Xem Nhiều 3/2023 #️ Giải Bài Tập Trang 74 Sgk Toán 4: Luyện Tập Nhân Với Số Có Ba Chữ Số # Top 11 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Giải Bài Tập Trang 74 Sgk Toán 4: Luyện Tập Nhân Với Số Có Ba Chữ Số # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Trang 74 Sgk Toán 4: Luyện Tập Nhân Với Số Có Ba Chữ Số mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 4: Luyện tập nhân với số có ba chữ số

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 4: Luyện tập nhân với số có 3 chữ số là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4: Nhân với số có ba chữ số

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 74)

BÀI 1. Tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 74/SGK Toán 4)

a) 345 × 200 b) 237 × 24 c) 403 × 346

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính để được kết quả như sau:

a) 345 × 200 = 69000 b) 237 × 24 = 5688

c) 403 × 346 = 139438

BÀI 2. Tính: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 74/SGK Toán 4)

a) 95 + 11 × 206 b) 95 × 11 + 206

c) 95 × 11 × 206

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) 95 + 11 × 206 = 95 + 2266 = 9361

b) 95 × 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251

c) 95 × 11 × 206 = 1045 × 206 =215270

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 74/SGK Toán 4) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 142 × 12 + 142 × 18

b) 49 × 365 – 39 × 365

c) 4 × 18 × 25

a) 142 × 12 + 142 × 18 = 142 × (12 + 18)

= 142 × 30 = 4260

b) 49 × 365 – 39 × 365 = (49 – 39) × 365

= 10 × 365 = 3650

c) 4 × 18 × 25 = 18 × (4 × 25) = 18 × 100 = 1800

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 74/SGK Toán 4)

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Số bóng điện lắp đủ cho 32 phòng học là:

8 × 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 × 256 = 896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 74/SGK Toán 4)

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức: S = a × b (a, b cùng một đơn vị đo)

a) Tính S, biết: a = 12cm, b = 5cm;

a = 15m, b = 10m.

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên mấy lần?

a) Với a = 12 cm, b = 5 cm thì S = 12 × 5 = 60 (cm 2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 × 10 = 150 (m 2)

b) Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là: a × 2

Diện tích hình chữ nhật mới là: a × 2 × b = (a × b) × 2 = S × 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần.

Các bạn tham khảo và luyện tập:Giải vở bài tập Toán 4 bài 63: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Toán Lớp 4 Trang 74: Luyện Tập Nhân Với Số Có Ba Chữ Số

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 4: Luyện tập nhân với số có 3 chữ số là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải bài tập Toán 4 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 74)

Giải Toán lớp 4 trang 74 bài 1

a) 345 × 200

b) 237 × 24

c) 403 × 346

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính để được kết quả như sau:

a) 345 × 200 = 69000

b) 237 × 24 = 5688

c) 403 × 346 = 139438

a) 95 + 11 × 206

b) 95 × 11 + 206

c) 95 × 11 × 206

Phương pháp giải:

– Biểu thức chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải.

– Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) 95 + 11 × 206 = 95 + 2266 = 9361

b) 95 × 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251

c) 95 × 11 × 206 = 1045 × 206 =215270

Giải Toán lớp 4 trang 74 bài 3

a) 142 × 12 + 142 × 18

b) 49 × 365 – 39 × 365

c) 4 × 18 × 25

Phương pháp giải

Áp dụng công thức: a × b + a × c = a × (b + c)

b) Áp dụng công thức: a × c − b × c = (a − b) × c

c) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 18.

a) 142 × 12 + 142 × 18 = 142 × (12 + 18)

= 142 × 30 = 4260

b) 49 × 365 – 39 × 365 = (49 – 39) × 365

= 10 × 365 = 3650

c) 4 × 18 × 25 = 18 × (4 × 25) = 18 × 100 = 1800

Giải Toán lớp 4 trang 74 bài 4

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tính số bóng điện lắp cho 32 phòng học ta lấy số bóng điện lắp cho 1 phòng học nhân với 32.

– Tính số tiền phải trả ta lấy giá tiền của 1 bóng điện nhân với bóng điện lắp cho 32 phòng học.

