Giải Sbt Toán 9: Bài 2. Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

Xem 6,039

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Sbt Toán 9: Bài 2. Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn mới nhất ngày 16/06/2021 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,039 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Bài Tập Toán 9 Bài 2: Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 1. Sự Xác Định Đường Tròn. Tính Chất Đối Xứng Của Đường Tròn
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 2. Hàm Số Bậc Nhất
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 1). Bài 2. Hàm Số Bậc Nhất
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 1). Ôn Tập Chương Ii
 • Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

  Bài 21 trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 40 o rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 40 o

  Bài 22 trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B = 30 o, BC = 8cm. Hãy tính cạnh AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba), biết rằng cos30 o ≈ 0,866

  Bài 24 trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, góc B = α

  Biết tg α = 5/12 . Hãy tính:

  a. Cạnh AC

  b. Cạnh BC

  Bài 25 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm giá trị của x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) trong mỗi tam giác vuông với kích thước được chỉ ra trên hình sau, biết:

  tg47 o ≈ 1,072, cos38 o ≈ 0,788

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc C.

  Suy ra: BC = 10 (cm)

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC trong mỗi trường hợp sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng:

  a. AB = 13, BH = 5

  b. BH = 3, CH = 4

  Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 o: sin75 o, cos53 o, sin47 o20′, tg62 o, cotg82 o 45′

  Bài 29 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:

  Bài 30 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyển NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotg ∠N và cotg ∠P . Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

  Cạnh góc vuông kề với góc 60 o của một tam giác vuông bằng 3. Sử dụng bảng lượng giác của các góc đặc biệt, hãy tìm cạnh huyền và cạnh góc vuông còn lại (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

  Đường cao BD của tam giác nhọn ABC bằng 6, đoạn thẳng AD bằng 5.

  a. Tính diện tích tam giác ABD

  Bài 33 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho cos α = 0,8. Hãy tìm sin α, tg α, cotg α (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

  Suy ra: tg α = sin⁡α/cos⁡α = 0,6/0,8 = 3/4 = 0,75

  cotg α = 1/tgα = 1/0,75 = 1,3333

  Bài 34 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Hãy tìm sin α, cos α (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) nếu biết:

  a. tg α = 1/3

  b. cotg α = 3/4

  a. Vì tg α = 1/3 nên α là góc nhọn của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông là 1 và 3.

  Vậy: sin α = 3/5 ≈ 0,6 cos α = 4/5 ≈ 0,8

  Bài 35 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Dựng góc nhọn α, biết rằng:

  a. sin α = 0,25

  b. cos α = 0,75

  c. tg α = 1

  d. cotg α = 2

  a. sin α = 0,25 = 14

  *Cách dựng: hình a

  – Dựng góc vuông xOy

  – Trên tia Ox dựng đoạn OA bằng 1 đơn vị dài

  – Dựng cung tròn tâm A bán kính 4 đơn vị dài và cắt Oy tại B

  *Cách dựng: hình b

  – Dựng góc vuông xOy

  – Trên tia Ox dựng đoạn OA bằng 3 đơn vị dài

  – Dựng cung tròn tâm A bán kính 4 đơn vị dài và cắt Oy tại B

  *Cách dựng: hình d

  – Dựng góc vuông xOy

  – Trên tia Ox dựng đoạn OA bằng 2 đơn vị dài

  – Trên tia Oy dựng đoạn OB bằng 1 đơn vị dài

  Trong mặt phẳng tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau: A(1; 1), B(5; 1), C(7; 9)

  Hãy tính:

  b. Độ dài của cạnh AC

  Cho hình dưới. Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được x (không phải giải phương trình này).

  Từ đỉnh của góc 70 o, kẻ đường cao của tam giác.

