Xem Nhiều 6/2023 #️ Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld # Top 9 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart World, Giải Tiếng Anh I Learn Smart World Lớp 8, Giải Bài Tập Smart World 6, Giải Smart World 6, Giải Smart World 9, Giải Bài Tập Smart World 7, Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Giải Smart World 7 Workbook, Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 8 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 6 Sách Giải Bài Tập, Giải Smart World 6 Theme 2, Smart World 6 Workbook Giải, Smart World 8 Workbook Giải, Smart World 8 Student’s Book Giải, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 7 Student Book Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Sách I Learn Smart World 6, Giải Bài Tập I Learn Smart World 7 Workbook, I Learn Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, I Learn Smart World 9 Workbookk Giải Bài Tập, Giải Bài Tâp I Learn Smart World 8 Workbook, Giải Smart World 7 Workbook Theme 1, I Learn Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 7 Student’s Book Giải, Giải Smart World 7 Studen’s Book, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập Trang 93, Giải Sách I Learn Smart World 6 Workbook, Giải I Learn Smart World 6 Workbook Trang 26-27, Giải Bài Tập I Learn Smart World 9 Workbook Trang 19, Giải I-learn Smart World 7 Student Book, Smart World 6 Workbook Giải Bài Flyer8- Test 1-part1, Bài Tập Giải ô Chữ Tiếng Anh, Bài Giải Tiếng Anh, Giải Bài Tiếng Anh Lớp 7 Them 6, Bài Giải Tiếng Anh Lớp 3, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7, Bài Giải Tiếng Anh Lớp 7, Giải Bài Tập Tiếng Anh, Giải Tiéng Anh 8, Tiếng Anh Lớp 4 Giải Bài Tập, Tiếng Anh 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Tiếng Anh 1, Giải Bài Tập Tiếng A N H, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Giải Tiếng Anh 1 Đại Học, Giải Bài Tập Tiếng Anh 9, Giải Tiếng Anh 6, Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh Life, Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Mai Lan Hương, Giải Bài Tập Tiếng Anh A1 Unit7, Giải Bài Tập Tiếng Việt Tập 2, Giải Bài Tập Tiếng Nhật, Giải Bài Tập Tiếng Anh Trí Lớp 6 Có Đáp An Unit 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh Solutions 2nd, Giai 30 De On Luyen Hsg Tieng Anh 6, Giải Bài Tập Luu Hoằng Trí Tiêng Anh 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hằng Trí Lớp 8, Giải Sgk Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Mai Lan Hương, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Giải Bài Tập Tiếng Nhật Lớp 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 chúng tôi Giải Bài Tập 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa, Báo Cáo Giải Trình Tiếng Anh, Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Của Lưu Hoằng Trí In Lần Thứ 5, Bài Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Của Mai Lan Hương, Giải Bài Tập Tiếng Anh Solutions 2f, Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Sách Giải Tiếng Anh Lớp 7, Nguyên Tắc Smart, I Learn Smart 9, Smart Work 7, Smart Book 8, Đáp án Smart World 6, Smart World, Iot Smart Marrin, Smart World 6, Mẫu Đồ án Smart Home, Smart Home, Smart World 8, Sbt Ts Smart Work, Smart Start 2, Smart Word, Smart Start 3, Iot Smart Building, Smart Start 1, Smart World 7, Tiêu Chí Smart, 5 Tiêu Chí Smart,

