Xem Nhiều 2/2023 #️ Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số # Top 9 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 2/2023 # Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương …

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6

Giải bài tập Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay bài tập Toán 8 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 48: Làm tính cộng:

Lời giải Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Tìm phân thức đối của

Lời giải

Phân thức đối của

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Làm tính trừ phân thức

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Thực hiện phép tính

Lời giải:

Bài 28 (trang 49 SGK Toán 8 Tập 1): Theo qui tắc đổi dấu ta có

Lời giải:

Lời giải:

Các phân thức cần điền là:

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính trừ các phân thức sau:

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

a)

Lời giải:

b)

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

a)

b)

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số

Sách giải toán 8 Bài 8: Phép trừ các phân thức đại số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Lời giải:

Các phân thức cần điền là:

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính trừ các phân thức sau:

Lời giải:

(Cộng với phân thức đối)

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

(Cộng với phân thức đối)

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

(Cộng với phân thức đối)

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

(Rút gọn nhân tử chung 2x – 3)

(Cộng với phân thức đối)

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

(Rút gọn nhân tử chung 5x – 2)

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Lời giải:

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Lời giải:

Vậy kết quả phép trừ là phân thức có tử bằng 1

(Rút gọn nhân tử chung y – x)

Vậy kết quả phép trừ là phân thức có tử bằng 1.

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Lời giải:

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 33 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

Lời giải:

Bài 34 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng qui tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

Lời giải:

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 35 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính:

Lời giải:

(Quy đồng với MTC = (x – 3)(x + 3))

(Cộng với phân thức đối và áp dụng quy tắc đổi dấu)

(Quy đồng với MTC = (x + 1)(x – 1)2)

(Tách 4x = x + 3x để phân tích tử thành nhân tử)

(Rút gọn nhân tử chung x + 1)

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 36 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

– Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

– Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày.

– Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25.

Lời giải:

a) + Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là:

+ Số sản phẩm làm được trong thực tế : 10080 sản phẩm

Số ngày làm việc thực tế : x – 1 (ngày)

⇒ Số sản phẩm thực tế đã làm được trong 1 ngày là:

+ Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là:

b) Với x = 25, số sản phẩm làm thêm được trong một ngày bằng:

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 37 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Cho phân thức

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Lời giải:

Gọi phân thức cần tìm là A.

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 9: Phép Trừ Phân Số

Sách giải toán 6 Bài 9: Phép trừ phân số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 9 trang 31: Làm phép cộng

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 9 trang 33: Tính

Bài 58 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tìm số đối của các số:

Bài 59 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

Bài 60 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x biết:

Bài 61 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào đúng.

b) Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu.

Lời giải

b) Phát biểu tương tự: Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số và có tử bằng hiệu các tử.

Bài 62 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 km, chiều rộng là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (bằng kilômet).

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet?

Lời giải

a) Nửa chu vi của khu đất bằng tổng của chiều dài và chiều rộng:

b) Chiều dài hơn chiều rộng:

Luyện tập (trang 34-35 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 63 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

Luyện tập (trang 34-35 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 64 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Hoàn thành phép tính:

Lời giải

Hướng dẫn: áp dụng

a + b = c ⇒ a = c – b và b = c – a

a – b = c ⇒ b = a – c và a = b + c

Luyện tập (trang 34-35 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài. Thời gian còn lại Bình định dành để xem chương trình phim truyền hình kéo dài trong 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian để xem hết phim không?

Lời giải

Tổng số thời gian Bình có là:

21 giờ 30 phút – 19 giờ = 2 giờ 30 phút

Thời gian Bình rửa bát, quét nhà và làm bài hết:

Thời gian còn lại Bình có thể xem phim là:

Vậy Bình có thể xem hết được bộ phim 45 phút và vẫn còn thừa 20 phút.

Luyện tập (trang 34-35 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 66 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về “số đối của số đối của một số” – (-a/b) = ?

Lời giải

Điền số vào bảng:

Dòng 1 = Dòng 3. Do đó: ” số đối của số đối của một số bằng chính số đó “

Luyện tập (trang 34-35 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 67 (trang 35 SGK Toán 6 tập 2): Trong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải

Thực hành phép tính tuần tự như trên, ta điền được như sau:

Luyện tập (trang 34-35 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 68 (trang 35 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

Giải Bài Tập Trang 10 Sgk Toán 5: Ôn Tập Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số

Giải bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 5: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Lý thuyết Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số lớp 5

Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số sẽ giúp các em hiểu được cách cộng – trừ hai phân số có cùng mẫu số, hai phân số không cùng mẫu số.

a) Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

b) Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 5:

Tính:

Phương pháp giải

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Giải toán lớp 5 trang 10 bài 2

Tính:

Phương pháp giải

– Viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 11 sau đó quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hoặc trừ hai phân số sau khi quy đồng.

– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải toán lớp 5 trang 10 bài 3

Một hộp bóng có

Phương pháp giải

Coi tổng số bóng là 11 đơn vị.

Đê tìm phân số chỉ số bóng màu vàng ta lấy 11 trừ đi tổng số bóng màu đỏ và màu xanh.

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập toán 5 bài 3:

Số bóng màu vàng là:

Bài tiếp theo: Giải bài 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

Tham khảo các dạng bài tập môn Toán khác:

Giải Vở luyện tập Toán lớp 5 tập 1: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ các phân số

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5: Luyện tập phân số thập phân

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 5: Phân số thập phân

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập so sánh hai phân số

Giải vở bài tập Toán 5 bài 7: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!