Xem Nhiều 6/2023 #️ Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names.

( Hãy làm việc với 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.)

a) Ngo Mon (Gate): Cổng Ngọ Môn

b) Nha Rong Harbor: Bến Nhà Rồng

c) The Temple Literature: Văn Miếu – Quốc Tử Giám

d) Ha Long Bay: Vịnh Hạ Long

Tim: Hoa, mình rất muốn bạn gặp vố mẹ và em gái mình, Shannon.

Hoa: Cháu chào cô chú. Chúc mừng cô chú đã đến thăm Việt Nam.

Ông Jones: Cảm ơn cháu. Rất vui vì cuối cùng đã gặp được cháu, Hoa ạ.

Hoa: Cô đưa cháu xách túi giúp cho, cô Jones.

Bà Jones: Cảm ơn cháu. Thật là vui khi đã đến Việt Nam.

Ông Jones: Ồ không sao, chú thích ngồi đằng trước mà.

Bà Jones: Chúng ta đang ở xa Hà Nội phải không?

Hoa: Dạ lái xe khoảng 40 phút nữa thì vào trung tâm thành phố.

Tim: Nhìn kìa Shannon! Anh thấy một cậu bé đang cưỡi trâu đấy.

Shannon: Ồ, thật là thú vị. Kia là những cánh đồng lúa hả chị Hoa?

Hoa: Đúng vậy. Đằng kia là ngô. Còn phía bên trái là cây mía đấy.

Hoa: Cứ tự nhiên. Mình sẽ nói chú lái xe dừng lại.

1. Practice the dialogue in groups.

(Luyện tập hội thoại theo nhóm.)

2. True or false? Check (√) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

(Đúng hay sai? Đánh dấu (√) vào cột đúng hoặc sai sau đó hãy sửa lại những câu sai vào vở bài tập.)

( Sử dụng “mind” trong lời yêu cầu.)

Work with a partner. One of you is student A and the other is student B. Look at the information about your role and use it to make requests and suggestions.

( Hãy nói chuyện với bạn bên cạnh. Một trong hai em là học sinh A, còn em kia là học sinh B. Hãy xem thông tin về vai của em và sử dụng thông tin đó để đưa ra lời yêu cầu hoặc đề nghị.)

Student A: You are a tourist on vacation in Ho Chi Minh City. You want to visit these places: a market, the zoo, a museum, and a restaurant for lunch. Ask the tourist information officer to suggest where you could go. Use the expressions in the box to help you.

( Học sinh A: Em là khách du lịch đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn thăm những nơi này: chợ, sở thú, viện bảo tàng, đến một nhà hàng để ăn trưa. Hãy hỏi nhân viên du lịch để được hướng dẫn cách đi. Những cách diễn đạt trong bảng sẽ giúp em.)

Useful expressions: các cách diễn đạt hữu dụng

Can you give me some information, please?: Làm ơn cho tôi biết một số thông tin?)

Would you mind if I asked you a question?: Làm ơn cho tôi hỏi một câu?

I want to visit a market. Could you suggest one?: Tôi muốn đi chợ. Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái.

Do you mind suggesting one?: Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái?

That sounds interesting.: Nghe có vẻ hay đấy./ Thích nhỉ!

No. I don’t want to go there.: Không, tôi không muốn đến đó.

Student B: You are a tourist information officer at Saigon Tourist. A tourist is going to ask you for help. You should make suggestions about which places to visit. The following information will help you.

( Học sinh B: Em là nhân viên du lịch của công ty Du lịch Sài Gòn. Một khách du lịch muốn em giúp đỡ. Em hãy đề nghị một số nơi cần đến. Thông tin sau đây sẽ giúp em.)

Useful expressions: các cách diễn đạt hữu ích

How about going to Thai Binh Market?: Anh (chị) thử đi chợ Thái Bình đi?

I suggest going to Ben Thanh Market.: Anh (chị) thử đi chợ Bến Thành đi.

Student A: I want to visit a market. Could you suggest one?

Student B: How about going to Ben Thanh Market?

Student A: Is it near here?

Student B: About a 15 minute walk.

Student A: Is it open every day?

Student B: That’s right. It’s open daily from 5 am to 8 pm.

Student A: What can I buy there?

Student B: Everything you want.

Student A: Thank you very much.

Match the places in the box to their correct position on the map.

( Hãy ghép các nơi chốn trong khung với vị trí của nó trên bản đồ.)

Mrs. Jones: All right. You go back to the hotel and we’ll go to look at the pagoda.

Tim: Okay, but how do I get to the hotel?

Mrs. Jones: Let me check the map. Oh, yes. It’s Phong Lan Road, just off the highway.

Tim: I remember. See you later.

Mrs. Jones: Can you wait until after we’ve seen the pagoda, Shannon? The restaurant’s in Ho Tay Road. It’s in the opposite the direction from the pagoda.

Shannon: Please, Mom. I’m starving!

Mr. Jones: I’ll take you get something to eat, Shannon. We’ll let your mother go the pagoda.

Shannon: Thanks, Dad. Perhaps we can get some food at the restaurant and tea it beside the river.

