Xem Nhiều 8/2022 # Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books # Top Trend

Xem 5,841

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,841 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 10 Unit 1: A Day In The Life Of
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 10 Unit 14: The World Cup
 • Unit 1 Lớp 10: Language
 • Bộ Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 8 Cả Năm Có Đáp Án
 • Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends
 • Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books

  A. Reading (Trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12)

  Before you read ( Trước khi bạn đọc)

  Work in pairs. Ask each other the following questions. ( Làm việc theo cặp. Hỏi nhau những câu hỏi sau.)

  1. Do you often read books? ( Bạn có thường đọc sách không?)

  2. What kind of books do you enjoy reading most/least? ( Bạn thích/ít thích đọc loại sách gì nhất?)

  3. How do you read books? ( Bạn đọc sách như thế nào / theo cách nào?)

  While you read ( Trong khi bạn đọc)

  Read the text and do the tasks that follow. ( Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

  Hướng dẫn dịch:

  Bàn về việc đọc sách, Francis Bacon, người sống cùng thời với nhà văn Shakespeare, đã viết như sau “Một số sách cần đọc qua loa, một số khác cần đọc ngốn ngấu, một số ít cần phải nghiền ngẫm và suy ngẫm”. Lời khuyên hay đó chỉ ra các cách khác nhau để đọc những loại sách khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể lấy một quyển sách về du lịch và đọc vài trang trước khi đi ngủ. Quyển đó chỉ để cho bạn ghé mắt vào và đọc chút ít chồ này chỗ nọ. Nói tóm lại, chỉ là đọc qua loa mà thôi.

  Vài quyển truyện thì để đọc ngốn ngấu. Cứ tưởng tượng bạn vừa tìm được quyển truyện hay, và quan trọng hơn nữa là bạn có thì giờ để thưởng thức nó. Có thể bạn đang đi nghỉ hay đang trên tàu hỏa cho một chuyến đi dài. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói “quyển này hay tới nỗi tôi không đặt nó xuống được”, nhưng không phải sách truyện nào cũng thuộc loại này. Các nhà phê bình văn học đôi khi mô tả sách là “khó mà đặt xuống” hay “khó có thể cầm lên lại được”.

  Một số người nghĩ là khi càng nhiều người có tivi ở nhà thì số người mua sách sẽ càng ít đi. Tại sao phải đọc sách khi vô tuyến truyền hình có thể mang đến cho bạn tất cả thông tin và các câu truyện với màu sắc, hình ảnh sống động? Thế nhưng, thật ra, tivi không giết chết thú đọc sách. Ngày nay, sách các loại được bán nhiều hơn bao giờ hết. Sách vẫn là một cách ít tốn kém để có thông tin và giải trí, và bạn lại có thể cất giữ sách và đọc lại nhiều lần. Sách ở nhà chính là một nguồn kiến thức và vui thú tuyệt vời.

  Task 1. The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them. ( Tất cả những từ và cụm từ xuất hiện ở đoạn văn. Tìm từ tiếng Việt tương đương cho mỗi từ.)

  Gợi ý:

  3. taste: đọc thử, đọc qua loa

  4. “hard-to-pick-up-again”: khó có thể cầm lên lại

  7. “hard-to-put-down”: không thể đặt xuống

  Gợi ý:

  Task 3. Answer the questions according to the information in the passage. ( Trả lời câu hỏi dựa theo thông tin trong đoạn văn.)

  1. How many ways of reading are there? ( Có bao nhiêu cách đọc sách?)

  2. When might you “swallow” a book? ( Khi nào người ta “đọc ngốn ngấu” một quyển sách?)

  3. What should you do before starting to read a book carefully and slowly? ( Ta nên làm gì trước khi bắt đầu đọc một quyển sách một cách kỹ lưỡng và chậm rãi?)

  After you read ( Sau khi bạn đọc)

  Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The word … . ( Làm việc theo cặp hoặc nhóm. Tìm tên của các loại sách trong hình vuông. Các từ có thể nằm ngang, dọc, lên, ngược, hoặc xiên. Đây là một vài gợi ý.)

  Gợi ý:

  B. Speaking (Trang 122 SGK Tiếng Anh 12)

  Gợi ý:

  Conversation 1

  A: What sort of books do you Iike reading?

  A: How do you often read books?

  A: When do you often read books?

  Gợi ý hỏi và trả lời:

  A: What sort of books do you read?

  B: I like reading books on science and history.

  A: Why do you like reading these kinds of books?

  B: Well, books on science show us how things work and affect our lives, and history books tell us the important events and ps that we can withdraw some useful lessons for us from the variety of spheres of life, intellectual and moral.

  A: Then how do you read books?

  B: There are various ways of reading books. But according to me, reading the content of the book first to see if it contains any interesting ideas, then I read the pface if I have time.

  A: How do you often read books?

  B: Usually I read them in my free time. I also read books on my long trip or journey.

  A: Where do you often read books?

  B: Usually at home.

  A: Do you think a library is an appropriate place to read books?

  B: Sure, no other better place.

