Xem Nhiều 3/2023 #️ Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất # Top 3 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHẦN I: XÁC SUẤT… 1CHƢƠNG 1: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ … 1A. LÝ THUYẾT… 11.1. Một số khái niệm cơ bản… 11.2. Xác suất của biến cố … 21.3. Các quy tắc tính xác suất … 31.4. Công thức Bernoulli… 31.5. Xác suất có điều kiện. Quy tắc nhân tổng quát… 31.6. Công thức xác suất đầy đủ … 41.7. Công thức Bayes… 4B. BÀI TẬP … 41.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1) … 41.2. Nhận xét bài tập chương 1 … 18CHƢƠNG 2: ĐẠI LƢỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC … 20A. LÝ THUYẾT… 202.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố … 202.2. Một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc … 202.3. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan… 212.4. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc… 222.5. Phân bố nhị thức … 232.6. Phân bố Poisson… 23B. BÀI TẬP … 242.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1) … 242.2. Nhận xét bài tập chương 2 … 40CHƢƠNG 3: ĐẠI LƢỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC … 41A. LÝ THUYẾT… 413.1. Hàm mật độ xác suất và hàm phân bố xác suất … 413.2. Một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên liên tục… 413.3. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên liên tục … 423.4. Phân bố chuẩn… 423.5. Phân bố mũ … 433.6. Phân bố đều… 44B. BÀI TẬP … 453.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1) … 453.2. Nhận xét bài tập chương 3 … 63PHẦN II: THỐNG KÊ … 64CHƢƠNG 4: BÀI TOÁN ƢỚC LƢỢNG THAM SỐ… 64A. LÝ THUYẾT… 644.1. Một số kiến thức chuẩn bị thêm cho phần thống kê … 644.2. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng của mẫu… 664.3. Ước lượng điểm…674.4. Ước lượng khoảng…684.5. Số quan sát cần thiết để có sai số (hoặc độ tin cậy) cho trước …69B. BÀI TẬP…704.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)…704.2. Nhận xét bài tập chương 4…80CHƢƠNG 5: BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT…81A. LÝ THUYẾT …815.1. Kiểm định giả thiết cho giá trị trung bình …815.2. Kiểm định giả thiết cho phương sai …825.3. Kiểm định giả thiết cho tỷ lệ (hay xác suất)…825.4. So sánh hai giá trị trung bình …835.5. So sánh hai phương sai…845.6. So sánh hai tỷ lệ (hay hai xác suất) …845.7. Tiêu chuẩn phù hợp Khi bình phương…855.8. Kiểm tra tính độc lập…865.9. So sánh nhiều tỷ lệ …86B. BÀI TẬP…875.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)…875.2. Nhận xét bài tập chương 5…113CHƢƠNG 6: BÀI TOÁN TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY …114A. LÝ THUYẾT …1146.1. Hệ số tương quan mẫu…1146.2. Đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm …114B. BÀI TẬP…1156.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)…1156.2. Nhận xét bài tập chương 6…117MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ …1181. Đề thi cuối kỳ II năm học 2012 – 2013…1182. Đề thi cuối kỳ I năm học 2013 – 2014 …1263. Đề thi cuối kỳ II năm học 2013 – 2014…1344. Đề thi cuối kỳ phụ – hè năm 2014 …1415. Đề thi cuối kỳ I năm học 2014 – 2015 …1486. Đề thi cuối kỳ II năm học 2014 – 2015…154PHỤ LỤC…160P.1. Kiến thức chuẩn bị …160P.2. Tính toán chỉ số thống kê bằng máy tính bỏ túi…162P.3. Tính toán xác suất thống kê bằng hàm trong Excel …166P.4. Bảng tra cứu một số phân bố thường gặp …170TÀI LIỆU THAM KHẢO…183

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

Xác suất thống kê là chuyên ngành được xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu tìm ra quy luật chi phối và đưa ra các phương pháp tính toán khả năng xuất hiện của các hiện tượng, biến cố ngẫu nhiên. Ngày nay, Xác suất thống kê đã trở thành một ngành toán học quan trọng cả về phương diện lý thuyết và ứng dụng. Nó là công cụ không thể thiếu được mỗi khi ta nói đến dự báo, bảo hiểm, mỗi khi cần đánh giá các cơ may, các nguy cơ rủi ro.

Môn học Xác suất thống kê áp dụng vào thực tế như thế nào?

