Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Bài Tập Trang 131 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Trừ Phân Số # Top 5 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Bài Tập Trang 131 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Trừ Phân Số # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Trang 131 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Trừ Phân Số mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập SGK Toán lớp 4

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 4: Luyện tập phép trừ phân số

Hướng dẫn giải tiết Luyện tập phép trừ phân số – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 131) ÔN LẠI KIẾN THỨC:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 131 SGK Toán 4 tập 2

Tính:

a)

b)

c)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

a) Tính:

b) Tính:

c) Tính:

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 131 SGK Toán 4 tập 2

Tính:

a)

b)

c)

d)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

a) Tính:

b) Tính:

c) Tính:

d) Tính:

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 131 SGK Toán 4 tập 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu:

a)

b)

c)

Phương pháp giải:

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số thích hợp rồi thực hiện phép trừ hai trừ hai phân số như thông thường.

a)

b)

c)

Giải Toán lớp 4 Bài 4 trang 131 SGK Toán 4 tập 2

Rút gọn rồi tính:

a)

b)

c)

d)

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép trừ hai phân số như thông thường.

a) Rút gọn:

Tính:

b) Rút gọn:

Tính:

c) Rút gọn:

Tính:

d) Rút gọn:

Tính:

Giải Toán lớp 4 Bài 5 trang 131 SGK Toán 4 tập 2

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là

Phương pháp giải:

Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày = thời gian để học và ngủ của Nam – thời gian học của Nam.

Thời gian ngủ của bạn Nam chiếm số phần của một ngày là:

Đáp số:

Giải bài tập phép trừ phân số

Giải Bài Tập Trang 55 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung Phép Cộng Trừ Số Thập Phân

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5: Phép trừ số thập phân

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân

Giải vở bài tập Toán 5 bài 54: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Tính

a) 605,26 + 217,3

b) 800,06 + 384,48

c) 16,39 + 5,25 – 10,3

Câu 2: Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

Câu 4: Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

Câu 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

Câu 2: Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Câu 4:

Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được: 13,25 – 1,5 = 11,75 km

Hai giờ đầu người đó đi được: 13,25 + 11,75 = 20 km

Giờ thứ ba người đó đi được: 36 – 25 = 11 km

Đáp số: 11 km

Câu 5:

Tóm tắt:

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2 và 3,3

Giải Toán Lớp 4 Trang 130 Phép Trừ Phân Số, Đáp Số Bài 1,2,3 Sgk

Cung cấp lời giải toán lớp 4 trang 130 bao gồm phương pháp giải, đáp số sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức về quy đồng phân số, rút gọn phân số, cách thực hiện phép trừ hai phân số với mẫu số khác nhau và ứng dụng vào việc giải bài tập trong SGK, SBT, làm tốt hơn các bài kiểm tra toán trên lớp sau này.

Giải toán 4 trang 130 SGK, chi tiết lời giải toán lớp 4 bài phép trừ phân số trang 130

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 130 (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán lớp 4 phép trừ phân số trang 130 SGK, bài 1

Đề bài:Tính:

Phương pháp giải:Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta thực hiện các bước như sau:– Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số để đưa các chúng về cùng mẫu số– Bước 2: Lấy tử số của phân số thứ nhất đem trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án:Đáp án:

2. Giải toán lớp 4 trang 130 phép trừ phân số

Đề bài:Tính:

Phương pháp giải:– Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số để đưa chúng về các phân số có cùng mẫu số– Bước 2: Lấy tử số của phân số thứ nhất đem trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu.

Đề bài:

3. Giải toán 4 trang 130 SGK, bài 3

Trả lời:

Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Đề bài: Trả lời:

Phương pháp giải:Muốn biết diện tích để trồng cây xanh chiếm bao nhiêu phần diện tích công viên, ta lấy số phần diện tích đã trồng hoa và cây xanh đem trừ đi số phần diện tích trồng hoa.

Đề bài: Trả lời:

Đáp án:Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần diện tích công viên là:

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 130 ngắn gọn

* Giải bài tập 1 toán lớp 4 phép trừ phân số trang 130 SGK

Tính :

* Giải bài tập 2 toán lớp 4 trang 130 SGK

* Giải bài tập 3 toán 4 trang 130 SGK

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-130-sgk-toan-4-phep-tru-phan-so-tiep-theo-38544n.aspx

giai toan lop 4 trang 130

, Giai toan 4 trang 130, Giai toan lop 4 phep tru phan so trang 130,

Bài Tập Toán Lớp 5: Phép Trừ Số Thập Phân

Giải bài tập Toán lớp 5 Chương 2

Phép trừ số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Phép trừ số thập phân bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính trừ hai hay nhiều số thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 2 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Phép trừ số thập phân

Câu 1:

Tính:

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 487,36 – 95,74

b) 65,842 – 27,86

c) 642,78 – 213,472

d) 100 – 9,99

Câu 3:

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a)

b)

Câu 4:

Tìm x:

a) X + 5,28 = 9,19

b) X +37,66 = 80,94

c) X – 34,87 = 58,21

d) 76,22 – X = 38,08

Câu 5:

a) Tính theo mẫu:

b) Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a – b – c = a – ( …. + …. )

a – (b + c ) = a – …. – ….

a) 85,24 – 47,58 ….. 85,24 – 58,47

b) 51,2 – 12,4 – 10,6 ….. 51,2 – (12,4 + 10,6)

c) 35,81 – 19,54 …… 45,81 – 19,54

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Phép trừ số thập phân

Câu 1:

Chú ý: Có thể viết thêm chữ số 0 để số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ và của số trừ bằng nhau, rồi thực hiện phép trừ.

Câu 2:

Câu 3:

a)

b)

Câu 4:

a) X + 5,28 = 9,19

X= 9,19 – 5,28

X= 3,91

b) X +37,66 = 80,94

X = 80,94 – 37,66

X = 43,28

c) X – 34,87 = 58,21

X = 58,21 + 34,87

X = 93,08

d) 76,22 – X = 38,08

X = 76,22 – 38,08

X = 38,14

Câu 5:

a)

b) a – b – c = a – (b + c)

a – (b + c) = a – b – c

Chú ý: Học sinh có thể tính hiệu rồi so sánh các hiệu hoặc có thể xét:

Trong hai hiệu có cùng số bị trừ, hiệu nào có số bị trừ lớn hơn thì hiệu đó lớn hơn.

b) 51,2 – 12,4 – 10,6 = 51,2 – (12,4 + 10,6)

Chú ý: HS có thể tính giá trị từng biểu thức rồi so sánh các giá trị đó hoặc áp dụng nhận xét:

a – b – c = a – (b + c)

c) 35,81 – 19,54 < 45,81 – 19,54

Chú ý: HS có thể tính hiệu rồi so sánh các hiệu hoặc có thể nhân xét:

Trong hai hiệu có cùng số trừ, hiệu nào có số bị trừ lớn hơn thì hiệu đó lớn hơn.

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Trang 131 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Trừ Phân Số trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!