Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hàm Số Bậc Hai Lớp 10 ❣️ Top Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hàm Số Bậc Hai Lớp 10 ❣️ Top Trend

Xem 11,979

Cập nhật thông tin chi tiết về Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hàm Số Bậc Hai Lớp 10 mới nhất ngày 24/09/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,979 lượt xem.

Các Dạng Toán Về Hàm Số Bậc Nhất, Hàm Số Bậc Hai Và Bài Tập Vận Dụng

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương Ii : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

Giải Bài Tập Trang 121 Sgk Toán 5: Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Giải Bài Tập Trang 108 Sgk Toán 5: Hình Hộp Chữ Nhật. Hình Lập Phương

Bài 11,12,13, 14,15 Trang 74,75 Toán 8 Tập 1: Hình Thang Cân

Chú ý: Để vẽ đường parabol ta có thể thực hiện các bước như sau:

Xác định toạ độ đỉnh

Xác định trục đối xứng và hướng bề lõm của parabol.

Xác định một số điểm cụ thể của parabol (chẳng hạn, giao điểm của parabol với các trục toạ độ và các điểm đối xứng với chúng qua trục trục đối xứng).

Căn cứ vào tính đối xứng, bề lõm và hình dáng parabol để vẽ parabol.

Dạng 1: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai

Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Tìm toạ độ giao điểm của các cặp đồ thị của các hàm số sau:

Câu 1: Xác định Parabol (P) khi biết rằng:

Đi qua điểm A(1; 0) và có trục đối xứng x = 3/2

Đi qua điểm A(-1; 9) và có trục đối xứng x = -2

Đi qua điểm A(0; 5) và có đỉnh I(3; -4).

Đi qua điểm A(2; -3) và có đỉnh I(1; -4).

Đi qua các điểm A(1; 1), B(-1; -3), O(0; 0).

đi qua điểm A(1; 0) và đỉnh I có tung độ bằng -1.

Câu 2: Tìm Parabol (P): biết rằng

a) (P) đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1).

b) (P) đi qua A(8;0) và có đỉnh I(6;-12)

Dạng 4: Vẽ đồ thị hàm số

Câu 2: Vẽ đồ thị của hàm số. Hãy sử dụng đồ thị để biện luận theo tham số m, số điểm chung của parabol và

đường thẳng y = m.

Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai

Câu 1: Cho parabol (P) có phương trình y = x^2 – 2x + 4 . Tìm điểm mà parabol đi qua.

A. M(- 3;19)

B. N(- 3;1)

C. P(4;0)

D. Q(4;2)

Câu 2: Cho parabol (P) có phương trình y = 3x^2 – 2x + 4 . Tìm trục đối xứng của parabol.

Câu 3: Cho parabol (P) có phương trình y = – x^2 – 2x + 4 . Tìm tọa độ đỉnh I của parabol.

A. I (- 1;5) .

B. I(1;1) .

C. I(- 1;1) .

D. I(- 2;4) .

Câu 4: Tìm tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số y = x^2 – 2x + 3 .

A. I (1;2).

B. I (2;3).

C. I (- 1;6).

D. I (- 2;11).

Câu 6: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x^2 – 2022x + 2022 với trục tung.

A. Q (0;2018).

B. P(1;0).

C. (2018;0).

D. (1;2018).

Câu 7: Tìm giá trị M lớn nhất của hàm số y = – x^2 + 6x + 8 .

A. M=17.

B. M=8.

C. M=14.

D. M=48.

Câu 8: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x^2 – 2022x + 2022 với trục hoành.

A. M(1;0) và N(2017;0) .

B. P(0;1) và Q(0;2017) .

C. O(0;0) và M(1;2017) .

D. N(2017;0) và O(0;0) .

Câu 9: Tìm hàm số bậc hai có đồ thị tiếp xúc với trục hoành.

A. y = 4x^2 + 4x + 1 .

B. y = – 4x^2 – 4x + 1.

C. y = x^2 + 4x – 4 .

D. y = x^2 + 4x + 7 .

Câu 10: Cho parabol (P) có phương trình y = 3x^2 – 6x + 2022 . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Parabol (P) có đỉnh I(0;2017) .

