Xem Nhiều 12/2022 #️ Giải Bài Tập Trang 84 Sgk Toán 4: Chia Cho Số Có Hai Chữ Số / 2023 # Top 20 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 12/2022 # Giải Bài Tập Trang 84 Sgk Toán 4: Chia Cho Số Có Hai Chữ Số / 2023 # Top 20 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Trang 84 Sgk Toán 4: Chia Cho Số Có Hai Chữ Số / 2023 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải hay môn Toán lớp 4 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp)

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4: Thương có chữ số 0

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Chia cho số có hai chữ số (Tiếp theo) (bài 1, 2 trang 84/SGK Toán 4)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

10105 : 43 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

101 chia 43 được 2, viết 2;

2 nhân 3 bằng 6, 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 nhớ;

2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9; 10 trừ 9 bằng;

Hạ 0 được 150; 150 chia 43 được 3 viết 3;

3 nhân 3 bằng 9, 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1;

3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13; 15 trừ 13 bằng 2, viết 2; hạ 2

Hạ 5, được 215; 215 chia 43 được 5, viết 5;

5 nhân 3 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;

5 nhân 4 bằng 20, thêm 1 bằng 21; 21 trừ 21 bằng 0, viết 0.

Vậy 10105 : 43 = 235

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 84/SGK Toán 4)

a) 23576 : 56 b) 18510 : 15

31628 : 48 42546 : 37

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Tương tự các em thực hiện với các phép tính b ta có kết quả sau:

18510 : 15 = 1234

42546 : 37 = 1149 (dư 33)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 84/SGK Toán 4)

Một vận động viên đua xe đạp trong một giờ 15 phút đi được 38 km 400 m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Ta có: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38km 400m = 38400m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

38400 : 75 = 512 (m)

Đáp số: 512m

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập (bài 1, 2, 3, 4 trang 84/SGK Toán 4)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 84/SGK Toán 4)

a) 4725 : 15 b) 35136 : 18

4674 : 82 18408 : 52

4935 : 44 17826 : 48

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 84/SGK Toán 4)

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1 (m 2) nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Tóm tắt: 25 viên gạch 1 (m 2)

1050 viên gạch = … (m 2)?

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m 2)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 84/SGK Toán 4)

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sảm phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 84/SGK Toán 4) Sai ở đâu?

Mời các thầy cô và các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo các đề thi Toán học kỳ 1 hay và chất lượng lớp 4 được tổng hợp từ nhiều trường trên toàn quốc có đáp án đầy đủ rõ ràng, kèm theo ma trận để khoanh vùng được kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 lớp 4 của các bé đạt kết quả tốt nhất.

Toán Lớp 4 Trang 84: Chia Cho Số Có Hai Chữ Số / 2023

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo) là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải hay môn Toán lớp 4 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

trang 84 Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

10105 : 43 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

101 chia 43 được 2, viết 2;

2 nhân 3 bằng 6, 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 nhớ;

2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9; 10 trừ 9 bằng;

Hạ 0 được 150; 150 chia 43 được 3 viết 3;

3 nhân 3 bằng 9, 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1;

3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13; 15 trừ 13 bằng 2, viết 2; hạ 2

Hạ 5, được 215; 215 chia 43 được 5, viết 5;

5 nhân 3 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;

5 nhân 4 bằng 20, thêm 1 bằng 21; 21 trừ 21 bằng 0, viết 0.

Vậy 10105 : 43 = 235

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính

a) 23576 : 56 b) 18510 : 15

31628 : 48 42546 : 37

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Tương tự các em thực hiện với các phép tính b ta có kết quả sau:

18510 : 15 = 1234

42546 : 37 = 1149 (dư 33)

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Một vận động viên đua xe đạp trong một giờ 15 phút đi được 38 km 400 m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38 km 400 m = 38400m

Muốn tính trung bình mỗi phút đi được bao nhiêu mét ta lấy quãng đường đã đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó.

Tóm tắt:

1 giờ 15 phút : 38 km 400 m

1 phút : … m?

Ta có: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38km 400m = 38400m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

38400 : 75 = 512 (m)

Đáp số: 512m

Toán lớp 4 trang 84 Luyện Tập

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 84 SGK Toán 4 tập 1 – Luyện tập

Đặt tính rồi tính

a) 4725 : 15 b) 35136 : 18

4674 : 82 18408 : 52

4935 : 44 17826 : 48

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 4 tập 1 – Luyện tập

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1 (m 2) nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Phương pháp giải:

Tìm số mét vuông nền nhà được lát ta lấy số viên gạch đang có chia cho số viên gạch cần dùng để lát 1m 2 hay lấy 1050 chia cho 25.

Tóm tắt: 25 viên gạch 1 (m 2)

1050 viên gạch = … (m 2)?