  Sử dụng tỉ số sin của các góc, ta có phương trình: xsin30 o = 4sin80 o

  Bài 38 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Kẻ MH ⊥ NL

  Tìm đẳng thức đúng

  Bài 2 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  Bài 3 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Chọn đáp án D

  Bài 4 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  Bài 5 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  B. sinα = cosβ;

  C. sinα = tgβ;

  D. sinα = cotgβ.

  Chọn đáp án B

  Bài 6 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  B. cosα = tgβ;

  C. cosα = cotgβ;

  D. cosα = sinβ.

  Chọn đáp án D

  Bài 7 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  A. tgα = tgβ;

  B. tgα = cotgβ;

  C. tgα = sinβ;

  D. tgα = cosβ.

  Chọn đáp án B

  Bài 8 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  B. cotgα = cotgβ;

  C. cotgα = cosβ;

  D. cotgα = sinβ;

  Chọn đáp án A

  Bài 9 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  Bài 10 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  B. tgα = sinα – cosα;

  B. tgα = sinα. cosα;

  D. tgα = sinα/cosα.

  Chọn đáp án D

  Bài 11 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Tìm đẳng thức đúng

  B. cotgα = 1 – tgα;

  C. cotgα = 1. tgα;

  D. cotgα = 1/tgα.

  Chọn đáp án D

  Bài 12 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho sinα = 1/2. Hãy tìm cosα, tgα, cotgα (0 o < α < 90 o).

  Bài 13 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho cosα = 3/4. Hãy tìm sinα, tgα, cotgα (0 o < α < 90 o).

  Bài 14 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 1/3BC. Hãy tính sinC, cosC, tgC, cotgC.

  Bài 15 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Hãy tính

  Bài 16 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho tam giác ABC có ∠A = 60 o. Chứng minh rằng: BC 2 = AB 2 + AC 2 – AB.AC.

  Công thức Py-ta-go cho ta

  Bài 17 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho tứ giác ABCD có α là góc nhọn tạo bởi hai đường chéo chứng minh rằng S ABCD = 1/2 AC.BD.sinα.

  Giả sử hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại I, (AIB) ̂ = α là góc nhọn (xem h.bs.9)

  Kẻ đường cao AH của tam giác ABD và đường cao CK của tam giác CBD.

  Ta có: AH = AI.sinα, CK = CI.sinα,

  Diện tích tam giác ABD là S ABD = 1/2 BD.AH.

  Diện tích tam giác CBD là S CBD = 1/2 BD.CK.

  Từ đó diện tích S của tứ giác ABCD là:

  = 1/2 BD.(AI + CI)sinα = 1/2BD.AC.sinα

  Bài 18 trang 110 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Cho góc nhọn α

  Tính giá trị của biểu thức

  Trong hình thang vuông ABCD với các đáy AD, BC có ∠A = ∠B = 90 o, ∠(ACD) = 90 o. BC = 4cm, AD = 16cm. Hãy tìm các góc C và D của hình thang.

  Kẻ đường cao CH của tam giác ACD vuông tại C. Khi đó

  AH = BC = 4, HD = AD – AH = 12.

  Từ đó

  HC 2 = chúng tôi = 48, vậy HC = 4√3.

  Trong tam giác vuông HCD, ta có

  Tính các góc của một hình thoi, biết hai đường chéo của nó có độ dài là 2√3 và 2.

  Coi đường chéo AC = 2√3, đường chéo BD = 2 thì để ý rằng AC và BD vuông góc, ta có

  Bài 22 trang 111 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

  Các cạnh của một hình chữ nhật bằng 3cm và √3 cm. Hãy tìm các góc hợp bởi đường chéo và các cạnh của hình chữ nhật đó.

  Hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm, BC = √3 cm nên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 9 Bài 7: Tứ Giác Nội Tiếp
 • Bài 42, 43, 7.1, 7.2 Trang 107 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 7 Tứ Giác Nội Tiếp
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 7: Tứ Giác Nội Tiếp
 • Bài 15, 16, 17 Trang 102 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 3 Góc Nội Tiếp
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 3: Góc Nội Tiếp
 • Bạn đang xem bài viết Giải Sbt Toán 9: Bài 2. Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!