Xem Nhiều 3/2023 #️ Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3 # Top 6 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3 # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn tập chương 2 và chương 3 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài 1 trang 49 VBT Lịch Sử 7: Hãy thống kê những nét chính về các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông – Nguyên thời Trần?

Lời giải:

Tên cuộc kháng chiến

Thời gian

Đường lối kháng chiến

Những gương tiêu biểu

Chống quân xâm lược Tống

1075 – 1077

Chủ động đánh giặc, buộc giặc đánh theo cách đánh của ta.

Lý Thường Kiệt, Thân Cảnh Phúc, Lí Kế Nguyên…

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

-Khi giặc mạnh rút lui bảo toàn lực lượng

-Thực hiện “vườn không nhà trống”.

-Khi giặc lâm vào thế khó khăn phản công tiêu diệt.

-Trong lần 3 diệt đoàn thuyền lương, lập trận địa trên sông Bạch Đằng.

Trần Quốc Tuấn , Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toàn…

Bài 2 trang 49 VBT Lịch Sử 7: Đánh dấu X vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Nguyên nhân thắng lợi của những cuộc kháng chiến thời Lý – Trần là:

Vũ khí của ta hiện đại hơn địch

Quân lính của ta đông hơn địch

Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

Nhân dân ta quen với địa hình và khí hậu của mình.

Lời giải:

Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

Bài 3 trang 50 VBT Lịch Sử 7: Thời Lý – Trần, nước ta có bước phát triển rực rỡ về mọi mặt. Hãy điểm lại những thành tựu nổi bật của nước Đại Việt thời đó về các mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học nghệ thuật.

Lời giải:

Kinh tế

-Nông nghiệp: Nông dân có ruộng cày cấy. Nhà nước khuyến khích khai hoang. Công tác thủy lợi được chú ý.

-Thủ công nghiệp: có nhiều nghề.

-Thương nghiệp: buôn bán trong và ngoài nước được mở rộng.

-Nông nghiệp: Khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt. Công cuộc khai hoang đắp đê được củng cố. Ruộng đất làng xã nhiều.

-Thủ công nghiệp: Do nhà nước quản lí có nhiều ngành nghề. Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển.

-Thương nghiệp: Trao đổi buôn bán được đẩy mạnh.

Văn hóa

-Đạo Phật phát triển mạnh nhất. Các hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú đa dạng.

-Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến. Đạo Phật phát triển. Nho giáo ngày càng phát triển.

Giáo dục

-Xây dựng Văn Miếu.

-Mở khoa thi chọn quan lại.

-Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển.

-Quốc Tử Giám được mở rộng.

-Trường học ngày càng nhiều.

-Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều.

Khoa học

-Phát triển trên nhiều lĩnh vực

-Phát triển trên nhiều lĩnh vực

Nghệ thuật

-Nghệ thuật điêu khắc rất phát triển.

-Nhiều công trình kiến trúc ra đời.

Vbt Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3

VBT Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn tập chương 2 và chương 3

Bài 1 trang 49 VBT Lịch sử 7: Hãy thống kê những nét chính về các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông – Nguyên thời Trần?

Trả lời:

Tên cuộc kháng chiến Thời gian Đường lối kháng chiến Những gương tiêu biểu

Chống quân xâm lược Tống

1075 – 1077

Chủ động đánh giặc, buộc giặc đánh theo cách đánh của ta.

Lý Thường Kiệt, Thân Cảnh Phúc, Lí Kế Nguyên…

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

– Khi giặc mạnh rút lui bảo toàn lực lượng

– Thực hiện “vườn không nhà trống”.

– Khi giặc lâm vào thế khó khăn phản công tiêu diệt.

– Trong lần 3 diệt đoàn thuyền lương, lập trận địa trên sông Bạch Đằng.

Trần Quốc Tuấn , Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toàn…

Bài 2 trang 49 VBT Lịch sử 7: Đánh dấu X vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Nguyên nhân thắng lợi của những cuộc kháng chiến thời Lý – Trần là:

Vũ khí của ta hiện đại hơn địch

Quân lính của ta đông hơn địch

Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

Nhân dân ta quen với địa hình và khí hậu của mình.

Trả lời:

Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

Bài 3 trang 50 VBT Lịch sử 7: Thời Lý – Trần, nước ta có bước phát triển rực rỡ về mọi mặt. Hãy điểm lại những thành tựu nổi bật của nước Đại Việt thời đó về các mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học nghệ thuật.

Trả lời:

Kinh tế

– Nông nghiệp: Nông dân có ruộng cày cấy. Nhà nước khuyến khích khai hoang. Công tác thủy lợi được chú ý.

– Thủ công nghiệp: có nhiều nghề.

– Thương nghiệp: buôn bán trong và ngoài nước được mở rộng.

– Nông nghiệp: Khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt. Công cuộc khai hoang đắp đê được củng cố. Ruộng đất làng xã nhiều.

– Thủ công nghiệp: Do nhà nước quản lí có nhiều ngành nghề. Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển.

– Thương nghiệp: Trao đổi buôn bán được đẩy mạnh.

