Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Hóa 8 Bài 8 Bài Luyện Tập 1 Hay Nhất # Top 4 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Hóa 8 Bài 8 Bài Luyện Tập 1 Hay Nhất # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Hóa 8 Bài 8 Bài Luyện Tập 1 Hay Nhất mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải Hóa 8 Bài 8 Bài luyện tập 1 là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn hóa. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các em nắm được các bước làm và giải bài luyện tập 1 hóa 8 nhanh chóng, dễ dàng.

Giải Hóa 8 Bài 8 Bài luyện tập 1 thuộc phần: Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

Hướng dẫn Giải Hóa 8 Bài 8 Bài luyện tập 1

1. Giải bài 1 trang 30 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 30 SGK Hóa học 8. Hãy chỉ ra từ nào chỉ vật thể tự nhiên…

Đề bài

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây:

– Chậu có thể làm bằng nhôm và chất dẻo.

– Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre, nứa…).

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8 g/ cm3 ; nhôm có D = 2,7 g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozo) có D = 0,8 g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi loại chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.

Lời giải chi tiết

a) + Vật thể tự nhiên : thân cây

+ Vật thể nhân tạo : chậu

+ Chất : nhôm, chất dẻo, xenlulozo.

b)

Tách riêng sắt: Dùng nam châm để hút sắt ra khỏi hỗn hợp.

Tách riêng nhôm và gỗ:

Ta cho hai chất còn lại vào chậu nước.

+ Khối lượng riêng của nhôm (D = 2,7 g/cm3) lớn hơn khối lượng riêng của nước (D = 1 g/cm3) nên chìm xuống.

+ Khối lượng riêng của gỗ (D ≈ 0,8 g/cm3) nhỏ hơn khối lượng riêng của nước (D = 1 g/cm3) nên gỗ nổi lên mặt nước.

Gạn và sấy khô ta thu được bột gỗ và bột nhôm.

Như vậy ta đã tách riêng được các chất trong hỗn hợp.

2. Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

Đề bài

Cho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, Bài 4 – Nguyên tử, trang 16).

Lời giải chi tiết

a)

+ Số p trong hạt nhân: 12

+ Số e trong nguyên tử: 12

+ Số lớp e: 3 lớp

+ Số e lớp ngoài cùng: 2e

b)

*Giống nhau: Ca và Mg đều có 2e lớp ngoài cùng.

*Khác nhau:

– Số p trong hạt nhân: Mg có 12, Ca có 20.

– Số lớp e: Mg có 3 lớp e, Ca có 4 lớp e.

3. Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 8. Một hợp chất có phân tử …

Đề bài

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1, trang 42).

a) PTK = 31.PTKH2 = ?

Lời giải chi tiết

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2O

a) Phân tử khối của phân tử hiđro là 1.2 = 2 đvC

b) Nguyên tử khối của X là:

Vậy X là nguyên tố natri.

Kí hiệu hóa học là Na.

4. Giải bài 4 trang 31 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 31 SGK Hóa học 8. Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

Đề bài

Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…

b) Những chất có… gồm những nguyên tử cùng loại …được gọi là…

c) … là những chất tạo nên từ một…

d) … là những chất có…gồm những nguyên tử khác loại…

e) Hầu hết các …có phân tử là hạt hợp thành, còn… là hạt hợp thành của…kim loại.

Lời giải chi tiết

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất.

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

5. Giải bài 5 trang 31 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 31 SGK Hóa học 8. Câu sau đây gồm hai phần :

Đề bài

Khẳng định sau gồm 2 ý : “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C”.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau :

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.

E. Cả 2 ý đều sai.

(Ghi trong vở bài tập).

Lời giải chi tiết

Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.

Đáp án D

Có thể hoàn chỉnh lại

+ Ý 1: Nước cất là tinh khiết

+ Hoặc sửa lại ý 2: Vì nước cất tạo bởi hai nguyên tố hiđro và oxi.

Xem Video bài học trên YouTube

Giải Hóa Lớp 8 Bài 8: Bài Luyện Tập 1

Giải Hóa lớp 8 bài 8: Bài luyện tập 1

Bài 1:

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây.

– Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

– Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre, nứa,…).

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D=7,8g/cm3 nhôm có D=2,7g/cm3 (coi như là xenlulozơ) có D≈ 0,8g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất?

Lời giải:

a) Vật thể: chậu, thân cây (gỗ, tre, nứa…).

Chất: sắt, nhôm, chất dẻo, xenlulozơ

b) Dùng nam châm hút sắt (tách riêng được sắt). Bỏ hỗn hợp còn lại vào nước, nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên. Gạn và lọc tách riêng được hai chất này.

Bài 2:

Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (xem sơ đồ bài tập 5 – Bài 2 Nguyên tử).

Lời giải:

a) Trong hạt nhân có 12p, trong nguyên tử có 12e, số electron lớp ngoài cùng bằng 2.

b) Khác nhau về số p và số e (ở nguyên tử canxi là 20).

Giống nhau về số e lớp ngoài cùng (đều bằng 2).

Bài 3:

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử Q và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

Lời giải:

b) Nguyên tử khối của X = (62-16)/2 = 23đvC.

Vậy nguyên tố là Natri, kí hiệu là Na.

