Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) # Top 2 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

A. hai quận : Giao Chỉ và Cửu Chân.

B. ba quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

C. bốn quận : Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố.

D. năm quận : Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và Đạm Nhĩ.

2. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Nhà Hán chiếm Âu Lạc, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao vào năm

A. 110 TCN. B. 111 TCN C.112 TCN. D. 113 TCN.

3. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Nhà Hán đưa người Hán sang ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân và bắt dân ta phải theo phong tục của họ nhằm

A. đồng hoá người Việt thành người Hán.

B. mở rộng địa bàn cư trú của người Hán.

C. tăng cường mối quan hệ thân mật giữa người Hán và người Việt đế dễ cai trị.

D. tất cả các mục đích trên.

4. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

A. 40. B. 41. C. 42. D. 43.

5. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Cuộc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi to lớn nhất là :

A. Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh cổ Loa, Luy Lâu.

B. Tô Định hoảng hốt, phải lẻn trốn về Trung Quốc.

C. Quân Hán ở các quận bị đánh tan.

D. Đánh đuổi được quân xâm lược, giành độc lập cho Tổ quốc

1. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành

A. hai quận : Giao Chỉ và Cửu Chân.

B. ba quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

C. bốn quận : Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố.

D. năm quận : Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và Đạm Nhĩ.

2. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Nhà Hán chiếm Âu Lạc, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao vào năm

A. 110 TCN. B. 111 TCN C.112 TCN. D. 113 TCN.

3. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Nhà Hán đưa người Hán sang ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân và bắt dân ta phải theo phong tục của họ nhằm

A. đồng hoá người Việt thành người Hán.

B. mở rộng địa bàn cư trú của người Hán.

C. tăng cường mối quan hệ thân mật giữa người Hán và người Việt đế dễ cai trị.

D. tất cả các mục đích trên.

4. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

A. 40. B. 41. C. 42. D. 43.

5. (trang 51 SBT Lịch Sử 6): Cuộc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi to lớn nhất là :

A. Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh cổ Loa, Luy Lâu.

B. Tô Định hoảng hốt, phải lẻn trốn về Trung Quốc.

C. Quân Hán ở các quận bị đánh tan.

D. Đánh đuổi được quân xâm lược, giành độc lập cho Tổ quốc

Bài tập 2 (trang 52 SBT Lịch Sử 6): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trước các câu sau.

2. Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế, còn phải lên rừng xuống biển tìm kiếm những sản vật quý để cống nộp cho nhà Hán. Nhà Hán còn đưa người Hán sang sinh sống ở các quận Giao Chỉ, Cửu Châu và bắt dân ta phải theo phong tục của họ.

3. Bấy giờ ở huyện Chu Diên có hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Mê Linh. Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc lớn.

4. Mùa xuân năm 39 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội).

Lời giải:

Đ: 1,2;

S: 3, 4.

Bài tập 2 (trang 52 SBT Lịch Sử 6): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trước các câu sau.

2. Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế, còn phải lên rừng xuống biển tìm kiếm những sản vật quý để cống nộp cho nhà Hán. Nhà Hán còn đưa người Hán sang sinh sống ở các quận Giao Chỉ, Cửu Châu và bắt dân ta phải theo phong tục của họ.

3. Bấy giờ ở huyện Chu Diên có hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Mê Linh. Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc lớn.

4. Mùa xuân năm 39 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội).

Lời giải:

Đ: 1,2;

S: 3, 4.

Bài tập 3 (trang 52 SBT Lịch Sử 6): Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta cỉ bọn phong kiến phương Bắc. Em có nhận xét gì về chính sách đó ?

Lời giải:

+ Chia lại quận, huyện, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc (thời Triệu Đà, thời Hán).

+ Ra sức bóc lột dân ta bằng các loại thuế..và bắt cống nạp những sản vật quý…

+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta…

– Nhận xét:

+ Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng…

+ Âm mưu đồng hoá dân tộc ta, xoá tên nước ta hòng sáp nhập vào Trung Quốc.

Bài tập 3 (trang 52 SBT Lịch Sử 6): Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta cỉ bọn phong kiến phương Bắc. Em có nhận xét gì về chính sách đó ?

