Xem Nhiều 3/2023 #️ Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Toán Cao Cấp 1: Học Phần Giải Tích (Dành Cho Khối Ngành Kinh Tế) # Top 11 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Toán Cao Cấp 1: Học Phần Giải Tích (Dành Cho Khối Ngành Kinh Tế) # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Toán Cao Cấp 1: Học Phần Giải Tích (Dành Cho Khối Ngành Kinh Tế) mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin tài liệu

Title: Toán cao cấp 1: Học phần giải tích (dành cho khối ngành kinh tế) Authors: Nguyễn, Thị Dung

Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1313 Appears in Collections:Khoa cơ bản

ABSTRACTS VIEWS

768

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 – Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Giải Tích Hàm Một Biến Số (Giải Tích 1)

Thông tin tài liệu

Title: Giải tích hàm một biến số (Giải tích 1) Authors: Phạm, Ngọc Anh

Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1307 Appears in Collections:Khoa cơ bản

ABSTRACTS VIEWS

122

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 – Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)

Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế

TOÁN CAO CẤP CHO CÁC NHÀ KINH TẾ – PHẦN II: GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

Cuốn sách này là cuốn sách thứ hai của bộ sách hai tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế được biên soạn dựa theo chương trình môn Toán cao cấp của trường Đại học Kinh Tế Quốc dân, dùng chung cho cả hai khối: Kinh tế học và Quản trị kinh doanh.

Tiếp theo cuốn Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, Phần 1: Đại số tuyến tính đã được xuất bản, cuốn Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, Phần 2: Giải tích toán học bao gồm những nội dung sau đây:

Chương 1: Hàm số và giới hạn

Chương 2: Đạo hàm và vi phân

Chương 3: Hàm số nhiều biến số

Chương 4: Cực trị của hàm nhiều biến

Chương 5: Tích phân

Chương 6: Chương trình vi phân

Chương 7: Phương trình sai phân

Trong phạm vi của các chương trình nói trên, các tác giả lần lượt trình bày các vấn đề cơ bản của Giải tích Toán học, cùng với một số nội dung chọn lọc của lý thuyết phương trình vi phân và phương trình sai phân. Những nội dung đó được lựa chọn căn cứ vào nhu cầu sử dụng các phương pháp Toán học trong phân tích kinh tế, với mục đích trang bị kiến thức toán học cần thiết để sinh viên có thể tiếp cận với phương pháp mô hình trong Kinh tế học thực chứng.