Xác suất thống kê cho chúng ta thấy được qui luật của những cái ngẫu nhiên để rồi lượng hóa chúng. Trong nghiên cứu khoa học, ta dùng xác suất thống kê để kiểm định tính chính xác của mô hình, kiểm định độ tin cậy của thang đo… Trong kinh tế, xác suất thống kê giúp ta lựa chọn phương án sao cho lợi nhuận nhiều nhất với độ rủi ro ít nhất. Xác suất thống kê cũng có vai trò quan trọng trong việc lập mô hình phân tích và dự báo trong quá trình ra quyết định kinh doanh và các quá trình khác.

Nhằm giúp các bạn sinh viên có cơ hội đạt kết quả tốt trong môn học Xác xuất thống kê, cũng như có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về môn học có tính áp dụng thực tiễn vô cùng lớn này, tác giả Tống Đình Quỳ đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội xuất bản cuốn sách kiến thức hữu ích: Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê giúp bạn học tốt môn Lý thuyết xác xuất và thống kê toán

Cuốn sách bao gồm 6 chương được chia thành các đề mục. Trong mỗi đề mục thường có ba phần: tóm tắt lý thuyết, một số bài giải mẫu và các bài tập luyện tập. Những bài tập nâng cao được đánh dấu sao.

Phụ lục gồm hai phần:

– Phần A dành cho các bảng số với hướng dẫn cách tra cứu;

– Phần B là 12 đề thi môn học này tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội trong các năm 1996 – 1997.

Nội dung sách phong phú, có nhiều bài tập bổ ích, đa dạng; cách trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và dễ hiểu, đây sẽ là một mẹo nhỏ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có thể hiểu bài nhanh nhất.

Thông tin về tác giả Tống Đình Quỳ

PGS Tống Đình Quỳ – Nguyên Viện trưởng Viện Toán ứng dụng và Tin học, đã có rất nhiều năm tham gia công tác giảng dạy và quản lý tại Viện Toán ứng dụng và tin học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bên cạnh cuốn sách Hướng dẫn giải bài tập môn Xác xuất này, PGS Tống Đình Quỳ còn tham gia biên soạn các giáo trình của bộ môn Xác xuất thống kê và các môn học Toán ứng dụng cũng như có nhiều đóng góp trong công tác quản lý tại Viện nói riêng và trường Đại học Bách khoa nói chung.

Trân trọng giới thiệu cùng các bạn sinh viên cuốn sách bài tập bổ ích này!

Hướng Dẫn Học Tập Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (2017)

NỘI DUNG GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỆ TÍN CHỈ – 3 TÍN CHỈ = 45 GIỜ TÍN CHỈ (TỪ THÁNG 8 / 2017)

Nội dung được thống nhất tại cuộc họp Bộ môn ngày 11 / 8 / 2017.

Nội dung này được công bố cho Giảng viên và Sinh viên.

1. Đề cương chi tiết học phần: TẠI ĐÂY.

2. Slide bộ môn soạn (cập nhật 11/8/17): TẠI ĐÂY

3. Tài liệu bổ trợ: Hướng dẫn thực hành Excel

Dữ liệu thực hành Excel: ​ PROSTAT2016_SV

4. Bảng số và công thức cơ bản 2 trang (sinh viên tự in và được mang vào phòng thi – : TẠI ĐÂY

Trường hợp sử dụng bảng công thức giả không đúng nội dung sẽ bị coi là tài liệu không được phép và đình chỉ thi)

5. Một số câu hỏi ngắn (Cập nhật 01 / 10 / 2017): TẠI ĐÂY

6. Điểm 10% từ 5 trở lên sinh viên mới được thi

7. Nội dung giảng dạy:

Phần tự đọc:

– Sinh viên tự đọc, vẫn có trong nội dung bài thi, kiểm tra.

– Tự đọc bao gồm nội dung lý thuyết và thực hành Excel.

– Giảng viên giới thiệu phần thực hành Excel tương ứng sau mỗi bài.

– Giảng viên có thể kiểm tra phần tự đọc.

Bài tập cơ bản: Những bài yêu cầu bắt buộc trong giáo trình sinh viên phải đảm bảo làm và hiểu để nắm được nội dung cơ bản, tương ứng với mức điểm 7.0 trên thang điểm 10.

