Xem Nhiều 3/2023 #️ Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Sbt Ngữ Văn 7 Tập 1 # Top 8 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Sbt Ngữ Văn 7 Tập 1 # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Sbt Ngữ Văn 7 Tập 1 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Bài tập 1, trang 107, SGK. 2. Bài tập 2, trang 107, SGK. 3. Bài tập 3, trang 108, SGK. Gợi ý làm bài

1. Hai câu này thiếu quan hệ từ. Hãy tìm xem ở vị trí nào thiếu quan hệ từ và thêm vào đó một quan hệ từ thích hợp.

Gợi ý : Câu đầu thiếu quan hệ từ chỉ nơi chốn.

Câu thứ hai thiếu quan hệ từ chỉ mục đích.

2. Trước hết, cần đứng về mặt quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận được liên kết để thấy chỗ sai trong việc sử dụng các quan hệ từ với, tuy, bằng trong các câu đã cho. Cũng trên cơ sở phân tích quan hệ ý nghĩa để thay các quan hệ từ này bằng những quan hệ từ thích hợp.

Ví dụ : Câu thứ hai, thay tuy bằng dù.

3. Mấy câu đã cho không hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp. Vận dụng kiến thức đã học về các loại lỗi sử dụng quan hệ từ (thừa hay thiếu quan hệ từ) để chữa lại ba câu này.

4. Các quan hệ từ in đậm trong những câu đã cho có trường hợp được dùng đúng, có trường hợp dùng sai. Trường hợp dùng sai là trường hợp dùng thừa, dùng không đúng chỗ hoặc dùng không đúng sắc thái ý nghĩa của quan hệ từ.

Mẫu thể hiện kết quả giải bài tập : c) để (+), cho (-).

(Dấu (+) : dùng đúng. Dấu (-) : dùng sai)

5. Nếu bạn dùng sai quan hệ từ, em nên phân tích cho bạn rõ tại sao lại sai và nên chữa lại như thế nào.

6. Câu sai ở đây là những câu lẽ ra phải dùng quan hệ từ cho rõ nghĩa nhưng không dùng. Tất nhiên, trong số các câu đã cho cũng có câu không dùng quan hệ từ nhưng vẫn rõ nghĩa và đó không phải là câu sai.

Các bài giải bài tập NGỮ VĂN 7 TẬP 1 khác:

Giải Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Sbt Ngữ Văn 7 Tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Bài tập 1, 2 trang 107, SGK.

Bài tập 1. Bài tập 1, trang 107, SGK. 2. Bài tập 2, trang 107, SGK. 3. Bài tập 3, trang 108, SGK. 4. Bài tập 4, trang 108, SGK. 5. Bài tập 5, trang 108, SGK. 6. Bài tập 3, trang 98, SGK. Gợi ý làm bài

1. Hai câu này thiếu quan hệ từ. Hãy tìm xem ở vị trí nào thiếu quan hệ từ và thêm vào đó một quan hệ từ thích hợp.

Gợi ý : Câu đầu thiếu quan hệ từ chỉ nơi chốn.

Câu thứ hai thiếu quan hệ từ chỉ mục đích.

2. Trước hết, cần đứng về mặt quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận được liên kết để thấy chỗ sai trong việc sử dụng các quan hệ từ với, tuy, bằng trong các câu đã cho. Cũng trên cơ sở phân tích quan hệ ý nghĩa để thay các quan hệ từ này bằng những quan hệ từ thích hợp.

Ví dụ : Câu thứ hai, thay tuy bằng dù.

3. Mấy câu đã cho không hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp. Vận dụng kiến thức đã học về các loại lỗi sử dụng quan hệ từ (thừa hay thiếu quan hệ từ) để chữa lại ba câu này.

4. Các quan hệ từ in đậm trong những câu đã cho có trường hợp được dùng đúng, có trường hợp dùng sai. Trường hợp dùng sai là trường hợp dùng thừa, dùng không đúng chỗ hoặc dùng không đúng sắc thái ý nghĩa của quan hệ từ.

Mẫu thể hiện kết quả giải bài tập : c) để (+), cho (-).

(Dấu (+) : dùng đúng. Dấu (-) : dùng sai)

5. Nếu bạn dùng sai quan hệ từ, em nên phân tích cho bạn rõ tại sao lại sai và nên chữa lại như thế nào.

6. Câu sai ở đây là những câu lẽ ra phải dùng quan hệ từ cho rõ nghĩa nhưng không dùng. Tất nhiên, trong số các câu đã cho cũng có câu không dùng quan hệ từ nhưng vẫn rõ nghĩa và đó không phải là câu sai.

Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Lớp 7

Đề bài: Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Lớp 7

Bài Làm

I. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN HỆ TỪ

1. Lỗi thiếu quan hệ từ

a)Hai câu đã cho sai vì thiếu quan hệ từ.

b) Sửa lại:

2. Lỗi dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

a) Các quan hệ từ và, để dùng không đúng nghĩa, không thể hiện chính xác mối quan hệ giữa các thành phần câu.

b) Sửa lại:

– Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

– Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

3. Lỗi thừa quan hệ từ

a) Các câu này đều thiếu chủ ngữ. Các quan hệ từ qua, về ở đầu câu đã biến chủ ngữ của câu thành thành phần trạng ngữ. Đây là lỗi thừa quan hệ từ.

b) Sửa lại bằng cách bỏ đi các quan hệ từ ở đầu câu: qua, về.

– Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

4. Lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

a) Các thứ nhất dùng quan hệ từ không những ở vế thứ 2 không có tác dụng liên kết. Vì quan hệ từ không những ở vế thứ nhất phải đi kèm với quan hệ từ mà còn ở vế thứ 2 để tạo thành cặp sóng đôi mới có tác dụng liên kết. Câu thứ hai thiếu quan hệ từ nối 2 vế câu nên 2 vế câu chưa có sự liên kết.

b) Sửa lại:

– Nam là học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn toán, mà còn giỏi về môn văn. Thầy giáo rất khen Nam.

II. LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

Bài tập 2:

– Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với ( như) cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức…

– Tuy (Dù) nước sơn có đẹp đến mấy mà chất…

– Không nên chỉ đánh giá con người bằng (về) hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng (về) những hành động, cử chỉ…

Bài tập 3:

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. (Bỏ đi quan hệ từ Bản thân đứng đầu câu)

– Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người… (Bỏ đi quan hệ từ V ới đứng đầu câu)

– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.(Bỏ đi quan hệ từ Qua đứng đầu câu)

Bài tập 4:

– Những câu dùng đúng quan hệ từ:

a) Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao.

b) Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.

d) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

h) Nếu trời mưa con đường này sẽ rất trơn.

– Những câu dùng sai quan hệ từ:

c) Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.

e) Phải luôn luôn chống tư tưởng bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.

g) Sông trong xã hội của phong kiến đương thời nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.

i) Giá trời mưa con đường này sẽ rất trơn.

– Các câu sai: (c), (e), (g), (i), có thể sửa như sau:

c) Chúng ta phải sống thế nào để chan hoà với mọi người. (bỏ từ cho)

e) Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. (sửa lại cụm bản thân của mình)

g) Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo. (bỏ từ của)

i) Trời mà mưa thì con đường này sẽ rất trơn. (quan hệ từ giá chỉ dùng để biểu thị điều kiện thuận lợi).

Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Chi Tiết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN HỆ TỪ 1. Thiếu quan hệ từ

Hai câu sau đây thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng.

– Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác. – Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng. Trả lời:

Hai câu trên, thiếu quan hệ từ, có thể chữa lại như sau:

– Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.

– Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

Các quan hệ từ và, để trong hai ví dụ sau có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không? Nên thay và, để ở đây bằng quan hệ từ gì?

– Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ. – Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng. Trả lời:

Hai câu trên, dùng sai quan hệ từ “và”, “để”, có thể chữa lại như sau:

– Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em củng đến trường đúng giờ.

– Chim sâu rất cố ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

3. Thừa quan hệ từ.

Vì sao các câu sau thiếu chủ ngữ? Hãy chữa lại cho câu văn được hoàn chỉnh?

– Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. – Về hình thức có thể làm gia tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung. Trả lời:

– Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– Về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

Hai câu trên, do dùng thừa quan hệ từ mà trở nên thiếu chủ ngữ, có thể chữa lại như sau:

– Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

– Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam. – Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị. Trả lời:

Các câu in đậm, dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết, có thể chữa lại như sau:

– Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán mà còn giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam.

– Nó thích tâm sự với mẹ nhưng không thích tâm sự với chị.

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 107 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Thêm quan hệ từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau. – Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối. – Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng. Lời giải chi tiết:

– Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.

– Con xin báo một tin vui cho cha mẹ mừng.

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp. – Ngày nay, chúng ta củng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng. – Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được. – Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ. Lời giải chi tiết:

– Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm như cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

– Dù nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

– Không nên chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người qua những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Câu 3 Trả lời câu 3 (trang 108 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Chữa lại câu văn cho hoàn chỉnh. – Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. – Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đã người khác. – Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. Lời giải chi tiết:

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, nên em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Bài thơ này đã nói lẽn tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4 Trả lời câu 4 (trang 108 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Nhận xét cách dùng quan hệ từ Lời giải chi tiết:

a) Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao. (Đúng)

b) Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán. (Đúng)

c) Chúng ta phải sống cho thể nào để chan hòa với mọi người. (Chữa lại: Chúng ta phải sống như thế nào cho chan hòa với mọi người).

d) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. (Đúng)

e) Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình. (Nên bỏ bớt quan hệ từ “của” cha câu văn nhẹ nhàng hơn).

g) Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo. (Nên bỏ quan hệ từ “của”).

h) Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn. (Đúng)

i) Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn. (Nên thay “giá” bằng “nếu”)

Câu 5 Trả lời câu 5 (trang 108 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Trao đổi bài tập làm văn với bạn học cùng lớp, đọc và nhận xét về cách dùng quan hệ từ trong bài làm của bạn. Nếu bài của bạn có sai sót thì góp ý với bạn cách chữa.

Lời giải chi tiết:

Trao đổi bài tập làm văn với một bạn trong tổ chức học tập:

– Đọc kĩ bài của bạn, gạch dưới các quan hệ từ được dùng trong bài văn

– Đánh dấu những quan hệ từ bạn dùng sai hoặc chưa phù hợp, chưa chuẩn xác

– Trao đổi nguyên nhân sai và cách sửa

chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Sbt Ngữ Văn 7 Tập 1 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!