Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 31: Công Nghệ Tế Bào # Top 1 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 31: Công Nghệ Tế Bào # Top 1 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 31: Công Nghệ Tế Bào mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập môn Sinh học lớp 9

Bài tập môn Sinh học lớp 9

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 31: Công nghệ tế bào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

a) Công nghệ tế bào là gì?

b) Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện công việc gì? Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?

Trả lời:

a) Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô để tạo cơ quan, cơ thể.

b) Các công việc cần thực hiện khi nhân mô non, cơ quan thành cơ thể hoàn chỉnh: tách tế bào từ cơ thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng để hình thành mô sẹo, sau đó dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh có kiểu gen như dạng gốc vì cơ quan hoặc cơ thể đó được hình thành từ tế bào của cơ thể gốc.

Bài tập 2 trang 70 VBT Sinh học 9: Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Trả lời:

Ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm:

+ Tạo ra lượng lớn giống cây trồng trong thời gian ngắn phục vụ sản xuất

+ Cây con sinh ra có bộ gen hoàn toàn giống cây mẹ, thừa hưởng tất cả đặc tính tốt từ cây mẹ

+ Phương pháp giúp bảo tồn một số nguồn gen quý hiếm ở thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Bài tập 3 trang 70 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp ……………….. hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào được ứng dụng trong ………………. hay nhân bản vô tính hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo ra giống cây trồng mới…

Trả lời:

Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào được ứng dụng trong vi nhân giống hay nhân bản vô tính hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo ra giống cây trồng mới…

Bài tập 4 trang 71 VBT Sinh học 9: Công nghệ tế bào gồm những công đoạn thiết yếu nào? (chọn phương án trả lời đúng nhất).

A, Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo

B, Dùng hoocmon sinh trưởng để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉn

C, Tách và nuôi cấy mô non trong điều kiện dinh dưỡng tối ưu

D, Cả A và B

Trả lời:

Chọn đáp án D. Cả A và B

Giải thích: Dựa vào nội dung SGK mục I trang 89

Bài tập 5 trang 71 VBT Sinh học 9: Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A, Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng

B, Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng

C, Nhân bản vô tính ở động vật

D, Cả A, B và C

Trả lời:

Chọn đáp án D. Cả A, B và C

Giải thích: Dựa vào nội dung SGK mục II trang 89+90

Bài tập 6 trang 71 VBT Sinh học 9: Thế nào là công nghệ tế bào? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A, Công nghệ tế bào là công nghệ ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

C, Công nghệ tế bào là công nghệ tạo ra cơ thể giống hoặc khác (trong trường hợp xử lí tế bào xôma) với dạng gốc

D, Cả A, B và C

Trả lời:

Chọn đáp án A.Công nghệ tế bào là công nghệ ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

Giải thích: Dựa vào nội dung SGK mục I trang 89

Vbt Sinh Học 9 Bài 31: Công Nghệ Tế Bào

VBT Sinh học 9 Bài 31: Công nghệ tế bào

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 trang 70 VBT Sinh học 9: Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Công nghệ tế bào là gì?

b) Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện công việc gì? Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?

Lời giải:

a) Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô để tạo cơ quan, cơ thể.

b) Các công việc cần thực hiện khi nhân mô non, cơ quan thành cơ thể hoàn chỉnh: tách tế bào từ cơ thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng để hình thành mô sẹo, sau đó dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh có kiểu gen như dạng gốc vì cơ quan hoặc cơ thể đó được hình thành từ tế bào của cơ thể gốc.

Bài tập 2 trang 70 VBT Sinh học 9: Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Lời giải:

Ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm:

+ Tạo ra lượng lớn giống cây trồng trong thời gian ngắn phục vụ sản xuất

+ Cây con sinh ra có bộ gen hoàn toàn giống cây mẹ, thừa hưởng tất cả đặc tính tốt từ cây mẹ

+ Phương pháp giúp bảo tồn một số nguồn gen quý hiếm ở thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

II. Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập 1 trang 70 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp ……………….. hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào được ứng dụng trong ………………. hay nhân bản vô tính hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo ra giống cây trồng mới…

Lời giải:

Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào được ứng dụng trong vi nhân giống hay nhân bản vô tính hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo ra giống cây trồng mới…

Bài tập 2 trang 71 VBT Sinh học 9: Công nghệ tế bào gồm những công đoạn thiết yếu nào? (chọn phương án trả lời đúng nhất).

A. Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo

B. Dùng hoocmon sinh trưởng để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

C. Tách và nuôi cấy mô non trong điều kiện dinh dưỡng tối ưu

D. Cả A và B

Lời giải:

Chọn đáp án D. Cả A và B

Giải thích: Dựa vào nội dung SGK mục I trang 89

III. Bài tập củng cố và hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 trang 71 VBT Sinh học 9: Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng

B. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng

C. Nhân bản vô tính ở động vật

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Chọn đáp án D. Cả A, B và C

Giải thích: Dựa vào nội dung SGK mục II trang 89+90

Bài tập 2 trang 71 VBT Sinh học 9: Thế nào là công nghệ tế bào? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Công nghệ tế bào là công nghệ ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

C. Công nghệ tế bào là công nghệ tạo ra cơ thể giống hoặc khác (trong trường hợp xử lí tế bào xôma) với dạng gốc

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Chọn đáp án A.Công nghệ tế bào là công nghệ ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

Giải thích: Dựa vào nội dung SGK mục I trang 89

Vbt Sinh Học 9 Bài 32: Công Nghệ Gen

VBT Sinh học 9 Bài 32: Công nghệ gen

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 trang 71-72 VBT Sinh học 9: Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì?

b) Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào?

c) Công nghệ gen là gì?

