quan sát hình 24 – Lao động trẻ em trong hầm mỏ Anh (SGK Lịch sử 8), em có nhận xét gì?

– Trẻ em phải làm những công việc nặng nhọc từ 12 cho đến 16 tiếng mỗi ngày trong các nhà máy, hầm mỏ. Cuộc sống của các em rất khó khăn, khổ cực.

Bài 3 trang 20 VBT Lịch Sử 8: Ngay từ những thập niên đầu thế kỉ XX, công nhân đã đấu tranh chống tư sản dưới nhiều hình thức

Hãy điền dấu X vào ô trống chỉ nội dung mà em cho là đúng.

[X] Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng nổ ra đầu tiên ở Anh, sau đó lan rộng ra các nước khác vào đầu thế kỉ XIX.

[X] Công nhân đập phá máy móc vì họ nghĩ rằng máy móc là nguồn gốc của sự đau khổ.

[X] Ngoài hình thức đập phá máy móc, đốt công xưởng, công nhân còn đấu tranh bằng nhiều hình thức như bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Bài 4 trang 21 VBT Lịch Sử 8: Miêu tả về cuộc sống của công nhân Anh nửa đầu thế kỉ XIX, có tài liệu viết như sau:

“Công nhân nam, nữ, cả trẻ em, phải đi làm thuê trong những điều kiện lao động rất khắc nghiệt. Nơi sản xuất nóng bức vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Không khí lao động thường nặng nề, ngạt thở, môi trường bị ô nhiễm, như xưởng kéo sợi bông có nhiều hạt bụi, rất hại phổi. Trẻ em và nữ công nhân gầy còm, xanh xao, mắc các bệnh đau xương sống, chân đi vòng kiềng, vẹo xương, sưng khớp và nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Thân thể phát triển không bình thường và nhiều người chết yểu, chỉ 40 tuổi mà trông già như người 60 tuổi, người lao động không thọ quá 40 tuổi”

Em có nhận xét gì về cuộc sống của công nhân Anh nửa đầu thế kỉ XIX qua đoạn trích này?

– Nhận xét: Cuộc sống của người công nhân Anh rất cơ cực, khốn khổ bởi lòng tham và sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản. Người công nhân phải lao động trong môi trường rất tồi tàn, khắc nghiệt: bị ô nhiễm, nóng nực vào mùa hè, lạnh vào mùa đông…. Do phải lao động nặng nhọc trong môi trường lao động tồi tàn, người công nhân Anh mắc phải nhiều bệnh hiểm nghèo, sức lao động và tuổi thọ bị giảm sút.

Bài 5 trang 21 VBT Lịch Sử 8: Em hãy hoàn thành bài tập về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840 bằng cách điền tiếp dữ kiện vào chỗ trống:

“C.Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ nước Đức, Mác đã nổi tiếng là một người thông minh, sớm tỏ ra uyên bác, vì vậy mới 23 tuổi Mác đã đỗ tiến sĩ triết học Mác vừa làm khoa học, vừa cộng tác với báo chí cách mạng. Sau khi bị trục xuất khỏi Đức vì hoạt động cách mạng năm 1844 Mác sang Pa-ri tìm hiểu và tiếp tục tham gia vào phong trào cách mạng Pháp.

Ph. Ăng-ghen sinh năm 1820 trong một gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men (Đức). Ăng-ghen rất căm ghét những thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản. Vì vậy, năm 1842, ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi khổ của người công nhân. Ông viết nhiều bài, được tập hợp trong cuốn ” Tình cảnh giai cấp công nhân Anh”.

Năm 1844 Ăng-ghen từ Anh sang Pháp và gặp Mác. Từ đây, hai ông bắt đầu một tình bạn lâu dài và đầy cảm động trong quá trình hoạt động cách mạng cho phong trào công nhân thế giới.””

Bài 7 trang 22 VBT Lịch Sử 8: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng về người soạn thảo ra Tuyên ngôn của Đảng cộng sản:

A. Lê-nin

B. Bi-xmac.

C. Mác và Ph. Ăng-ghen.

D. Da-ri-ban-đi.

Lời giải:

C. C.Mác và Ph.Ăng-ghen.

Bài 8 trang 22 VBT Lịch Sử 8: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời và năm nào? Hãy chọn chữ cái trước ý mà em cho là đúng

A. Tháng 2/1848

B. 1789

C. 1861

D. 1865

C. Tháng 2 năm 1848.

(a) Sau khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, phong trào công nhân đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

(b) Giai cấp công nhân ở nhiều nước đứng lên đấu tranh quyết liệt chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản.

(c) Phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri ngày 23/3/1848 được coi là trận chiến lớn đầu tiên giữa hai giai cấp – vô sản và tư sản.

