Xem Nhiều 5/2022 # Giải Sbt Hóa 8 Bài 10: Hóa Trị # Top Trend

Xem 13,959

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Sbt Hóa 8 Bài 10: Hóa Trị mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,959 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Hóa 8 Bài 10: Hóa Trị
 • Bài 10: Hoạt Động Của Cơ
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 10. Trung Quốc Giữa Thế Kỉ Xix
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 5. Công Xã Pa
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 9. Ấn Độ Thế Kỉ Xviii
 • Giải sách bài tập hóa 8 bài 10

  SBT Hóa 8 bài 10

  Giải SBT Hóa 8 bài 10: Hóa trị tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

  Bài 10.1 trang 14 sách bài tập Hóa 8

  Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung.

  Hóa trị, nguyên tử, nguyên tố, nhóm nguyên tử, khả năng liên kết, phân tử.

  “Hóa trị là con số biểu thị … của … nguyên tố này (hay …) với … nguyên tố khác. Hóa trị của một … (hay …) được xác định theo … của H chọn là đơn vị và … của O là hai đơn vị”.

  Hướng dẫn giải

  Khả năng liên kết; nguyên tử (hay nhóm nguyên tử); nguyên tử; nguyên tố(hay nhóm nguyên tố); hóa trị; hóa trị.

  Bài 10.2 trang 14 sách bài tập Hóa 8

  Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa kí hiệu biểu thị một hóa trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau:

  a) Tính hóa trị của X và Y.

  b) Viết sơ đồ công thức hợp chất giữa nguyên tố Y và O, giữa nguyên tố X và Y.

  Hướng dẫn giải

  a) Vì và X = O → X có hóa trị II.

  Vì → Y có hóa trị I.

  b) Y-O-Y; Y-X-Y.

  Bài 10.3 trang 14 sách bài tập Hóa 8

  Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau: HCl; H 2O; NH 3; CH 4.

  Hướng dẫn giải

  a) HCl: H-Cl

  Bài 10.4 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

  Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau. Cho biết S hóa trị II:

  Hướng dẫn giải

  a) K 2S: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: a.2 = II.1 → a =

  Vậy K có hóa trị I.

  b) MgS: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: b.1 = II.1 → b =

  Vậy Mg có hóa trị II.

  c, Cr 2S 3: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: c.2 = II.3 → c =

  Vậy Cr có hóa trị III.

  d, CS 2: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: d.1 = II.2 → d =

  Vậy C có hóa trị IV.

  Bài 10.5 trang 14 sách bài tập Hóa 8

  Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau, biết nhóm (NO 3) hóa trị O và nhóm (CO 3) hóa trị II:

  Hướng dẫn giải

  a) Ba(NO 3) 2: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: a.1 = II.2 → a =

  Vậy Ba có hóa trị II.

  b) Fe(NO 3) 3: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: b.1 = I.3 → b =

  Vậy Fe có hóa trị III.

  c) CuCO 3: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: c.1 = II.1 → c =

  Vậy Cu có hóa trị II.

  d) Li 2CO 3: Ta có

  Theo quy tắc hóa trị: d.2 = II.1 → d =

  Vậy Li có hóa trị I.

  Bài 10.6 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

  Lập công thức hóa học của những chất hai nguyên tố như sau:

  Si(IV) và H; P(V) và O;

  Fe(III) và Br(I); Ca và N(III).

  Hướng dẫn giải

  a) Si(IV) và H: Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: IV.x = y.I

  Tỉ lệ:

  Vậy công thức hóa học của Si xH y là SiH 4.

  b) P(V) và O: Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: V.x = II.y

  Tỉ lệ:

  c) Fe(III) và Br(I): Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

  Tỉ lệ:

  Vậy công thức hóa học của Fe xBr y là FeBr 3.

  d) Ca và N(III): Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: II.x = III.y

  Tỉ lệ:

  Bài 10.7 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

  Lập công thức hóa học của những chất hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

  Ba và nhóm (OH); Al và nhóm (NO 3);

  Cu(II) và nhóm (CO 3) Na và nhóm (PO 4)(III).

  Hướng dẫn giải

  a) Ba và nhóm (OH): Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y

  Tỉ lệ:

  Vậy công thức hóa học của Ba x(OH) y là Ba(OH) 2.

  b) Al và nhóm (NO 3): Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

  Tỉ lệ:

  c) Cu(II) và nhóm (CO 3): Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: II.x = II.y

  Tỉ lệ:

  d) Na và nhóm (PO 4)(III): Ta có:

  Theo quy tắc hóa trị: I.x = III.y

  Tỉ lệ:

  Bài 10.8 trang 15 sách bài tập Hóa 8:

  Biết Cr (crom) hóa trị III, hãy chọn công chức hóa học đúng trong số các công thức cho sau đây:

  b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng.

  Hướng dẫn giải

  a) Những công thức hoá học đúng:

  Cr hoá trị II: CrSO 4, CrO.

  b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này :

  CrSO 4 = 52 + 32 + 4 . 16 = 148 (đvC),

  CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

  Bài 10.9* trang 15 sách bài tập Hóa 8:

  Người ta xác định được rằng nguyên tố silic(Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hidro.

  a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

  b) Xác định hóa trị của Silic trong hợp chất.

  Hướng dẫn giải

  a) Gọi công thức của hợp chất là Si xH y.

  Theo đề bài ta có:

  CTHH của hợp chất là SiH 4.

  Phân tử khối là: 28 + 4.1 = 32 (đvC)

  b) Hóa trị của Si trong hợp chất SiH 4 là IV.

  Bài 10.10* trang 15 sách bài tập Hóa 8:

  Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi.

  a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

  b) Xác định hóa trị của sắt trong hợp chất.

  Hướng dẫn giải

  a) Công thức chung của hợp chất Fe xO y.

  Theo đề bài ta có:

  Vậy CTHH của hợp chất là Fe 2O 3.

  Phân tử khối là: 56.2 + 16.3 = 160 (đvC)

  b) Hóa trị của Fe trong hợp chất là III.

  B. Giải Hóa 8 bài 10 SGK: Hóa trị

  Để giúp các em học sinh học tốt môn Hóa học 8 hơn cũng như biết cách giải các dạng bài tập hóa 8. VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa tại: Giải Hóa 8 Bài 10 Hóa trị

  ………………………………………….

  Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8 . Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Công Nghệ 8: Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Giải Vở Bài Tập Giáo Dục Công Dân 9
 • Giải Vở Bài Tập Gdcd Lớp 8 Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng, Lành Mạnh
 • Giải Vbt Gdcd 6 Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ Em
 • Giải Vbt Gdcd 6 Bài 1: Tự Chăm Sóc, Rèn Luyện Thân Thể
 • Bạn đang xem bài viết Giải Sbt Hóa 8 Bài 10: Hóa Trị trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100