Mrs. Jones: As you are going in the direction of the bus station, can you book seats on tomorrow’s bus to Ho Chi Minh City? The bus station is just opposite the tourist information center.

Mrs. Jones: I’ll see you back at the hotel.

Shannon: How are you going to get to the pagoda, Mom?

Mrs. Jones: I’m going to walk over the bridge and take the first road on the left. If I have time, I’ll also visit an old temple, which is just past the pagoda on the same road.

Shannon: Bye, Mom. Have a nice time.

1. Check (√) the topics mentioned in the brochures about the resorts.

2. Answer. Where should these people go?

(Hãy trả lời xem những người này nên đi đâu.)

These people want to spend their coming summer vacation in Viet Nam. Help them find a suitable place. Check (√) the boxes.

(Những người này muốn đi nghỉ hè ở Việt Nam. Em hãy giúp họ tìm một nơi thích hợp. Đánh dấu (√) vào các địa danh được chọn.)

a) Andrew should go to Sa Pa because there are tribal villages there.

b) Mary should go to Nha Trang because there is an Oceanic Institute there.

c) John should go to Nha Rong Harbour because it’s the place where President Ho Chi Minh left Viet Nam in 1911.

d) Joanne should go to Ha Long Bay because there are beautiful sand beaches there.

e) Donna should go to Da Lat because there are beautiful kinds of flowers there.

Read the first part of a story about traveling around Viet Nam.

(Đọc đoạn đầu câu chuyện về chuyến du lịch vòng quanh Việt Nam.)

( Tuần trước, trong khi đi nghỉ ở Đà Lạt, gia đình ông bà Browns đã có một chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm. Vào một buổi chiều họ quyết định bơi thuyền quanh hồ Xuân Hương trên một chiếc ca nô. Sau khi thuê ca nô, cả gia đình bước xuống thuyền và bơi ra giữa hồ. Thật không may, mây đen kéo đến và trời đổ mưa.)

1. Now, put the sentences below in the correct chronological order to complete the story.

c) The wind started to blow and the rain became heavier.

a) The canoe moved up and down the water.

g) Shannon dropped her paddle.

d) She leaned over and tried to pick it up.

f) The canoe overturned and everyone fell into the deep and dangerous water.

b) A boat appeared and rescued them.

e) The family was very lucky.

2. Put the events below in the correct chronological order and write the story. Start with the sentence below.

Uyen had a day to remember last week.

Uyen had a day to remember last week. She had a math exam last Friday, so she had to stay up late the night before to do her exercises. She got up late the next morning. She realized that her alarm clock didn’t go off. As she was leaving, it started to rain heavily. Uyen tried to run as fast as she could. Suddenly she stumbled over a rock and fell down. Her schoolbag dropped into a pool and everything got wet. The rain stopped as she got to the classroom. Luckily, Uyen had enough time to finish her exam.

1. Look at the people in the schoolyard al Quang Trung School. Say who each person is.

(Em hãy nhìn mọi người trong sân trường Quang Trung rồi nói xem người đó là ai.)

The boy reading a book is Ba.

– The man walking up the stairs is Mr. Quang.

– The woman carrying a bag is Miss Lien.

– The boy standing next to Miss Lien is Nam.

– The girl standing by the table is Lan.

– The girl playing cards are Nga on the left and Hoa on the right.

2. Look at this stall. Describe the goods for sale. Use the past participles of the verbs in the box.

(Em hãy nhìn quầy hàng và mô tả hàng hóa được bày bán. Sử dụng quá khứ phân từ của động từ trong khung.)

The old lamp in China is five dollars.

– The green painted box is one dollar.

– The truck made from recycled aluminum cans is two dollars.

– The doll dressed in red is two dollars.

– The flowers wrapped in blue paper is one dollar.

– The toy kept in a cardboard box are ten dollars.

3. Work with a partner. Use these words to make and respond to requests. A check (√) means agree to the request a cross (X) means do not agree to the request.

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh, sử dụng những từ này để yêu cầu và đáp lại lời yêu cầu. Dấu (√) có nghĩa là đồng ý, còn dấu (X) có nghĩa là không đồng ý với lời yêu cầu.)

a) Would you mind moving your car?

– No, of course not.

b) Would you mind putting out your cigarette?

– No, of course not.

c) Would you mind getting me some coffee?

– I’m sorry, I’m too busy right now.

d) Would you mind waiting a moment?

– I’m sorry, I can’t. I’m already late for work.

4. Work with a partner. Look at the pictures. Ask questions and give suitable responses. The information on page 100 may help you.

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh, nhìn tranh rồi hỏi và đáp. Thông tin ở trang 100 có thể giúp em.)

a) Request: Do you mind if I sit down?

b) Request: Would you mind if I smoked?

Response: I’d prefer you didn’t.

c) Request: Do you mind if I postpone our meeting?

d) Request: Do you mind if turn off the stereo?

Response: I’d rather you didn’t.

e) Request: Would you mind if I turned on the air conditioner?

f) Request: Do you mind if I eat lunch while watching TV?

Response: No, of course not.