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart World, Giải Tiếng Anh I Learn Smart World Lớp 8, Giải Bài Tập Smart World 6, Giải Smart World 6, Giải Smart World 9, Giải Bài Tập Smart World 7, Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Giải Smart World 7 Workbook, Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 8 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 6 Sách Giải Bài Tập, Giải Smart World 6 Theme 2, Smart World 6 Workbook Giải, Smart World 8 Workbook Giải, Smart World 8 Student’s Book Giải, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 7 Student Book Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Sách I Learn Smart World 6, Giải Bài Tập I Learn Smart World 7 Workbook, I Learn Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, I Learn Smart World 9 Workbookk Giải Bài Tập, Giải Bài Tâp I Learn Smart World 8 Workbook, Giải Smart World 7 Workbook Theme 1, I Learn Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 7 Student’s Book Giải, Giải Smart World 7 Studen’s Book, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập Trang 93, Giải Sách I Learn Smart World 6 Workbook, Giải I Learn Smart World 6 Workbook Trang 26-27, Giải Bài Tập I Learn Smart World 9 Workbook Trang 19, Giải I-learn Smart World 7 Student Book, Smart World 6 Workbook Giải Bài Flyer8- Test 1-part1, Bài Tập Giải ô Chữ Tiếng Anh, Bài Giải Tiếng Anh, Giải Bài Tiếng Anh Lớp 7 Them 6, Bài Giải Tiếng Anh Lớp 3, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7, Bài Giải Tiếng Anh Lớp 7, Giải Bài Tập Tiếng Anh, Giải Tiéng Anh 8, Tiếng Anh Lớp 4 Giải Bài Tập, Tiếng Anh 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Tiếng Anh 1, Giải Bài Tập Tiếng A N H, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Giải Tiếng Anh 1 Đại Học, Giải Bài Tập Tiếng Anh 9, Giải Tiếng Anh 6,

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart World

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart World, Giải Tiếng Anh I Learn Smart World Lớp 8, Giải Bài Tập Smart World 6, Giải Smart World 9, Giải Smart World 6, Giải Bài Tập Smart World 7, Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 6 Sách Giải Bài Tập, Giải Smart World 7 Workbook, Smart World 8 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 8 Workbook Giải, Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, Giải Smart World 6 Theme 2, Smart World 6 Workbook Giải, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập, Giải Bài Tâp I Learn Smart World 8 Workbook, Smart World 7 Student’s Book Giải, I Learn Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Sách I Learn Smart World 6, Giải Smart World 7 Workbook Theme 1, I Learn Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Giải Bài Tập I Learn Smart World 7 Workbook, Smart World 7 Student Book Giải Bài Tập, I Learn Smart World 9 Workbookk Giải Bài Tập, Smart World 8 Student’s Book Giải, Giải Smart World 7 Studen’s Book, Giải Bài Tập I Learn Smart World 9 Workbook Trang 19, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập Trang 93, Giải Sách I Learn Smart World 6 Workbook, Giải I Learn Smart World 6 Workbook Trang 26-27, Giải I-learn Smart World 7 Student Book, Smart World 6 Workbook Giải Bài Flyer8- Test 1-part1, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld, Smart World 6, Smart World 8, Smart World, Smart World 7, Đáp án Smart World 6, Smart World 7 Workbook Pdf, I Learn Smart World, I Learn Smart World 9, Smart World 6 Workbook Pdf, Đáp án I Learn Smart World 7, Smart World Workbook 6, Đáp án I Learn Smart World, I Learn Smart World 7, Ilearn Smart World 7, I-learn Smart World 6, I Learn Smart World 8, Đáp án I Learn Smart World 6, Smart World 6 Theme 3, Ilearn Smart World 6, Kết Quả Smart World Workbook 6, I Learn Smart World O Worknook, Smart World 6 Theme 3 Lesson3, Work Book Smart World 40,41, I Learn Smart World 9 Workbook, I-learn Smart World 6 Workbook Pdf, Smart World 7 Student’s Book Pdf, Smart World 7 Student’s Book, Smart World Student Book 8, Smart World 7 Students Book Pdf, Work Book Smart World, Work Book 7 Smart World, I-learn Smart World 7 Inter, Smart World 6 Student’s Book Pdf, I Learn Smart World 6 Workbook, I-learn Smart World 7 Workbook, Ilearn Smart World Grade 6 Thêm 1, I-learn Smart World Grade 6, I-learn Smart World 9 Student Book, Smart World Student Book 6 Theme 5, I Learn Smart World 9 Teacher Book, I Learn Smart World 8 Student Book Pdf, I-learn Smart World 6 Student Book Pdf, I Learn Smart World 7 Student’s Book, Bài B Phần Story Sách Smart World 6 Workbook Theme2 Leson3 Lớp 6, Bài B Phần Story Sách Smart World 6 Workbook Theme2 Leson3, Giai Ilearn Mart World Lop 6 Workbook, Giáo Trình Tiếng Anh Our World, Giải Sách Solutions 2nd Pages 100 Unit 10c Gateway To The New World, Giáo Trình Tiếng Anh Explore Our World, Giáo Trình Tiếng Anh Explore Our World 1, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Bài Giải Tiếng Anh Lớp 7, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh 9, Bài Giải Tiếng Anh, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7, Bài Giải Tiếng Anh Lớp 3, Bài Tập Giải ô Chữ Tiếng Anh, Giải Bài Tập Tiếng A N H, Giải Tiếng Anh 1 Đại Học, Tiếng Anh Lớp 4 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 7 Giải Bài Tập, Giải Tiéng Anh 8, Giải Tiếng Anh 6, Giải Bài Tiếng Anh Lớp 7 Them 6, Giải Bài Tập Tiếng Anh,

