Xem Nhiều 5/2022 # Hướng Dẫn Giải Bài Toán Hình Tam Giác # Top Trend

Xem 14,553

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Giải Bài Toán Hình Tam Giác mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,553 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Diện Tích Tam Giác Nhanh Nhất, Công Thức Tính Diện Tích Hình
 • Pp.giải Các Bài Toán Diện Tích Tam Giác
 • Giải Bài 1,2,3 Trang 100 Sgk Toán 5: Diện Tích Hình Tròn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 6: Diện Tích Đa Giác
 • Chuyên Đề 2: Diện Tích Đa Giác
 • Chi tiết chuyên đề được cụ thể hóa trong nội dung các khóa học

  Tải file PDF tại link: https://vinastudy.vn/tam-giac-ti-so-dien-tich-toan-lop-5-on-thi-vao-6-chuyen-tl307.html

  – Hình tam giác ABC có, ba cạnh là: AB, AC và BC; Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

  – Đường cao của tam giác là đoạn thẳng kẻ từ đỉnh và vuông góc với đáy. Độ dài của đường cao là chiều cao của tam giác. (Học sinh cần nắm chắc đặc điểm của đường hạ từ đỉnh và xuống đáy tương ứng để áp dụng làm bài tập tốt)

  – Chu vi tam giác: P = a + b + c; Diện tích: $S=frac{atimes h}{2}$ Chiều cao $h=frac{Stimes 2}{a}$ Cạnh đáy $a=frac{Stimes 2}{h}$

  – Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông, diện tích tam giác vuông bằng $frac{1}{2}$ lần tích hai cạnh góc vuông.

  Bài 1: Một hình tam giác có đáy 15cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

  Bài giải:

  Diện tích hình tam giác là:

  15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

  Đáp số: 18cm2

  Bài 2: Một hình tam giác có đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

  Bài giải:

  Đổi: 25mm = 2,5 cm

  Diện tích hình tam giác đó là:

  12 x 2,5 : 2 = 15 (cm2)

  Đáp số: 15cm2

  Bài 3: Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích 129m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

  Bài giải:

  Cạnh đáy của tam giác đó là:

  129 x 2 : 24 = 10,75 (m)

  Đáp số: 10,75m

  Bài giải:

  Độ dài cạnh đáy là:

  (28 + 12) : 2 = 20 (m)

  Độ dài chiều cao là:

  28 – 20 = 8 (m)

  20 x 8 : 2 = 80 (m2)

  Đáp số: 80m2

  Bài 5: Một hình chữ nhật có diện tích 630cm2 và diện tích này bằng 70% diện tích hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết chiều cao là 2,4dm ?

  Bài giải:

  Đổi: 2,4dm = 24cm

  Diện tích hình tam giác là:

  630 : 70% = 900 (cm2)

  Cạnh đáy hình tam giác là:

  900 x 2 : 24 = 75 (cm)

  Đáp số: 75cm

  Bài 6: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 60464mm2 và diện tích này bằng $frac{4}{3}$ diện tích tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết chiều cao tấm bìa là 24cm ?

  Bài giải:

  Đổi 24cm = 240mm

  Diện tích hình tam giác là:

  60464 : $frac{4}{3}$ = 45348 (mm2)

  Cạnh đáy tấm bìa hình tam giác là:

  45348 x 2 : 240 = 377,9 (mm)

  Đáp số: 377,9mm

  Bài 7: Cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm. Cạnh AB bằng $frac{2}{3}$ cạnh AC, cạnh BC bằng $frac{4}{5}$ cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?

  Bài giải:

  Ta có: $frac{2}{3}=frac{10}{15}$ và $frac{4}{5}=frac{12}{15}$

  Cạnh AC là 15 phần bằng nhau thì cạnh AB là 10 phần và BC là 12 phần như thế.

  Độ dài cạnh AB là:

  37 : (15 + 10 + 12) x 10 = 10 (dm)

  Độ dài cạnh AC là:

  37 : (15 + 10 + 12) x 15 = 15 (dm)

  Độ dài cạnh BC là:

  37 – 10 – 15 = 12 (dm)

  Diện tích hình tam giác ABC là:

  10 x 12 : 2 = 60 (dm2)

  Đáp số: 60dm2

  Bài 8: Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng $frac{4}{3}$ cạnh AC, cạnh BC bằng $frac{5}{3}$cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?

  Bài giải:

  Cạnh AC là 3 phần bằng nhau thì cạnh AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như thế

  Độ dài cạnh AB là:

  90 : ( 3 + 4 + 5 ) x 4 = 30 (cm)

  Độ dài cạnh AC là:

  90 : (3 + 4 + 5) x 3 = 22,5 (cm)

  Diện tích hình tam giác ABC là:

  30 x 22,5 : 2 = 337,5 (cm2)

  Đáp số: 337,5 cm2

  Bài 9: Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu m2?