1. Nam and his American friend James met Trang at the airport. Put the sentences into correct order to make a complete conversation. Decide who said that. (Trang 94 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Nam: James, I’d like you to meet my friend, Trang.

James: How do you do? Welcome to Los Angeles.

Trang: Thank you. I’m pleased to meet you.

Trang: It was nice. I slept almost all the flight.

James: Can I help with your bags, Trang?

Trang: Thank you. They are a little heavy.

James: No problem. Do you mind if I take a picture of you two?

Trang: Go ahead. Could you give me one copy?

Nam: A taxi’s coming. Let’s go.

2. Country Quiz. Read the following sentences and decide which city or province in Viet Nam they are about. (Trang 94 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

b) Ba Ria – Vung Tau province

Now write another five quizzes about places in Viet Nam you know.

a. This city has been inhabited since at least 3000 BC and is the second largest city of Viet Nam.

(Answer: Ha Noi)

b. This is the only Central Highlands province which does not share its western border with Cambodia.

(Answer: Lam Dong province)

c. This city is located 1,500 m (4,900 ft) above sea level on the Langbian Plateau in the southern parts of the Central Highlands region.

(Answer: Da Lat city)

d. This city is the capital of Binh Thuan province, in southeastern Viet Nam, where all government offices for the province are located.

(Answer: Phan Thiet city)

e. This province is home to Ha Long Bay, a World Heritage Site.

(Answer: Quang Ninh province)

3. Use Do/ Would you mind + verb-ing and Do/ Would you mind if …? to make the following requests more polite. (Trang 95 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Do you mind if I turn on the TV?

Would you mind if I turned on the TV?

b. Do/ Would you mind correcting this composition for me?

c. Do you mind if I take a photo of your study corner?

Would you mind if I took a photo of your study corner?

e. Do/ Would you mind playing the tape once more?

f. Do you mind if I borrow your dictionary?

Would you mind if I borrowed your dictionary?

g. Do you mind if I have a look at your homework?

Would you mind if I had a look at your homework?

h. Do/ Would you mind telling me how you learned English at school?

i. Do you mind if I use your computer for one hour?

Would you mind if I used your computer for one hour?

j. Do/ Would you mind solving this math problem for me?

4. Insert a suitable participle in column B into a sentence in column A. (Trang 95 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

5. Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box. (Trang 96 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. popular 6. in 2. international 7. boat 3. attractions 8. beautiful 4. water 9. caves 5. clear 10. wooden

6. Underline and rewrite the misspelt words. (Trang 96 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Last night I saw a report on TV about limestone a) islandsizlands in Ha Long Bay.b. The passengers are collecting their lugagge at b) luggage the airport.c. There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) pagodasd. While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy d) buffalo riding a waterbufallo.e. Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) mountainous

7. Underline and rewrite the inappropriate words. (Trang 97 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. On the way from the airport to Ha Noi Shannon and Tim a) canes saw sugarcans in the fields.b. Mr. Jones prefers going to the vegetable restaurant on b) vegetarian Le Loi Street.c. When you go to Nha Trang, you should visit the Ocean c) Oceanic Institute. It's a fantastic place.d. There are quite a lot of low-priced customer houses d) guest in Ha Long City.e. Tim is fond of walking along the bank of Hoan Kiem e) LakeWaterfall in Ha Noi early in the morning.

8. List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to each heading. (Trang 97 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

9. Write, from the following sets of words and phrases, complete sentences which together make up a story. You can make all necessary changes and additions. (Trang 98 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Last year Class 11B had a terrible experience.

b. One weekend, they decided to go on a picnic to Cuc Phuong National Park.

c. Soon after they arrived at the park, it started to rain like cats and dogs.

d. They had to wait for four hours for the bus before the rain stopped.

e. They got out of the bus and had lunch because everybody was very hungry.

f. After lunch, they began to explore the park in groups of four or five students.

g. Unfortunately, it began to rain heavily again.

h. Everybody got really wet when they could get back the bus.

i. They decided to leave the park without watching anything else.

10. Read about different places in Viet Nam and decide where these people should go. Fill in each gap in the sentences with a name of place. (Trang 98-100 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

11. Fill in each gap with one word from the box. (Trang 100 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Unit 11: Traveling Around Viet Nam

1. Nam and his American friend James met Trang at the airport. Put the sentences into correct order to make a complete conversation. Decide who said that. (Trang 94 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Nam: James, I’d like you to meet my friend, Trang.

James: How do you do? Welcome to Los Angeles.

Trang: Thank you. I’m pleased to meet you.

Nam: How was the trip?

Trang: It was nice. I slept almost all the flight.

James: Can I help with your bags, Trang?

Trang: Thank you. They are a little heavy.

James: No problem. Do you mind if I take a picture of you two?

Trang: Go ahead. Could you give me one copy?

James: OK. I will.

Nam: A taxi’s coming. Let’s go.

2. Country Quiz. Read the following sentences and decide which city or province in Viet Nam they are about. (Trang 94 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) Ho Chi Minh city

b) Ba Ria – Vung Tau province

c) Hue city

d) Tien Giang province

e) Bac Ninh province

Now write another five quizzes about places in Viet Nam you know.

a. This city has been inhabited since at least 3000 BC and is the second largest city of Viet Nam.

