Xem Nhiều 7/2022 # Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật # Top Trend

Xem 7,821

Cập nhật thông tin chi tiết về Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật mới nhất ngày 03/07/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 7,821 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Bài Tập Phần Diện Tích Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Giải Bài Tập Phần Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 11: Hình Thoi
 • Bài 21 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Sách giải toán 8 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – Luyện tập (trang 104-105) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 3 trang 101: Quan sát hình hộp chữ nhật (h.84):

  – A’A có vuông góc với AD hay không ? Vì sao ?

  – A’A có vuông góc với AB hay không ? Vì sao ?

  Lời giải

  – A’A có vuông góc với AD vì là hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật AA’D’D

  – A’A có vuông góc với AB vì là hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật AA’B’B

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 3 trang 102: Tìm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

  Ở hình 84:

  – Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (ABCD) hay không ? Vì sao ?

  – Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (ADD’A’) hay không ? Vì sao ?

  Lời giải

  – Các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) : AA’, BB’, CC’, DD’

  – Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (ABCD) vì hai điểm A, B thuộc mặt phẳng (ABCD)

  – Đường thẳng AB không nằm trong mặt phẳng (ADD’A’) vì điểm B không thuộc mặt phẳng (ADD’A’)

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 3 trang 102: Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A’B’C’D’)

  Lời giải

  Các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A’B’C’D’): (AA’B’B), (BB’C’C), (CC’D’D), (DD’A’A)

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

  Bài 10 (trang 103 SGK Toán 8 tập 2): 1) Gấp hình 87a theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật hay không?

  2) Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như 87b.

  a) Đường thẳng BF vuông góc với những mặt phẳng nào?

  b) Hai mặt phẳng (AEHD) và (CGHD) vuông góc với nhau, vì sao?

  Lời giải:

  1. Gấp hình 33.a theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật.

  2. a) Trong hình hộp chúng tôi thì:

  BF vuông góc với mp (ABCD) và (EFGH)

  b) Hai mặt phẳng (AEHD) và (CGHD)vuông góc với nhau vì mặt phẳng (AEHD) chứa đường thẳng EH vuông góc với mặt phẳng (CGHD) tại H.

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

  Bài 11 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp này là 480cm3.

  b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486m 2. Thể tích của nó là bao nhiêu?

  Lời giải:

  Gọi a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

  Bài 12 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 88. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

  Lời giải:

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

  Bài 13 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật chúng tôi (h.89).

  b) Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

  Lời giải:

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

  Bài 14 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

  a) Tính chiều rộng của bể nước.

  b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể.

  Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

  Lời giải:

  a) Thể tích nước đổ vào:

  120 x 20 = 2400 (l) = 2,4 (m 3)

  Chiều rộng của bể nước:

  2,4 : (2 x 0,8) = 1,5(m)

  b) Thể tích của hồ nước:

  2400 + 60 x 20 = 3600 (l) = 3,6 (m 3)

  Chiều cao của hồ nước:

  3,6 : (2 x 1,5) = 1,2 (m)

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

  Bài 15 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. Người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm và chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đêximet? (giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

  Lời giải:

  Thể tích của nước trong thùng:

  7 x 7 x 4 = 196 (dm 3)

  Thể tích của 25 viên gạch:

  25 x (2 x 1 x 0,5) = 25 (dm 3)

  Thể tích của nước và gạch:

  196 + 25 = 221 (dm 3)

  Mực nước sau khi thả gạch vào cao:

  221 : (7 x 7) ≈ 4,51 (dm)

  Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng là:

  7 – 4,51 = 2,49 (dm).

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

  Bài 16 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Thùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 90. Một số mặt là những hình chữ nhật, chẳng hạn (ABKI), (DCC’D’), … . Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:

  a) Những đường thẳng nào song song với mặt phẳng (ABKI)?

  b) Những đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’)?

  c) Mặt phẳng (A’D’C’B’) có vuông góc vứi mặt phẳng (DCC’D’) hay không?

  Lời giải:

  a) Những đường thẳng song song với mặt phẳng (ABKI) là A’B’; D’C’; DC; GH.

  b) Những đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’) là A’D’; B’C’; DG; CH; AI; BK.

  c) Ta có: A’D’ ⊥ (CDD’C’) ⇒ (A’B’C’D’) ⊥ (CDD’C’)

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

  Bài 17 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình hộp chữ nhật chúng tôi (h.91).

  a) Kể tên các đường thẳng song song với mp (EFGH).

  b) Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào?

  c) Đường thẳng AD song song với những đường thẳng nào?

  Lời giải:

  a) Những đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH) là: AB; BC; CD; DA.

  b) Đường thẳn AB song song với những mặt phẳng: (CDHG); (EFGH); (DCFE)

  c) Đường thẳng AD song song với những đường thẳng: BC, FG, EH

  Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

  Bài 18 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Các kích thước của môt hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm và 2cm. Một con kiến bò theo mặt của hình hộp đó từ Q dến P (h.92).

  a) Hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất?

  b) Độ dài ngắn nhất đó là bao nhiêu xentimet?

  Lời giải:

  Vì con kiến phải bò theo mặt của hình hộp từ Q đến P tức phải bò trên “một mặt phẳng”. Ta vẽ hình khai triển của hình hộp chữ nhật và trải phẳng như sau:

  Khi đó, P sẽ có hai vị trí là P 1 và P 2. Và quãng đường ngắn nhất sẽ là một trong hai đoạn thẳng QP 1 hoặc QP 2.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 2: Hình Hộp Chữ Nhật (Tiếp)
 • Giải Bài Tập Phần Hình Hộp Chữ Nhật (Tiếp) Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sinh Học 8 Sách Giáo Khoa
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 3: Hình Thang Cân
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 8: Đối Xứng Tâm
 • Bạn đang xem bài viết Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×