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart World, Giải Tiếng Anh I Learn Smart World Lớp 8, Giải Bài Tập Smart World 6, Giải Smart World 9, Giải Smart World 6, Giải Bài Tập Smart World 7, Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 6 Sách Giải Bài Tập, Giải Smart World 7 Workbook, Smart World 8 Workbook Giải Bài Tập, Smart World 8 Workbook Giải, Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, Giải Smart World 6 Theme 2, Smart World 6 Workbook Giải, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập, Giải Bài Tâp I Learn Smart World 8 Workbook, Smart World 7 Student’s Book Giải, I Learn Smart World 7 Workbook Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Sách I Learn Smart World 6, Giải Smart World 7 Workbook Theme 1, I Learn Smart World 6 Workbook Giải Bài Tập, Giải Bài Tập I Learn Smart World 7 Workbook, Smart World 7 Student Book Giải Bài Tập, I Learn Smart World 9 Workbookk Giải Bài Tập, Smart World 8 Student’s Book Giải, Giải Smart World 7 Studen’s Book, Giải Bài Tập I Learn Smart World 9 Workbook Trang 19, I Learn Smart World 9 Workbook Giải Bài Tập Trang 93, Giải Sách I Learn Smart World 6 Workbook, Giải I Learn Smart World 6 Workbook Trang 26-27, Giải I-learn Smart World 7 Student Book, Smart World 6 Workbook Giải Bài Flyer8- Test 1-part1, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld, Smart World 6, Smart World 8, Smart World, Smart World 7, Đáp án Smart World 6, Smart World 7 Workbook Pdf, I Learn Smart World, I Learn Smart World 9, Smart World 6 Workbook Pdf, Đáp án I Learn Smart World 7, Smart World Workbook 6, Đáp án I Learn Smart World, I Learn Smart World 7, Ilearn Smart World 7, I-learn Smart World 6, I Learn Smart World 8, Đáp án I Learn Smart World 6,

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

SKU: 8935092760667

Khả dụng: Còn hàng

Loại sản phẩm: SÁCH

Nhà cung cấp: Hồng Ân

Thông tin chi tiết

Mã hàng

8935092760667

Tên nhà cung cấp

Hồng Ân

Tác giả

Nhiều Tác Giả

NXB

Tổng Hợp TP.HCM

Năm XB

2014

Trọng lượng(gr)

180

Kích thước

16 x 24

Số trang

134

Hình thức

Bìa Mềm

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

Là cuốn sách nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình làm bài tập tiếng anh được dễ dàng, các em có thể so sánh lại kết quả làm bài tập của mình, nhằm giúp em phát hiện lỗi sai và sửa chữa, nắm chắc kiến thức anh văn.