(Answer: Ha Noi)

b. This is the only Central Highlands province which does not share its western border with Cambodia.

(Answer: Lam Dong province)

c. This city is located 1,500 m (4,900 ft) above sea level on the Langbian Plateau in the southern parts of the Central Highlands region.

(Answer: Da Lat city)

d. This city is the capital of Binh Thuan province, in southeastern Viet Nam, where all government offices for the province are located.

(Answer: Phan Thiet city)

e. This province is home to Ha Long Bay, a World Heritage Site.

(Answer: Quang Ninh province)

3. Use Do/ Would you mind + verb-ing and Do/ Would you mind if …? to make the following requests more polite. (Trang 95 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Do you mind if I turn on the TV?

Would you mind if I turned on the TV?

b. Do/ Would you mind correcting this composition for me?

c. Do you mind if I take a photo of your study corner?

Would you mind if I took a photo of your study corner?

e. Do/ Would you mind playing the tape once more?

f. Do you mind if I borrow your dictionary?

Would you mind if I borrowed your dictionary?

g. Do you mind if I have a look at your homework?

Would you mind if I had a look at your homework?

h. Do/ Would you mind telling me how you learned English at school?

i. Do you mind if I use your computer for one hour?

Would you mind if I used your computer for one hour?

j. Do/ Would you mind solving this math problem for me?

4. Insert a suitable participle in column B into a sentence in column A. (Trang 95 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1-g The woman holding a brown handbag was Nam’s mother.

2-d The girls skipping rope are from Class A3.

3-a The ruler made of metal is mine.

4-f The young man carrying two big suitcases in Hien’s elder brother.

5-j The old man walking with a crutch had an accident last week.

6-c The house painted in yellow and brown was built in the 18th century.

7-h The table put upside down needs repairing.

8-b The teacher talking to the principal is in charge of my class.

9-e The film shown on TV last night won the first prize in the film festival last year.

10-i The boys planting trees on the hill are in the volunteer group of Long An school.

5. Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box. (Trang 96 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. popular 6. in 2. international 7. boat 3. attractions 8. beautiful 4. water 9. caves 5. clear 10. wooden

6. Underline and rewrite the misspelt words. (Trang 96 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Last night I saw a report on TV about limestone a) islandsizlands in Ha Long Bay.b. The passengers are collecting their lugagge at b) luggage the airport.c. There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) pagodasd. While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy d) buffalo riding a waterbufallo.e. Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) mountainous

7. Underline and rewrite the inappropriate words. (Trang 97 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. On the way from the airport to Ha Noi Shannon and Tim a) canes saw sugarcans in the fields.b. Mr. Jones prefers going to the vegetable restaurant on b) vegetarian Le Loi Street.c. When you go to Nha Trang, you should visit the Ocean c) Oceanic Institute. It's a fantastic place.d. There are quite a lot of low-priced customer houses d) guest in Ha Long City.e. Tim is fond of walking along the bank of Hoan Kiem e) LakeWaterfall in Ha Noi early in the morning.

8. List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to each heading. (Trang 97 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

9. Write, from the following sets of words and phrases, complete sentences which together make up a story. You can make all necessary changes and additions. (Trang 98 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Last year Class 11B had a terrible experience.

b. One weekend, they decided to go on a picnic to Cuc Phuong National Park.

c. Soon after they arrived at the park, it started to rain like cats and dogs.

d. They had to wait for four hours for the bus before the rain stopped.

e. They got out of the bus and had lunch because everybody was very hungry.

f. After lunch, they began to explore the park in groups of four or five students.

g. Unfortunately, it began to rain heavily again.

h. Everybody got really wet when they could get back the bus.

i. They decided to leave the park without watching anything else.

10. Read about different places in Viet Nam and decide where these people should go. Fill in each gap in the sentences with a name of place. (Trang 98-100 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Sophia loves mountain – climbing. She must go to Fansipan Mountain.

b. Antony likes studying war – time tunnels in Viet Nam. He should go to Cu Chi.

c. Yoko is from Japan and she enjoys visiting pagodas. She should visit the Huong Pagoda.

d. Thomas wants to spend his summer where he can swim and sunbathe on the beach. He can go to Ba Ria – Vung Tau.

e. Goya is a painter and he wants to paint some beautiful lakes in Viet Nam. Goya should go to the freshwater Lake Ba Be.

f. Kenneth is studying Vietnamese resistance war against the French. He must go to Dien Bien Phu.

11. Fill in each gap with one word from the box. (Trang 100 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-11-traveling-around-viet-nam.jsp

Unit 11. Traveling Around Vietnam

Ngo Quyen Junior High SchoolTeacher: Dao Anh LongWelcome the teachers & students joining our class Who is Mary?The woman wearing a green dress is Mary.Game: Try to rememberWho is Tom? Tom is the man wearing a red shirt.Who is Mary?The woman wearing a green dress is Mary.