Bài tập cơ bản [Tr14] 1.3, 1.5, 1.15, [Tr20] 1.20, 1.21, [Tr23] 1.24, 1.26, 1.28, 1.30a, [Tr47] 1.37, 1.42, 1.46, 1.47, 1.51, [Tr53] 1.58, 1.60, 1.61, [Tr59] 1.62, 1.63, 1.68, 1.70, [Tr67] 1.74, 1.75, 1.79, 1.84, [Tr69] 1.93, 1.94, 1.97, 1.100, 1.102a, 1.105a

Bài tập cơ bản: [Tr213] 4.2, 4.3, [Tr229] 4.12, 4.13, [Tr236] 4.16, 4.17, 4.18, [Tr240] 4.20, 4.22, [Tr258] 4.32, 4.35, 4.37, [Tr261] 4.64, 4.65

Bài tập cơ bản: [Tr304] 6.1, [Tr343] 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.26 [Tr371] 6.31, 6.34, 6.39, 6.40, [Tr382] 6.43, 6.47, 6.54, 6.57 [Tr384] 6.59, 6.64, 6.66

Giới thiệu thực hành Excel: Bài số 3, 4, 5, SV tự đọc Lưu ý bảng thống kê mô tả tổng hợp

*Kiểm định: Không có trước tham số tổng thể Khi kiểm định hai TB, không thêm thông tin thì ngầm định là hai phương sai tổng thể là khác nhau.

Bài tập cơ bản: [Tr555] 9.1, 9.4, 9.5

Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Có Lời Giải Bài Tập Xác Suất

Đang xem: Bài tập xác suất thống kê chương 3 có lời giải

Trang27 Xác suất thống kê –Chương 3 Cao Thành Lực – MAT1101 3 – 0902 032 4 Bài 1.a: Không gian mẫu là Sx={hóa đơn $1,hóa đơn $5, hóa đơn $50}b: Tập hợp A là A={2,4,6}c: Tập hợp…

… 2 , 3, 4} , Y = {0 , 1} , Z = {0 , 1}Mặt khác ta có X 1 (4, ) 4 β:Vậy ta có 0 4 0 4 1 31 4 2 22 4 3 13 4 4 0 4 41 30 0.316 4 41 3 =C 0 .42 1 4 41 3 =C 0.21 4 41 3 … Y l: E= = =0- ẳ .(1 /4- 2/3+1/2)= ẳ (3 /4- 2/3)=-1 /48 Có:E=  E = Trang12 Xác suất thống kê –Chương 4 Cao Thành Lực – MAT1101 3 – 090203 24 Bài 14 :Lúc 0ρ= ta có 🙁 )( … = =1 /48 Có:E=  E =  E Xác suất thống kê –Chương 4 Cao Thành Lực – MAT1101 3 – 090203 24 Bài 55. a.b. Vì X và Y là những biến ngẫu nhiên mũ độc lập nên: Bài 59…

… 2 36 3 6 36 9 36 3 36 b) X 1 2 3 PX 1 36 2 36 3 36 Y 1 2 3 PY 2 36 3 36 1 36 c) à =X 2. 33 , à =Y1. 83 , = 2 X0.555, = 2 Y0.4 72 . d) =cov(X, Y) 0.0 139 , … x khi x , 2 2 2 f x0 khi x , 2 2. Vectơ ngẫu nhiên. Bài 6. a) Y X 0 1 2 3 4 0 0.04 0. 12 0.16 0.06 0. 02 1 0. 03 0.09 0. 12 0.045 0.015 2 0. 02 0.06 0.08 0. 03 0.01 3 0.01 0. 03 0.04 0.015 … 0.19. Bài 7. a) X 1 2 3 PX 0.16 0.48 0 .36 Y 4 5 PY 0.6 0.4 b) X 0 1 2 3 PX 0. 125 0 .37 5 0 .37 5 0. 125 Y 0 1 2 3 PY 0. 125 0 .37 5 0 .37 5 0. 125 b) ρ = −(X, Y) 1, X và Y phụ…

… a) 2. b) 2. c) 0. 32 3 3 . Bài 19. 0.7851. Bài 20 . a) 0.0596. b) 0. 433 5. Bài 21 . 0.5. Bài 22 . a) 0.8664. b) 0.95 12 . Bài 23 . a) 0.1587. b) 0.0 029 . Bài 24 . ( )≥ =1P … 5. Bài 8. 0.61 03 . Bài 9. 0.0 936 . Bài 10. 0.00 62 . Bài 11. a) 0. 033 . b) 0.5. c) 0. 83 . d) 0.967. Bài 12. a) 0.9564. b) 0.9 525 . Bài 13. a) 0. 0 23 3 . b) 0.9 525 . Bài … b) 2 0. 03 . Bài 28 . a) 0.84 13 . b) 0.9987. 6 a) X+Y 0 1 2 3 P 64 125 48 125 12 125 1 125 b) Z 0 1 2 3 P 1650 24 50 950 150 Bài 15. 1) a) 0.01 024 ,…

