Xem Nhiều 5/2023 #️ Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 20 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 9, 10 # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 5/2023 # Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 20 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 9, 10 # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 20 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 9, 10 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) Chu vi hình tròn có đường kính 6dm.

b) Chu vi hình tròn có bán kính 12,5cm.

c) Độ dài đường kính hình tròn biết hình tròn có chu vi 23,55m.

d) Độ dài đường kính hình tròn biết hình tròn có chu vi 109,9cm.

Phương pháp giải:

– Dựa vào quy tắc tính chu vi hình tròn:

+) Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số (3,14).

+) Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy (2) lần bán kính nhân với số (3,14).

– Từ công thức tính chu vi (C = d times 3,14), ta tính đường kính theo công thức: (d = C:3,14).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tròn có đường kính (6dm) là:

(6 times 3,14 = 18,84,,(dm))

b) Chu vi hình tròn có bán kính (12,5cm) là:

(12,5 times 2 times 3,14 = 78,5,,(cm))

c) Độ dài đường kính của hình tròn đó là:

(23,55:3,14 = 7,5,,(m))

d) Độ dài bán kính hình tròn đó là:

(109,9:3,14:2 = 17,5,,(cm))

Đáp số : a) (18,84dm) ;

b) (78,5cm) ;

c) (7,5m) ;

d) (17,5cm.)

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Diện tích hình tròn có đường kính 5m là: …….

b) Diện tích hình tròn có đường kính 12cm là: ……

Phương pháp giải:

– Tính bán kính hình tròn ta lấy đường kính chia cho (2).

– Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số (3,14).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình tròn đó là:

(5:2 = 2,5,,(m))

Diện tích hình tròn đó là:

(2,5 times 2,5 times 3,14 = 19,625,,({m^2}))

Đáp số : (19,625m^2.)

b) Bán kính hình tròn đó là

(12:2 = 6,,(cm))

Diện tích hình tròn đó là:

(6 times 6 times 3,14 = 113,04,,(c{m^2}))

Đáp số : (113,04cm^2.)

Bài 3

Tính diện tích mặt bàn hình tròn trong các trường hợp sau:

a) Đường kính 80cm.

b) Đường kính 120cm.

Phương pháp giải:

– Tính bán kính mặt bàn hình tròn ta lấy đường kính chia cho (2).

– Muốn tính diện tích của mặt bàn hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số (3,14).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính mặt bàn hình tròn có đường kính 80cm là:

(80:2 = 40,(cm))

Diện tích mặt bàn hình tròn có đường kính 80cm là:

(40 times 40 times 3,14 = 5024,,(c{m^2}))

Đáp số : (5024cm^2.)

b) Bán kính mặt bàn hình tròn có đường kính 120cm là:

(120:2 = 60,,(cm))

Diện tích mặt bàn hình tròn có đường kính 120cm là:

(60 times 60 times 3,14 = 11304,,(c{m^2}))

Đáp số : (11304cm^2.)

Bài 4

Tính diện tích miếng bìa màu xanh như hình bên.

Phương pháp giải:

– Diện tích miếng bìa màu xanh bằng diện tích hình tròn bán kính (25cm) trừ đi diện tích hình tròn bán kính (20cm).

-Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số (3,14).

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tròn bán kính (25cm) là:

(25 times 25 times 3,14 = 1962,5,,(c{m^2}))

Diện tích hình tròn bán kính (20cm) là:

(20 times 20 times 3,14 = 1256,,(c{m^2}))

Diện tích miếng bìa màu xanh là:

(1962,5 – 1256 = 706,5,,(c{m^2}))

Đáp số: (706,5c{m^2}.)

chúng tôi

Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 20 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 8, 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Tiền của ai?

Mạc Đĩnh Chi là một vị quan thời nhà Trần. Ông được mệnh danh là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” do vừa là Trạng nguyên của Việt Nam, vừa được phong là Trạng nguyên của Trung Quốc khi đi sứ nước này. Không chỉ nổi tiếng là người thông minh tài giỏi mà ông còn nổi tiếng là người rất liêm khiết, thẳng thắn. vì thế, ông luôn được đời ca tụng.