Noun phrase Who is Tom? Tom is the man wearing a red shirt.Noun phrasepresent participle phrase (V-ing)present participle phrase (V-ing)Friday, February 26th, 2010Unit 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM Period 70 : Language FocusThe boy reading a book is Ba1/ Look at the people in the school yard at Quang Trung School. Say who each person is.Noun Present participle phrase (V -ing)??V-ing đứng sau danh từ chỉ người để giải thích, miêu tả cho danh từ đóThe boy talking to Miss Lien is Nam.The woman wearing a yellow ao dai is Miss Lien.The man walking up the stairs is Mr. Quang.The girls playing chess are Hoa.1/ Look at the people in the school yard at Quang Trung School. Say who each person is.The boy reading a book is Ba.The girl standing next to Nga is Lan.Who is …? Noun past participle phrase(Ved/V3)– The man standing on the left is Hai.– The man carrying the suitcase made in Viet Nam is Hai.

Who is Hai?Friday, February 26th, 2010Unit 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM Period 70 : Language Focus2/ Look at this stall. Describe the goods for sale. Use the past participles of the verbs in the box The old lamp made in China is five dollars.?past participle phrase (Ved/V3)Noun Friday, February 26th, 2010Unit 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM Period 70 : Language Focus– The case painted green is one dollar.– The truck toy recycled from drink cans is two dollars.– The doll dressed in a pink dress is two dollars.– The flowers wrapped in the yellow paper are one dollar.– The animal toys kept in the box are ten dollars.2/ Look at stall. Describe the goods for sale. Use the past participles of the verbs in the boxwrap in paint make inrecycle from dress in keep inMADE IN CHINA$22/ The car chúng tôi in the street belongs to Tim.a. breakb. brokec. brokend. breaking1/ The man chúng tôi the red car is Jack.a. sitting b. sitc. satd. to sitWould you mind moving your car?No, of course not.But .?Request with MIND

Friday, February 26th, 2010Unit 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM Period 70 : Language FocusReply:Agree: No, I don`t mind / No, of course not / Not at allDisagree: I`m sorry. I can`t / I`m sorry. That is not possibleBạn có phiền nếu (ai) (làm gì)?2/ Do you mind if + S + …(simple present tense)? Would you mind if + S + …(simple past tense)?Reply:Agree: Please do / please go a headDisagree: I`d prefer you didn`t / I`d rather you didn`tFriday, February 26th, 2010Unit 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM Period 70 : Language Focus3/ Use these words to make and respond to requests.b) put out / cigarette a) move / car d) wait / moment Xc) get / coffee XWould / Do you mind moving your car?No, of course not.4/ Ask questions and give suitable responsesRequest: Do you mind if I sit down? Response: Please do.b). Request: Would you mind if I smoked? Response: I`d rather you didn`t.cfedConsGoodbyeHOMEWORK ? Learn the structures and do the exercises again. ? Prepare Unit 12 A VACATION ABROAD – Getting started + Listen and read. ? Which country do you want to visit? ? Why?b) put out / cigarette Would / Do you mind putting out your cigarette?No, of course not.c) get / coffee X– Would / Do you mind getting me some coffee?– I’m sorry. I can’td) wait / moment X– Would / Do you mind waiting for me a moment?– I’m sorry, that is not possible.c)– Would you mind if I asked you some questions?– Please do. d)– Would / Do you mind turning off the stereo?– No, I don’t mind.e)– Would / Do you mind turning on the air-conditioner?– No, I don’t mind.f)– Would you mind if I turned off the T.V?– I’d prefer you didn’t.1/ The boy chúng tôi Miss Lien is Nam. a) talk b) talking c) to talk2/ The case …………..green is one dollar. a) painted b) painting c) to paint3/ Do you mind chúng tôi some coffee? a) get b) getting c) got4/ Would you mind chúng tôi your cigarette? a) put b) putting c) to put5/ Do you mind if she chúng tôi the air conditioner? a) turns b) turning c) to turn6/ Would you mind if I ……………? a) smoke b) smoking c) smokedChoose the best answer Combine two sentences into one, using -ing or -ed 1/ The old man is a good doctor. He lives near my house. ?

2/ The book is interesting. The book was written by her ?

3/ The house belongs to my uncle. It is made of wood. ?

4/ The girl is very intelligent. She sits next to me. ?

The old man living near my house is a good doctor. The book written by her is interesting. The girl sitting next to me is very intelligent. The house made of wood belongs to my uncle.

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Mới Unit 3: Peoples Of Viet Nam

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 3: Peoples of Viet Nam

Getting Started (phần 1→4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Hướng dẫn dịch:

Tại Viện bảo tàng Dân tộc học

Dương và Nick: Chào buổi sáng.

Cô hướng dẫn: Chào buổi sáng. Cô có thể giúp gì cho các cháu?

Nick: Vâng. Chúng cháu muốn tìm hiểu một chút về các nhóm văn hoá ở Việt Nam.

Dương: Đúng ạ. Có thật là có 54 dân tộc trên quê hương chúng ta không?

Cô hướng dẫn: Chính xác.

Nick: Thú vị quá! Cháu tò mò về họ. Dân tộc nào đông nhất?