Lời giải:

+ Chia lại quận, huyện, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc (thời Triệu Đà, thời Hán).

+ Ra sức bóc lột dân ta bằng các loại thuế..và bắt cống nạp những sản vật quý…

+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta…

– Nhận xét:

+ Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng…

+ Âm mưu đồng hoá dân tộc ta, xoá tên nước ta hòng sáp nhập vào Trung Quốc.

Bài tập 4 (trang 52 SBT Lịch Sử 6): Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là gì ?

Lời giải:

– Nguyên nhân : Do chính sách cai trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta (nội dung chính của chính sách…) làm cho dân ta căm phẫn, muốn nổi dậy chống lại.

– Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa : giành lại độc lập cho Tổ quốc, nối tiếp sự nghiệp các vua Hùng

Bài tập 4 (trang 52 SBT Lịch Sử 6): Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là gì ?

Lời giải:

– Nguyên nhân : Do chính sách cai trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta (nội dung chính của chính sách…) làm cho dân ta căm phẫn, muốn nổi dậy chống lại.

– Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa : giành lại độc lập cho Tổ quốc, nối tiếp sự nghiệp các vua Hùng

Bài tập 5 (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Em hãy trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lời giải:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40 – 43 chống ách đô hộ của nhà Hán.

Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai con gái của Lạc tướng ở huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Tháng 3 năm 40 sau Công nguyên, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở cửa sông Hát trên sông Hồng, thuộc huyện Phúc Thọ, Hà Tây ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của hai Bà, nhiều cuộc khởi nghĩa địa phương được thống nhất thành một phong trào rộng lớn, từ miền xuôi đến miền núi, bao gồm người Việt và các dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ. Trong hàng ngũ tướng lĩnh của nghĩa quân có rất nhiều phụ nữ.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành được thắng lợi, nền độc lập dân tộc được phục hồi. Trưng Trắc được suy tôn làn vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh, giữ được quyền tự chủ trong 3 năm.

Bài tập 5 (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Em hãy trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lời giải:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40 – 43 chống ách đô hộ của nhà Hán.

Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai con gái của Lạc tướng ở huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Tháng 3 năm 40 sau Công nguyên, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở cửa sông Hát trên sông Hồng, thuộc huyện Phúc Thọ, Hà Tây ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của hai Bà, nhiều cuộc khởi nghĩa địa phương được thống nhất thành một phong trào rộng lớn, từ miền xuôi đến miền núi, bao gồm người Việt và các dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ. Trong hàng ngũ tướng lĩnh của nghĩa quân có rất nhiều phụ nữ.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành được thắng lợi, nền độc lập dân tộc được phục hồi. Trưng Trắc được suy tôn làn vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh, giữ được quyền tự chủ trong 3 năm.

Vbt Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

VBT Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 1 trang 41 VBT Lịch sử 6: Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời đúng:

a) Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của nhà Hán, làm như vậy là để:

[ ] Nhằm giúp đỡ nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.

[ ] Làm như vậy để đất đai rộng rãi dễ làm ăn.

[ ] Thôn tính đất nước ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

[ ] Không nhằm mục đích gì cả.

b) Tại sao chính quyền đô hộ lại đánh thuế rất nặng vào hai loại hàng hóa là muối ăn và sắt?

c) Em thử hình dung các công việc: Vào rừng săn voi, tê giác, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi.

Trả lời:

a) [X] Thôn tính đất nước ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

b) Đánh thuế muối vì đây là gia vị quý, thiết yếu đối với con người. Không có muối, cơ thể con người không thể phát triển bình thường.

Đánh thuế sắt vì đây là kim loại có giá trị cao dùng để chế tạo công cụ, vũ khí. Đánh thuế sắt để hạn chế việc nhân dân ta rèn đúc vũ khí, nổi dậy.

c) Vào rừng săn voi, tê giác, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi là những công việc nguy hiểm mà không phải ai cũng làm được. Nhân dân ta rất nhiều người bỏ mạng để làm công việc này.