Trân trọng kính chào các khách hàng của Nhà sách trực tuyến Nhanvan.vn.

Hiện nay, do mức chiết khấu trên website chúng tôi đang là rất cao, đặc biệt vào các thời điểm có chương trình khuyến mãi. Do đó, số lượng sản phẩm giảm KHỦNG có giới hạn nhất định, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng của chúng tôi chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn hàng mua Số lượng” và việc xuất hóa đơn GTGT như sau:

1. Đơn hàng được xem là “đơn hàng mua sỉ” khi thoả các tiêu chí sau đây:

– Tổng giá trị các đơn hàng trong ngày có giá trị: từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở lên.

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có 1 sản phẩm có tổng số lượng từ 10 trở lên (Cùng 1 mã hàng).

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có tổng số lượng sản phẩm (đủ loại) từ 20 sản phẩm trở lên và Số lượng mỗi tựa từ 5 trở lên (Cùng 1 mã hàng) . Không áp dụng cho mặt hàng Văn Phòng Phẩm .

Lưu ý: Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoại, cùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

2. Chính sách giá (% chiết khấu giảm giá). Đây là chính sách chung chỉ mang tính tương đối. Xin quý khách vui lòng liên lạc với Nhân Văn để có chính sách giá chính xác nhất:

– Đối với Nhóm hàng sách độc quyền Nhân Văn : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 40%.

– Đối với Nhóm hàng sách của các nhà cung cấp trong nước : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 30%.

– Đối với Nhóm hàng sách từ NXB Giáo Dục, Kim Đồng, Oxford và Đại Trường Phát : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

– Đối với Nhóm hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, dụng cụ học sinh: áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 15%.

– Đối với Nhóm hàng giấy photo, sản phẩm điện tử, văn hóa phẩm : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh chúng tôi để có chính sách tốt nhất: 028.36007777 hoặc 0949460880, Từ thứ 2 đến thứ 7: 8:30 am – 8 pm hoặc Email: sale@nhanvan.vn.

3. Đối với việc thanh toán đơn hàng sỉ và xuất hóa đơn GTGT:

– Khách hàng mua SÁCH và VĂN PHÒNG PHẨM đơn hàng sỉ hoặc có nhu cầu xuất hóa đơn GTGT phải thanh toán trước cho Nhân Văn từ 50 – 100% giá trị đơn hàng, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

– Đối với mặt hàng HÓA MỸ PHẨM và BÁCH HÓA. Khách hàng mua hàng với số lượng trên 5 hoặc đơn HÀNG sỉ phải thanh toán cho Nhân Văn 100% giá trị đơn hàng. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

(Chính sách mua sỉ có thể thay đổi tùy theo thời gian thực tế)

– Điểm NV-POINT sẽ được tích lũy vào tài khoản khách hàng sau khi đơn hàng hoàn tất tức khách hàng đã thanh toán và nhận đơn hàng thành công.

– Mỗi đơn hàng hoàn tất sẽ nhận 1% điểm thưởng trên tổng giá trị đơn hàng.

– Với mỗi 10.000đ phát sinh trong giao dịch khách hàng sẽ nhận tương ứng với 100 NV-POINT.

– Điểm NV-POINT có thể dùng để ĐỔI THƯỞNG hoặc TRỪ TRỰC TIẾP vào đơn hàng theo quy ước 1 NV-POINT = 1 VND sử dụng để mua hàng tại hệ thống Siêu Thị Nhà Sách Nhân Văn và mua sắm online tại website https://nhanvan.vn (Lưu ý: NV-POINT không quy đổi thành tiền mặt)

– Ngày 31/12 hàng năm, Nhân Văn sẽ thực hiện thiết lập lại Điểm Tích Lũy NV-POINT và hạng thành viên cho tất cả tài khoản.

