Xem Nhiều 3/2023 #️ Giải Vật Lí 9 Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn # Top 6 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Giải Vật Lí 9 Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Vật Lí 9 Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hãy tính điện trở tương đương R 2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương R 3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

Bài giải:

Điện trở tương đương của :

$R_2 = frac{R.R}{R + R} = frac{R}{2}$

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R 2 và R 3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện R 1 và R 2 và điện trở tương ứng R 1, R 2 của chúng có mối quan hộ như thế nào.

Bài giải:

Nếu R1 có tiết diện S có điện trở R thì

Dây dẫn với tiết diện 2S thì điện trở giảm 2 lần = R/2

Dây dẫn với tiết diện 3S thì điện trở giảm 3 lần = R/3

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm 2, dây thứ 2 có tiết diện 6mm 2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Bài giải:

Do 2 dây đồng có cùng chiều dài nên điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây, mà dây thứ 2 dài gấp 3 lần dây thứ nhất.

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm 2 và có điện trở R 1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm 2 thì có điện trở là R 2 bao nhiêu?

Bài giải:

Một dây đẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l 1 = 100 m, có tiết diện S 1 = 0,1 mm 2 thì có điện trở R 1 = 500. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài l 2 = 50 m, có tiết diện S 2 = 0,5 mm 2 thì có điện trở R 2 là bao nhiêu?

Bài giải:

Ta có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây và tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây

$frac{R_1}{R_2} = frac{S_2}{S_1} = frac{0,5}{0,1} = 5$

Một sợi dây sắt dài l 1 = 200 m, có tiết diện S 1 = 0,2 mm 2 và có điện trở R 1 = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l 2 = 50 m, có điện trở R 2 = 45 Ω thì có tiết diện S 2 bao nhiêu ?

Bài giải:

Ta có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây và tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây

$frac{l_1}{l_2} = frac{200}{50} = 4$

$frac{R_1}{R_2} = frac{120}{45} = frac{8}{3}$

$frac{S_2}{S_1} = frac{2}{3}$

Giải Lý Lớp 9 Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn

Giải lý lớp 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Bài C1 (trang 22 SGK Vật Lý 9):

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện R1 và R2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hộ như thế nào.

Lời giải:

– Nếu tiết diện tăng gấp hai hoặc ba lần thì điện trở của dây giảm hai hoặc ba lần: R 2 = R/2 và R 3 = R/3

– Các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu, nếu tiết diện của dây tăng bao nhiêu lẩn thì điện trở của nó giảm bấy nhiêu lần.

Từ đó suy ra điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch vớí tiết diện của nó.

Bài C3 (trang 24 SGK Vật Lý 9):

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Lời giải:

Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn ba lần điện trở của dây thứ nhất.

Bài C4 (trang 24 SGK Vật Lý 9):

Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 0,5mm2 và có điện trở R1 = 5,5Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Lời giải:

Một dây dẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1 = l00m, có tiết diện S1 = 0,lmm2 thì có điện trở R1 = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài 12 = 50m, có tiết diện S2 = 0,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Lời giải:

Một dây dẫn sắt dài l1 = 200m, có tiết diện S1 = 0,2mm2 và có điện trở R1 = 120Ω. Hỏi một dây sắt khác dài l2 = 50m, có điện trở R2 = 45Ω thì có tiết diện S2 là bao nhiêu?

