Xem Nhiều 3/2023 #️ Giải Bài Tập Phần Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 # Top 6 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Giải Bài Tập Phần Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Phần Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kiến thức cần nhớ: I. Đinh nghĩa

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song .

Nhận xét :

Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau .

Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

Định nghĩa:

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông .

Dấu hiệu nhận biết hình thang , hình thang vuông :

Một tứ giác có hai cạnh song song là hình thang .

Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

Bài 6 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 8

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình 19). Trên hình 20, có những tứ giác nào là hình thang, có những tứ giác nào không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình 20, tứ giác nào là hình thang ?

Bài 9 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 8

Tứ giác ABCD có AB= BC và tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Bài 10 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 8

Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 6 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 8

Các bước tiến hành:

– Xét xem cần phải kiểm tra hai cạnh nào thuộc hai đường thẳng song song với nhau.

– Đặt mép cạnh góc vuông của êke trùng với một trong hai cạnh cần kiểm tra.

– Đặt mép thước trùng với mép cạnh góc vuông còn lại của êke.

– Giữ nguyên vị trí thước, dời êke để xét xem cạnh góc vuông của êke có trùng với cạnh còn lại mà ta cần kiểm tra của tứ giác. Nếu chúng trùng nhau thì tứ giác đó là hình thang.

Các tứ giác ABCD, IKMN là hình thang.

Tứ giác EFGH không là hình thang.

Bài 7 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 8

b)

x = 70 0 (đồng vị)

y = 50 0 (so le trong)

c)

Suy ra ∆ABC cân

Bài 10 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 8

Có tất cả 6 hình thang, đó là: ABDC, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG

Bài Tập Phần Diện Tích Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Kiến thức cần nhớ:

1. Công thức tính diện tích hình thang

Diện tích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao:

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 26 trang 125 sách giáo khoa Toán lớp 8

Ta có diện tích hình chữ nhật ABCD có diện tích là:

Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với một hình bình hành cho trước:

– Lấy nột cạnh của hình bình hành ABEF làm một cạnh của hình chữ nhật cần vẽ, chẳng hạn cạnh AB.

– Vẽ đường thẳng EF.

– Từ A và b vẽ các đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF, chúng cắt đường thẳng EF lần lượt tại D, C. vẽ các đoạn thẳng AD, BC. ABCD là hình chữ nhật có cùng diện tích với hình bình hành ABEF đã cho

Bài 28 trang 126 sách giáo khoa Toán lớp 8

Đặt FE = ER = RU = a

Gọi khoảng cách giữa hai đường thẳng song song IG và FU bằng h.

Ta có:

S IFR = S GEU ( cùng bằng a.h)

Bài 29 trang 126 sách giáo khoa Toán lớp 8

Cho hình thang ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hay đáy AB, CD. Ta có hai hình thang AMND và BMNC có cùng chiều cao, có đáy trên bằng nhau AM = MB, có đáy dưới bằng nhau DN = NC. Vậy chúng có diện tích bằng nhau.

Bài 30 trang 126 sách giáo khoa Toán lớp 8

Ta có hình thang ABCD ( AB// CD), với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK như hình vẽ .

Dễ dàng chứng minh

∆AEG = ∆DEK (c.g.c)

∆BFH = ∆CFI (c.g.c)

Nên :

Bài 31 trang 126 sách giáo khoa Toán lớp 8

Các hình 2,6,9 có cùng diện tích là 6 ô vuông.

Các hình 1, 5, 8 có cùng diện tích là 8 ô vuông.

Các hình 3,7 có cùng diện tích là 8 ô vuông.

Hình 4 có diện tích là 7 ô vuông nên không có diện tích với một trong các hình đã cho.

Giải Bài Tập Phần Hình Hộp Chữ Nhật Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

1. Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên.

2. Hình lập phương

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình vuông

3. Mặt phẳng và đường thẳng

a) Mặt phẳng: Mặt gương phẳng, mặt bảng.. là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng rộng vô tận.

b) Đường thẳng thuộc mặt phẳng

Tính chất: Đường thẳng a đi qua điểm A và B của mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng a đều thuộc mặt phẳng (P).

Kí hiệu a ⊂ (P)

Bài 1 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

1. Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ.

Bài 2 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB 1 thì O có là điểm thuộc đoạn C 1 B hay không ?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh BB 1 hay không?

Bài 3 trang 97 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD. A 1B 1C 1D 1 là DC = 5cm, CB = 4cm, BB 1 = 3cm. Hỏi độ dài DC 1 và CB 1 là bao nhiêu (cm)

Bài 4 trang 97 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Xem hình 28a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình 28b các mũi tên như vậy.

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 1 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

AB = CD = PQ = MN (vì ABCD và MNPQ là các hình chữ nhật bằng nhau).

AD = MQ = NP = BC (vì ADQM và BCPN là các hình chữ nhật bằng nhau).

AM = BN = CP = DQ (vì QDAM và BCPN là các hình chữ nhật bằng nhau).

Bài 2 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

a) BCC1B1 là hình chữ nhật, o là trung điểm của đường chéo CB1 nên o cũng là trung điểm của đường chéo BC1

Vậy O thuộc đoạn BC1.

b) Ta có: K ∈ CD (gt), nhưng K ∉ BB1 vì trong hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 thì hai đường thẳng CD và B1B không cắt nhau.

Vậy K không thuộc đoạn BB1.

Bài 3 trang 97 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông D CC1:

Giải Bài Tập Phần Diện Tích Hình Chữ Nhật Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Kiến thức cần nhớ:

1. Khái niệm diện tích đa giác

Số đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.

Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương.

Diện tích đa giác có các tính chất sau:

Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m, … làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng là 1cm2, 1dm2, 1m2,…

2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của cạnh góc vuông

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Bài 7 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 6 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài a, vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng b của nó.

a) Nếu a’ = 2a, b’ = b thì S’ = 2a.b = 2ab = 2S

Vậy diện tích tăng 2 lần.

b) Nếu a’ = 3a, b’= 3b thì S’ = 3a.3b = 9ab = 9S

Vậy diện tích tăng 9 lần.

Bài 7 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Diện tích nền nhà: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m 2)

Diện tích cửa sổ: S 1= 1. 1,6 = 1,6 (m 2).

Diện tích cửa ra vào: S 2 = 1,2.2 = 2,4 (m 2).

Diện tích các cửa: S’ = S 1+ S 2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m 2).

Bài 8 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Dùng thước kẻ đo đo dài, ta đo được độ dài hai cạnh góc vuông: AB= 30mm, AC= 25mm.

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông vào tam giác ABC:

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Phần Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!