-Thần sẽ làm đúng như ý bệ hạ sai bảo.

Sáng ấy, như thường lệ trời chưa sáng rõ, Mạc Đĩnh Chi đã dậy, ra sân tập quyền. Lúc vào nhầ, bỗng ông kêu lên kinh ngạc:

-Tiền của ai mà đánh rơi nhiều thế kia?

Ông nhặt lên đếm, vừa tròn trăm quan. Ông nghĩ: “Đêm qua không có ai tới, sao lại có tiền rơi?”. Ông liền khăn áo chỉnh tề vào yết kiến nhà vua:

-Tâu bệ hạ, sáng nay thần bắt được 100 quan tiền trước cửa nhà, hỏi khắp nhà không ai nhận, thần xin trao lại để bệ hạ cho người mất của.

Nhà vua mỉm cười bảo:

-Không ai nhận tiền ấy thì ngươi cứ lấy mà dùng…

-Thưa, tiền này không ít, người mất của chắc xót lắm, nên tìm người trả lại thì hơn.

-Nhà ngươi cứ yên tâm, giữ lấy mà dùng. Tiền thưởng cho lòng chính trực, liêm khiết của nhà ngươi đấy.

Bấy giờ Mạc Đĩnh Chi mới vỡ lẽ ra là nhà vua đã thử lòng ông. Ông tạ ơn vừa và về nhà.

(Theo Vũ Ngọc Khánh)

a/ Vì sao Mạc Đĩnh Chi được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên”? b/ Nhà vua sai đem 100 quan tiền đến trước nhà Mạc Đĩnh Chi để làm gì? c/ Viết 1 câu ghép nói về tài năng và phẩm chất của Mạc Đĩnh Chi. Phương pháp giải:

a) Con đọc kĩ đoạn văn thứ nhất của câu chuyện.

b) Câu nói sau của nhà vua khiến con có suy nghĩ gì?

“Nhà ngươi cứ yên tâm, giữ lấy mà dùng. Tiền thưởng cho lòng chính trực, liêm khiết của nhà ngươi đấy.”

c) – Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại.

– Nội dung câu ghép cần lập: nói về tài năng và phẩm chất của Mạc Đĩnh Chi.

Lời giải chi tiết:

a) Mạc Đĩnh Chi được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” là bởi ông vừa là trạng nguyên của Việt Nam, vừa được phong là trạng nguyên của Trung Quốc khi đi sứ nước này.

b) Nhà vua sai đem 100 quan tiền đến trước nhà Mạc Đĩnh Chi để thử lòng chính trực và đức liêm khiết của Mạc Đĩnh Chi.

c) Có thể đặt những câu ghép như sau:

– Chẳng những Mạc Đĩnh Chi có tài mà ông còn là người vô cùng chính trực và liêm khiết.

– Mạc Đĩnh Chi không chỉ nổi tiếng là người thông minh, tài giỏi mà ông còn nổi tiếng là người sống liêm khiết, thẳng thắn.

Câu 2 Tìm ba từ đồng nghĩa với từ Công dân Phương pháp giải:

Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước

Lời giải chi tiết:

Ba từ đồng nghĩa với từ công dân đó là: dân, dân chúng, nhân dân

Câu 3 Gạch dưới những từ dùng để nối các vế trong mỗi câu ghép sau:

a/ Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ.

b/ Qua khỏi thềm nhà, người đàn ông vừa té quỵ thì cây rầm sập xuống.

c/ Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình.

d/ Làng mạc bị tàn phá, nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về.

Phương pháp giải:

– Xác định các vế câu trong câu ghép.

– Thành phần ở giữa các vế câu có tác dụng nối chính là đáp án cần tìm.