Cô hướng dẫn: Ồ, đó là dân tộc Việt (hay còn gọi là Kinh) có số lượng đông nhất, chiếm khoảng 86% dân số. 53 dân tộc còn lại gọi là “các dân tộc thiểu số”

Nick: Thế họ sống ở đâu?

Cô hướng dẫn: Khắp cả đất nước. Một số nhóm dân tộc như Tày, Hmong, Dao… Sống chủ yếu ở vùng Tây Nguyên, còn một số khác sống ở các tỉnh phía nam.

Nick: Cháu hiểu rồi. Thế họ có ngôn ngữ riêng của họ không ạ?

Cô hướng dẫn: Có, và họ có lối sống riêng, các tập quán và truyền thống riêng.

Nick: Thật hay quá! Cháu muốn tìm hiểu về họ.

Cô hướng dẫn: Được thôi, cô sẽ dẫn cháu đi tham quan và kể cho cháu nghe một số điều thú vị…

1. Where are Duong and Nick? (Dương và Nick ở đâu?)

2. What do they want to know? (Họ muốn biết gì?)

3. How many ethnic groups are there in Viet Nam? (Có bao nhiêu nhóm dân tộc ở Việt Nam?)

4. Which ethnic group has the largest population? (Nhóm dân tộc nào có dân số lớn nhất?)

5. Do the ethnic minority peoples have their own customs and traditions? (Những dân tộc thiểu sống có phong tục và truyền thống riêng của học phải không?)

1. Exactly = It’s really true

2. How interesting = It’s very interesting

3. I see = I understand

4. That’s awesome = It’s fantastic.

Gợi ý:

– Some groups live in the mountainous regions.

How interesting!

– There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

That’s awesome!

– Each ethnic group has their own customs and traditions.

Exactly!

– The Kinh have the largest population which accounts for 86% of the population.

I see!

Gợi ý:

1. five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)

2. terraced fields ( ruộng bậc thang)

3. festival (lễ hội)

4. folk dance (điệu múa dân gian)

5. open-air market (chợ trời)

6. musical instrument (nhạc cụ)

7. costume (trang phục)

8. stilt house (nhà sàn)

Work in pairs. Ask and answer, using these cues. (Làm việc theo căp hỏi và trả lời, sử dụng các gợi ý sau)

1. Nhóm nào/ đông dân nhất?

– Nhóm dân tộc Ơ-đu.

2. Dân tộc H’mông/ ngôn ngữ riêng của họ?

– Đúng vậy.

3. Ở đâu/ dân tộc Cơ Ho/ sống?

– Tỉnh Lâm Đồng.

4. Màu gì/ trang phục của người Nùng?

– Màu chàm đậm.

5. Nhóm nào/ dân số lớn hơn/ người Tày hay người Thái?

– Người Tày.

6. Nghệ thuật của ai/ trưng bày/ bảo tàng/ Đà Nẵng?

– Của người Chăm.

Gợi ý:

1. Which ethnic group has the smallest population?

– The Odu group.

2. Do the Hmong have their own language?

– Yes.

3. Where do the Coho live?

– Lam Dong Province.

4. What colour is the Nung’s clothing?

– Dark indigo.

5. Which group has the larger population, the Tay or the Thai?

– The Tay.

6. Whose arts are displayed at a museum in Da Nang?

– The Cham’s.

A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Vocabulary

Gợi ý:

Gợi ý:

Pronunciation

A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Grammar

Hướng dẫn dịch:

Tại một ngôi làng nhỏ ở phía bắc, có một ngôi nhà sàn. Trong nhà, một gia đình Tày đang sống cùng nhau: ông bà tên Dinh và Pu, ba mẹ tên Lai và Pha, và 3 đứa trẻ tên Vàng, Pao, và Phong. Mỗi ngày ông bà ở nhà trông coi nhà cửa. Ông Lai và bà Pha làm việc ngoài đồng. Họ trồng lúa và những loại cây khác. Bà Pha đi chợ 2 lần 1 tuần để mua thức ăn cho gia đình. Ông Lai đôi khi đi săn hoặc lấy gỗ trong rừng. Pao và Phong đến trường tiếu học trong làng, nhưng Vàng học ở trường nội trú trong thị trấn cách đó khoáng 15km. Cậu ấy về nhà vào cuối tuần.

Gia đình này sống giản dị và họ thích cách sống của mình. Tất nhiên có một vài khó khăn. Nhưng họ nói họ sống hạnh phúc hơn ở đây trong nhà sàn của họ hơn là trong một căn hộ hiện đại trong thành phố.