Lời giải:

Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 7. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Chiều Dài Dây Dẫn

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Câu 1 trang 19 SBT Vật Lí 9

Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R 1 và dây kia dài 6m có điện trở R 2. Tính tỉ số R 1/R 2

Do điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn nên ta có: R 1/R 2 = I 1/I 2 =2/6. Vậy R 1/R 2 =1/3

Câu 2 trang 19 SBT Vật Lí 9

Một dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính điện trở cuộn dây

b) Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

a. Điện trở của cuộn dây là:

R’ = R/ l = 240/120 = 2Ω

Câu 3 trang 19 SBT Vật Lí 9

Hình 7.1 biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, hai điểm M và N chia dây dẫn AB thành ba đoạn dài bằng nhau: AM = MN = NB. Cho dòng điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

b) Hãy so sánh hiệu điện thế U ANvà U MB

a) Vì điện trở tỷ lệ với chiều dài sợi dây nên ta có:

D. không đủ điều kiện để so sánh R 1 và R 2

Chọn D. Không đủ điều kiện để so sánh R 1 với R 2 vì khi so sánh điện trở phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn ta cần dây dẫn làm từ cùng 1 loại vật liệu và có tiết diện như nhau.

Câu 5 trang 19 SBT Vật Lí 9

A. Vật liệu làm dây dẫn

B. Khối lượng của dây dẫn

C. Chiều dài dây dẫn

D. Tiết diện của dây dẫn

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn

Câu 6 trang 20 SBT Vật Lí 9

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở các dây dẫn có những đặc điểm nào ?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Chọn A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau

Câu 7 trang 20 SBT Vật Lí 9

Dây tóc một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc nàu có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc cảu bóng đèn này.

Cứ 1cm dây tóc có điện trở là 1,5 Ω

x cm dây tóc có điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Câu 8 trang 20 SBT Vật Lí 9

Đường dây dẫn của mạng điện trong một gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ có chiều dài tổng cộng là 500m và điện trở của mỗi đoạn có chiều dài 1m của đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

Cứ 1m dây có điện trở trung bình là 0,02Ω

500m dây có điện trở trung bình là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Câu 9 trang 20 SBT Vật Lí 9

Đoạn dây dẫn nối từ cột vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn có điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Câu 10 trang 20 SBT Vật Lí 9

Người ta muốn quấn một dây dẫn điện trở quanh một lõi sứ hình trụ tròn với đường kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này gồm bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn sát nhau thành một lớp.

Cứ 1 m dây dẫn có điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn có điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng 1 quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Câu 11 trang 20 SBT Vật Lí 9

Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta có thể nối chỗ dây đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua chỗ đó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây vẫn như trước.

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng thì chiều dài l của dây sẽ giảm

→ điện trở R của dây sẽ giảm

Mặt khác hiệu điện thế U đặt vào hai đâu dây không đổi nên cường độ dòng điện qua dây I = U/R sẽ tăng lên so với trước.

Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 9 Bài 7: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Chiều Dài Dây Dẫn

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Giải bài tập Vật lý lớp 9 trang 19, 21 SGK

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Vật lý của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo 1. Bài C1 trang 19 sgk Vật lí 9

C1. Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như thế thì một dây dẫn cùng loại nó dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Dây dẫn dài l có điện trở R thì dây dẫn cùng loại đó dài 2l có điện trở là 2R. Tương tự như thế thì một dây dẫn cùng loại đó dài 3l sẽ có điện trở là 3R.

2. Bài C2 trang 21 sgk Vật lí 9

C2. Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao.

Hướng dẫn:

Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Vì dây dẫn khá dài ấy có điện trở lớn hơn dây kia.

3. Bài C3 trang 21 sgk Vật lí 9

C3. Khi đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu 1 cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 0,3 A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4m thì có điện trở là 2 Ω.

Hướng dẫn:

Cuộn dây dẫn có điện trở là R = 6/0,3 = 0,2Ω

Dây dẫn loại này nếu dài 4m thì có điện trở là 2Ω, thì điện trở là 20Ω nó sẽ có chiều dài là

4. Bài C4 trang 21 sgk Vật lí 9

C4. Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài là l 1 và l 2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I 1 và I 2. Biết I 1 = 0,25 I 2, hỏi l 1 dài gấp bao nhiêu lần l 2?

Hướng dẫn:

Bạn đang xem bài viết Giải Vật Lí 9 Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!