ĐẶC BIỆT

– Cơ chế tích điểm mới áp dụng ĐỒNG NHẤT với tất cả thành viên khi tham gia trải nghiệm mua sắm tại hệ thống Siêu Thị Nhà Sách Nhân Văn và mua sắm online tại website https://nhanvan.vn

– Với khách hàng lần đầu tiên đăng ký, sau khi đơn hàng đầu tiên hoàn tất tức khách hàng đã thanh toán và nhận đơn hàng thành công, khách hàng sẽ nhận ngay 3 VOUCHER mua sắm qua email và áp dụng cho cả online lẫn offline, bao gồm:

+ Voucher giảm 20K cho đơn hàng từ 100K

+ Voucher giảm 50K cho đơn hàng từ 200K

+ Voucher giảm 100K cho đơn hàng từ 600K

– Nhà Sách Nhân Văn sẽ tặng quà đặc biệt nhân ngày Sinh Nhật Khách Hàng.

– Tận hưởng các ưu đãi đặc biệt dành cho chương trình thành viên áp dụng ĐỒNG NHẤT cả khi trải nghiệm mua sắm tại hệ thống Nhà Sách Nhân Văn và cả trên website https://nhanvan.vn

Sẽ có chương trình ” Member Day” ưu đãi đặc biệt diễn ra vào NGÀY 15 HÀNG THÁNG với nhiều ưu đãi, quà tặng dành tặng khách hàng đã đăng ký thành viên và mua sắm trực tiếp tại hệ thống Nhà Sách Nhân Văn và mua trên https://nhanvan.vn

– Điểm tích lũy NV-POINT không quy đổi thành tiền mặt.

– Trường hợp đơn hàng bị hủy/trả hàng thì sẽ không được tính điểm tích lũy NV-POINT.

– Điểm NV-Point hiện tại của khách hàng (được tích lũy từ việc mua hàng/tham gia trò chơi/ưu đãi chương trình) sẽ giữ nguyên để sử dụng đổi thưởng quà tặng.

– Điểm và thông tin cá nhân được cập nhật chính thức sau khi giao dịch hoàn tất và sau khi khách hàng nhận được hàng.

– Điểm NV-POINT sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

– Điểm tích luỹ theo năm và hạng thành viên được xét lại mỗi năm 1 lần.

– Trường hợp NV-POINT đã được dùng để đổi quà tặng sẽ không được hoàn trả lại.

– Nhà Sách Nhân Văn không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ và không chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

– Nhà Sách Nhân Văn có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình khách hàng thành viên chúng tôi mà không cần báo trước.

Ưu đãi giảm giá theo hạng thẻ được áp dụng tại tất cả chuỗi hệ thống Nhà Sách Nhân Văn hoặc mua tại Website https://nhanvan.vn

– Nhà Sách Nhân Văn sẽ xét duyệt hạng thành viên của khách hàng dựa trên tổng giá trị đơn hàng tích lũy sau khi mua hàng.

– Chương trình “Quà Tặng Sinh Nhật Đặc Biệt” áp dụng cho thành viên có phát sinh ít nhất 1 giao dịch trong 12 tháng gần nhất.

– Voucher quà tặng sinh nhật chỉ áp dụng duy nhất 01 lần cho 01 hóa đơn tại tất cả chuỗi hệ thống Nhà Sách Nhân Văn hoặc mua tại Website https://nhanvan.vn

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website https://nhanvan.vn hoặc hotline 028 3600 7777

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3, Unit 6.

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Li Li: This is my new school. Mai: Is it big? Li Li: Yes, it is.Bài dịch: Li Li: Đây là trường mới của tôi. Mai: Nó lớn quá ta! Li Li: Um, đúng rồi.

2. Look and say. (Nhìn và nói.)

Is your book big? Quyển sách của bạn lớn chứ?

Yes, it is. Vâng, nó lớn.

No, it isn’t. It’s small. Không. Nó nhỏ.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

A: Is your schoolbag small? Cái cặp của bạn nhỏ chứ?

B: No, it isn’t. It’s big. Không. Nó lớn.

