Xem Nhiều 3/2023 #️ Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Toán Năm 2022 # Top 10 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Toán Năm 2022 # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Toán Năm 2022 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THAM KHẢO(Đề thi có 6 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh :………………………………… Mã đề thi: 001

Chọn B.Câu 3. Cách giải:Số tập con gồm phần tử của là .Chọn C.Câu 4.Cách giải:Công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy và chiều cao là .Chọn A.Câu 5.Cách giải:Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng và .Chọn A.Câu 6.Cách giải:Công thức tính thể tích khối tròn xoay tạo thành là: Chọn A.Câu 7.Cách giải:Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt tiểu tại điểm và đạt cực đại tại điểm .Chọn D.Câu 8.Cách giải:Ta có: .Chọn C.Câu 9.Cách giải:Ta có: Chọn D.Câu 10.Cách giải:Khi chiếu điểm lên mặt phẳng thì tung độ và cao độ giữ nguyên, hoành độ bằng .Vậy .Chọn B.Câu 11.Cách giải:Quan sát đồ thị hàm số ta thấy đây là dạng đồ thị hàm bậc bốn trùng phương với hệ số âm.Vậy chỉ có đáp án A thỏa mãn.Chọn A.Câu 12.Cách giải:Véc tơ chỉ phương của là .Chọn A.Câu 13.Cách giải:TXĐ: Ta có: .Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .Chọn B.Câu 14.Cách giải:

Vậy .Chọn B.Câu 15.Cách giải:Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng đi qua các điểm là: .Chọn D.Câu 16: Phương pháp:+) Đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất luôn có tiệm cận đứng.+) Đường thẳng được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nếu Cách giải:+) Đáp án A: đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.+) Đáp án B: Ta có: đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.+) Đáp án C: Đồ thị hàm số chỉ có TCN.+) Đáp án D: Có là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.Chọn D.Câu 17: Phương pháp:Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng .Cách giải:Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng .Theo BBT ta thấy đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt.Chọn BCâu 18: Phương pháp:+) Tính đạo hàm của hàm số và giải phương trình +) Tính giá trị của hàm số tại các đầu mút của đoạn [-2; 3] và các nghiệm của phương trình Cách giải:Ta có:

Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Tiếng Anh Năm 2022

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2018Thực hiện: Ban Chuyên môn Tuyensinh247.comMã đề: 001

Question 1. Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiếtGiải thích: legal liː/diverse /ˈːs/polite /ˈ/ complete /ˈpliːt/ Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.Đáp án:AQuestion 2. Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiếtGiải thích: interview compliment /sacrifice / represent ˈzent/ Câu D trọng âm 3 còn lại trọng âm 1.Đáp án: DQuestion 3. Kiến thức: Cách phát âm “-oo”Giải thích: mood /muːd/flood

Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Sinh Học (Có Giải Chi Tiết).

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Sinh học

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Sinh học

Đáp án:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu 81:

Có thể sử dụng Ca(OH)2 để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO 2 vì sẽ tạo CaCO 3 làm đục nước vôi trong

⇒ Chọn B.

Câu 82:

Châu chấu hô hấp qua hệ thống ống khí

⇒ Chọn A.

Câu 83:

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử Protein

⇒ Chọn D.

Câu 84:

Phân tử mARN trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã

⇒ Chọn B.

Câu 85:

Theo nguyên tắc bổ sung A=T; G=x nên %A + %G = 50%

⇒ Chọn D.

Câu 86:

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo 100% giao tử aB

⇒ Chọn D.

Câu 87:

Cơ thể đồng hợp là aabbdd

⇒ Chọn A.

Câu 88:

Phép lai cho đời con có 1 loại kiểu gen là AA x aa ⇒ Aa

⇒ Chọn B.

Câu 89:

Phép lai cho đời con phân ly kiểu gen 1 : 1 là Aa x aa

⇒ Chọn B.

Câu 90:

Phép lai Dd x Dd ⇒ 3D- : 1dd: có 2 loại kiểu hình

⇒ Chọn A.

Câu 91:

Tần số alen A = 0,4 ⇒ tần số alen a = 0,6

Tần số kiểu gen aa của quần thể là: 0,62 = 0,36

⇒ Chọn A.

Câu 92:

Từ 1 cây hoa, người ta nuôi cấy mô để nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây ban đầu.

⇒ Chọn B.

Câu 93:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

⇒ Chọn A.

Câu 94:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại Cổ sinh.

⇒ Chọn C.

Câu 95:

Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ cạnh tranh.

⇒ Chọn B.

Câu 96:

Sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn là nhái.

⇒ Chọn C.

Câu 97:

A- sai, vì cường độ ánh sáng quá mạnh, vượt quá khả năng hấp thụ của thực vật sẽ làm cường độ quang hợp giảm.

B- đúng

C- đúng

D- đúng

⇒ Chọn A.

Câu 98:

A- đúng

B- sai, khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch chủ.

C- đúng

D- đúng

⇒ Chọn B.

Câu 99:

Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới là đột biến tự đa bội.

⇒ Chọn B.

Câu 100:

A- đúng

B- đúng

C- đúng

D- sai, nếu alen đột biến là alen lặn nhưng cơ thể mang alen đột biến ở thể dị hợp thì alen đột biến không biểu hiện thành kiểu hình được nên không phải là thể đột biến.

⇒ Chọn D.