Bài 2 trang 42 VBT Lịch sử 6: a) Đánh dấu vào lược đồ (Hình 13) thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

b) Em có nhận xét gì về lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

c) Em thử nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trả lời:

a)

Mũi tên đỏ: hướng ta tấn công

Mũi tên xanh: hướng địch rút chạy

b) Lực lượng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng vô cùng đông đảo, gồm nhiều thành phần khác nhau.

c)

Nguyên nhân thắng lợi:

– Sự chỉ huy tài ba xuất sắc của Hai Bà Trưng.

– Nghĩa quân chiến đấu vô cùng dũng cảm.

Ý nghĩa lịch sử:

– Nền độc lập dân tộc được khôi phục.

– Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân dân tộc. khẳng định ý thức độc lập của dân tộc.

– Khẳng định vai trò lớn lao của người phụ nữ Việt Nam.

Bài 3 trang 43 VBT Lịch sử 6: Dựa vào bốn câu thơ sau:

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lềnh này”.

Em hãy viết thành một đoạn văn xuôi nói rõ nguyên nhân, mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trả lời:

Trước ách đô hộ tàn bạo của nhà Hán, Hai Bà Trưng quyết chí dựng cờ khởi nghĩa. Mục đích của cuộc khởi nghĩa: Thứ nhất, để giành lại độc lập dân tộc. Thứ hai, nối nghiệp của các Vua Hùng. Thứ ba, trả thù cho chồng. Trong đó, mục tiêu giành lại độc lập được đặt lên hàng đầu.

Vbt Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn

VBT Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 1 trang 53 VBT Lịch sử 7: Đánh dấu X vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Hào kiệt và những người yêu nước khắp nơi tìm đến với Lê Lợi để tụ nghĩa là vì:

Ông là người rất giỏi võ, có sức khỏe hơn người

Ông là người rất giàu và có thế lực lớn

Là hào trưởng có uy tín lớn, yêu nước, dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ đánh giặc

Ông là nhà chính trị đại tài.

Trả lời:

Là hào trưởng có uy tín lớn, yêu nước, dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ đánh giặc

Bài 2 trang 53 VBT Lịch sử 7:

a) Điền vào chỗ trống những hiểu biết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Người chỉ huy:… tự xưng là:

– Bộ chỉ huy có… người.

– Nơi diễn ra hội thề:…

– Ngày khởi nghĩa:…

b) Trong số những nhân vật sau đây, những ai đã tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đánh dấu X vào dưới những tên người mà em cho là đúng:

Trả lời:

a)

– Người chỉ huy: Lê Lợi tự xưng là: Bình Định Vương

– Bộ chỉ huy có 19 người.

– Nơi diễn ra hội thề: Lũng Nhai (Thanh Hóa)

– Ngày khởi nghĩa: Ngày 2 tháng 1 năm Mậu Tuất (7/2/1418)

b)

Lê Lợi, Lưu Nhân Chú, Lê Lai, Đinh Liệt, Nguyễn Trãi

Bài 3 trang 54 VBT Lịch sử 7:

a) Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp muôn vàn khó khăn. Em hãy nêu một vài dẫn chững tiêu biểu?

b) Em biết gì về người đã hi sinh anh dũng để cứu Lê Lợi và nghĩa quân khỏi tình thế nguy hiểm?

Trả lời:

a) Dẫn chứng: Quân Minh nhiều lần tấn công bao vây căn cứ, nghĩa quân liên tục rút quân và chống lại sự vây quét của địch.

Có lúc thiếu lương thực trầm trọng, phải giết cả voi cả ngựa.

b) Lê Lai người dân tộc Mường, quê ở Thanh Hóa. Gia đình ông có 5 người tham gia nghĩa quân thì 4 người đã hi sinh trong chiến đấu.

Ở trên núi cao xa xôi, hẻo lánh, rất khó để phát triển lương thực.

Tập trung binh lực nhưng không tiêu diệt được đối phương.

Thiếu lương thực trầm trọng.

Để tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho bước phát triển mới.

Để thực hiện âm mưu dụ hòa Lê Lợi hòng làm nhụt ý chí chiến đấu của nghĩa quân.

Trả lời:

N

Ở trên núi cao xa xôi, hẻo lánh, rất khó để phát triển lương thực.

M

Tập trung binh lực nhưng không tiêu diệt được đối phương.

N

Thiếu lương thực trầm trọng.

N

Để tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho bước phát triển mới.