Chương 1: Hàm số và giới hạn

1. Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số

II. Quan hệ hàm số

III. Đồ thị của hàm số

IV. Khái niệm hàm ngược

V. Một số đặc trưng hàm số

VI. Các hàm số cơ bản và các phép toán sơ cấp đối với hàm số

VII. Các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế

2. Dãy số và giới hạn của dãy số

II. Giới hạn của dãy số

III. Đại lượng vô cùng bé

IV. Các định lý cơ bản về giới hạn

V. Cấp số nhân: Các hệ thức cơ bản và ứng dụng trong phân tích tài chính

3. Giới hạn của hàm số

I. Khái niệm giới hạn của hàm số

II. Giới hạn của các hàm số sơ cấp cơ bản

III. Các định lý cơ bản về giới hạn

IV. Hai giới hạn cơ bản dạng vô định

V. Vô cùng bé và vô cùng lớn

4. Hàm số liên tục

I. Khái niệm hàm số liên tục

II. Các phép toán sơ cấp đối với các hàm số liên tục

III. Các tính chất cơ bản của hàm số liên tục trên một khoảng

Chương 2: Đạo hàm và vi phân

1. Đạo hàm của hàm số

I. Khái niệm đạo hàm

II. Đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản

III. Các quy tắc tính đạo hàm

2. Vi phân của hàm số

I. Khái niệm vi phân và liên hệ với đạo hàm

II. Các quy tắc tính vi phân

3. Các định lý cơ bản về hàm số khả vi

I. Định lý Fermat

II. Định lý Rolle

III. Định lý Lagrange

IV. Định lý Cauchy

4. Đạo hàm và vi phân cấp cao. Công thức Taylor

I. Đạo hàm cấp cao

II. Vi phân cấp cao

III. Công thức Taylor

5. Ứng dụng đạo hàm trong toán học

I. Tính các giới hạn dạng vô định

II. Đạo hàm và xu hướng biến thiên của hàm số

III. Tìm các điểm cực trị của hàm số

IV. Liên hệ giữa đạo hàm cấp hai và tính lồi lõm của hàm số

6. Sử dụng đạo hàm trong phân tích kinh tế

I. Ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế

II. Tính hệ số co dãn

III. Quan hệ giữa hàm bình quân và hàm cận biên

IV. Sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế

Chương 3: Hàm số nhiều biến số

1. Các khái niệm cơ bản

I. Hàm số hai biến

II. Hàm số n biến số

III. Phép hợp hàm

IV. Một số hàm số trong phân tích kinh tế

2. Giới hạn và tính liên tục

I. Giới hạn của hàm số 2 biến số

II. Giới hạn của hàm n biến

III. Hàm số liên tục

3. Đạo hàm riêng và vi phân

I. Số gia riêng và số gia toàn phần

II. Đạo hàm riêng

III. Đạo hàm riêng của hàm hợp

V. Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao

VI. Ứng dụng đạo hàm riêng trong kinh tế học

4. Hàm thuần nhất

I. Khái niệm hàm thuần nhất và công thức Euler

II. Vấn đề hiệu quả của quy mô

I. Hàm ẩn một biến

II. Hàm ẩn nhiều biến

III. Hệ hàm ẩn

IV. Tỷ lệ thay thế cận biên

V. Phân tích tĩnh so sánh trong kinh tế

Chương 4: Cực trị của hàm nhiều biến

1. Cực trị không có điều kiện ràng buộc

I. Khái niệm cực trị và điều kiện ràng buộc

II. Điều kiện đủ

2. Cực trị có điều kiện ràng buộc

I. Cực trị có điều kiện với hai biến chọn và một phương trình ràng buộc

II. Cực trị có điều kiện với n biến chọn và một phương trình ràng buộc

III. Ý nghĩa của nhân tử Lagrange

IV. Cực trị có điều kiện với n biến chọn và m phương trình ràng buộc

V. Cực trị có điều kiện với ràng buộc là bất phương trình

3. Các bài toán về sự lựa chọn của người tiêu dùng

I. Bài toán tối đa hóa lợi ích

II. Tối thiểu hóa chi phí tiêu dùng

III. Phương trình Slutsky

4. Các bài toán về sự lựa chọn của nhà sản xuất

I. Lựa chọn tối ưu mức sử dụng các yếu tố sản xuất

II. Lựa chọn mức sản lượng tối ưu

Chương 5: Phép toán tích phân

1. Nguyên hàm và tích phân bất định

I. Nguyên hàm của hàm số

II. Tích phân bất định

III. Các công thức tích phân cơ bản

2. Các phương pháp tính tích phân

I. Phương pháp triển khai

II. Sử dụng tính bất biến của biểu thức tích phân

III. Phương pháp đổi biến số

IV. Phương pháp tích phân từng phần

3. Một số dạng tích phân cơ bản

I. Tích phân của các phân thức hữu tỉ

II. Tích phân của một số biểu thức chứa căn thức

III. Tích phân của một số biểu thức lượng giác

4. Tích phân xác định

I. Khái niệm tích phân xác định

II. Điều kiện khả tích

III. Các tính chất cơ bản của tích phân xác định

IV. Liên hệ với tích phân bất định

V. Phương pháp đổi biến

VI. Phương pháp tích phân từng phần

VII. Tích phân suy rộng

5. Ứng dụng tích phân trong kinh tế học

I. Ứng dụng tích phân bất định

II. Ứng dụng tích phân xác định

Chương 6: Phương trình vi phân

1. Các khái niệm cơ bản

2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

3. Một số loại phương trình vi phân phi tuyến cấp 1 có thể giải được

4. Phân tích tác động trong kinh tế: Một số mô hình phương trình vi phân cấp 1

5. Phương trình vi phân cấp hai

6. Phân tích tác động trong kinh tế: Một số mô hình phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

Chương 7: Phương trình sai phân

1. Khái niệm sai phân và phương trình sai phân

2. Phương trình sai phân cấp một

3. Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai

Đáp số bài tập

Tài liệu tham khảo

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

Học Phần Giải Tích A2 – Mfe Neu – Khoa Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt:          Giải tích A2 Tiếng Anh:           Calculus A2 Mã học phần:      TOCB1103 Số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán cơ bản

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Giải tích A1 (TOCB1102)

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân, phương trình sai phân, chuỗi và tích phân của hàm nhiều biến.  Đây là phần giải tích nâng cao, cần thiết, làm công cụ toán học hữu ích để sinh viên có thể tiếp cận, phân tích, nghiên cứu các mô hình kinh tế động bằng các phương pháp toán học.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sinh viên cần nắm vững các kiến thức chung về  phương trình vi phân, sai phân và cách giải một số phương trình vi phân, sai phân cấp 1 và cấp 2. Sinh viên cần nắm vững các kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi hàm và biết cách khảo sát tính hội tụ của chuỗi. Nắm vững cách tính phân bội: 2 lớp, 3 lớp cũng là yêu cầu của học phần.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

 STT

Nội dung

Tổng số  tiết

              Trong đó

 Ghi chú

   Lý thuết

1

2

3

4

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Kiểm tra  HP

       12

       10

       10     

       12

         1

9                          8

7                          8                     

0                        

3                           2

3                         4                            

1

   Cộng    

      45

       31                    

      14

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Chương 1 trình bày khái quát về phương trình vi phân và cách giải một số phương trình vi phân thường cấp 1, cấp 2.