Gợi ý:

1. Who is living in the house? (Ai đang sống trong nhà?)

2. How many children do they have? (Họ có mấy đứa con?)

3. Do the grandparents stay at home? (Ông nội ở nhà phai không?)

4. How often does Mrs Pha go shopping? (Bà Pha thường đi mua sắm bao lâu một lần?)

5. How far is Vang’s boarding school?/ How far is the town? (Đến trường nội trú của Vàng bao xa? Cách thị trấn bao xa?)

6. When does Vang go home every week? (Mỗi tuần Vàng về nhà khi nào?)

7. How do they live? (Họ sống như thế nào?)

8. Would they like to live in the city? (Họ có thích sống ở thành phố không?)

Gợi ý:

1. Who does the shopping in your family?

2. Who is the principal of our school?

3. Which subject do you like better, English or Maths?

4. What is the most important festival in Vietnam?

5. Which ethnic group has a larger population, the Khmer or the Cham?

Gợi ý:

Hướng dẫn dịch:

Khi bạn du lịch đến một khu vực miền núi Tây Bắc và bạn muốn có một khoảng thời gian vui vẻ, bạn có thể đi đến chợ trời địa phương. Cảnh quang ở đó thì đẹp. Người dân địa phương mặc trang phục đầy màu sắc đang miệng cười khi họ bán hay mua những sản phẩm địa phương của họ. Những hàng hóa ở đó thì đa dạng. Bạn có thể mua tất cả các loại trái cây và rau cải mà còn tươi và rẻ. Bạn cũng có thể mua một bộ trang phục đẹp của nhóm dân tộc bạn thích. Nếu bạn không muốn mua bất kỳ thứ gì, chỉ cần đi loanh quanh và ngắm nghía. Bạn cũng có thể nếm thử những đặc sản của người địa phương bán ngay ở chợ. Tôi chắc rằng bạn sẽ có khoảng thời gian không thể nào quên được.

Communication (phần 1→3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Gợi ý:

– Northwest region: Viet, Hmong, Lao

– Northeast region: Viet, Hmong, Nung, Tay

– Red River Delta: Viet

– The Central Highlands: Viet, Bahnar, Brau, Ede, Giarai, Sedang

– Mekong River Delta: Cham, Khmer, Viet

Bài mẫu 1

– The Bahnar is an ethnic group of Vietnam living primarily in the Central Highland provinces of Gia Lai and Kon Turn, as well as the coastal provinces of Binh Đinh and Phu Yen. They speak a language in the Mon-Khmer language family. Like many of the other ethnic groups of Vietnam’s Central Highlands, the Bahnar plays a great number of traditional musical instruments, including gongs and string instruments made from bamboo. These instruments are sometimes plaved in concert on special occasions.

Bài mẫu 2

The Viet live everywhere in the country. They have the largest population. They have many kinds of food from North to South. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

Skills 1 (phần 1→5 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Reading

1. Where do the Thai people live? (Người Thái sống ở đâu?)

2. What is their population? (Dân số của họ bao nhiêu?)

Now read the text… (Bây giờ đọc văn bản sau và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Người Thái có một dân số khoảng 1,5 triệu người sống ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, và Nghệ An. Ngôn ngữ Thái thuộc về nhóm người người Tày – Thái.

Người Thái là những nông dân đầy kinh nghiệm. Họ đào kênh để mang nước cho những đồng ruộng. Thức ăn chính của họ là gạo, đặc biệt là xôi. Người Thái cũng trồng những vụ mùa khác ở vùng đất xấu hơn. Họ cũng làm những vật dụng bằng tre và đan vải. Vải Thái nổi tiếng vì độc đáo, đầy màu sắc và chắc.

Gần đầy, đàn ông Thái thích mặc quần áo theo phong cách người Kinh hơn, trong khi phụ nữ Thái vẫn giữ trang phục truyền thống của họ bao gồm áo choàng ngắn, váy dài, khăn và trang sức. Người Thái sống trong những ngôi nhà sàn. Làng của họ có khoảng 40-50 ngôi nhà, thường được xây cạnh nhau.

Người Thái thờ cúng tổ tiên. Mỗi năm họ tổ thức những lễ hội và lễ kỷ niệm với những bài hát giao duyên giữa nam và nữ và nhiều trò chơi truyền thống khác.

Gợi ý:

1. Do the Thai people have their own language? (Người Thái có ngôn ngữ riêng không?)

2. What is the main food of the Thai people? (Thức ăn chính của người Thái là gì?)

3. What is the Thai cloth well-known for? (Vải Thái nổi tiếng về gì?)

4. Which still wear their traditional costumes, Thai men or Thai women? (Ai vẫn mặc trang phục truyền thống, đàn ông Thái hay phụ nữ Thái?)

5. Who do the Thai worship? (Người Thái thờ cúng ai?)

Speaking

Hướng dẫn dịch:

Dân tộc Vân Kiều

– Dân số: khoảng 74,500 người

– Khu vực: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Ngôn ngữ: nhóm Môn-Khmer

– Hoạt động sản xuất: trồng lúa, ruộng bậc thang, nuôi gia súc và gia cầm

– Lễ hội: nghi lễ được tổ chức trước khi gieo hạt

Dân tộc Khơ-Me

– Dân số: khoảng 1,260,600 người

– Khu vực: các tỉnh đồng bằng sông Mê Kông

– Ngôn ngữ: nhóm Môn-Khơ Me, hệ thống chữ viết

– Hoạt động sản xuất: trồng lúa, nuôi gia súc và gia cầm, làm đường

– Lễ hội: hai lễ hội chính: Chaul Chnam Thmey (Năm mới) và lễ hội mừng ánh trăng.