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m 2)

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 84 SGK Toán 4 tập 1 – Luyện tập

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sảm phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số sản phẩm trung bình mỗi người làm được trong cả 3 tháng ta lấy tổng số sản phẩm làm được chia cho tổng số người.

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Giải Toán lớp 4 Bài 4 trang 84 SGK Toán 4 tập 1 – Luyện tập

Sai ở đâu? Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải

Phép chia đúng là :

a) Phép chia sai ở bước thứ 2:

564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 28 được 7 dư 9.

b) Phép chia sai ở bước cuối cùng:

285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo) bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về về số tự nhiên, phép chia số có hai chữ số, tính giá trị biểu thức, các dạng Toán có lời văn, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 4.

Tham khảo các dạng bài tập Toán lớp 4

Toán Lớp 4 Trang 88, 89: Chia Cho Số Có Ba Chữ Số / 2023

Hướng dẫn giải bài Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo) (bài 1, 2, 3, trang 88/SGK Toán 4)

41535 : 195 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

1415 chia 195 được 2, viết 2;

2 nhân 5 bằng 10; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;

2 nhân 9 bằng 18; thêm 1 bằng 19, 21 trừ 19 bằng 2, viết 2 nhớ 2;

2 nhân 1 bằng 2; thêm 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

Hạ 3, được 253; 253 chia 195 được 1, viết 1;

1 nhân 5 bằng 5; 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1;

1 nhân 9 bằng 9; thêm 1 bằng 10, 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;

1 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0

Hạ 5, được 585; 585 chia 195 được 3, viết 3;

3 nhân 5 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;

3 nhân 9 bằng 27. thêm 1 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0, viết 0 nhớ 2;

3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0

Vậy 41535 : 15 = 213

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 88 SGK Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 88/SGK Toán 4)

a) 62321 : 307

b) 81350 : 187

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 88 SGK Toán 4 tập 1

Tìm x:

a) x × 405 = 86265 b) 8658 : x = 293

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

– Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

a) x × 405 = 86265

x = 86265 : 405

x = 213

b) 89658 : x = 293

x = 89658 :293

x = 306

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 88 SGK Toán 4 tập 1

Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số sản phẩm trung bình 1 ngày sản xuất được ta lấy tổng số sản phẩm sản xuất được chia cho số ngày làm việc.

Tóm tắt:

305 ngày: 49410 sản phẩm

1 ngày: …. sản phẩm ?

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được:

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp án: 162 sản phẩm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 89/SGK Toán 4)

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 89 SGK Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính

a) 54322 : 346 b) 106141 : 413

25275 : 108 123220 : 404

86679 : 214 172869 : 258

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 89 SGK Toán 4 tập 1

Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

Phương pháp giải:

– Đổi: 18kg=18000g

– Muốn tính số gam muối trong mỗi gói ta lấy tổng số gam muối chia cho số gói muối cần chia, hay thực hiện phép chia: 18000 : 240.

18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là:

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số: 75g muối

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 89 SGK Toán 4 tập 1

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 (m 2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Phương pháp giải:

– Chiều rộng = diện tích : chiều dài.

– Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

a) Chiều rộng của sân bóng là:

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là:

(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Đáp số: a) Chiều rộng: 68m

b) Chu vi: 346 m

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về về số tự nhiên, phép chia số có ba chữ số, tính giá trị biểu thức, đặt tính rồi tính các dạng Toán có lời văn, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 4.

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số – Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số – Phép chia có dư

Để học tốt Toán 4, mời các bạn tham khảo các chuyên mục sau:

Giải Bài Tập Trang 57 Sgk Toán 4: Nhân Với Số Có Một Chữ Số / 2023

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4: Nhân với số có một chữ số

Lời giải bài tập SGK Toán 4

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4

là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Hướng dẫn giải bài Nhân với số có một chữ số – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 57)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái

o 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

o 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

o 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

o 1 nhân 2 bằng 2, viết 2

o 4 nhân 2 bằng 8, viết 8

o 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

241324 x 2 = 482648

Bài 1: Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn Giải bài tập số 1 trang 57 SGK Toán lớp 4)

a) 341231 x 2 b) 102426 x 5

214325 x 4 410536 x 3

Đáp án:

Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (Hướng dẫn Giải bài tập số 2 trang 57 SGK Toán lớp 4) Bài 3: Tính (Hướng dẫn Giải bài tập số 3 trang 57 SGK Toán lớp 4)

a) 321475 + 423507 x 2 b) 1306 x 8 + 24573

843275 – 123568 x 5 609 x 9 – 4845

a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

843275 – 123568 x 5 = 843275 – 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845 = 636

Bài 4: (Hướng dẫn Giải bài tập số 4 trang 57 SGK Toán lớp 4)

Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 quyển truyện

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Trang 84 Sgk Toán 4: Chia Cho Số Có Hai Chữ Số / 2023 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!