Cách 2 :

– Tính số tiền để mua bóng điện cho 1 phòng học ta lấy giá tiền của 1 bóng điện nhân với số bóng đèn của mỗi phòng học.

– Tính số tiền phải trả ta lấy số tiền để mua bóng điện cho 1 phòng học nhân với 32.

Cách 1

Số bóng điện lắp đủ cho 32 phòng học là:

8 × 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 × 256 = 896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng.

Cách 2

Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là:

3500 × 8=28000 (đồng)

Số tiền mua bóng điện cho cả trường là:

28000 × 32 = 896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng.

Giải Toán lớp 4 trang 74 bài 5

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức: S = a × b (a, b cùng một đơn vị đo)

a) Tính S, biết: a = 12cm, b = 5cm;

a = 15m, b = 10m.

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên mấy lần?

Phương pháp giải:

– Thay chữ bằng số rồi tính diện tích S.

– Tính chiều dài mới rồi tính diện tích hình chữ nhật mới, sau đó so sánh với diện tích hình chữ nhật ban đầu.

a) Với a = 12 cm, b = 5 cm thì S = 12 × 5 = 60 (cm 2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 × 10 = 150 (m 2)

b) Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là: a × 2

Diện tích hình chữ nhật mới là: a × 2 × b = (a × b) × 2 = S × 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần.

Bài tập Nhân với số có ba chữ số

Giải Vở Bài Tập Toán 3 Bài 53: Nhân Số Có Ba Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 53: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số Giải vở bài tập Toán 3 tập 1 Giải vở bài tập Toán 3 bài 53 trang 63 SBT Toán 3 tập 1 giúp các em học sinh biết cách thực hiện …

Giải vở bài tập Toán 3 bài 53: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 tập 1

Giải vở bài tập Toán 3 bài 53

trang 63 SBT Toán 3 tập 1 giúp các em học sinh biết cách thực hiện nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số; kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán một phép tính. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

312 ⨯ 2

210 ⨯ 4

301 ⨯ 3

142 ⨯ 4

127 ⨯ 3

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

121 ⨯ 4

201 ⨯ 3

117 ⨯ 5

106 ⨯ 7

270 ⨯ 3

Câu 3. Có 8 hàng, mỗi hàng xếp 105 vận động viên. Hỏi có tất cả bao nhiêu vận động viên?

Câu 4. Tìm x:

a. x : 4 = 102

b. x : 7 = 118

Đáp án và hướng dẫn giải Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Bài giải

Số vận động viên có trong 8 hàng là :

105 ⨯ 8 = 840 (vận động viên)

Đáp số: 840 vận động viên

Câu 4.

a. x : 4 = 102 b. x : 7 = 118

x = 102 ⨯ 4 x = 118 ⨯ 7

x = 408 x = 826

Bài 1, 2, 3 Trang 73 (Nhân Với Số Có Ba Chữ Số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

(a) ;523 times 305;) (b);308 times 563;) (c) ;1309 times 202.)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Lời giải chi tiết: Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các phép tính để chọn phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 (vì 456 x 0 = 0) nên ta thường không viết tích riêng này mà viết gọn như cách thứ ba (tích riêng 912 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất).

Vậy: Ô thứ nhất ghi S ; Ô thứ hai ghi S ; Ô thứ ba ghi Đ.

Bài 3

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tính số gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày ta lấy số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 375.

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

– Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày ta lấy số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 10.

Cách 2 :

– Tính số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 10 ngày ta lấy số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 10.

– Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày ta lấy số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 10 ngày nhân với 375.

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

Lời giải chi tiết: Cách 1 :

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho (375) con gà mái đẻ trong (1) ngày là:

(104 times 375 = 39;000;(g))

(39;000g = 39kg)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho (375) con gà mái đẻ trong (10) ngày là:

(39 times 10 = 390;(kg))

Đáp số: (390 kg).

Cách 2 :

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho (1) con gà mái đẻ trong (10) ngày là:

(104 times 10 = 1040;(g))

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho (375) con gà mái đẻ trong (10) ngày là:

(1040 times 375 = 390;000;(g))

(390;000g = 390kg)

Đáp số: (390 kg).

chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Trang 74 Sgk Toán 4: Luyện Tập Nhân Với Số Có Ba Chữ Số trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!