Xem Nhiều 3/2023 #️ Một Số Ài Tập Và Đáp Án Cơ Học Kết Cấu # Top 10 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Một Số Ài Tập Và Đáp Án Cơ Học Kết Cấu # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Ài Tập Và Đáp Án Cơ Học Kết Cấu mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Published on

một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu

1. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon 1 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 2 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

2. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 3 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 4 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 5 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

3. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 6 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 7 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 8 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

4. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 9 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 10 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

5. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 11 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 12 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 13 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

6. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 14 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 15 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

7. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Kết cấu dạng khung 16 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 17 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

8. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 18 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 19 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

9. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 20 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

10. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 21 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 22 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

11. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ dầm nhiều nhịp ( Dầm ghép) 23 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên. Bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng dọc trục. 24 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 25 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

12. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 26 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 27 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 28 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên. Bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng dọc trục. LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

13. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 29 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 30 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

14. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ khung 3 khớp 31 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 32 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

15. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 33 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

16. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 34 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 35 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

17. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 36 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

18. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 37 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 38 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

19. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 39 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

20. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 40 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 41 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

21. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 42 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

22. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 43 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 44 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

23. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 45 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

24. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 46 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 47 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

25. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 48 Tính và vẽ biểu đồ mô men của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

Bài Tập Cơ Học Kết Cấu

Cơ học kết cấu là một phần kiến thức cơ sở đối với kỹ sư thuộc các ngành xây dựng cơ bản, môn học được bố trí trong chương trình đào tạo của nhiều trường đại học như xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, mỏ địa chất…

Cuốn Bài tập cơ học kết cấu được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu, luyện tập khả năng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

– Các bài tập nhỏ, bố trí các chương tương ứng với cuốn Cơ học kết cấu, nhằm đáp ứng yêu cầu về học và dạy phù hợp với chương trình môn học hiện hành trong các trường đại học.

– Các bài tập lớn, nhằm giúp bạn đọc củng cố kiến thức tổng hợp và được bố trí theo các học phần của chương trình môn học.

– Một số bài trong các đề thi sau đại học là các bài tập khó, mang tính chất tổng hợp, dành cho các bạn đọc chuẩn bị thi cao học, nghiên cứu sinh và các sinh viên yêu thích môn học, có ý định dự thi môn Cơ học kết cấu trong các kỳ thi Sinh viên giỏi hoặc Olympic Cơ học kết cấu trong các kỳ thi Sinh viên giỏi hoặc Olympic Cơ học toàn quốc.

Trong lần tái bản này, tác giả đã:

– Chỉnh sửa những sai sót trong cuốn Bài tập cơ học kết cấu xuất bản năm 2000.

– Bổ sung một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phù hợp với chương trình giảng dạy hiện hành

Về hình thức, sách được chia thành hai phần:

– Phần đề bài.

– Phần đáp số và bài giải, biên soạn theo các mức độ: đáp số; đáp số có chỉ dẫn cách giải và bài giải đầy đủ.

Tác giả chân thành cảm ơn các Cán bộ giảng dạy trong bộ môn Cơ học kết cấu và bộ môn Cầu Hầm đã có những ý kiến đóng góp quý báu cho cuốn Bài tập cơ học kết cấu xuất bản năm 2000.

Chú thích

Phần đề bài

Chương 1. Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng

Chương 2. Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động

Chương 3. Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động

Chương 4. Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính

Một số bài trong các đề thi sau đại học

Phần đáp số và bài giải

Chương 1. Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng

Chương 2. Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động

Chương 3. Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động

Chương 4. Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính

Một số bài trong các đề thi sau đại học

Mời bạn đón đọc.

Bài Tập Cơ Kết Cấu 2 Có Lời Giải

BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 1Bài tập 1: Cho hệ như hình dưới Tìm chuyển vị đứng tại trung điểm K của dầm Dầm và khung chịu tải trọng Bỏ qua ảnh hưởng của N và Q đến chuyển vị so với M k mkmM MdsEJ  TRẠNG THÁI “M”

Tính phản lực tại gối tựa

Tổng hình chiếu theo phương X=0 BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 210X

Tính phản lực tại gối tựa

BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 3

Tính nội lực sinh ra trong dầm Mô men tại hai đầu dầm =0

Biểu đồ mô men trạng thái “k”

Chuyển vị tại nút K ở giữa dầm là : Chú ý: trước khi nhân biểu đồ: Biểu đồ mô men trạng thái K phải là 1 đoạn thẳng Biểu đổ mô men trạng thái M là 1 dấu Do đó ta phải chia đôi biểu đồ mô men ở trạng thái K thành 2 hình tam giác 2442 52*[ * ]*[ * ]3 8 2 8 41 52 [ ]*[ ]24 325384kmkmkmqL L LqLqL   Bài tập 2: tìm góc xoay tương đối của hai chân cột

BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 4TRẠNG THÁI “M”

Tính phản lực tại gối tựa

Tính nội lực sinh ra trong dầm Mô men tại hai thanh đứng của khung=0 Mô men tại mặt cắt đầu dầm ngang M MBiểu đồ mô men trạng thái M : BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 5TRẠNG THÁI “K” Tính phản lực tại gối tựa

Tổng hình chiếu theo phương X=0 10XTính nội lực sinh ra trong dầm

NHẬN XÉT : Ở TRẠNG THÁI M, do không có mô men trên hai thanh đứng, nên ta chỉ cần tìm mô men dầm ngang ở trạng thái K Mô men đầu dầm ngang bên trái M=M Tương tự mô men tại đầu dầm ngang bên phải M=M BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 6Biểu đồ mô men trạng thái “k”