Lời giải:

a) Sử dụng kĩ thuật gen nhằm chuyển gen từ cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.

b) Kĩ thuật gen gồm 3 khâu: tách ADN NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền; tạo ADN tái tổ hợp; chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

c) Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen

Bài tập 2 trang 72 VBT Sinh học 9: Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?

b) Tại sao công nghệ sinh học là hướng ưu tiên đầu tư phát triển trên thế giới và ở Việt Nam?

Lời giải:

a) Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực: công nghệ lên men, công nghệ tế bào, công nghệ enzim, công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, công nghệ sinh học xử lí môi trường, công nghệ gen, công nghệ sinh học y – dược.

b) Công nghệ sinh học là hướng ưu tiên đầu tư phát triển vì giá trị sản lượng sản phẩm công nghệ sinh học là rất lớn, sản phẩm của công nghệ sinh học phục vụ rất nhiều cho con người.

II. Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập trang 72-73 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép ……………… từ cá thể của một loài sang cá thể của loài khác. Kĩ thuật gen gồm …………….. cơ bản là: tách; cắt, nối để tạo ADN tái tổ hợp; đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng …………….. Trong sản xuất, công nghệ gen được ứng dụng trong việc tạo ra các sản phẩm sinh học, tạo ra các ……………… và động vật biến đổi gen.

Công nghệ sinh học là một ngành công nghệ sử dụng ……………….. và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người. Công nghệ sinh học gồm 7 lĩnh vực là: Công nghệ …………. , Công nghệ tế bào, Công nghệ enzim, Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, Công nghệ sinh học xử lí môi trường, Công nghệ gen, Công nghệ …………………

Lời giải:

Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể của một loài sang cá thể của loài khác. Kĩ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản là: tách; cắt, nối để tạo ADN tái tổ hợp; đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen. Trong sản xuất, công nghệ gen được ứng dụng trong việc tạo ra các sản phẩm sinh học, tạo ra các giống cây trồng và động vật biến đổi gen.

Công nghệ sinh học là một ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người. Công nghệ sinh học gồm 7 lĩnh vực là: Công nghệ lên men , Công nghệ tế bào, Công nghệ enzim, Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, Công nghệ sinh học xử lí môi trường, Công nghệ gen, Công nghệ sinh học y – dược.

III. Bài tập củng cố và hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 trang 73 VBT Sinh học 9: Kĩ thuật gen là gì?

Lời giải:

Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.

Bài tập 2 trang 73 VBT Sinh học 9: Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Lời giải:

Công nghệ gen được ứng dụng trong các lĩnh vực chủ yếu: tạo ra các chủng vi sinh vật mới, tạo giống cây trồng biến đổi gen, tạo động vật biến đổi gen.

Bài tập 3 trang 73 VBT Sinh học 9: Cho biết vai trò của Công nghệ sinh học và từng lĩnh vực của nó trong sản xuất và đời sống.

Lời giải:

Công nghệ sinh học tham dự vào nhiều lĩnh vực trong đời sống, tạo ra các sản phẩm sinh học phục vụ con người:

+ Công nghệ lên men sản xuất các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo quản.

+ Công nghệ tế bào thực vật và động vật tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi

+ Công nghệ chuyển nhân và phôi

+ Công nghệ sinh học xử lí môi trường

+ Công nghệ gen quyết định sự thành công của cách mạng sinh học

+ Công nghệ sinh học y – dược ứng dụng trong y học và dược phẩm

+ Công nghệ enzim/ prôtêin để sản xuất axit amin từ nhiều nguồn nguyên liệu chế tạo nên các chất cảm ứng sinh học và thuốc phát hiện chất độc

Giải Vbt Công Nghệ 7 Bài 31: Giống Vật Nuôi

Bài 31: Giống vật nuôi

I. Khái niệm về giống vật nuôi (Trang 66 – vbt Công nghệ 7):

1. Thế nào là giống vật nuôi

Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suât và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định.

b) Hãy lấy một số ví dụ về giống vật nuôi và điền những đặc điểm ngoại hình của chúng vào bảng sau:

STT

Tên giống vật nuôi

Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết nhất

1

Vịt cỏ

Tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có nhiều màu

2

Bò sữa Hà Lan

Màu lông trắng đen, sản lượng sữa cao

3

Lợn Lan đơ rat

Thân dài, tai to rủ xuống trước mặt, tỉ lệ thịt nạc cao

2. Phân loại giống vật nuôi

Tên gọi vật nuôi

Cách phân loại giống vật nuôi

Theo địa lí

Theo hình thái ngoại hình

Theo mức độ hoàn thiện giống

Theo hướng sản xuất

3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi

Đánh dấu vào ô trống xác định những điều kiện đúng để một loại vật nuôi được công nhận là một giống

x

Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau

x

Có tính di truyền ổn định

Cùng sống chung trong một địa bàn

x

Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng

II. Vai trò của giống trong chăn nuôi (Trang 67 – vbt Công nghệ 7):

Đánh dấu (x) vào trồng chọn các câu trả lời đúng nhất về vai trò của giống trong chăn nuôi.

x

Giống vật nuôi có vai trò quyết định đến năng suất chăn nuôi

Giống vật nuôi có vai trò quyết định đến khả năng chống bệnh của vật nuôi

Giống vật nuôi có vai trò quyết định đến khả năng sinh sản của vật nuôi

x

Giống vật nuôi có vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi

Giống vật nuôi có vai trò quyết định đến khả năng sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

Giống vật nuôi có vai trò quyết định đến khả năng thích nghi của vật nuôi

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 7 (VBT Công nghệ 7) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 31: Công Nghệ Tế Bào trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!