  Bài giải:

  Nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm là:

  10 x 4 : 2 = 20 (m2)

  Đáp số: 20m2

  Bài 10: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265 m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó ?

  Bài giải:

  Độ dài chiều cao của hình tam giác là:

  5,265 x 2 : 2,7 = 3,9 (m)

  Diện tích hình tam giác ABC là:

  3,5 x 3,9 : 2 = 6,825 (m2)

  Đáp số: 6,825 m2

  Bài 1: Một khu vườn hình tam giác có diện tích 384m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

  Bài 2: Một cái sân hình tam giác có cạnh đáy là 36m và gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích cái sân hình tam giác đó ?

  Bài 3: Cho hình tam giác vuông ABC (góc A là góc vuông). Biết độ dài cạnh AC là 12dm, độ dài cạnh AB là 90cm. Hãy tính diện tích hình tam giác ABC ?

  Bài 4: Cho hình tam giác vuông ABC tại A. Biết AC = 2,2dm, AB = 50cm. Hãy tính diện tích hình tam giác ABC ?

  Bài 5: Hình tam giác MNP có chiều cao MH = 25cm và có diện tích là 2dm2. Tính độ dài đáy NP của hình tam giác đó ?

  Bài 6: Một quán ăn lạ có hình dạng là 1 tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 24m, cạnh đáy bằng $frac{1}{5}$ chiều cao. Tính diện tích quán ăn đó ?

  Bài 7: Cho tam giác ABC có đáy BC = 2cm. Hỏi phải kéo dài BC thêm bao nhiêu để được tam giác ABD có diện tích gấp rưỡi diện tích tam giác ABC ?

  Bài 8: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng $frac{2}{3}$ chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 30dm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 27m2. Tính diện tích hình tam giác đó ?

  Bài 9: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 7/4 chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 30m2. Tính diện tích hình tam giác đó ?

  Bài 10: Cho một tam giác ABC vuông ở A. Nếu kéo dài AC về phía C một đoạn CD dài 8cm thì tam giác ABC trở thành tam giác vuông cân ABD và diện tích tăng thêm 144cm2. Tính diện tích tam giác vuông ABC ?

  TỈ SỐ DIỆN TÍCH HAI TAM GIÁC

  Lưu ý:

  Hai tam giác chung đáy thì tỉ số diện tích bằng tỉ số 2 đường cao tương ứng.

  Hai tam giác chung đường cao thì tỉ số diện tích bằng tỉ số 2 đáy tương ứng.

  BÀI TẬP MẪU

  Bài 1: Cho tam giác ABC có diện tích 150$c{{m}^{2}}$ . M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC. Nối MN. Tính diện tích tam giác CMN ?

  Bài giải:

  Ta có: S ABC = 2 x S AMC (chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BC và đáy BC = 2 x MC)

  Từ đó ta có: S AMC = 150 : 2 = 75 ($c{{m}^{2}}$)

  Ta có:S AMC = 2 x S CMN (chung chiều cao hạ từ M xuống đáy AC và đáy AC = 2 x NC)

  Từ đó ta có: S CMN = 75 : 2 = 37,5 ($c{{m}^{2}}$)

  Đáp số: 37,5 $c{{m}^{2}}$

  (Thi vào 6 trường THCS chuyên Ngoại Ngữ 2022 – 2022)

  Cho hình vẽ. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác BDF và AEF ?

  Bài giải:

  Ta có: AE = $frac{1}{3}$ x EC nên ${{S}_{ABF}}=frac{1}{3}times {{S}_{BFC}}$

  BD = $frac{1}{3}$ x BC nên ${{S}_{BDF}}=frac{1}{3}times {{S}_{BFC}}$

  Vậy ${{S}_{ABF}}={{S}_{BDF}}$ (1)

  Ta có: DC = 2 x BD nên ${{S}_{ACF}}=2times {{S}_{ABF}}$

  EC = 4 x AE nên ${{S}_{ACF}}=4times {{S}_{AEF}}$

  Vậy $4times {{S}_{AEF}}=2times {{S}_{ABF}}$ hay $2times {{S}_{AEF}}={{S}_{ABF}}$ (2)

  Từ (1) và (2): ${{S}_{ABF}}=2times {{S}_{AEF}}$

  Vậy tỉ số là 2

  (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2013 – 2014)

  Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kì trên cạnh AD, BF cắt CD kéo dài tại điểm E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác AEF, biết AF = 3cm, BC = 5cm, AB = 7 cm ?