Câu 4 Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

a/ Khi ông mặt trời nhô lên khỏi mặt biển ….. lúc từng đoàn thuyền ra khơi đã trở về bến ….. những con cá chim, cá song giãy đành đạch.

b/ ……… Hùng không thật xuất sắc trong học tập ……… bạn ấy vẫn được bạn bè nể phục vì sự chăm chỉ của mình.

c/ Tôi ….. Hà cả hai đứa cùng thích đi bơi, đánh cầu lông vào ngày nghỉ.

Phương pháp giải:

– Xét mối quan hệ giữa các vế trong câu.

– Lựa chọn quan hệ từ thích hợp với mối quan hệ đó rồi điền vào.

Lời giải chi tiết:

a/ Khi ông mặt trời nhô lên khỏi mặt biển cũng là lúc từng đoàn thuyền ra khơi đã trở về bến với những con cá chim, cá song giãy đành đạch.

b/ Tuy Hùng không thật xuất sắc trong học tập nhưng bạn ấy vẫn được bạn bè nể phục vì sự chăm chỉ của mình.

c/ Tôi và Hà cả hai đứa cùng thích đi bơi, đánh cầu lông vào ngày nghỉ.

chúng tôi

Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30

Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 5 , Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 5 Tuan 1, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 22, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4 Tuan 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 4, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 16, Phieu Giai Baicuoi Tuan Lop 4 Tuan 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 6, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tạp Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 11, Bài Cúng Tuần, Bài Cúng Tuần 49, Tuần 18 Cùng Em Học Toán 3, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 32, Giấy Mời Cúng Tuần Tứ Cửu, Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Cung Em Hoc Toan 5 Tuan 19, Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2 Tuan 30, Cung Em Hoc Toan Tuan 22, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Giáo án Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 4, Tuan 25 Tiet 3 Trong Cung Em Hoc Toan, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Giải Tuần 14, Giải Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Giải Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5, Giai Toan Tuan 34, Giải Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 22, Giải Bài Tập Cuối Tuần, Giải Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 3 Tuần 9, Giải Tiết 1 Tuần 28 , Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 9 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 19, Giải Phiếu Bài Tập Toán 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 20 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 14 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 12 Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 17, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 18 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 23 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 12 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2, Giải Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toan Tuần 14 Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 22, , Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 9 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 25, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 8, Giai Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Lop 5, Giải Phiếu Bài Tập Lớp3 Tuần 9 Đề 1, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 9 Lớp 3, Giai Toan Phieu Bai Tap Lop 4 Tuan 12, Giải Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 6, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 25, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 23, Giải Vở Kịch Bài Tập Toán Cho 5 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 20,

Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 5 , Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 5 Tuan 1, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 22, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4 Tuan 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 4, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 16, Phieu Giai Baicuoi Tuan Lop 4 Tuan 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 6, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tạp Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 11, Bài Cúng Tuần, Bài Cúng Tuần 49, Tuần 18 Cùng Em Học Toán 3, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 32, Giấy Mời Cúng Tuần Tứ Cửu, Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Cung Em Hoc Toan 5 Tuan 19, Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2 Tuan 30, Cung Em Hoc Toan Tuan 22, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Giáo án Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 4, Tuan 25 Tiet 3 Trong Cung Em Hoc Toan, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Giải Tuần 14,

Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Cùng Em Học Toán 5

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

Để giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 5, loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán 5 Tập 1, Tập 2.

Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Đáp án Kiểm tra giữa học kì 1 trang 33, 34

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Đáp án Kiểm tra cuối học kì 1 trang 65, 66

Cùng em học Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8

Tuần 20 trang 9, 12

Tuần 21 trang 13, 16

Tuần 22 trang 17, 21

Tuần 23 trang 22, 25

Tuần 24 trang 26, 29

Đáp án Kiểm tra giữa học kì 2 trang 30, 31

Tuần 25 trang 32, 34

Tuần 26 trang 35, 37

Tuần 27 trang 38, 40

Tuần 28 trang 41, 43

Tuần 29 trang 44, 45

Tuần 30 trang 46, 48

Tuần 31 trang 49, 51

Tuần 32 trang 52, 54

Tuần 33 trang 55, 57

Tuần 34 trang 58, 60

Tuần 35 trang 61, 63

Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 20 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 9, 10 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!