Work in groups. Choose one of the two… (Làm việc nhóm. Chọn một trong hai dân tộc và nói về họ.)

Gợi ý:

– Khmer people has a population of about 1,260,600 people. They mostly live in provinces of Mekong Delta. Their language is Mon-Khmer group and the writing system. They grow rice, raise cattle and poultry, make sugar for living. They have 2 main festivals: Chaul Chnam Thmey (New Year) và Greeting-the-Moon festival.

– The population of the Bru-Van Kieu people is about 74,500 people. They mostly live in the provinces of Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue. Their language is Mon- Khmer. They grow rice on terraced fields, raise cattle and poultry to earn a living. Their main festival is held before sowing seeds.

Bài 1:

– My own ethnic group is the Viet. The Viot live everywhere in the country. They have the largest population. They have many kinds of food from North to South. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

Bài 2:

– The Kinh, also called the Viet people, is the majority ethnic group of Vietnam, comprising about 86% of the population. The Kinh people settle along the whole Vietnam. Vietnamese is the native language of the Vietnamese (Kinh) people, as well as a first or second language for the many ethnic minorities of Vietnam. Rice cultivation is the main economic activity of the Kinh. They also raise cattle and poultry. They often celebrate a lot of festivals during the year. They have the traditional costumes such as Ao Dai and Ao Ba Ba.

Skills 2 (phần 1→5 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Listening

1. Do you like sticky rice? (Bạn có thích xôi không?)

2. When do we traditionally have sticky rice? (Khi nào chúng ta ăn xôi theo truyền thống?)

Gợi ý:

Gợi ý:

Writing

Hướng dẫn dịch:

Thành phần:

Nếp: 500g

Nghệ: 3 thìa súp đầy

Dừa xay: một cốc

Muối: 1/4 muỗng súp

Ghi chú:

1. Ngâm nếp với nước trong 5 giờ hơn

2. Vo nếp – vắt khô

3. Trộn đều với tinh chất nghệ, chờ 10 phút

4. Thêm dừa và muối, trộn đều

5. Đun 30 phút – kiểm tra độ chín

6. Dùng

Gợi ý:

This delicious dish is very easy to make.

First, you need to soak the sticky rice for at least five hours.

Secondly, you need to rinse rice.

Once the rice is rinsed, remember to mix well with turmeric extract and wait for about ten minutes.

Don’t forget to add coconut and salt, then mix well the mixture well.

Finally steam for 30 minutes and remember to check and see if it’s cooked.

Serve this with salted shredded meat. It’s better to serve hot.

Looking Back (phần 1→6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Vocabulary

Gợi ý:

Gợi ý:

Grammar

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên sống trong nhà sàn. Những ngôi nhà này được xây dựng bằng cây cột và xà. Chúng có 2 hoặc 4 mái, và vài ngôi nhà được trang trí trên các đỉnh và các cạnh. Cửa ra vào nằm bên hông.

Nhà rông thường lớn nhất, cao nhất và là ngôi nhà công phu nhất trong làng. Nó được sử dụng để làm nơi hội họp cho làng, đón khách hoăc như là nơi thờ cúng và những hoạt động lễ hội của làng. Đàn ông độc thân có thể ngủ trong ngôi nhà này.

Gợi ý:

1. What are these houses built on?

2. Where is the entrance?

3. Which house is the largest, tallest and most elaborate building in the village?

4. What is it used for?

5. Who can sleep in this house?

Gợi ý:

1. a → the; 2. a → the; 3. an → the

4. the semi-nomadic life → a semi-nomadic life

5. an → the

Gợi ý:

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn ở Hà Nội và bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về những nhóm dân tộc của Việt Nam, bạn nên đến bảo tàng Dân tộc học. Nó nằm ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận cầu Giấy. Bảo tàng là một trung tâm giá trị cho việc triển lãm và bảo tồn những di sản văn hóa của 54 nhóm dân tộc trong cả nước. Có hàng ngàn vật thể và hình ảnh thể hiện cách sống và những hoạt động sáng tạo của các dân tộc. Hơn nữa, những nhà tiêu biểu này được lấy từ bản gốc và được xây lại trong vườn bảo tàng. Những kiểu nhà này làm theo kiến trúc truyền thống của dân tộc thiểu số. Bảo tàng cũng có nhiều thông tin về tất cả dân tộc khác nhau ở Việt Nam.

Communication

Gợi ý:

A: Are you ready?

B: Yes.

A: What is the population of the largest ethnic group?

B: About 74 million. It’s the Viet or Kinh.

A: Very good! Your turn.

B: OK. What is the population of the smallest group?

A: I think it’s the Odu group.

B: Exactly!

A: So how many ethnic groups do our country have?

B: 54 ethnic groups.

A: Right!

B: And Where is the Museum of Ethology?

A: It’s in Ha Noi.

Project (phần 1→3 trang SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Gợi ý:

– I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: the short blouse, long skirt, scarves, hood.

– I like the Ede’s costumes most. They look simple but elegant and elaborate. Moreover, they also show the beauty of the wearer.

Tùy theo lớp và thầy cô giáo.

Từ khóa tìm kiếm:

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!