  Gợi ý:

  Conversation 2

  A: What are you reading at the moment?

  A: Who is the main character?

  Gợi ý:

  A: What are you reading at the moment?

  B: At this moment? I’m reading “Die Another Day”.

  A: Who is the main character?

  B: The main character is James Bond – 007.

  A: What is he like?

  B: He is very brave, talented, handsome, intelligent and humorous. He struggled against terrorism and saved the world from the war.

  Gợi ý:

  – At the moment, Nam is reading “Die Another Day” – a detective story. The main character is James Bond – 007. He is very brave, talented, handsome, intelligent and humorous. He struggled against terrorism and saved the world from the war.

  C. Listening (Trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12)

  Before you listen ( Trước khi bạn nghe)

  Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you … . ( Làm việc theo cặp. Bạn học của em vừa đọc một cuốn sách hay. Bạn hỏi bạn ấy những câu hỏi nào để tìm hiểu về cuốn sách càng nhiều càng tốt?)

  Các câu hỏi gợi ý:

  + Have you read any book recently?

  + What’s the title of the book?

  + What’s the sort of the book?

  + Who’s the author?

  + What does the book tell about?

  + What’s the plot?

  + What can you get from the book?

  + What of the book interests you most?

  Listen and repeat.

  incredible: không thể tin được

  wilderness: nơi hoang vu

  fascinating: say mê, hấp dẫn

  unnoticed: không ai để ý, bị bỏ qua

  journey: hành trình

  personality: nhân cách/phẩm

  survive: sống

  reunited: hợp nhất lại

  While you listen ( Trong khi bạn nghe)

  Listen to a woman talking about the book that she has just read and do the tasks that follow. ( Nghe một phụ nữ nói về quyển sách bà ấy vừa đọc và làm bài tập theo sau.)

  Task 1. Circle the correct answer A, B or C. ( Khoanh tròn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất.)

  Gợi ý:

  Task 2. Listen again and fill in the gaps in the passage. ( Nghe lại và điền các chỗ trống trong đoạn văn.)

  Gợi ý:

  After you listen ( Sau khi bạn nghe)

  Work in pairs. Ask and answer the question: Would you like to read the book or wouldn’t you? Why /Why not? ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi: Em có thích đọc sách không? Tại sao thích/ Tại sao không?)

  Gợi ý:

  Các bạn có thể chọn một trong các lý do sau:

  Yes, I would like to read book. Because I read books:

  – to get information and a better understanding of what we learn.

  – to widen and improve our knowledge.

  – to raise our awareness of the good things to do and the bad things to avoid.

  – to relax our mind.

  Tapescript – Nội dung bài nghe

  D. Writing (Trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12)

  Writing a book report ( Viết báo cáo về một cuốn sách)

  Gợi ý:

  HEADINGS

  General introduction

  7. What is the title of the book?

  4. Who is the author?

  9. What type of book is it?

  Summary of the book’s content

  2. Where is the book set?

  5. What is the main theme of the story?

  6. Who are the main characters?

  8. What is the plot of the story?

  Conclusion

  1. What was your opinion of the book?

  3. Would you recommend the book?

  Gợi ý:

  A: Have you read a book lately?

  B: Oh, yes.

  A: What’s the title of the book?

  B: “The Sea Wolf”.

  A: Who’s the author?

  B: Jack London.

  A: What type of book is it?

  B: A novel on love and violence.

  A: Where is the book set?

  B: On a pirate’s ship on the Pacific Ocean.

  A: What’s the main theme of the book?

  B: Cruelty, Strength and Love.

  A: What are the main characters?

  B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.

  A: What’s your opinion on the book?

  B: It’s an interesting book.

  Task 3. Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2. ( Viết bản báo cáo về cuốn sách em mới đọc gần đây dựa vào kết quả của Bài tập 1 và 2.)

  Gợi ý:

  Recently I’ve read a book “The Sea Wolf” by Jack London. It’s a novel. The story is set on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word; the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

  E. Language Focus (Trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12)

  Grammar

  Exercise 1. Rewrite the sentences in the passive. ( Viết lại các câu ở thể bị động.)

  Gợi ý:

  1. This machine mustn’t be used after 5.30 pm.

  2. This machine must be cleaned every time you use it.

  3. The flowers should be kept in a warm sunny place.

  4. Your bill should be paid before you leave the hotel.

  5. The information should be given to us now.

  6. Toothpaste can be bought at the drug store.

  7. The children should be warned not to speak to strangers.

  8. The mystery can’t be solved.

  9. Travellers’ cheques can be exchanged at most banks.

  10. The news shouldn’t be told to her. She might be killed by it.

  Gợi ý:

  1. will be ppared

  2. Is food going to be cooked

  3. will be p-packaged

  4. can be warmed

  5. should (food) be chosen

  6. has to be offered

  7. could be selected

  8. ought to be made

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 1: My New School
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 1: My New School
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Mới Unit 1: My New School
 • Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 (Sách Mới) Unit 7
 • Đáp Án Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lop 7 Mới
 • Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100