1.1 Các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân             1.1.1 Các khái niệm chung về phương trình vi phân             1.1.2 Các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân thường cấp 1 1.2 Cách giải một số phương trình vi phân thường cấp 1             1.2.1 Phương trình phân ly biến số và một số phương trình đưa được về phương trình phân ly biến số             1.2.2 Phương trình tuyến tính  và phương trình Becnoulli             1.2.3 Phương trình vi phân toàn phần – Phương pháp thừa số tích phân 1.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2             1.3.1 Khái niệm chung về phương trình thường cấp 2             1.3.2 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2             1.3.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số

Tài liệu tham khảo của chương 1: 1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 6. 2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê. 3) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc, chương 5. 4) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 3, NXB Giáo dục, chương 11. 5) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England,  các chương  18,21,22,23.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

Chương 2 trình bày khái quát chung về phương trình sai phân và cách giải một số phương trình sai phân thường cấp 1, cấp 2.

2.1  Các hhái niệm cơ bản về phương trình sai phân             2.1.1 Thời gian rời rạc và khái niệm sai phân             2.1.2 Khái niệm phương trình sai phân 2.2 Phương trình sai phân cấp 1             2.2.1 Phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất             2.2.2 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 1 2.3 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2             2.3.1 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 tổng quát             2.3.2 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số

Tài liệu tham khảo của chương 2: 1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 7. 2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê. 3) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc, chương 5. 4) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England,  các chương  18,21,22,23.

CHƯƠNG 3   CHUỖI

Chương 3 trình bày kiến thức chung, cơ bản về chuỗi , bao gồm : chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi lượng giác.

3.1 Đại cương về chuỗi số             1.1.1 Các khái niệm cơ bản về chuỗi số             1.1.2 Điều kiện cần của chuỗi hội tụ             1.1.3 Các tính chất cơ bản của chuỗi hội tụ 3.2 Chuỗi số dương             3.2.1 Khái niệm chung về chuỗi số dương             3.2.2 Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương     3.3 Chuỗi số có số hạng với dấu bất kỳ             3.3.1 Chuỗi số có số hạng với dấu bất kỳ – Hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ             3.3.2 Chuỗi số đan dấu             3.3.3 Các tính chất của chuỗi hội tụ tuyệt đối 3.4 Dãy hàm và chuỗi hàm             3.4.1 Dãy hàm và sự hội tụ của dãy hàm             3.4.2 Chuỗi hàm và sự hội tụ của chuỗi hàm             3.4.3 Các tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều 3.5 Chuỗi lũy thừa             3.5.1 Khái niệm chuỗi lũy thừa – Bán kính hội tụ và khoảng hội tụ             3.3.2 Các tính chất của chuỗi lũy thừa             3.3.3 Khai triển hàm số thành chuỗi lũy thừa

Tài liệu tham khảo của chương 3: 1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 8. 2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê. 3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 2, NXB Giáo dục, chương 8.

CHƯƠNG 4  TÍCH PHÂN BỘI

Chương 4 trình bày khái quát chung về tích phân của hàm số n biến số và cách tính tích phân của hàm hai biến, ba biến.

4.1 Tích phân kép             4.1.1 Định nghĩa  và các tính chất             4.1.2 Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Đề các             4.1.3 Công thức đổi biến trong tích phân kép và ứng dụng của tích phân képEthereum is open access to digital money and data-friendly services for everyone – no matter your background or location. It’s a community-built technology what is ethereum You can use Ether as a digital currency in financial transactions, as an investment or as a store of value. Ethereum is the blockchain network 4.2 Tích phân bội ba             4.2.1 Khái niệm tích phân bội ba             4.2.2 Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Đề các             4.2.3 Phương pháp đổi biến trong tích phân bội ba

Tài liệu tham khảo của chương 4: 1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 9. 2) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 3, NXB Giáo dục, chương 3.          

7. GIÁO TRÌNH

LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê. 2) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc. 3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 2, NXB Giáo dục. 4) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 3, NXB Giáo dục. 5) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc. 6) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGOS, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England. 

9. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN             – Tham dự giờ giảng và làm bài tập: 10%             – Bài kiểm tra: 20%             – Bài thi cuối học kỳ: 70%             – Điều kiện dự thi hết học phần: Nghỉ học không quá 20% thời lượng học   phần.Nghỉ học vượt quá 20% thời lượng học phần thì phải học lại.

Bạn đang xem bài viết Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Toán Cao Cấp 1: Học Phần Giải Tích (Dành Cho Khối Ngành Kinh Tế) trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!