Xem Nhiều 3/2023 #️ Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 69: Chia Một Số Cho Một Tích # Top 5 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 69: Chia Một Số Cho Một Tích # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 69: Chia Một Số Cho Một Tích mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải vở bài tập Toán 4 tập 1

Giải vở bài tập Toán lớp 4 bài 69

Giải vở bài tập Toán 4 bài 69: Chia một số cho một tích là lời giải trang 80 Vở bài tập Toán 4 tập 1 với đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT là tài liệu tham khảo cho các em học sinh so sánh kết quả luyện tập các dạng bài tập chia một số cho một tích. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Chia một số cho một tích

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 80 – Câu 1

Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

= ……………

b) 28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

= ……………

Phương pháp giải:

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b × c) = (a : b) : c = (a : c) : b Đáp án

a) 50 : (5 × 2) = 50 : 10

= 5

50 : (5 × 2) = 50 : 5 : 2

= 5

b) 28 : (2 × 7) = 28 : 14

= 2

28 : (2 × 7) = 28 : 2 : 7

= 14 : 7

= 2

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 80 – Câu 2

Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

a) 90 : 30 = ……………

= ……………

b) 180 : 60 = ……………

= ……………

Phương pháp giải:

Viết số chia dưới dạng tích của hai số thích hợp rồi thực hiện phép chia một số chia cho một tích để tính giá trị biểu thức đã cho.

Đáp án

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

= 90 : 3 : 10

= 30 : 10

= 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

= 180 : 6 : 10

= 30 : 10

= 3

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1:

– Tìm tổng số vở hai bạn đã mua = số vở mỗi bạn mua × 2.

– Tìm giá tiền 1 quyển vở = tổng số tiền phải trả : tổng số vở hai bạn đã mua.

Cách 2 :

– Tìm số tiền mỗi bạn phải trả = tổng số tiền phải trả : 2.

– Tìm giá tiền 1 quyển vở = số tiền mỗi bạn phải trả : số vở mỗi bạn đã mua.

Đáp án Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2×4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng

Cách 2:

Số tiền mỗi bạn phải trả là :

19 200 : 2 = 9 600 (đồng)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

9 600 : 4 = 2400 (đồng)

Đáp số: 2400 đồng.

Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 70: Chia Một Tích Cho Một Số

Giải vở bài tập Toán 4 tập 1

Giải vở bài tập Toán lớp 4 bài 70

Giải vở bài tập Toán 4 bài 70: Chia một tích cho một số là lời giải trang 81 Vở bài tập Toán 4 tập 1 với đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT là tài liệu tham khảo cho các em học sinh so sánh kết quả luyện tập các dạng bài tập chia một tích cho một số. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Chia một tích cho một số

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhận kết quả với thừa số kia.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 81 – Câu 1

Tính bằng hai cách:

a) (14 × 27) : 7 = ………………

= ………………

(14 × 27) : 7 = ………………

= ………………

= ………………

b) (25 × 24) : 6 = ………………

= ………………

(25 × 24) : 6 = ………………

= ………………

= ………………

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tích cho một số :

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a × b) : c = a : c × b = a × b : c Đáp án

a) (14 × 27) :7 = 387 : 7

= 54

(14 × 27) : 7 = 14 : 7 × 27

= 2 × 27

= 54

b) (25 × 24) :6 = 600: 6

= 100

(25 ×24) :6 = 25 × 24 : 6

= 25 × 4

= 100

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 81 – Câu 2

Tính bằng ba cách

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tích cho một số :

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a × b) : c = a : c × b = a × b : c Đáp án

(32 × 24) : 4 = 768 : 4

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 : 4 × 24

= 8 × 24

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 × 24 : 4

= 32 × 6

= 192

Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/6 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải:

– Tính số mét vải cửa hàng có ta lấy độ dài của một tấm vải nhân với số tấm vải.

– Tính số mét vải cửa hàng đã bán ta lấy số mét vải cửa hàng có chia cho 6.

Tóm tắt: Bài giải

Ban đầu cửa hàng có số mét vải là :

30 × 6 = 180 (m)

Cửa hàng đó bán được số mét vải là :

180 : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30m.

Toán Lớp 4 Trang 78, 79: Chia Một Số Cho Một Tích

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số – Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài Chia một số cho một tích (bài 1, 2, 3 trang 78-79)

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

24 : (3 × 2) 24 : 3 : 2 24 : 2 : 3

Ta có: 24 : (3 × 2) = 24 : 6 = 4

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Vậy: 24 : (3 × 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Giải Toán lớp 4 trang 78 bài 1

BÀI 1. Tính giá trị của biểu thức (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 78/SGK Toán 4)

a) 50 : (2 × 5)

b) 79 : (9 × 8)

c) 28 : (7 × 2)

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) 50 : (2 × 5) = 50 : 10 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b) 72 : (9 × 8) = 72 : 72 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 9 : 8 =8 : 8 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c) 28 : (7 × 2) = 28 : 14 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2

Giải Toán lớp 4 trang 78 bài 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 78/SGK Toán 4)

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 × 3)

= 60 : 5 : 3 = 12 : 3 = 4

a) 80 : 40

b) 150 : 50

c) 80 : 16

a) 80 : 40 = 80 : (10 × 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

80 : 40 = 80 : (8 × 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

b) 150 : 50 = 150 : (10 × 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 × 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

80 : 16 = 80 (4 × 4) = 80 : 4 : 4 = 20 : 4 = 5

Giải Toán lớp 4 trang 79 bài 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 79 SGK Toán 4)

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở.

Số vở của hai bạn mua là:

3 × 2 = 6 (quyển)

Giá tiền của mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 đồng

Ngoài lời giải hay cho các bài tập SGK Toán 4, chúng tôi còn cung cấp các lời giải vở bài tập toán 4. Mời các bạn tham khảo.

Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 70: Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân

Giải vở bài tập Toán 5 tập 1

Giải vở bài tập Toán 5 bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân trang 86 Vở BT Toán 5 tập 1 có đáp án chi tiết cho từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ là tài liệu tham khảo cho các em học sinh luyện tập các dạng bài tập phép chia số thập phân. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải vở bài tập Toán 5 bài 70

Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 86 – Bài 1

Đặt tính rồi tính

28,5 : 2,5

8,5 : 0,034

29,5 : 2,36

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 86 – Bài 2

Biết rằng 3,5l dầu cân nặng 2,66kg. Hỏi 5l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

– Tính cân nặng của 1 lít dầu = cân nặng của 3,5 lít dầu : 4,5.

– Tính cân nặng của 5 lít dầu = cân nặng của 1 lít dầu × 5.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

3,5 lít : 2,66 kg

5 lít : ……? kg

Bài giải

1 lít dầu cân nặng:

2,66 : 3,5 = 0,76 (kg)

5 lít dầu cân nặng:

0,76 x 5 = 3,8 (kg)

Đáp số: 3,8 kg

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 86 – Bài 3

May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải. Hỏi có 250m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia: 250 : 3,8. Thương chính số bộ quần áo may được còn số dư là số vải còn thừa.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Ta có: 250 : 3,8 = 65 dư 3

Vậy 250m vải may được nhiều nhất 65 bộ quần áo còn thừa 3m vải.

Đáp số: 65 bộ quần áo, 3m vải dư

Để chuẩn bị cho các bài thi học kì lớp 5 sắp tới, các em học sinh tham khảo đề ôn tập Toán lớp 5

Bạn đang xem bài viết Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 69: Chia Một Số Cho Một Tích trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!