(d) Phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri dù bị đàn áp nhưng có ý nghĩa rất to lớn.

(e) Ở nước Đức, phong trào đấu tranh của công nhân và thợ thủ công cũng diễn ra làm cho giai cấp tư sản lo sợ và đã đầu hàng thế lực phong kiến.

Bài 10 trang 23 VBT Lịch Sử 8: Quốc tế thứ nhất được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? nó có vai trò gì đối với sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế?

– Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870:

+ Những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước châu Âu không ngừng diễn ra, song vẫn còn tình trạng phân tán về tổ chức và phân tán về tư tưởng → đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng quốc tế để đoàn kết và lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

– Hoạt động cách mạng của C.Mác:

+ Tích cực truyền bá chủ nghĩa cộng sản.

+ Bồi dưỡng lý luận cho những cán bộ của “Đồng minh những người cộng sản”

→ Các hoạt động của C.Mác đã tạo điều kiện tiền đề về chính trị – tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Quốc tế thứ nhất.

– Vai trò của Quốc tế thứ nhất:

+ Góp phần làm cho phong trào công nhân có bước chuyển biến mới, diễn ra sôi nổi, quyết liệt hơn.

+ Đào tạo được nhiều cán bộ trở thành người tổ chức và lãnh đạo những chỉnh đảng vô sản đầu tiên của phong trào công nhân quốc tế.

+ Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.

Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 7: Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cuối Thế Kỉ Xix

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

(trang 47 sgk Lịch Sử 8): – Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

Trả lời:

– Ở Anh, có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ phải tăng lương (1899).

– Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử (1893).

– Ở Mĩ, ngày 1-5-1886 có hơn 350.000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

– Những tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng xã hội dân chủ Đức, Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883).

(trang 48 sgk Lịch Sử 8): – Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?

Trả lời:

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Sự phát triển mạnh của phong trào công nhân, đặc biệt là sự ra đời cảu tổ chức công nhân ở các nước, đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất.

+ Ngày 14-7-1889, nhân kỉ niệm 100 năm phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp Đại hội ở Pa-ri tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

– Nguyên nhân Quốc tế thứ hai tan rã:

(trang 49 sgk Lịch Sử 8): – Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin.

Trả lời:

– V.I.Lê-nin (1870 – 1924) là tên bí danh hoạt động cách mạng của Vla-đi-mia I-lich U-li-a-nốp, sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay từ thời sinh viên, Lê-nin đã hoạt động cách mạng chống Nga hoàng.

– Năm 1893, ông đến thủ đô Pê-tec-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm Mác xít ở đây (mầm mống đầu tiên của chính đảng vô sản).

– Sau khi bị bắt và bị đi đày ở Xi-bia, Lê-nin sống ở nước ngoài một thời gian, đến năm 1903 thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng.

(trang 49 sgk Lịch Sử 8): – Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Trả lời:

– Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.

– Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sản).

– Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

(trang 50 sgk Lịch Sử 8): – Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905 – 1907.

Trả lời:

– Nguyên nhân:

Thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) làm cho nền kinh tế, chính trị, xã hội ở Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Từ cuối 1904 phong trào phản chiến đã nổ ra khắp nơi. Khắp nước Nga vang lên khẩu hiệu “Đánh đổ chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”, lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân, binh lính diễn ra trong những năm 1905 – 1907.

– Diễn biến:

+ Lãnh đạo: giai cấp công nhân Nga, đứng đầu là Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích.

+ Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản yêu cầu sách lên nhà vua (Nga hoàng) nhưng bị đàn áp đẫm máu.

+ Tháng 5-1905, nông dân nổi dậy ở nhiều nơi đánh vào địa chủ phong kiến đã thiêu hủy văn tự, khế ước, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo.

+ Tháng 6-1905, thủy thủ chiến hạn Pô-tem-kin khởi nghĩa.

+ Tháng 12-1905, khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xco-va nhưng thất bại.

Bài 1 (trang 50 sgk Lịch sử 8): Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

– Ở Anh, có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ phải tăng lương (1899).

– Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử (1893).

– Ở Mĩ, ngày 1-5-1886 có hơn 350.000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

– Những tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng xã hội dân chủ Đức, Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883).

Bài 2 (trang 50 sgk Lịch sử 8): Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 – 1907.

Lời giải:

– Đối với nước Nga: cách mạng 1905-1907, đã giáng một đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và tư sản. Nó làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nổ ra. Nó là cuộc tổng diễn tập, tạo nên điểm xuất phát cho cách mạng năm 1917.

– Đối với thế giới: có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh ở các nước Tây Âu, châu Á, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa thời kì “châu Á thức tỉnh”.

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!