Góc xoay tương đối ở hai chân cột là : Chú ý: trước khi nhân biểu đồ: Biểu đồ mô men trạng thái K phải là 1 đoạn thẳng Biểu đổ mô men trạng thái M là 1 dấu

Bài tập 3 : tìm chuyển vị đứng tại K TRẠNG THÁI “M”

Tính phản lực tại gối tựa

2P TRẠNG THÁI “K” Tính toán tương tự như trên ta có bảng thống kê sau:

Tìm góc xoay TƯƠNG ĐỐI tại giao điểm 2 thanh dầm ngang

TRẠNG THÁI “M”

max min2mt t t t t t     TRẠNG THÁI “K”

Xét nửa phần bên phải có tổng mô men tại gối K=0

Gối bên trái lún xuống 2cm Gối kế tiếp lún lên 1 cm Tìm chuyển vị tại khớp nối, góc xoay tại gối bên phải Giải: a/ Tìm chuyển vị tái khớp nối Đặt lực P=1 tại khớp nối, ta có hệ sau: Tương đương với hệ sau:

b/ Tìm góc xoay tại gối bên phải

Tổng hình chiếu phương ngang 10XXét hệ chính ta có:

Tổng hình chiếu phương X=0 10XBÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 13Góc xoay tại gối bên phải là:

Chiều dài tất cả các cạnh là 4 mét Tìm chuyển vị đứng và góc xoay tại K a/ Tìm chuyển vị đứng tại K Đặt lực P=1 tại K, ta có hệ sau:

Xét hệ phụ:

Xét hệ chính: BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 14

b/ Góc xoay tại K:

Hệ phụ:

Hệ chính:

a/ Vẽ biểu đồ mô men uốn: Hệ phụ: BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 16

Mô men tại gối tựa (xét phần bên trái)

Biểu đồ mô men:

Tổng hình chiếu phương Y: 3 10.5Y Y qL 

Biểu đồ mô men như sau :

Biểu đồ mô men của hệ là: b/ Tính chuyển vị đứng tại D và góc xoay tại B

Phản lực tại gối:

BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 18

Vậy góc xoay = 0 Bài 1:

Biều đồ mô men: Tại giữa dầm ngang: 222LM Y L qL qL  Tìm chuyển vị ngang tại K: Đặt lực P=1 nằm ngang tại K, vẽ được biểu đồ mô men như sau: BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 22

Như vậy điểm D sẽ đi lên (ngược chiều với chiều lực P=1)

b/ Tìm góc xoay tại C : Cho M=1 tại mặt cắt C: Biểu đồ mô men là: BÀI TẬP CƠ KẾT CẤU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM 24

Một Số Bài Toán Hình Học Lớp 7 Cực Hay Có Đáp Án

Những bài tính góc của học sinh lớp 7 (có đáp án) hay cực.Bài 1: Tính các góc tam giác ABC cao AH, trung AD chia góc BAC thành 3góc nhau. Bài 2: Cho ABC có hat(ACB)=300. cao AH BC. D là trung AB. Tính góc BCD. Bài 3: Cho DeltaABC có góc C = 300 và BC = 2AB . Tính các góc A,B. Bài 4: Cho tam giác ABC ở ngoài tam giác các tam giác ABE và ACF. H là tâm ABE. I là trung BC. Tính các góc FIH. Bài 5: Cho tam giác ABC, ở ngoài ta các tam giác ACB1 và ABC1. K và L, là trung AC1 và CB1, M BC sao cho BM = 3MC . Tính các góc tam giác KLM. Bài 6: Cho tam giác ABC vuông cân A. M ý trên AC, tia Ax vuông góc BM. H là giao Ax BC và K là tia tia HC sao cho HK = HC. tia Ky vuông góc BM. I là giao Ky AB. Tính góc AIM. Bài 7: Cho Delta ABC có góc B=450; Góc C=1200. Trên tia tia CB D sao cho CD = 2CB. Tính hat(ADB Bài 8: Cho tam giác ABC , có góc A = 90 độ. AC = 3AB. Trên AC 1 D sao cho DA = 2 DC. Tính hat(ADB)+hat(ACD) Bài 9: Cho tam giác ABC, phía ngoài tam giác các tam giác vuông cân A là tam giác ADB và tam giác ACE. P, Q, M là trung BD, CE và BC. Tính các góc tam giác PQM. Bài 10: Cho tam giác ABC, các cao A và B, các không các . Hãy tính các góc tam giác ABC. Bài 11: Cho tam giác ABC cao AH, phân giác BD và góc AHD = 45 độ. Tính góc ADB. Bài 12: Cho tam giác ABC vuông ở A, có góc B = . Trên tia tia AB H sao cho BH = 2 AC. Tính góc BHC. Bài 13: Cho tam giác ABC cân A. Có góc A = 400. Trên BC không A tia Bx sao cho góc CBx = 100. Trên Bx E sao cho BE = BA. Tính góc BEC. Bài 14: Cho tam giác ABC vuông cân ở A. E trong tam giác sao cho góc AEC góc ECA = 15 độ. Tính góc AEB. Bài 15: Cho tam giác cân ABC có góc ở A 20 độ. Các M,N theo trên AB. AC sao cho góc BCM = 50 độ, góc CBN = 60 độ.

Đáp án:Bài 1: DK vuông góc AC Suy ra DK = HD = 1/2DB = 1/2 DC Suy ra góc C 30 độ. suy ra góc A = 90 độ và góc B 60 độ. Bài 2: AH =1/2BC (gt) mà AH =1/2AC (do góc C = 30 độ) Suy ra AC = BC nên DC là phân giác góc C. góc BCD 15 độ. Bài 3: BH vuông góc AC. minh H trùng A là xong. (còn )

Bạn đang xem bài viết Một Số Ài Tập Và Đáp Án Cơ Học Kết Cấu trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!