B. Parabol (P) không cắt trục hoành.

C. Parabol (P) luôn cắt trục tung.

D. Parabol (P) có trục đối xứng x = 1.

Câu 11: Đồ thị hàm số y = x^2 + bx + c là một parabol (P) có đỉnh I nằm trên trục tung đồng thời cắt trục hoành

tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác IAB có diện tích là 2căn2 . Tìm parabol (P).

A. 2 y = x – 2 .

B. 2 y = x + 2

C. 2 3 y = x – 2 .

D. 2 y = x – 4x + 1 .

Câu 12: Cho Parabol y = x² + x – 3 và đường thẳng y = 2x – 1. Khi đó

A. Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt

B. Parabol tiếp xúc với đường thẳng tại điểm (2; 3)

C. Parabol không cắt đường thẳng.

D. Parabol tiếp xúc với đường thẳng tại điểm (-1; -3)

Câu 13: Cho hàm số y = x^2 – 4x + 3, khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng

Câu 14: Cho hàm số y = f (x) = 3x^4 + x^2 + 2 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. y = f(x) là hàm số không có tính chẵn lẻ

B. y = f(x) là hàm số chẵn

C. y = f(x) là hàm số lẻ

D. y = f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ

Câu 15: Cho hàm số y = x^2 + 2x – 2. Khẳng định nào sau đúng?

A. Đồ thị của hàm số có đỉnh I (1;-4) .

B. Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh I (-1;3).

C. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = 1 .

D. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = – 1 .

Đáp án trắc nghiệm

1 D 22 D 43 B 64 B 85 C 106 C

2 B 23 D 44 A 65 A 86 C 107 C

3 D 24 A 45 A 66 D 87 D 108 D

4 D 25 D 46 D 67 A 88 D 109 C

5 C 26 C 47 A 68 D 89 A 110 A

6 A 27 B 48 C 69 A 90 C 111 B

7 C 28 D 49 C 70 A 91 C 112 B

8 B 29 A 50 B 71 C 92 C 113 D

9 A 30 B 51 D 72 A 93 D 114 C

10 B 31 B 52 C 73 C 94 C 115 B

11 C 32 D 53 D 74 B 95 D 116 B

12 C 33 B 54 A 75 B 96 D 117 B

13 C 34 A 55 B 76 A 97 A 118 A

14 A 35 B 56 D 77 C 98 A 119 B

15 C 36 D 57 A 78 B 99 D 120 C

16 B 37 A 58 C 79 A 100 C 121 A

17 D 38 A 59 D 80 A 101 B 122 B

18 D 39 A 60 A 81 B 102 B 123 B

19 D 40 C 61 D 82 C 103 A 124 C

20 A 41 B 62 A 83 B 104 D 125 C

21 D 42 B 63 C 84 B 105 A 126 D

Qua tài liệu trên, mong rằng các bạn đã nắm vững hơn về phần kiến thức hàm số bậc hai lớp 10. Ngoài ra, tài liệu còn tổng hợp khá nhiều bài tập giúp các bạn có thể rèn luyện kiến thức một cách Logic nhất.

Tham khảo

1. https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_s%E1%BB%91_b%E1%BA%ADc_hai

2. https://www.youtube.com/watch?v=X2SZm4bVMHU

Video học tập

( Phương pháp giải bài tập hàm số bậc hai lớp 10)

Bài Tập Toán Lớp 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Giải Bài Luyện Tập Hình Bình Hành

Giải Bài 24, 25, 26 Trang 63, 64 Sgk Toán 7 Tập 1: Hàm Số

Các Dạng Bài Tập Về Hàm Số, Đồ Thị Hàm Số Y=Ax Và Cách Giải

Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 140, 141 Sgk Đại Số

Bạn đang xem bài viết Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hàm Số Bậc Hai Lớp 10 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2070 / Xu hướng 2160 / Tổng 2250 thumb
🌟 Home
🌟 Top