M

Để thực hiện âm mưu dụ hòa Lê Lợi hòng làm nhụt ý chí chiến đấu của nghĩa quân.

Bài 5 trang 54 VBT Lịch sử 7: Đánh dấu X vào ô trống trước ý em cho là đúng:

Ý không phải lí do Nguyễn Chích đề nghị tiến quân đánh váo Nghệ An để xây dựng căn cứ mới là:

Để thoát khỏi thế bị bao vây, tiêu diệt.

Nghệ An là nơi đất rộng, người đông, có địa thế hiểm yếu.

Xa lãnh thổ Trung Quốc, quân Minh khó có tiếp viện.

Vùng núi rừng Thanh Hóa khó tiến quân và lui quân.

Trả lời:

Xa lãnh thổ Trung Quốc, quân Minh khó có tiếp viện.

Bài 6 trang 55 VBT Lịch sử 7: Việc Lê Lợi chấp nhận kế hoạch của Nguyễn Chích đã tạo cho nghĩa quân bước phát triển mới cả về thế và lực. Em hãy điền tiếp những thắng lợi của nghĩa quân để minh họa cho đường lối đúng đắn đó:

– Ngày 12-10-1424, tập kích đồn…

– Hạ thành…, buộc địch phải đầu hàng.

– Đánh bại quân Trần Trí ở… bằng kế nghi binh.

– Siết chặt vòng vây…, tiến đánh và giải phóng…

– Tiến quân ra…, giải phóng… trong một thời gian ngắn.

Trả lời:

– Ngày 12-10-1424, tập kích đồn Đa Căng.

– Hạ thành Trà Lân, buộc địch phải đầu hàng.

– Đánh bại quân Trần Trí ở Khả Lưu, Bồ Ải bằng kế nghi binh.

– Siết chặt vòng vây thành Nghệ An, tiến đánh và giải phóng Diễn Châu.

– Tiến quân ra Thanh Hóa, giải phóng Diễn Châu, Thanh Hóa trong một thời gian ngắn.

Bài 7 trang 55 VBT Lịch sử 7: Em hãy nối mũi tên chỉ đúng các hướng tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn:

Trả lời:

– Đạo thứ nhất: Tiến quân giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang.

– Đạo thứ hai: Giải phóng vùng hạ lưu sông Hồng…, ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang

– Đạo thứ ba: Tiến thẳng ra Đông Quan

Bài 8 trang 55 VBT Lịch sử 7: Hãy điền những nét chính về diễn biến hai trận đánh lớn góp phần đưa đến thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn:

Trả lời:

Bài 9 trang 56 VBT Lịch sử 7: Em biết gì về bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Hãy nêu những nét chính về:

+ Hoàn cảnh ra đời

+ Nội dung

+ Ý nghĩa

Trả lời:

– Hoàn cảnh ra đời: Đất nước hoàn toàn giải phóng, quân Minh đã bị đánh bại.

– Nội dung: Tổng kết cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc từ những ngày gian lao ở núi Chí Linh đến các chiến thắng lẫy lừng Tốt Động – Chúc Động, Chi Lăn g – Xương Giang.

– Ý nghĩa: nêu bật ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, toát lên niềm tự hào dân tộc sâu sắc, chủ nghĩa yêu nước và nhân đạo sáng ngời.

Bài 10 trang 56 VBT Lịch sử 7: Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:

Quân đội nước ta rất thiện chiến.

Toàn dân đoàn kết chiến đấu, có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có bộ tham mưu tài giỏi, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Nhà Minh phải chia sẻ lực lượng để đối phó với giặc ngoại xâm ở Trung Quốc.

Quân Minh không quen với khí hậu và địa hình của nước ta.

Trả lời:

Toàn dân đoàn kết chiến đấu, có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có bộ tham mưu tài giỏi, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 19 Phần 3: Cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

(trang 90 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động ( qua lược đồ SGK, trang 90)

Trả lời:

– Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên 10 vạn.

– Để giành thế chủ động, ngày 7-11-1436, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mĩ, Hà Nội).

– Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục kích ờ Tốt Động – Chúc Động.

– Kết quả, 5 vạn tên giặc bị thương, bị bắt sống trên 1 vạn ; Vương Thông bị thương, tháo chạy về Đông Quan. Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu, huyện.