Văn hóa

– Đạo Phật phát triển mạnh nhất. Các hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú đa dạng.

– Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến. Đạo Phật phát triển. Nho giáo ngày càng phát triển.

Giáo dục

– Xây dựng Văn Miếu.

– Mở khoa thi chọn quan lại.

– Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển.

– Quốc Tử Giám được mở rộng.

– Trường học ngày càng nhiều.

– Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều.

Khoa học

– Phát triển trên nhiều lĩnh vực

– Phát triển trên nhiều lĩnh vực

Nghệ thuật

– Nghệ thuật điêu khắc rất phát triển.

– Nhiều công trình kiến trúc ra đời.

Giải Vbt Sử 7: Bài 17. Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3 ( Ngắn Nhất)

Bài 17: Ôn tập chương 2 và chương 3

Hãy thống kê những nét chính về các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông – Nguyên thời Trần?

Chống quân xâm lược Tống

Chủ động đánh giặc, buộc giặc đánh theo cách đánh của ta.

Lý Thường Kiệt, Thân Cảnh Phúc, Lí Kế Nguyên…

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

-Khi giặc mạnh rút lui bảo toàn lực lượng

-Thực hiện “vườn không nhà trống”.

-Khi giặc lâm vào thế khó khăn phản công tiêu diệt.

-Trong lần 3 diệt đoàn thuyền lương, lập trận địa trên sông Bạch Đằng.

Bài 2 trang 49 VBT Lịch Sử 7:

Đánh dấu X vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Nguyên nhân thắng lợi của những cuộc kháng chiến thời Lý – Trần là:

Vũ khí của ta hiện đại hơn địch

Quân lính của ta đông hơn địch

Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

Nhân dân ta quen với địa hình và khí hậu của mình.

Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

Bài 3 trang 50 VBT Lịch Sử 7:

Thời Lý – Trần, nước ta có bước phát triển rực rỡ về mọi mặt. Hãy điểm lại những thành tựu nổi bật của nước Đại Việt thời đó về các mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học nghệ thuật.

-Nông nghiệp: Nông dân có ruộng cày cấy. Nhà nước khuyến khích khai hoang. Công tác thủy lợi được chú ý.

-Nông nghiệp: Khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt. Công cuộc khai hoang đắp đê được củng cố. Ruộng đất làng xã nhiều.

-Thủ công nghiệp: Do nhà nước quản lí có nhiều ngành nghề. Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển.

-Thương nghiệp: Trao đổi buôn bán được đẩy mạnh.

-Thủ công nghiệp: có nhiều nghề.

-Thương nghiệp: buôn bán trong và ngoài nước được mở rộng.

-Đạo Phật phát triển mạnh nhất. Các hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú đa dạng.

-Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến. Đạo Phật phát triển. Nho giáo ngày càng phát triển.

-Xây dựng Văn Miếu.

-Quốc Tử Giám được mở rộng.

-Trường học ngày càng nhiều.

-Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều.

-Mở khoa thi chọn quan lại.

-Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển.

-Nghệ thuật điêu khắc rất phát triển.

-Nhiều công trình kiến trúc ra đời.

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương 4

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương 4 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Lời giải:

Thời Lý – Trần

Thời Lê Thánh Tông

Triều đình và bộ máy ở trung ương

-Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê

-Nhà nước quân chủ quý tộc

-Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.

-Giúp vua có các quan đại thần.

-Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn.

-Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã.

Các đơn vị hành chínhh

-Cả nước chia thành các lộ, châu, huyện, xã.

-Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.

-Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã.

Cách đào tạo, tuyển chọn, bổ dụng quan lại

-Cả thi cử và đề bạt

-Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng.

Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.

– Giống nhau

-Khác nhau

Lời giải:

-Giống nhau: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan lại đại thần. Cấm giết mổ trâu, bò.

-Khác nhau:

+ Thời Lý – Trần: Bảo vệ quyền lợi tư hữu. Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

+ Thời Lê sơ:

Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ.

Hạn chế phát triển nô tì. Pháp luật thời Lê Sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.

Bài 3 trang 62 VBT Lịch Sử 7: Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình kinh tế thờ Lý – Trần và thời Lê sơ:

Lời giải:

Nông Nghiệp

-Nông nghiệp phát triển. Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền. Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang.

-Đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp.

-Có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh.

-Thực hiện phép quân điền.

Thủ công nghiệp

-Các nghề thủ công phát triển.

-Có các làng thủ công, phường thủ công

-Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác.

Thương nghiệp

-Trao đổi buôn bán phát triển.

-Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

Bài 4 trang 62-63 VBT Lịch Sử 7: Điền vào chỗ trống những ý nói vè thành tựu ở các lĩnh vực giáo dục, văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ.

-Về giáo dục, thi cử

-Về văn học

-Về khoa học, nghệ thuật

Lời giải:

-Về giáo dục, thi cử: giáo dục phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển giáo dục như: tổ chức thi cử 3 năm một lần. Nho học độc tôn.

-Về văn học: Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, có hàng loạt tập văn, thơ nổi tiếng. Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

-Về khoa học, nghệ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Bạn đang xem bài viết Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!