Bài 4:

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…

b) Những chất có… gồm những nguyên tử cùng loại… được gọi là…

c)… là những chất tạo nên từ một…

d)… là những chất có… gồm những nguyên tử khác loại…

e) Hầu hết các… có phân tử là hạt hợp thành, còn… là hạt hợp thành của… kim loại.

Lời giải:

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất.

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất có phân tử là hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

Bài 5:

Câu sau đây gồm hai phần: “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 100oC”.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích ý 1.

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích ý 1.

E. Cả hai ý đều sai.

Lời giải:

Phương án D.

Từ khóa tìm kiếm:

hóa 8 bài luyện tập 1

làm bài tập hóa học lớp 9 bài 18 nhôm

cách giải hóa học 8 bài luyện tập 3

cach làm bài tập 1 lớp 8 bài 3

em hãy luyện tap bài 8 vật lý lop 8

Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 4 Nguyên Tử Hay Nhất

Giải bài tập Hóa 8 Bài 4 Nguyên tử là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn hóa. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các em nắm được các bước làm và giải bài tập hóa 8 Bài 4 Nguyên tử nhanh chóng, dễ dàng.

Giải bài tập Hóa 8 Bài 4 Nguyên tử thuộc phần: Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

Hướng dẫn giải bài tập hóa 8 bài 4 Nguyên tử

1. Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 8. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

Đề bài

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

“……….là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ …………tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm chúng tôi điện tích dương và vỏ tạo bởi……………”

Lời giải chi tiết

“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”.

2. Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 8.

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 8. Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào?

Đề bài

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những hạt nào ?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt dưới nguyên tử đó là: electron, proton và nơtron.

b) Các hạt mang điện là:

– Electron: kí hiệu là e, mang điện tích âm.

– Proton: kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân.

3. Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 8. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Đề bài

Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Lời giải chi tiết

Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.

4. Giải bài 4 trang 15 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 15 SGK Hóa học 8. a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

Đề bài

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ? Lấy thí dụ minh họa với nguyên tử oxi.

Lời giải chi tiết

Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.

Thí dụ: Nguyên tử Oxi có 8 electron chia hai lớp, lớp trong có 2 electron và lớp ngoài có 6 electron.

Mô hình nguyên tử oxi:

Đề bài

Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :

Xem Video bài học trên YouTube

Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 23 Bài Luyện Tập 4 Hóa 8

Giải bài tập Hóa 8 Bài 23 Bài luyện tập 4 bài luyện tập hóa 8 thuộc phần: Chương 3: Mol và tính toán hóa học

1. Giải bài 1 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 79 SGK Hóa học 8. Hãy tìm công thức hóa học.

Đề bài

Hãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi.

– Lập tỉ lệ số mol nguyên tử mỗi nguyên tố.

– Viết công thức đơn giản nhất của hợp chất.

Lời giải chi tiết

Ta có: = : =

Vậy công thức hóa học đơn giản nhất của oxit lưu huỳnh là SO3.

2. Giải bài 2 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 79 SGK Hóa học 8. Hãy tìm công thức hóa

Đề bài

Hãy tìm công thức hóa học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là : 36,8% Fe ; 21,0% S ; 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g/mol.

– Tính số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

– Viết công thức hóa học của hợp chất.

Lời giải chi tiết

Khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

Số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

Suy ra 1 mol hợp chất có chứa 1 mol Fe, 1 mol S và 4 mol O.

Vậy hợp chất có công thức hóa học là FeSO4.

3. Giải bài 3 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 79 SGK Hóa học 8. Một hợp chất có công thức hóa học là…

Đề bài

Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết :

a) Khối lượng mol của chất đã cho.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất.

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng mol của chất đã cho: = 39 . 2 + 12 + 16 . 3 = 138 g/mol

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất

4. Giải bài 4 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 79 SGK Hóa học 8. Có phương trình hóa học sau:

Đề bài

Có phương trình hóa học sau :

b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng khi làm thí nghiệm, nếu có 5 g canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết 1 mol khí ở điều kiện phòng có thể tích là 24 lít.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

1 mol 1 mol 1 mol

a) Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng là:

Theo phương trình hóa học, ta có:

= = 0,1 mol

Khối lượng của canxi clorua tham gia phản ứng là:

= 0,1 . (40 + 71) = 11,1 g

b) Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng là:

Theo phương trình hóa học, ta có:

= = 0,05 mol

Thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện phòng là:

= 24 . 0,05 = 1,2 lít

5. Giải bài 5 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 79 SGK Hóa học 8. Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước

Đề bài

Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:

a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2lít khí metan. Các thể tích khí đo cùng điều kiện t0 và p

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan.

c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ?

Lời giải chi tiết

a) Theo phương trình hóa học:

Mà tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol, ta suy ra:

b) Theo phương trình hóa học:

Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là:

c) Tỉ khối của khí metan và không khí là:

Vậy khí metan nhẹ hơn không khí, bằng 0,55 lần.

Giải bài tập Hóa 8 Bài 23 Bài luyện tập 4 hóa 8 được biên soạn từ những thầy cô giáo dạy giỏi môn Hóa theo chương trình SGK lớp 8, chúng tôi gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn hóa 8 và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 8 giúp để học tốt Hóa Học 8.

Xem Video bài học trên YouTube

Bạn đang xem bài viết Giải Hóa 8 Bài 8 Bài Luyện Tập 1 Hay Nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!