Câu 101:

Cây dị hợp 2 cặp gen, các gen liên kết hoàn toàn khi cho tự thụ phấn sẽ cho tối đa 4 kiểu gen trong trường hợp dị hợp chéo lai với cây dị hợp đều:

⇒ Chọn C.

Câu 102:

Phát biểu đúng là A.

B: sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen

C: chọn lọc ổn định diễn ra trong điều kiện môi trường không thay đổi

D: sai, CLTN tạo ra kiểu hình thích nghi

⇒ Chọn A.

Câu 103:

Phát biểu đúng là C,

A sai, giữa các loài thì kích thước của quần thể là khác nhau

B sai, kích thước quần thể phụ thuộc tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, xuất cư, nhập cư

D sai, nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, mức độ sinh sản của quần thể sẽ giảm xuống

⇒ Chọn C.

Câu 104:

Phát biểu đúng là A

B sai: sự thất thoát năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn

C sai, năng lượng không được sử dụng lại

D sai, nấm cũng có khả năng phân giải chất hữu cơ thành vô cơ

⇒ Chọn A.

Câu 105:

Phát biểu sai là B, đột biến lặp đoạn thường gây hại cho sinh vật vì làm mất cân bằng hệ gen.

⇒ Chọn B.

Câu 106:

Cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến là AaBb, khi kết hợp với giao tử Ab tạo ra kiểu gen AaaBbb

⇒ Chọn A.

Câu 107:

Trường hợp không xảy ra là D, nếu cây hoa đỏ x cây hoa đỏ sẽ có 3 trường hợp sau

+ AA x AA ⇒ AA (1 kiểu gen, 1 kiểu hình)

+ Aa x AA ⇒ AA : Aa (2 kiểu gen, 1 kiểu hình)

+ Aa x Aa ⇒ 1AA : 2Aa :1aa (3 kiểu gen, 1 kiểu hình)

⇒ Chọn D.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2022

Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Môn Toán Lần 1 Năm 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 3, Đề Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Quốc Gia Môn Toán 2017, Bảng Kế Hoạch Chi Tiết Minh Họa, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Đất Đai 2013, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự án Luật Quản Lý Ngoại Thương, Báo Cáo Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 8, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 7, Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết, Đề Toán 1 Tiết Lớp 7, Dự Toán Chi Tiết, Đề Toán Lớp 7 Một Tiết Học Lì 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Học Kì 2, Toan 5 Tuan 30 Tiet 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6 Chương 3, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Cương Và Dự Toán Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số, Đơn Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Cương ôn Tập Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Kế Toán Chi Tiết Nguyên Vật Liệu, Những Bài Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 6, Đơn Mẫu Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Thi Minh Họa Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Văn 2017, Đề Thi Minh Họa Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Lý 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2017, Đề Thi Minh Họa Hóa Năm 2017, Đáp án 14 Đề Thi Minh Họa 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 2017, Đề Thi Minh Họa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 4, Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Lần 2 2017, Đề Thi Minh Họa Anh 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Sử 2017, Đáp án Đề Thi Minh Hoạ 2017, Đề 26 Đề Minh Hoạ 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Anh 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Tuan 25 Tiet 3 Trong Cung Em Hoc Toan, Bài Thảo Luận Kế Toán Chi Tiết Hàng Tồn Kho, Bản Cam Kết Sử Dụng An Toàn Và Tiết Kiệm Điện, Đề Thi Minh Họa Môn Sinh 2017, Bộ Đề Thi Minh Họa Thpt 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Sinh 2017, Bộ Đề Thi Minh Họa Thpt 2017 Lần 2, Bài Giải Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Lời Giải Chi Tiết Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 3, Đáp án Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2017, Đề Thi Minh Họa Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017, Ban Tham Tra Xac Minh Ly Lich Mau So 05b 2017, Đề Thi Minh Hoạ Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2017, Bài Thu Hoạch Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2017, Mau Ban Tham Tra Xac Minh Ly Lich 5b- 2017, Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Của Toàn Đảng Toàn Dân, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Năm 2017, Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Toán 6 Phần 2 Số Nguyên Tiết 1, Quản Lý Khai Thác Vktbkt Tốt Bền An Toàn Tiết Kiệm Và Atgt, Bản Cam Kết Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Cách Nộp Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Qua Mạng 2017, Tài Liệu Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017 Của Chi Bộ, Bản Đăng Ký Kế Hoạch Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bien Ban Sinh Hoat Chuyen De Hoc Tap Va Lam Theo Tam Guong Dao Duc Ho Chi Minh Dip 19/5/2017, Bản Đăng Ký Nêu Gương Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017 Violet,

Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Môn Toán Lần 1 Năm 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 3, Đề Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Quốc Gia Môn Toán 2017, Bảng Kế Hoạch Chi Tiết Minh Họa, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Đất Đai 2013, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự án Luật Quản Lý Ngoại Thương, Báo Cáo Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 8, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 7, Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết, Đề Toán 1 Tiết Lớp 7, Dự Toán Chi Tiết, Đề Toán Lớp 7 Một Tiết Học Lì 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Học Kì 2, Toan 5 Tuan 30 Tiet 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6 Chương 3, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Cương Và Dự Toán Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số, Đơn Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Cương ôn Tập Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Kế Toán Chi Tiết Nguyên Vật Liệu, Những Bài Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 6, Đơn Mẫu Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Thi Minh Họa Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Văn 2017, Đề Thi Minh Họa Năm 2017,

Bạn đang xem bài viết Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Toán Năm 2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!