  Bài giải:

  Ta có: ${{S}_{ABE}}={{S}_{ABC}}=frac{1}{2}times ABtimes BC=frac{1}{2}times 7times 5=17,5left( c{{m}^{2}} right)$

  ${{S}_{ABF}}=frac{1}{2}times ABtimes AF=10,5left( c{{m}^{2}} right)$

  Suy ra diện tích tam giác AEF là:

  ${{S}_{AEF}}={{S}_{ABE}}-{{S}_{ABF}}=17,5-10,5=7left( c{{m}^{2}} right)$

  Đáp số: 7 cm².

  (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2011 – 2012)

  Cho tam giác ABC biết BM = MC; CN = 3 x NA (như hình vẽ) và diện tích tam giác AEN bằng 27 cm².Tính diện tích tam giác ABC ?

  Bài giải:

  Nối E với C và B với N.

  Ta có: CN = 3 x NA nên ${{S}_{CEN}}=3times {{S}_{AEN}}=3times 27=81left( c{{m}^{2}} right)$

  Do BM = MC nên ${{S}_{EMC}}={{S}_{EMB}}$ và ${{S}_{BMN}}={{S}_{MNC}}$ vậy ${{S}_{BEN}}={{S}_{ENC}}=81left( c{{m}^{2}} right)$

  ${{S}_{ABN}}={{S}_{BEN}}-{{S}_{AEN}}=81-27=54left( c{{m}^{2}} right)$

  Diện tích tam giác ABC là:

  54 x 4 = 216 ($c{{m}^{2}}$ )

  Đáp số: 216 $c{{m}^{2}}$

  (Thi vào 6 trường Archimedes Academy 2022 – 2022)

  Cho hình vẽ bên biết ${{S}_{1}}^{{}}=12c{{m}^{2}}$. Tính ${{S}_{2}}$

  Bài giải:

  ${{S}_{ABQ}}={{S}_{1}}:frac{2}{3}=12:frac{2}{3}=18left( c{{m}^{2}} right)$

  [{{S}_{AQC}}=2times {{S}_{ABQ}}=2times 18=36left( c{{m}^{2}} right)]

  ${{S}_{AQN}}=frac{1}{3}times {{S}_{AQC}}=frac{1}{3}times 36=12left( c{{m}^{2}} right)$

  ${{S}_{AMN}}={{S}_{AMQ}}+{{S}_{AQN}}=12+12=24left( c{{m}^{2}} right)$

  ${{S}_{ABC}}=frac{3}{2}times frac{3}{1}times {{S}_{AMN}}=frac{9}{2}times 24=108left( c{{m}^{2}} right)$

  ${{S}_{ABP}}=frac{1}{3}times {{S}_{ABC}}=frac{1}{3}times 108=36left( c{{m}^{2}} right)$

  ${{S}_{2}}={{S}_{ABC}}-{{S}_{ABP}}-{{S}_{AQN}}=108-36-12=60left( c{{m}^{2}} right)$

  BÀI TẬP TỰ LUYỆN NÂNG CAO Bài 1: (Thi vào 6 trường Archimedes Academy 2022 – 2022 – đợt 2)

  Cho tam giác với các tỷ lệ như hình.

  Biết ${{S}_{3}}-{{S}_{1}}=84c{{m}^{2}}.$ Tính ${{S}_{4}}-{{S}_{2}}$ .

  Bài 2: (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2010 – 2011) Bài 3: (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2006 – 2007) Bài 4: (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2004 – 2005) Bài 5: (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2001 – 2002)

  Cho tam giác ABC có diện tích là 180 cm2. Biết AB = 3 x BM; AN = NP=PC; QB=QC. Tính diện tích tam giác MNPQ ? (xem hình vẽ)

  Chúc các con học tốt!

  Cho tam giác ABC có diện tích bằng 18cm2. Biết DA = 2 x DB ; EC = 3 x EA ; MC = MB (hình vẽ). Tính tổng diện tích hai tam giác MDB và MCE ?

  Hỗ trợ học tập:

  Trong hình vẽ bên có NA = 2 x NB; MC = 2 x MB và diện tích tam giác OAN là 8cm 2. Tính diện tích BNOM ?

  Cho tam giác ABC và các điểm D, E, G, H sao cho BD = $frac{1}{3}$x AB; AE = CG = $frac{1}{3}$ x AC; CH =$frac{1}{3}$x BC. Tính diện tích hình BDEGH ? ( Biết diện tích của tam giác ABC là 180cm 2 )

  ********************************

  _Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

  _Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

  _Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ct Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Thang 【Thường
 • Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Trực Tuyến
 • Từ Vựng Và Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Toán Học
 • Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý
 • Bài Giảng Toán Cao Cấp
 • Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Giải Bài Toán Hình Tam Giác trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100