… BT Xác suất thống kê của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright BT Thống kê của hai tác giả Trần Bá Nhẫn-Đinh Thái Hoàng b. Kỳ vọng = 7; phương sai = 2,08 c. c. = 0, 95 d. d. = 0, 54 Bài … = 0 ,40 13 b. P(X ≥ b) = 0,1977 c. P(b ≤ X ≤ 1 ,5) = 0,6 140 d. P(X ≤ -b và X ≥ b) = 0,1902 e. P(1,32 ≤ X ≤ b) = 0,0627 a. b = -0 , 25 b. b = 0, 85 c. b = -0 ,47 d. b = 1,31 e. b = 1,87 Bài … k trong các phát biểu sau a. P(X ≤ k) = 0, 644 3 b. P(X ≤ -k và X ≥ k) = 0,61 c. P(k ≤ X ≤ 6 ,5) = 0, 65 24 d. P (-2 ,11 ≤ X ≤ k) = 0, 152 6 a. k = 5. 0 74 b. k = 1,02 lịch khi đến tham quan Thành… … trường học được lập bảng như sau Chiều cao (cm) Số trẻ 10 0 -1 10 20 11 0 -1 20 48 12 0 -1 30 10 0 13 0 -1 40 17 0 14 0 -1 50 98 15 0 -1 60 44 16 0 -1 70 20 500 Nhận xét được gì về quy luật phân bố của … “sẽ mua”, 96 người trả lời “có thể 1 BÀI TẬP CHO MÔN HỌC XÁC SUẤT – THỐNG KÊ PHẦN TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG MẪU Bài 1 Có số liệu về tiền lương bình quân tháng (triệu … được sản xuất trong 1 ca làm việc tại 1 phân xưởng như sau: 800 820 810 815 800 820 830 830 825 820 830 835 820 815 830 825 835 820 815 820 840 840 810 815 840 810 810 830 800 800 Yêu… … 2 015 – Chương 1 11 /37 * 5 .11 : Cho P(A)= 0,6 ; P(A/F)= 0,2 ; P(F/A)= 0 ,1 . Tìm P(F/A)? a) 1/ 70 b) 2/75 c) 1/ 60 d) 2/35 5 .12 : Hai sinh viên cùng làm bài thi cuối kỳ môn xác suất thống … * Câu hỏi trắc nghiệm XSTK 2 015 – Chương 1 1/ 37 CHƯƠNG 1 (Đònh nghóa Cổ điển và đònh nghóa Thống kê của Xác suất) 1. 1: Với 2 biến cố ngẫu nhiên A, B ta có 4 trường hợp khi thực hiện … mua. Tìm xác suất để khách hàng này mua được 2 sản phẩm loại I. a) 5 /11 b) 7 /18 c) 13 /25 d) 42/99 ThS. Phạm Trí Cao * Câu hỏi trắc nghiệm XSTK 2 015 – Chương 1 19 /37 11 .1: Một máy…

… phối xác suất của X là: a) X 0 1 2 P 0,64 0, 32 0,04 b) X 0 1 2 P 0, 022 2 0,3556 0, 622 2 c) X 0 1 2 P 0, 622 2 0,3556 0, 022 2 d) X 0 1 2 P 0,04 0, 32 0,64 2. 2: Một … 11/ 12 Câu 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 2. 10 Chọn d d d d c c d b d a ThS. Phạm Trí Cao * Câu hỏi trắc nghiệm XSTK 20 15 – Chương 2 6 /23 Câu 2. 11 2. 12 2.

13 … C(1,6)C(1,4)/C (2, 12) = 24 /66 1 sp loại A và 1 sp loại C 14 C(1,6)C(1 ,2) /C (2, 12) = 12/ 66 2 sp loại B 14 C (2, 4)/C (2, 12) = 6/66 1 sp loại B và 1 sp loại C 13 C(1,4)C(1 ,2) /C (2, 12) = 8/66 2 sp loại C 12… … 3, 78 d) 3, 13 HD: X= trọng lượng của vòt. X~N (3; 0,22) P(a 26 13,937 328 24 8,527 186 15 4,517 61 44 4,956 108 3 2,568 2

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!