(trang 92 sgk Lịch Sử 7): – Dựa vào lược đồ (SGK,trang 92), em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng -Xương Giang.

Trả lời:

– Đầu tháng 10 – 1427, hơn 10 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta.

+ Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy, từ Quảng Tây tiến vào theo nướng Lạng Sơn.

+ Đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy, từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang.

– Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt viện quân giặc, trước hết là đạo quân của Liễu Thăng, không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta.

– Ngày 8 -10, Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, bị nghĩa quân phục kích và giết ở ải Chi Lăng.

– Sau khi Liễu Thăng bị giết, Phó tổng binh là Lương Minh lên thay, chân hình đội ngũ, tiến xuống Xương Giang (Bắc Giang). Trên đường tiến quân, quân giặc liên tiếp bị phục kích ở cần Trạm, Phố Cát, bị tiêu diệt đến 3 vạn tên, ông binh Lương Minh bị giết tại trận, Thượng thư bộ Binh Lý Khánh phải thắt cổ tự tử.

– Mấy vạn địch còn lại cố gắng lắm mới tới Xương Giang co cụm lại giữa cánh đồng, bị nghĩa quân từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống, kể cả tướng giặc là Thôi Tụ, Hoàng Phúc.

Bài 1 (trang 93 sgk Lịch sử 7): Dựa vào các lược đồ và bài học, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn.

Lời giải:

– Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi. Trước tình hình nguy cấp đó, Lê Lai đã cải trang làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc. Lê Lai cùng toán quân cảm tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết được Lê Lợi nên rút quân.

– Cuối năm 1421, quân Minh huy động hơn 10 vạn lính mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây, nghĩa quân đã trải qua muôn vàn khó khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói, rét. Lê Lợi phải cho giết cả voi, ngựa (kể cả con ngựa của ông) để nuôi quân.

– Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hoà và được quân Minh chấp thuận. Tháng 5 – 1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.

* Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

– Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 – 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá), sau đó hạ thành Trà Lân.

– Trên đà thắng lợi đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

* Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

– Tháng 8 – 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy nghĩa quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá.

– Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân. Quán Minh chỉ còn mấy thành luỹ bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.

* Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

– Tháng 9-1426, nghĩa quân chia làm ba đạo tiến ra Bắc : Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam (Trung Quốc) sang. Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An vào Đông Quan. Đạo thứ ba tiến thẳng vào Đông Quan.

* Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm 1426)

– Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên 10 vạn.

– Để giành thế chủ động, ngày 7-11-1436, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mĩ, Hà Nội).

– Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục kích ở Tốt Động – Chúc Động.

– Kết quả, 5 vạn tên giặc bị thương, bị bắt sống trên 1 vạn ; Vương Thông bị thương, tháo chạy về Đông Quan. Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu, huyện.

* Trận Chi Lăng – Xương Giang (Tháng 10 – 1427)

– Đầu tháng 10 – 1427, hơn 10 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta.

+ Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy, từ Quảng Tây tiến vào theo hướng Lạng Sơn.

+ Đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy, từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang.

– Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt viện quân giặc, trước hết là đạo quân của Liễu Thăng, không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta.

– Ngày 8 -10, Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, bị nghĩa quân phục kích và giết ở ải Chi Lăng.

– Sau khi Liễu Thăng bị giết, Phó tổng binh là Lương Minh lên thay, chân hình đội ngũ, tiến xuống Xương Giang (Bắc Giang). Trên đường tiến quân, quân giặc liên tiếp bị phục kích ở cần Trạm, Phố Cát, bị tiêu diệt đến 3 vạn tên, ông binh Lương Minh bị giết tại trận, Thượng thư bộ Binh Lý Khánh phải thắt cổ tự tử.

– Mấy vạn địch còn lại cố gắng lắm mới tới Xương Giang co cụm lại giữa cánh đồng, bị nghĩa quân từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống, kể cả tướng giặc là Thôi Tụ, Hoàng Phúc.

Bài 2 (trang 93 sgk Lịch sử 7): Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.

Lời giải:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

– Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu nghĩa quân, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

Bài 3 (trang 93 sgk Lịch sử 7): Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Lời giải:

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

– Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ.

– Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

Bạn đang xem bài viết Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!