4. Listen and check. (Nghe và kiểm tra.)

1.b 2. b

5. Say it right. (Phát âm chuẩn.)

schoo l (trường) big (lớn) this (đây) sma ll (nhỏ) book (sách) th at (đó)

6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết.)

1. This is my pen. It is small. Đây là cây viết máy của tôi. Nó nhỏ.

2. A: Is your book big? Quyển sách của bạn lớn không? B: Yes, it is. Vâng, nó lớn.

7. Read aloud. (Đọc to.)

stand up now and open your book. Read aloud and then sit down.

Close your book and look at me. Let’s sing a song of A, B, C.

Lets say goodbye to Miss White, To our class and that is fine.

Bài dịch:

Bây giờ các em đứng lên và mở sách ra. Đọc lớn và sau đó ngồi xuống.

Đóng sách lợi và nhìn cô giáo. Hát bài hát nói về chữ cái A, B, C . . .

Nào chúng to chào tạm biệt cô White, Tạm biệt lớp của chúng mình và thế là rốt tốt rồi.

SECTION B (PHẦN B)

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Open your book, please. Xin mở sách ra.

Close your book, please. Vui lòng đóng sách lại.

May I go to out? Em xin phép đi ra ngoài được chứ?

Sure. Được rồi.

2. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Sit down, please. Xin mời ngồi.

Open your book, please. Xin mở sách ra.

Close your book, please. Vui lòng đóng sách lại.

May I go to out? Em xin phép đi ra ngoài được chứ?

3. Listen and number. (Nghe và viết số.)

a. 2 b. 1 c. 3 d. 4

4. Read and match. (Đọc và nối.)

1. Is your school big? Yes, it is.Bài dịch: Trường của bọn có lớn không? Vâng, nó rất lớn.

2. May I go out?Bài dịch: Em xin phép đi ra ngoài được không ạ?

3. Close your book, please.Bài dịch: Làm ơn đóng sách lại.

5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết.)

Write about your school objects. Viết về các dụng cụ của trường em.

6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

1. Circle the odd one out. (Khoanh tròn từ không cùng loại.)

1.name 2. It’s 3. that 4. ruler

2. Reorder the sentences to make a dialogue. (Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại.)

1. Is this your school? Đây là trường của bạn hả?

2. Yes, it is. And that is my classroom. Vâng, đúng rồi. Và đây là lớp của tôi.

3. Is it big? Nó lớn không?

4. No, it isn’t. It’s small. Không. Nó rất nhỏ.

5. Your school is big. Your classroom is small. Trường của bạn lớn. Lớp của bạn nhỏ.

3. Reorder the letters to make words. (Sắp xếp các chữ cái thành từ có nghĩa.)

1. class 2. eraser 3. school

4. Complete the sentences and read aloud. (Hoàn thành câu và đọc to.)

1. This is my school. Đây là trường của tôi.

2. That is my book. Đó là sách của tôi.

3. My book is small. Quyển sách của tôi nhỏ.

5. Complete the dialogue. (Hoàn thành đoạn hội thoại.)

1. school 2. name 3. it’s 4. big 5. No

6. Let’s match. (Nối hình với câu cho phù hợp.)

1.c 2. d 3. a 4. B

7. Write the sentences. (Nhìn hình viết câu.)

1. stand up, please. Xin mời đứng lên.

2. Open the door. Mở cửa ra.

8. Read and match. (Đọc và nối cho phù hợp.)

1.c 2. b 3. A

9. Look at the pictures and complete the sentences. (Nhìn tranh và hoàn thành câu.)

This is my school. Its name is Sao Mai School. Đây là trường của tôi. Tên của nó là trường Sao Mai.

This is my classroom. it is small. Đây là lớp của tôi. Nó nhỏ.

My bag is small. My book is big. Cái cặp của tôi nhỏ. Quyển sách của tôi lớn.

10. Look and write. (Nhìn và viết.) Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Smart Eworld trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!